Seller Terms

Myyjän ehdot

Päivitetty viimeksi 25. heinäkuuta 2023Autamme erikoisesineitäsi löytämään uuden kodin yhdistämällä sinut intohimoisiin, vakavasti otettaviin tarjoajiin ja ostajiin. Myymiseen liittyy joitakin tärkeitä sääntöjä, jotka tekevät markkinapaikastamme turvallisen ja luotettavan kaikille käyttäjille. Kutsumme niitä myyjän ehdoiksi, ja ne ovat olennainen osa käyttöehtojamme.

Nämä ehdot koskevat kaikkia, jotka käyttävät verkkomarkkinapaikkaamme tai vierailevat siellä.
Jos haluat tehdä tarjouksen tai ostaa esineen, nämä ehdot koskevat sinua.

Käyttäjätilisi ja myyjän asemasi


Artikla 1: Rekisteröityminen myyjäksi

Sinun on rekisteröidyttävä myyjäksi, jotta voit tarjota esineitä myytäväksi verkkomarkkinapaikallamme.

Luo myyntitili ja ilmoita, oletko ammattimainen vai yksityinen myyjä
Catawikissä on kahdenlaisia myyjiä – ammattimaisia myyjiä ja yksityisiä myyjiä. Sinun on valittava, kumpi olet, kun rekisteröidyt myyjäksi. Olet ammattimainen myyjä, jos myyt esineitä osana käsityöammattiasi, kauppaasi tai yritystäsi (lisätietoa on ammattimyyjän käytännössä). Jos olet ammattimainen myyjä, sinun on syötettävä ALV-tunniste. Olet yksityinen myyjä, jos myyt yksityishenkilönä, esimerkiksi harrastajana. 

Myyjän asemasi ilmaistaan "pro"- tai "yksityinen"-kuvakkeella nimesi vieressä ja esineluetteloidesi yhteydessä.

Paikalliset lait ja säädökset voivat asettaa myyjän asemasi määrittämiselle muita kriteerejä. Jos rekisteröidyt yksityiseksi myyjäksi vaikka olet ammattimyyjä, olet vastuussa kaikista siitä seuraavista vahingonkorvauksista ja vaatimuksista, ja pidät Catawikiä syyttömänä tässä suhteessa.
Maksupalveluntarjoajat
Teemme yhteistyötä kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajien kanssa tarjotaksemme turvallisen ja luotettavan myyntiympäristön. Kun rekisteröidyt palveluumme, avaat automaattisesti tilin asiaankuuluvan maksupalveluntarjoajan kautta.
Saatamme pyytää lisätietoja
Me tai maksupalveluntarjoajamme saatamme pyytää sinulta lisätietoja tiettyjen vaatimusten noudattamiseksi. Jos et anna pyydettyjä tietoja, et välttämättä voi myydä Catawikissä.
Tilin epätäydellinen rekisteröinti
Jos olet myynyt esineen alustallamme, mutta et ole rekisteröinyt myyjätiliäsi kokonaan meidän tai jonkin maksupalveluntarjoajamme alustalla, maksusi asetetaan pitoon kunnes olet rekisteröitynyt onnistuneesti. Jos rekisteröintisi epäonnistuu tai et ole suorittanut sitä loppuun 1 vuoden kuluessa, syystä riippumatta menetät maksun ja/tai peruutamme kaupan.

Yhteenveto: Myyjäksi rekisteröityessäsi sinun on ilmoitettava totuudenmukaisesti, oletko yksityinen vai ammattimainen myyjä, ja annettava meille ja maksupalveluntarjoajillemme kaikki asiaankuuluvat tiedot.

Artikla 2: Ammattimyyjät


Ammattimyyjien on noudatettava verosäännöksiä
Sinun on noudatettava kaikkia ammattimaista myyntiä koskevia lakeja ja määräyksiä. Odotamme sinun täyttävän kaikki verovelvoitteesi. Tämä voi sisältää mm. arvonlisäveron, tuote- ja palveluverot sekä myyntiä koskevat tuloverot.
Ammattimyyjillä on lisävastuita
Ammattimyyjänä sinulla on sovellettavien lakien ja määräysten perusteella lisävastuita ja -velvoitteita meitä ja ostajiamme kohtaan. Odotamme sinun täyttävän kaikki nämä velvoitteet. Kuluttajilla on esimerkiksi lisäoikeuksia, kun he ostavat sinulta.
Peruuttamisoikeus
Jos olet ammattimainen myyjä, EU:ssa asuvalla kuluttajalla on sijainnistasi riippumatta joskus oikeus peruuttaa kauppa 14 päivän kuluessa esineen vastaanottamisesta. Jos ehdot täyttyvät, sinulla on lakisääteinen velvollisuus noudattaa tällaista pyyntöä. Lue lisää EU:n ja Iso-Britannian kuluttajien oikeuksia koskevasta käytännöstämme.
Omien käyttöehtojesi soveltaminen
Ammattimaisena myyjänä sinulla voi Catawikin käyttöehtojen ja vakiomuotoisen kauppasopimuksen ohella olla omat myyntiehdot, kunhan ne eivät ole ristiriidassa mainittujen ehtojen kanssa. Mahdollisista lisäehdoista on kerrottava myytävänä olevien esineidesi kuvauksissa.

Yhteenveto: Ammattimyyjillä on lisävelvoitteita. Odotamme kaikkien myyjien noudattavan sääntöjämme sekä paikallisia ammattimaista myyntiä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Lue lisää ammattimyyjän käytännöstämme.

