Glossary

Sanasto

Sanastostamme löydät käyttöehdoissa ja käytännöissä käytettyjen käsitteiden määritelmät. Päivitämme tätä luetteloa säännöllisesti varmistaaksemme, että se on aina ajan tasalla.


Jos et ymmärrä tiettyä käsitettä etkä löydä sitä sanastosta, voit tutustua ohje- ja tukikeskukseemme


Jos sanaston englanninkielisen version ja muiden kieliversioiden välillä on ristiriitaisuuksia, englanninkielinen versio on aina ensisijainen.

Catawiki-käyttäjätilisi.

Esine vastaa kuvausta, tietoja, valokuvia, asiakirjoja ja muita myyjän jakamia materiaaleja.

Lisäpalvelut, jotka poikkeavat tarjoamistamme tavallisista palveluista. Esimerkiksi toimituspalvelut tai arviointipalvelut.

Catawikin sovellusrajapinnat, mukaan lukien mobiili-, tabletti- ja muut älylaitesovellukset.

Ei-palautettava maksu, jonka veloitamme ostajiltamme kassalla vastineeksi tarjoamistamme palveluista.

Tarjoajan tekemä sitova tarjous ostaa esine verkkohuutokaupassa tietyllä summalla.

Henkilö, joka tekee tarjouksen esineestä verkkomarkkinapaikallamme.

Joidenkin esineiden kohdalla varaamme summan tarjoajan luottokortilta tarjouksen tekemisen yhteydessä. 


Huutokaupan päättyessä korkeimman tarjouksen tehneen tarjoajan on maksettava mahdollinen jäljellä oleva summa. Jos et ole tehnyt korkeinta tarjousta, vapautamme luottokortiltasi varatun summan.

Henkilö, joka on ostanut esineen verkkomarkkinapaikaltamme.

Käyttöehtojemme osa, jossa määritellään kaikkien tarjoajiemme ja ostajiemme oikeudet ja velvollisuudet.

Yksilöllinen numerosarja, jonka myyjä rekisteröi siinä maassa, jossa hän harjoittaa liiketoimintaa. Tämä numerosarja auttaa seuraamaan pakkausjätettä kestävien pakkauskäytäntöjen edistämiseksi.

Sopimus, jonka ostaja ja myyjä tekevät verkkohuutokaupan päättyessä tai kun ostotarjous hyväksytään. Kauppasopimus määrittelee sekä ostajan että myyjän oikeudet ja velvollisuudet.

Henkilö, joka on ostanut esineen verkkomarkkinapaikaltamme muihin kuin elinkeino-, liike-, käsityöammatti- tai ammattitoimintaansa liittyviin tarkoituksiin.

Meitä voidaan pitää tavarantoimittajana. Verotuksessa meitä siksi kohdellaan ikään kuin olisimme tavaroiden todellinen toimittaja.

Ammattimaisen myyjän ja ostajan välinen kauppa Catawikissä, jota verotussyistä käsitellään kahtena erillisenä maksutapahtumana: myyjä myy erikoisesineen Catawikille, ja Catawiki myy esineen ostajalle.

Kun joku ei täytä kauppasopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai rikkoo käyttöehtojamme, hän on laiminlyönyt velvollisuutensa. Tällä voi olla useita seurauksia, mukaan se, että me tai toinen osapuoli vaatii vahingonkorvauksia velvollisuutensa laiminlyöneeltä osapuolelta. 


Joskus asiasta on annettava ilmoitus, ennen kuin joku voidaan luokitella velvollisuutensa laiminlyöneeksi.

Sisäiset asiantuntijat, jotka tarkastavat ja valitsevat Catawikissä näkemäsi esineet virtuaalisesti. Asiantuntijoillamme on erityisosaamista tarkastamiinsa esineisiin liittyen.

Korkein tarjous, kun verkkohuutokauppa päättyy.

Kattava tietosuojalaki joka sääntelee, miten organisaatiot voivat kerätä, käyttää ja käsitellä EU-kansalaisten henkilötietoja.

Käyttöehtojemme yleinen osa, jossa määritellään kaikkien käyttäjien (tarjoajien, ostajien ja myyjien) oikeudet ja velvollisuudet.