Erikoisesineen tarjoaminen myytäväksi


Artikla 3: Esineen ilmoittaminen

Kun olet rekisteröitynyt myyjäksi, voit tarjota erikoisesineitä verkkomarkkinapaikallemme. Ota huomioon seuraavat asiat:

Ilmoittamista koskevat ohjeet
Varmista ennen esineen ilmoittamista, että se on ilmoittamista koskevien ohjeidemme mukainen. Useimmiten hyväksymme vain esineet, jotka täyttävät nämä ehdot. Emme takaa että asiantuntijamme valitsevat esineesi, vaikka se täyttäisi ehdot, koska meidän on otettava huomioon muitakin tekijöitä kuten vastaavien esineiden määrä huutokaupassa samalla hetkellä.
Asiantuntijamme määrittävät, soveltuuko esineesi myyntiin
Esineen kuvauksen sekä siitä tarjottujen valokuvien, videoiden ja muun dokumentaation virtuaalisen tarkastelun perusteella asiantuntijamme päättävät, soveltuuko esine myyntiin verkkomarkkinapaikallamme. Tämä päätös on täysin harkintamme varassa. Meillä ei ole koskaan velvollisuutta hyväksyä tai hylätä tiettyä esinettä, eikä esineen hyväksyminen takaa, että se tulee myydyksi.
Esineen tietojen antaminen
Myyjänä olet vastuussa myyntiin tarjoamistasi esineistä. Kun ilmoitat esineen, varmista että syötät yksityiskohtaisen ja tarkan kuvauksen sekä kaikki muut asiaankuuluvat tiedot. Muun muassa seuraavat tiedot tulee tarjota:

- Esineen kunto ja luokittelu sekä asiakirjat sen tueksi, jos mahdollista.
- Esineen alkuperämaa, mukaan lukien se, sijaitseeko esine edelleen alkuperämaassaan ja tarvittaessa se, milloin esine lähti alkuperämaastaan.
- Selkeät korkealaatuiset valokuvat ja mahdollisuuksien mukaan muu (audio)visuaalinen materiaali, joka esittää esineen todellisen nykytilan, ominaisuudet ja muut yksityiskohdat tarkasti. Tämä sisältää kaikki viat, virheet tai puutteet, joita esineessä saattaa olla.
- Esineen alkuperään ja aitouteen liittyvät tiedot ja asiakirjat sekä tarvittaessa aitoustodistus.
- Kaikki esineen rekisteröintiin, siirtoon ja/tai vientiin liittyvät asiakirjat tilanteen mukaan.
- Pohjahinta, jos sovellettavissa (tämä vaihtoehto ei välttämättä ole valittavissa matalamman hintaluokan esineiden kohdalla).
- Jos haluat tarjota Osta nyt -vaihtoehdon esineen ostamiseksi suoraan (joidenkin esineiden kohdalla tätä vaihtoehtoa ei ehkä näytetä).
- Arvio todellisista toimituskuluista tai tullimaksuista, jos sovellettavissa.
- Muut esineeseen tai tarjoukseen liittyvät ehdot (esimerkiksi se, että esine on noudettava).
Lisäehtojen soveltaminen
Jos erikoisesineesi myyntiin liittyy lisäehtoja, ne on mainittava esineen kuvauksessa. Voit esimerkiksi myöntää mahdollisuuden tarkastella esinettä henkilökohtaisesti. 

Lisäehtosi eivät saa olla ristiriidassa Catawikin ehtojen tai vakiomuotoisen myyntisopimuksen kanssa. Lue lisää kauppasopimuksesta yleisten ehtojemme artiklasta 10.
Esineen on oltava kuvauksen mukainen
Jokaisen myytäväksi tarjoamasi esineen on oltava sellainen kuin olet sitä esineen kuvauksessa, valokuvissa ja muussa toimittamassasi materiaalissa kuvaillut. Jos näin ei ole, ostajalla voi olla oikeus korjaukseen, vaihtoon tai osittaiseen hyvitykseen, tai joissakin tapauksissa hän voi perua kaupan ja vaatia sinulta vahingonkorvauksia.

Yhteenveto: Kun ilmoitat esineesi myytäväksi, muista lisätä kaikki asiaankuuluvat tiedot ja asiakirjat. Kuvauksen, valokuvien ja muun materiaalin tulee esittää esine todenmukaisesti.

Ota huomioon seuraavat asiat liittyen esineen kuvaukseen:

Voimme tehdä tai ehdottaa muutoksia esineen kuvaukseen
Hyväksyt, että voimme myös tehdä muutoksia esineen kuvaukseen ennen huutokaupan alkamista. Voit tarkastella kaikkia esineitäsi ja niiden kuvauksia, mukaan lukien tekemiämme muutoksia tai lisäyksiä, tilisi myyjäkeskuksessa ennen huutokaupan alkamista.
Voimme kääntää ja muokata esineen kuvausta
Voimme kääntää esineen kuvauksen (tai tarjota konekäännöksen), jotta esineitäsi voidaan tarjota useissa eri maissa sijaitseville käyttäjille.
Ilmoituksen muokkaaminen ennen myyntiä
Jos asiantuntijamme ei ole vielä valinnut esinettäsi myytäväksi, voit tehdä muutoksia ilmoitukseesi kohdassa "Ilmoitetut esineet". Lue lisää ilmoituksesi muokkaamisesta ennen myyntiä.
Olet vastuussa esineen totuudenmukaisesta kuvauksesta
Takaat, että lopullinen kuvaus kuvaa esinettä todenmukaisesti. Jos esineen kuvaus (mukaan lukien valokuvat ja/tai videot) on virheellinen, epätäydellinen tai epätarkka, olet siitä vastuussa. Saatat olla vastuussa mille tahansa kolmannelle osapuolelle (mukaan lukien ostajalle). Yleisten ehtojemme artiklan 14 mukaisesti meitä ei voida pitää vastuussa vahingoista ja kustannuksista, jotka johtuvat virheistä tai puutteista esineen kuvauksessa.

Yhteenveto: Voimme tehdä ehdotuksia ja muutoksia esineesi kuvaukseen. Olet viime kädessä vastuussa siitä, että esineesi ovat kuvauksen mukaisia. Vastaat myös mahdollisista seurauksista, jos kuvaus on virheellinen. Lisätietoja esineiden ilmoittamisesta ja arvioinnista löydät täältä.

Käyttäjämateriaali
Käyttäjämateriaalilla tarkoitetaan kaikkea tietoa ja kaikkia asiakirjoja, jotka annat meille ilmoittaessasi esineen myytäväksi (tai sen jälkeen), kuten valokuvat ja (audio)visuaalinen materiaali esineestäsi, esineen kuvaus, aitoustodistukset, tekniset tiedot, mielipiteet, viestit, tarjoukset ja/tai ilmoitukset. 

Ymmärrät ja hyväksyt, että olet vastuussa kaikesta verkkomarkkinapaikallemme lisäämästäsi käyttäjämateriaalista.

Ymmärrät ja hyväksyt, että lataamasi tai lisäämäsi käyttäjämateriaali:

- Ei ole harhaanjohtavaa, sopimatonta tai virheellistä.
- Ei ole millään tavalla syrjivää ja/tai halventavaa tai muuten loukkaavaa, eikä se mielestämme ole ristiriidassa julkisen moraalin tai hyvän maun kanssa.
- Ei sisällä ketjukirjeitä tai roskapostia eikä linkkejä verkkosivustoille.
- Ei vaikuta kielteisesti muiden käyttäjien, Catawikin ja tytäryhtiöidemme ja/tai työntekijöidemme maineeseen.
- Ei ole ristiriidassa minkään lain tai asetuksen tai ehtojemme kanssa.
- Ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia eikä ole muuten laitonta kolmansia osapuolia tai Catawikiä kohtaan.
- Jos käyttäjämateriaali sisältää henkilötietoja, sen on oltava on tietosuoja- ja yksityisyysilmoituksemme ja sovellettavien tietosuojalakien mukainen.
Käyttölisenssi
Lähettämällä tai lisäämällä käyttäjämateriaalia verkkomarkkinapaikallemme myönnät meille ilmaisen, rasitteettoman, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, ikuisen ja peruuttamattoman lisenssin välittää käyttäjämateriaaliasi yleisölle ja/tai jäljentää (mukaan lukien kääntää) sitä kaikkiin tarkoituksiin. Tämä lisenssi ei pääty, kun tilisi jäädytetään tai poistetaan tai päätät lopettaa verkkomarkkinapaikkamme käytön. 

Säilytät kaikki omistus- ja immateriaalioikeudet käyttäjämateriaaliisi, mutta suostut olemaan puolustamatta mitään moraalisia oikeuksia sen käyttöön liittyen.
Käyttäjämateriaalisi käyttö Catawikin toimesta
Lisenssin avulla voimme mainostaa esineitäsi ja verkkomarkkinapaikkaamme missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta sekä verkossa että sen ulkopuolella.
Tarjoamme hinta-arvioita tietyistä esineistä
Nämä arviot perustuvat enimmäkseen lähettämääsi käyttäjämateriaaliin. Siksi meidän on voitava luottaa antamiesi tietojen todenmukaisuuteen, mukaan lukien esineen alkuperätietoihin, valokuviin ja kuvaukseen. Arvioitu summa ei osoita tai takaa esineesi todellista myyntihintaa tai arvoa. Lue lisää hinta-arvioistammetäällä.
Takaat, että sinulla on oikeus ja valtuudet myydä esine
Tarjoamalla esinettä myytäväksi ja myymällä esineen takaat, ettet:

- Riko lakeja tai määräyksiä, mukaan lukien taloudellisia pakotteita.
- Loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, mukaan lukien sopimusoikeuksia ja (immateriaalisia) omistusoikeuksia.
- Toimi tavalla, joka on laitonta ja/tai vilpillistä kolmansia osapuolia tai Catawikiä kohtaan. 
- Tarjoa esinettä myyntiin osana väärennettyä maksutapahtumaa ja rahanpesua. Takaat, että jokainen tekemäsi kauppa on rehellinen ja aito maksutapahtuma.
Tarjoat esinettä myyntiin yksinomaan meidän kauttamme
Meille myytäväksi tarjotut esineet ovat myynnissä yksinomaan verkkomarkkinapaikallamme. Tämä tarkoittaa, että et myy esinettäsi samanaikaisesti muilla myyntikanavilla, kuten omassa kaupassasi tai muilla verkkoalustoilla. Suostut poistamaan esineet muilta verkkosivustoilta ja sovelluksista, jos ne ovat myynnissä meidän kauttamme.

Yhteenveto: Annat meille lisenssin käyttää kaikkea käyttäjämateriaaliasi, myös mainostarkoituksiin. Takaat, että esineesi on aito ja että sinulla on oikeus tarjota sitä myytäväksi verkkomarkkinapaikallamme. Sitoudut tarjoamaan esinettä myytäväksi vain meidän kauttamme.

Erikoisesineesi myytävänä


Artikla 4: Kun esineesi on myytävänä

Kun asiantuntijamme ovat hyväksyneet erikoisesineesi myytäväksi verkkomarkkinapaikallamme, he etsivät sille sopivan huutokaupan houkutellakseen eniten tarjoajia. Kun huutokauppa on käynnissä, voit seurata tarjousten kertymistä kaikessa rauhassa! Ota huomioon seuraavat asiat:

Ajoitus
Asiantuntijamme etsivät erikoisesineellesi juuri sopivan huutokaupan. Sen vuoksi esineen ilmoittamisen ja myyntiin asettamisen välillä voi kulua jonkin aikaa.
Asiantuntijamme määrittävät esineesi sijoituksen huutokaupassa
Tämä perustuu heidän asiantuntemukseensa ja tiettyihin kriteereihin. Löydät kriteerit täältä.
Esineesi käyttäjien hakutuloksissa
Esineet järjestetään käyttäjien hakutuloksissa oletusarvoisesti osuvuuden mukaan (esimerkiksi taiteilija, vuosi, väri tai materiaali). Käyttäjät voivat suodattaa esineitä eri kriteerien perusteella (esimerkiksi kategoria, tuotemerkki tai se, onko esineellä pohjahintaa). Catawiki ei hyväksy maksettuja mainoksia tai minkäänlaisia myyjien tai kolmansien osapuolten maksuja, jotta esineet sijoittuisivat korkeammalle hakutuloksissa.
Esineen on oltava myynnissä huutokaupan päättymiseen asti
Esineesi on myynnissä niin kauan kuin ilmoituksesi on aktiivinen. Esine on siis myynnissä ilmoittamishetkestä siihen asti, kun huutokauppa tai myyntitarjous on päättynyt.
Ilmoituksen muokkaaminen huutokaupan ollessa käynnissä
Joissain tapauksissa voit tehdä muutoksia ilmoitukseen huutokaupan ollessa käynnissä. Voit esimerkiksi alentaa esineesi pohjahintaa. Lue lisää ilmoituksesi muokkaamisesta huutokaupan aikana.
Esineen poisvetäminen ei ole sallittua
Et voi vetää esinettä pois sen jälkeen, kun olet ilmoittanut sen ja se on hyväksytty myytäväksi, ellemme ole myöntäneet siihen erillistä lupaa. Jos hyväksymme pyynnön, voit vetää esineesi pois viimeistään päivää ennen sen tulemista myyntiin. Kun myynti on käynnissä, esinettä ei ole enää mahdollista vetää pois.
Esineen poisvetämisen seuraukset
Jos myynti on alkanut ja suostumme muokkaamaan esinettäsi tai poistamaan sen, olet täysin vastuussa mahdollisista vahingonkorvauksista. Vapautat meidät kaikista kolmansien osapuolten vaatimuksista ja muista kustannuksista ja vahingonkorvauspyynnöistä. Esineen peruuttaminen ennen myyntiprosessia tai sen aikana voi johtaa rangaistukseen. Katso yleisten ehtojen artikla 13.
Ilmoitustesi mainostaminen
Sinulla on oikeus mainostaa ilmoitustasi ja Catawikiä laillisilla tavoilla, kuten sosiaalisen median tileilläsi. Mainonta ei saa antaa sellaista vaikutelmaa, että olisit osa liiketoimintaamme tai palveluitamme, ja sen on kunnioitettava brändiämme sekä oltava käyttäjäviestintä- ja häirinnäntorjuntakäytäntömme mukaista.
Kauppaan vaikuttaminen ei ole sallittua
Yllytystarjousten tekeminen tai muu esineidesi tarjouksiin tai kysyntään keinotekoisesti vaikuttava toiminta on yleisten ehtojemme artiklan 9 mukaisesti kiellettyä. Se voi johtaa tilisi jäädyttämiseen, rangaistuksiin tai muihin tarvittaviin toimenpiteisiin (katso yleisten ehtojen artikla 13).
Hintatarjousten poistaminen
Voimme poistaa ilmoituksestasi hintatarjouksia, jotka ovat (mahdollisesti) vilpillisiä tai muuten ehtojemme vastaisia.
Ilmoituksen muokkaaminen tai poistaminen
Voimme muuttaa esineen kuvausta, jos se on virheellinen tai siinä on käännösvirheitä. Erityistapauksissa voimme myös poistaa ilmoituksesi kokonaan säilyttääksemme verkkomarkkinapaikkamme eheyden ja luotettavuuden.

Yhteenveto: Teemme parhaamme jotta verkkohuutokaupat olisivat läpinäkyviä ja luotettavia, ja odotamme samaa sinulta. Sen vuoksi et voi enää vetää ilmoitustasi pois, kun esineesi on myynnissä. Kaikki esineesi hintaa tai kysyntää keinotekoisesti lisäävä toiminta on ehdottomasti kiellettyä.

Esine on myyty


Artikla 5: Sopimukset ja kustannukset

Myyty! Toivomme että olet iloinen, kun erikoisesineesi löytää uuden kodin. Ennen kuin ryhdyt lähettämään esinettäsi, on hyvä olla tietoinen alla olevista seikoista:

Teet kauppasopimuksen ostajan kanssa
Verkkohuutokaupan päättyessä teet kauppasopimuksen ostajan kanssa, jos ostaja käyttää Osta nyt -toimintoa tai jos hyväksyt ostajan tekemän tarjouksen. Tähän sopimukseen sovelletaan käyttöehtojamme.

Kauppasopimus asettaa sinulle tiettyjä velvoitteita, mukaan lukien esineen lähettäminen. Lue lisää velvoitteistasi näiden myyjän ehtojen artiklasta 9.

Lue lisää kauppasopimuksesta yleisten ehtojemme artiklasta 10.
Ostaja maksaa kauppahinnan
Kun huutokauppa on ohi, ostaja on käyttänyt Osta nyt -toimintoa tai olet hyväksynyt tarjouksen, pyydämme ostajaa maksamaan esineestä 3 päivän kuluessa. Maksupalveluntarjoajamme käsittelee maksun ja pitää sen turvatalletuksessa vähintään 3 päivää sen jälkeen, kun ostaja on vastaanottanut esineen.
Ostohinta sisältää verot
Ostohinta sisältää soveltuvin osin sinun maksettavaksesi tulevat verot. Kuluttaja- ja verolakien mukaisesti ostajan maksama ostohinta sisältää kaikki myyjän maksettavaksi tulevat verot (esim. arvonlisäveron).

Jos meidän on kerättävä, ilmoitettava ja maksettava veroja tietyistä kaupoista (esimerkiksi tavarantoimittajan sääntöjen perusteella), ostaja maksaa verot kassalla ostohinnan lisäksi. Lisätietoja Catawikissä myymiseen liittyvistä veroista löydät ohje- ja tukikeskuksestamme.
Veloitamme myyntimaksun
Teemme kovasti töitä löytääksemme tosissaan olevia tarjoajia ja ostajia ja etsiäksemme erikoisesineillesi uuden kodin. Tästä veloitamme myyntimaksun. Maksu on 12,5 % ostohinnasta. Se sisältää ALV:n (mikäli sovellettavissa). Myyntimaksu vähennetään maksustasi kaupanteon jälkeen. Myyntimaksua ei palauteta.

Myyntimaksun määrä voi vaihdella tietyissä esineluokissa. Jos maksun suuruus muuttuu, ilmoitamme siitä sinulle.
Ostajan on maksettava 3 päivän kuluessa
Ostajan on maksettava 3 päivän kuluessa huutokaupan päättymisestä tai 3 päivän kuluessa Osta nyt -toiminnon käytöstä. Sen vuoksi voi kulua muutama päivä, ennen kuin pyydämme sinua lähettämään esineen. Jos ostaja ei maksa 3 päivän kuluessa, ilmoitamme siitä sinulle.
Saatamme peruuttaa kaupan, mikäli ostaja ei maksa esineestä
Jos ostaja ei maksa, saatamme lähettää hänelle maksumuistutuksia. Jos ostaja ei maksa aikarajaan mennessä, voimme peruuttaa maksutapahtuman riippumatta siitä, onko Catawiki lähettänyt maksumuistutuksia.
Maksuaika ei ole lakisääteinen raja
Jos ostaja ei maksa ajoissa, et voi peruuttaa kauppaa automaattisesti. Jos haluat peruuttaa kaupan, sinun on ensin lähetettävä ostajalle maksuhäiriöilmoitus, jossa on aikaraja maksamiselle. Jos ostaja ei vieläkään maksa, useimmissa tapauksissa voit peruuttaa kaupan.