Verkkosivuston ja sovelluksen osio, josta löydät vastauksia yleisiin Catawikiin liittyviin kysymyksiin.

Tarjoaja, joka on tehnyt korkeimman tarjouksen huutokaupan päättyessä. Eniten tarjonneesta tulee esineen ostaja, jos hänen tarjouksensa ylittää esineen pohjahinnan.

Teollis- ja tekijänoikeuksiin kuuluvat mm. patentit, tekijänoikeudet, tavaramerkit ja tietokantaoikeudet. Ne kattavat tekstit, kuvat, suunnittelun, valokuvat, videot, ohjelmistot, audiovisuaalisen materiaalin ja paljon muuta. Teollis- ja tekijänoikeudet voivat kuulua meille, sinulle tai kolmansille osapuolille.

Tarjoajana voit asettaa enimmäissumman, jonka olet valmis tarjoamaan esineestä. 


Teemme tarjouksia mahdollisimman pienin lisäyksin pitääksemme sinut kärjessä ilman, että sinun tarvitsee seurata huutokauppaa. Emme koskaan ylitä asetettua enimmäissummaa.

Käyttäjän tai Catawikin toiselle käyttäjälle lähettämä kirjallinen viesti siitä, että hän on laiminlyönyt velvollisuutensa tai on vaarassa tehdä niin. 


Viesti sisältää joskus kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa käyttäjän on täytettävä velvollisuutensa. Käyttäjä luetaan velvollisuutensa laiminlyöneeksi, jos hän ei noudata asetettua määräaikaa.

Catawikin verkkomarkkinapaikalla myytävät tuotteet.

Myyjän toimittama ja esineen sivulla näkyvä esineen kuvaus.

Verkkosivustomme tai sovelluksemme sivu, joka näyttää myytävän esineen. Tällä sivulla on esineen kuvaus ja tiedot sekä valokuvia ja joskus videoita ja muita tärkeitä tietoja.

Automatisoidut verkkohuutokaupat, jotka järjestetään verkkomarkkinapaikallamme.

Catawiki on verkkomarkkinapaikka. Olemme siis alusta, jossa myyjät voivat ilmoittaa ja myydä erikoisesineitään ja jossa ostajat voivat ostaa niitä.

Esine tai esineryhmä, josta on maksettu.

Esine, joka on pakattu pakkausmateriaaliin, kuten kuplamuoviin ja laatikkoon.

Kolmannet osapuolet, jotka auttavat pitämään rahasi turvassa ja tarjoavat muita maksupalveluita, kun käytät Catawikiä.

Maksupalveluntarjoajiemme tarjoamat palvelut, kuten maksusi käsittely ja rahojesi pitäminen turvassa, kunnes kauppa on saatu onnistuneesti päätökseen.

Kaikki tiedot, joita voidaan käyttää yksilön tunnistamiseen suoraan tai epäsuorasti. Niihin sisältyy nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, käyttäjätunnus ja evästeet.

Lisäehdot ja -säännöt, jotka auttavat pitämään markkinapaikkamme turvallisena. Käytännöt ovat osa käyttöehtojamme, ja kaikkien käyttäjien on noudatettava niitä.

Henkilö, joka myy Catawikissä muissa kuin elinkeino-, liike-, käsityöammatti- tai ammattitoimintaansa liittyvissä tarkoituksissa. Heillä on "yksityinen"-kuvake esineen sivulla käyttäjänimensä vieressä. 


Kuluttajan oikeudet eivät ole voimassa, kun ostat yksityisiltä myyjiltä.

Henkilö tai yritys, joka myy Catawikissä elinkeino-, liike-, käsityöammatti- tai ammattitoimintaansa liittyvissä tarkoituksissa. Heillä on "pro”-kuvake esineen sivulla käyttäjänimensä vieressä. 


Kuluttajan oikeuksia saatetaan soveltaa, jos ostat ammattimaisilta myyjiltä..

Summa, jolla esine myydään pois lukien lisäkustannukset, kuten toimitus- tai maahantuontikulut.