Yhteenveto: Teet kauppasopimuksen ostajan kanssa huutokaupan päättyessä tai jos ostaja on käyttänyt Osta nyt -toimintoa. Pyydämme ostajaa maksamaan. Kun maksu on vastaanotettu, pidämme sen turvatalletuksessa. Ostajan on maksettava ostohinta ja muut kustannukset, kuten toimitus- ja tuontikustannukset. Odotamme sinun täyttävän kauppasopimuksen mukaiset verovelvoitteesi.

Esineen lähettäminen


Artikla 6: Toimitus tai nouto

Ilmoitamme sinulle kun ostaja on maksanut, jotta voit lähettää tai kuljettaa esineen tai sopia noudon ostajan kanssa. Otathan huomioon seuraavat asiat, jotta lähetysprosessi olisi mahdollisimman sujuva:

Catawiki ei ole vastuussa toimituksesta
Emme ole osapuolena esineiden toimituksessa emmekä toimi kuljetusyhtiönä. Emme ole vastuussa lähetys- tai kuljetusprosessin aikana aiheutuneista vahingoista.
Esineen lähettäessäsi teet palvelusopimuksen kuljetusyhtiön kanssa
Jos esineen lähetyksessä tai kuljetuksessa menee jokin pieleen, sinun tulee pyytää kuljetusyhtiötä tutkimaan asiaa. Suosittelemme, että luet kuljetusyhtiön ehdot aina huolellisesti.
Ostajat voivat antaa palautetta
Sinulla on oikeus, mutta ei velvollisuutta vastata annettuun palautteeseen. Ostajan antamaan palautteeseen vastaamiseen sovelletaan Myyjät ja palaute -käytäntöämme. Varmista, että olet lukenut sen ennen ostajalle vastaamista.
Muista seuraavat asiat esinettä lähettäessäsi:
Lähetä esine aina seurantatietojen kera
Esineen saa toimittaa vain seurantatiedoilla varustettuna. Suosittelemme käyttämään rekisteröityä ja/tai vakuutettua toimitusta, joka vastaa esineesi arvoa. Olet vastuussa esineesi vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta, kunnes se on toimitettu.

Järjestä toimitus tai nouto
Kun ostaja on maksanut esineestä, voit käyttää sisäistä viestijärjestelmäämme järjestääksesi toimituksen tai kuljetuksen ostajan kanssa.

Lähetä esine 3 päivän kuluessa maksamisesta
Ellet ole sopinut esineen noudosta ostajan kanssa, sinun on lähetettävä se 3 arkipäivän kuluessa maksupäivästä. 

Valmistele esine huolellisesti toimitusta tai kuljetusta varten
Sinun on pakattava tai valmisteltava esineesi huolellisesti lähetystä varten. Olet vastuussa siitä, että esine saapuu hyvässä kunnossa. Ostaja voi pitää sinua vastuussa kaikista viallisesta lähetyksestä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Hanki kuljetusvakuutus
Useimmissa tapauksissa, joissa esine katoaa tai vahingoittuu, hyvitämme summan ostajalle eikä kuljetusyhtiösi hyvitä sinulle mitään tai maksaa sinulle vain pienen summan. Tämän vuoksi suosittelemme hankkimaan esineellesi toimitusvakuutuksen. Jos käytät älykästä toimitusta, voit lisätä toimitusvakuutuksen esinettä ilmoittaessasi.

Käytä älykästä toimitusta
Sijainnistasi riippuen voimme tarjota sinulle älykästä toimitusta. Suosittelemme käyttämään sitä, jos se on saatavilla. Älykäs toimitus tarjoaa seuraavat edut:

- Matalammat toimituskulut verrattuna normaaliin hinnoitteluun.
- Ei lähetystarrojen ennakkomaksua.
- Helpompi lähetystarrojen luominen.
- Luotettavampi seuranta.
- Optimoitu asiakaspalvelu, jos jokin menee pieleen.

Voit lisätä esineellesi toimitusvakuutuksen, kun käytät älykästä toimitusta EU:n sisäisiin tilauksiin. Tämä ei koske ajoneuvoja. Toimitusvakuutuksen tarjoaa vakuutuskumppanimme, ja se tarjoaa seuraavat edut:
- Suoja vaurioita, katoamista ja varkauksia vastaan.
- Reilu ja edullinen hinnoittelu.
- Nopea ja riippumaton vakuutuskorvausten käsittely.
- Kattaa kaikki kuljetusyhtiöt ja esinetyypit (paitsi ajoneuvot).

Muista, että jos esineesi lopullinen tarjous tai Osta nyt -hinta on yli 10 000 euroa, tämä toimitusvakuutus ei kata sitä. Muita poikkeuksia voidaan soveltaa.

Lue lisää älykkäästä toimituksesta.
Viesti suoraan ostajan kanssa, jos ilmenee toimitusongelmia
Jos esine viivästyy, katoaa tai vahingoittuu toimituksen aikana etkä pääse ratkaisuun ostajan kanssa, pyydät kuljetusyhtiötä tutkimaan asiaa ja teet heidän kanssaan yhteistyötä.

Jos lisäsit älykkään toimituksen vakuutuksen ja toimituksen aikana ilmenee ongelma, ota välittömästi yhteyttä itsenäiseen vakuutuskumppaniimme, jotta he voivat aloittaa vakuutuskorvausprosessin.

Lue lisää älykkään toimituksen vakuutuksista.
Palauta ylimääräiset toimitus- tai kuljetusmaksut ostajalle
Jos todelliset toimitus- tai kuljetuskustannukset ovat pienemmät kuin ilmoittamasi alkuperäinen summa, sinun on palautettava ostajalle kaikki hänen maksamansa ylimääräiset toimitus- tai kuljetuskustannukset. Joissakin tapauksissa voimme lähettää hyvityksen ostajalle puolestasi ja vähentää tämän summan (tulevista) maksuistasi.

Yhteenveto: Olet vastuussa esineestä, kunnes se on saapunut turvallisesti uuteen määränpäähänsä. Siksi suosittelemme, että pakkaat esineesi huolellisesti ja käytät vakuutettua toimitusta. Saatamme tarjota sinulle älykkäitä toimituspalveluja parantaaksemme lähetyskokemusta sekä sinun että ostajiemme osalta.

Kun lähetät esineesi, et voi:

Harjoittaa drop shipping -toimintaa
Et saa siirtää esineen lähetystä kolmannelle osapuolelle, kuten valmistajalle, tukkumyyjälle, jälleenmyyjälle tai jakelukeskukselle, joka lähettäisi esineen suoraan ostajalle.
Lähettää esinettäsi eri osoitteesta kuin tililläsi on ilmoitettu
Jos lähetät esineen eri osoitteesta, sinun on katettava kaikki kustannukset joita ei olisi veloitettu, jos esine olisi lähetetty tililläsi ilmoitetusta osoitteesta (kuten esimerkiksi tuontiverot ja -maksut).
Lähettää tai toimittaa esineitä maihin, jotka eivät ole tuettujen maiden luettelossa
Jos lähetät tai kuljetat esineen maahan, jota ei tueta, et useimmissa tapauksissa saa esineestä maksua.
Odottaa liian kauan ennen esineen lähettämistä
Ilmoittamasi toimituspäivä tai kuljetusyhtiön antamat seurantatiedot eivät ole lakisääteisiä määräaikoja. Ostaja ei siksi voi automaattisesti peruuttaa kauppaa, jos esine saapuu tämän päivämäärän jälkeen. Jos et kuitenkaan lähetä tai toimita esinettä ajoissa, ostaja (tai me hänen puolestaan) voi lähettää velvoitteiden laiminlyönnistä ilmoituksen, jossa annetaan kohtuullinen määräaika esineen lähettämiselle. Jos tätä määräaikaa ei noudateta, kauppasopimus voidaan purkaa.

Yhteenveto: Et saa käyttää eri lähetysosoitetta tai drop shipping -menetelmiä. Kehotamme sinua lähettämään tai toimittamaan esineen ajoissa, sillä muuten ostaja saattaa voida peruuttaa kaupan. Siinä tapauksessa sinun on palautettava maksut meille ja ostajalle sekä maksettava mahdolliset vahingonkorvaukset.

Maksut


Artikla 7: Esineiden myyntituotot

Maksupalveluntarjoajamme maksavat sinulle ostohinnan (josta on vähennetty myyntimaksu ja mahdolliset muut kustannukset) sen jälkeen, kun ostaja on maksanut esineen koko hinnan ja on siihen tyytyväinen.

Maksuihin sovelletaan maksupalveluntarjoajiemme ehtoja
Teemme yhteistyötä maksupalveluntarjoajien kanssa käsitelläksemme kaikki maksut turvallisesti. Näihin maksupalveluihin sovelletaan maksupalveluntarjoajiemme ehtoja. Myymällä Catawikissä sitoudut noudattamaan näitä ehtoja, joita voidaan ajoittain muokata.
Valuuttakursseja voidaan soveltaa
Maksupalveluntarjoajamme asettavat esineesi valuuttakurssiksi ilmoituksesi julkaisupäivänä voimassa olevan kurssin. Saamasi maksu voi siis olla pienempi tai suurempi omassa valuutassasi. Me tai maksupalveluntarjoajamme voimme myös pyöristää ostohinnan lähimpään kokonaiseen valuuttayksikköön, ennen kuin maksamme sinulle.
Varmista, että noudatat maksupalveluntarjoajiemme ehtoja ja ohjeita
Maksun vastaanottaminen voi esimerkiksi riippua siitä, että annat kaikki maksupalveluntarjoajamme vaatimat tiedot. Jos maksupalveluntarjoaja estää maksun sovellettavien ehtojensa mukaisesti, meillä on oikeus peruuttaa maksutapahtuma. Meitä ei voida pitää vastuussa vahingoista, jotka liittyvät peruutukseen tai siihen, että maksupalveluntarjoaja ei ole voinut tarjota maksupalveluja.
Ostajalla on 3 päivää aikaa tutkia esine
Tämä 3 päivän jakso alkaa päivästä, jona ostaja on vastaanottaneet esineen. Jos ostaja uskoo, että esineessä on jotain vikaa (eli se ei vastaa kuvausta), hänen on otettava meihin yhteyttä. Jos ostaja ei jostain erityisestä syystä pysty tutkimaan esinettä tämän 3 päivän ajanjakson aikana, ilmoitamme siitä sinulle.
Maksun keskeyttäminen ostajan korvausvaatimuksen vuoksi
Jos ostaja tekee esineestäsi korvausvaatimuksen emmekä ole vielä maksaneet siitä sinulle, voimme keskeyttää maksusi, kunnes vaatimus on ratkaistu.
Maksun keskeyttäminen muista syistä
Yleensä maksusi voidaan keskeyttää, jos kolmas osapuoli ilmoittaa meille, että esineessäsi tai sen myynnissä on ongelma tai jos et täytä velvoitteitasi Catawikiä ja/tai ostajaa kohtaan.
Pidätämme oikeuden olla maksamatta sinulle
Jos et ole toiminut ehtojemme mukaisesti, meillä on oikeus olla maksamatta sinulle asiaankuuluvista esineistä. Tällöin hyväksyt sen, että väärinkäytöksestä johtuen menetät oikeiden hakea näitä maksuja meiltä.

Yhteenveto: Käytämme maksupalveluntarjoajien palveluita maksujesi käsittelyyn, ja odotamme sinun noudattavan heidän ehtojaan ja ohjeitaan. Tietyissä tilanteissa voimme jäädyttää tai pidättää maksusi. Löydät lisätietoja maksuprosessistamme ohje- ja tukikeskuksesta.

Esineet, jotka eivät menneet kaupaksi


Artikla 8: Esineesi ei mennyt kaupaksi


Vaikkei sitä tapahdu usein, on olemassa muutamia tilanteita joissa esinettäsi ei saada myytyä, mukaan lukien alla olevat esimerkit:

- Jos olet ilmoittanut esineellesi pohjahinnan, jota huutokaupan korkein tarjous ei ole saavuttanut.
- Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, ettei esineestäsi ole tehty yhtään tarjousta.
- Ostaja (tai me ostajan puolesta) peruuttaa kaupan.

Sinulla on muutamia vaihtoehtoja sen varmistamiseksi, että voit edelleen myydä esineesi verkkomarkkinapaikallamme. Voit esimerkiksi tarjota esinettä uudelleen huutokaupattavaksi. Lisätietoa tästä aiheesta löydät ohje- ja tukikeskuksestamme.