Erilliset tilit, joita sama käyttäjä käyttää tai jotka liittyvät käyttäjän tiliin jollakin tavalla.

Summa, jonka saatat joutua maksamaan taiteilijalle (tai hänen perillisilleen) taideteoksen ostamisesta verkkomarkkinapaikallamme. Tunnetaan myös nimellä "droit de suite".

Vähimmäissumma, jonka myyjä hyväksyy esineensä myynnistä. Pohjahinnan lisääminen on valinnaista. Esineen sivulta näet, onko esineellä pohjahintaa.

Henkilö, joka käyttää verkkomarkkinapaikkaamme esineiden ilmoittamiseen tai myymiseen.

Ei-palautettava maksu, jonka veloitamme myyjiltämme vastineeksi tarjoamistamme palveluista. Tämä maksu vähennetään myyjälle suoritettavasta maksusta.

Käyttöehtojemme osa, jossa määritellään myyjiemme oikeudet ja velvollisuudet.

Palvelut, joita me tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajat tarjoavat. Sisältää pääsyn verkkosivustollemme ja sovelluksiimme sekä kaikki verkkosivustomme tai sovellustemme käyttöön liittyvät toiminnot ja lisäpalvelut.

Älykäs toimitus on lisäpalvelu, jota tarjoamme joillekin myyjien myymille esineille. Se helpottaa toimitusta ja alentaa toimituskuluja jopa 35 %.

Vähimmäissumma, jolla tarjoaja voi tehdä ensimmäisen tarjouksen esineestä.

Oikeudellinen käsite, jonka mukaan käyttäjälle aiheutuu suoria oikeudellisia seurauksia, jos hän ei noudata tiettyä laissa tai sopimuksessa ilmoitettua määräaikaa. Sitä kutsutaan myös vanhentumisajaksi.

Jos käyttäjä on velvollinen maksamaan meille tai toiselle käyttäjälle, mutta ei tee niin, me tai toinen käyttäjä voimme periä viivästyskorkoa. Tätä korkoa kutsutaan lakisääteiseksi koroksi.

Ilmoittamista koskevissa ohjeissa kerrotaan, mitä esineitä asiantuntijamme yleensä hyväksyvät ja mikä on paras tapa esitellä ne. Ilmoittamista koskevien ohjeiden noudattaminen on tärkeää, koska ne ovat osa käyttöehtojamme.

Numero, jota kansalliset veroviranomaiset käyttävät yrityksen tai yksityishenkilön tunnistamiseen verotusta varten, arvonlisävero mukaan lukien.

Ehdot ja säännöt, jotka säätelevät verkkomarkkinapaikkamme käyttöä, mukaan lukien yleiset ehdot, ostajan ehdot, myyjän ehdot, ilmoittamista koskevat ohjeet sekä käytännöt.

Muut Catawikiin kuulumattomat yritykset, jotka tarjoavat lisäpalveluja. Käytämme esimerkiksi kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajaa pitääksemme maksusi turvassa, ja suosittelemme joskus kuljetusyhtiöitä.

Seurantakoodi, jonka kuljetusyhtiö antaa tietylle paketille. Tämän koodin avulla voit seurata pakettia sen ollessa matkalla. 


Käytämme tätä koodia lähettääksemme sinulle päivityksiä ja tietääksemme, milloin paketti on saapunut ja myyjälle voidaan maksaa.

Kaikki verkkomarkkinapaikkaamme käyttävät henkilöt, mukaan lukien vierailijat, tarjoajat, ostajat ja myyjät.

Numero, jota käytämme käyttäjien tunnistamiseen tietokannoissamme ja järjestelmissämme.

Materiaalit, joita käyttäjät lataavat käyttäessään verkkomarkkinapaikkaamme. Tämä sisältää esineiden kuvaukset, valokuvat, videot, audiovisuaalisen materiaalin, aitoustodistukset, raportit, tekniset tiedot, mielipiteet, viestit, tarjoukset ja ilmoitukset.

Catawikin verkkosivusto, mukaan lukien kaikki verkkosivuston alasivut ja aliverkkotunnukset.

Notes example