Myyjän velvollisuudet


Artikla 9: Velvollisuutesi

Myyjänä sinulla on tiettyjä velvoitteita Catawikiä sekä tarjoajiamme ja ostajiamme kohtaan. Nämä velvoitteet auttavat pitämään Catawikin oikeudenmukaisena sekä ostajille että myyjille.

Vastuu esineistäsi
Olet täysin vastuussa esineidesi myynnistä. Olet vastuussa Catawikille ja/tai ostajille siitä, jos rikot näitä ehtoja, kauppasopimusta tai sovellettavia lakeja.
Esineesi ovat aitoja
Takaat, ettet myy väärennettyjä esineitä tai esineitä, jotka muuten loukkaavat kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita oikeuksia.
Käyttäjämateriaalisi tulee olla omaasi
Lisää vain käyttäjämateriaalia, joka kuuluu sinulle tai jota sinulla on lupa käyttää. Et voi esimerkiksi kopioida toisen myyjän esineen kuvausta.
Älä puutu toisten myyjien ilmoituksiin
Et puutu toisten myyjien ilmoituksiin Catawikissä häiritäksesi heidän liiketoimintaansa tai manipuloidaksesi omia ilmoituksiasi. Esimerkiksi tekemällä tarjouksia esineistä ja jättämällä maksamatta tai peruuttamalla kaupan.
Lähetä tai toimita esineesi
Kun olet myynyt esineen ja ostaja on maksanut, sinun tulee lähettää tai toimittaaesine ostajalle ajallaan. Jos kieltäydyt toimittamasta esinettä ostajalle ilman pätevää syytä (esimerkiksi ylivoimainen este), sillä voi olla sinulle vakavia seurauksia. Useimmissa tapauksissa kieltäytyminen toimittamasta esinettä ostajalle johtaa rangaistukseen (lisätietoja yleisten ehtojen artiklassa 13).
Pyri ratkaisuun ostajan kanssa
Jos sinulla on toimitusongelmia tai esineeseen liittyvä ongelma, kehotamme pyrkimään ratkaisuun yhdessä ostajan kanssa. Jos esineesi ei ole kuvauksen mukainen, sinulla on usein lakisääteinen velvollisuus tarjota tiettyä ratkaisua, kuten esimerkiksi korjausta tai vaihtoa. Osittainen hyvitys voi myös olla loistava ratkaisu ongelman ratkaisemiseen ostajan kanssa.

Jos et pääse ostajan kanssa sopimukseen ratkaisusta, voimme kohtuullisin keinoin ratkaista korvausvaatimuksen teidän molempien puolesta.
Noudata (verkko)myyntilakeja ja -määräyksiä
Olet vastuussa siitä, että tarjoamasi esineet ovat tuonti-, vienti- ja ympäristömääräysten mukaisia. Ympäristölakeihin ja -määräyksiin kuuluvat pakkauksiin ja jätehuoltoon liittyvät lait ja määräykset.

Tarvittaessa hankit tuonti-/vientiluvat ja -lisenssit ja/tai rekisteröit esineen tarvittaviin ympäristövaikutusrekistereihin myyntiä ja lähettämistä varten. Catawikiä ei voida pitää vastuussa, jos et tee tätä.
Noudata talouspakotteita koskevia lakeja
Tämä sisältää kaikki Catawikiin sovellettavat talouspakotelait ja -määräykset. Et esimerkiksi saa käyttää rahoituslaitosta tai muuta kolmatta osapuolta, joka johtaisi näiden lakien rikkomiseen.
Esineidesi saatavuus
Kaikki esineet, joita tarjoat myytäväksi kauttamme, ovat saatavilla vain verkkomarkkinapaikallamme. Et voi samanaikaisesti tarjota esineitä myytäväksi muualla. Esineiden on pysyttävä saatavilla yksinomaan Catawikissä niin kauan kuin ne ovat myynnissä kauttamme. Myynnissä olevan esineen poisvetämisellä voi olla sinulle vakavia seurauksia.
Myyjän vaatimustenmukaisuustakuu
Jos olet ammattimainen myyjä, saatat joutua myöntämään kuluttajille lainmukaisen takuun. Lue lisää EU:n ja Iso-Britannian kuluttajien oikeuksia koskevasta käytännöstämme.

Yhteenveto: Varmista, että täytät velvollisuutesi meitä ja ostajaa kohtaan. Siihen sisältyy esineesi lähettäminen ostajalle maksun yhteydessä ja sen varmistaminen, että noudatat kaikkia esineitäsi ja niiden myyntiä koskevia sääntöjä ja määräyksiä.

Artikla 10: Velvollisuuksiesi täyttämättä jättäminen

Jos et täytä velvollisuuksiasi meitä tai ostajiamme kohtaan, se vaikuttaa suoraan verkkomarkkinapaikkamme luotettavuuteen. Sillä voi myös olla sinulle seurauksia, joista sinun tulee olla tietoinen.

Seuraukset siitä, jos et täytä velvoitteitasi meitä kohtaan
Jos et täytä velvoitteitasi meitä tai ostajaa kohtaan, voimme keskeyttää tai poistaa ilmoituksesi, estää pääsysi palveluihimme, jäädyttää tilisi, peruuttaa kaupan tai ryhtyä muihin yleisten ehtojemme artiklassa 13 kuvattuihin toimenpiteisiin. Useimmissa tapauksissa sinut luetaan automaattisesti velvoitteet laiminlyöneeksi osapuoleksi. Jos näin ei ole, lähetämme sinulle ilmoituksen velvoitteiden laiminlyönnistä.

Jos yksi tai useampi näistä toimenpiteistä toteutetaan, ilmoitamme sinulle useimmiten sähköpostitse ja kerromme syyn.
Myyjätilin rajoitukset
Jos jäädytämme tai rajoitamme tiliäsi, yritämme ilmoittaa sinulle syyt. Mikäli päätämme rajoittaa pääsyäsi käyttäjätilillesi pysyvästi (eli sulkea tilisi), pyrimme ilmoittamaan sinulle sen syistä 30 päivää ennen tilin sulkemista. Tätä irtisanomisaikaa ei sovelleta muun muassa silloin, jos:

- Meillä on lakisääteinen velvoite, joka edellyttää, että lopetamme palveluidemme tarjoamisen sinulle.
- Olet rikkonut käyttöehtojamme toistuvasti.

Lue lisää myyjätilien rajoituksista ohje- ja tukikeskuksessamme.
Meillä on oikeus vaatia vahingonkorvausta
Jos laiminlyöt velvoitteesi, se johtaa usein meitä koskeviin (taloudellisiin) vahinkoihin. Meillä on oikeus saada korvausta tästä taloudellisesta menetyksestä. 

Voimme pakkoperiä kaikki velat, vahingonkorvaukset ja rangaistusmaksut, jotka olet velkaa meille joko tuomioistuimen ulkopuolella (esimerkiksi käyttämällä perintätoimistoa), tai Alankomaiden tuomioistuimessa.

Näissä tapauksissa voimme vaatia lakisääteistä korkoa siitä päivästä alkaen, jona olet laiminlyönyt maksuvelvoitteesi, sekä periä sinulta kaikki (tuomioistuinkäsittelystä aiheutuneet tai sen ulkopuoliset) perintäkulut.
Ilmoita petoksesta
Jos toimintasi on vilpillistä, voimme ilmoittaa sinusta (kansainvälisille) lainvalvontaviranomaisille.
Seuraukset siitä, jos et täytä velvoitteitasi myyjiämme kohtaan
Jos et täytä velvoitteitasi ostajaa kohtaan, voimme ryhtyä mihin tahansa yleisten ehtojemme artiklassa 13 kuvattuihin toimenpiteisiin. 

Ostaja voi myös ryhtyä omiin toimenpiteisiinsä kauppasopimuksen perusteella. Se sisältää esineen toimitusvelvoitteen täytäntöönpanon ja velvoitteiden noudattamatta jättämisestä johtuvan vahingonkorvauksen vaatimisen. Ostajat voivat käyttää tuomioistuimen ulkopuolisia ratkaisuja, kuten perintätoimistoa, tai hakea ratkaisua tuomioistuimesta.

Näissä tapauksissa ostaja voi vaatia lakisääteistä korkoa siitä päivästä alkaen, jona olet laiminlyönyt kauppasopimuksen asettamat velvoitteet, ja periä sinulta kaikki (tuomioistuinkäsittelystä aiheutuneet tai sen ulkopuoliset) perintäkulut.

Yhteenveto: Jos et täytä velvoitteitasi meitä tai ostajaa kohtaan, se voi johtaa siihen, että me tai ostaja vaadimme sinulta vahingonkorvauksia tai ryhdymme muihin toimiin maksun, vahingonkorvauksen ja kustannusten perimiseksi.

Artikla 11: Esineiden tarkastukset ja käynnit myyjän luona

Varmistaaksemme ja parantaaksemme esineiden laatua verkkomarkkinapaikallamme voimme päättää tarkastaa myyjiemme tarjoamien esineiden laillisuuden ja/tai laadun fyysisesti ostamalla esineitä tai käymällä myyjän luona esineitä tarkastamassa.

Esineiden tarkastus
Saatamme ostaa Catawikin kautta myytäväksi tarjoamasi esineen tarkistaaksemme sen laillisuuden ja laadun fyysisesti. Nämä esinetarkastukset eivät ole kohdennettuja, ja niitä suoritetaan satunnaisesti. Esineen tarkastuksen tärkein tarkoitus on varmistaa:

- Onko esine kuvauksensa mukainen.
- Noudattaako esine ilmoittamista koskevia ohjeita.

- Tarkastuksen jälkeen tarkastetun esineen kauppa peruutetaan ja esine palautetaan sinulle, ellei toisin ole sovittu. Olet vastuussa esineestä maksetun ostohinnan palauttamisesta meille.
Tarkastuksen läpäisseet esineet
Kaikki tarkastuksen läpäisseet esineet voidaan ilmoittaa ja myydä uudelleen Catawikissä.
Tarkastuksessa hylätyt esineet
Jos jokin esineesi ei läpäissyt tarkastusta, palautamme sen sinulle, mutta sitä ei voi ilmoittaa uudelleen myyntiin. Joissakin tapauksissa (esimerkiksi väärennettyjen esineiden kohdalla) meidän on ehkä tuhottava esine tai luovutettava se lainvalvontaviranomaiselle.
Tarkastuksen ja toimenpiteiden kustannukset
Jos esineesi läpäisee tarkastuksen, sinun tarvitsee vain palauttaa meille ostohinta ja me vastaamme kaikista tarkastuksen kustannuksista. Jos esineesi ei läpäise tarkastusta, suostut palauttamaan meille ostohinnan ja kaikki kohtuulliset kustannukset, joita meille aiheutui tarkastuksen suorittamisesta. Näitä voivat olla muun muassa:

- Toimituskulut (molempiin suuntiin).
- Maksamamme tullimaksut tai verot.
- Tarkastuskustannukset, esimerkiksi kolmannen osapuolen asiantuntijan kustannukset. 

Jos esineesi hylätään tarkastuksessa, voimme ryhtyä yleisten ehtojemme artiklan 13 mukaisiin asianmukaisiin lisätoimenpiteisiin, mukaan lukien rangaistusten määrääminen.
Käynnit myyjän luona
Varmistaaksemme, että me ja myyjämme noudattavat lakeja ja määräyksiä (mukaan lukien taloudellisia pakotteita) ja tarkistaaksemme tiettyjen esineiden laillisuuden ja laadun fyysisesti ennen niiden tarjoamista myyntiin, voimme päättää tarkastaa minkä tahansa esineen fyysisesti tiloissasi ennen esineen (mahdollista) asettamista myyntiin Catawikin kautta.
Vastuu esineistäsi
Muistutamme, että vaikka esineesi olisivat olleet tarkastettavana tai olisimme vierailleet myyjän luona, olet aina itse vastuussa siitä, että esineesi ovat kuvatun mukaisia ilmoittaessasi ne myyntiin Catawikin kautta. Emme ole vastuussa esineen valinnasta, kuvauksesta, vaatimustenmukaisuudesta tai laadusta riippumatta siitä, onko se ollut tarkastuksen kohteena tai olemmeko tarkastaneet sen vierailemalla myyjän luona.