Voorwaarden en beleid
Richtlijnen voor handhavingsverzoeken

Richtlijnen voor handhavingsverzoeken

Deze Richtlijnen voor wetshandhaving bevatten de voorwaarden voor het proces van Catawiki betreffende informatieaanvragen van wetshandhavingsinstanties. Elk verzoek dat we van wetshandhavingsinstanties ontvangen, moet aan deze voorwaarden voldoen. Wetshandhavingsfunctionarissen kunnen contact met ons opnemen over deze richtlijnen via: lawenforcement@catawiki.com.


1. Catawiki B.V. is verantwoordelijk voor informatieverzoeken

Catawiki B.V. is een in Nederland geregistreerd en gevestigd bedrijf dat een online platform biedt aan gebruikers van over de hele wereld. De entiteit Catawiki B.V. is als gegevensbeheerder verantwoordelijk voor het afhandelen van alle verzoeken om openbaarmaking van gegevens van wetshandhavingsinstanties met betrekking tot gebruikers- en/of transactiegegevens. Daarom moeten alle informatieverzoeken worden gericht aan Catawiki B.V., zelfs als we een lokale entiteit hebben die is gevestigd in een land waar de verzoekende wetshandhavingsautoriteit vandaan komt. We zullen geen informatie verstrekken als het verzoek niet is gericht aan Catawiki B.V.


2. Informatie opgeslagen door Catawiki B.V.

De privacy en bescherming van persoonlijke gegevens van onze gebruikers is erg belangrijk voor ons. Desalniettemin zullen we wetshandhavingsinstanties natuurlijk zoveel mogelijk ondersteunen als we verplicht worden om dit te doen en daartoe in staat zijn. Het kan gebeuren dat we de gevraagde informatie niet hebben of niet volledig in ons systeem hebben opgeslagen. Bankgegevens worden bijvoorbeeld niet opgeslagen door Catawiki en we kunnen de autoriteiten alleen gehashte financiële informatie verstrekken (alleen de laatste 4 cijfers van een bankrekeningnummer) die we van onze betalingsdienstaanbieder ontvangen.


Meer informatie over het soort persoonsgegevens dat we verzamelen en opslaan, vindt u in ons Privacybeleid. Over het algemeen zullen wij reageren op een geldig en correct aangemeld verzoek voor zover toegestaan door onze Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid en toepasselijke wetgeving.


3. Verzoeken van Nederlandse, Belgische of Luxemburgse wetshandhavingsinstanties 

Wij verzoeken Nederlandse autoriteiten met toezichthoudende- en onderzoeksbevoegdheden om ons te voorzien van een bevelschrift, gerechtelijk bevel of een ander juridisch bindend bevel om ons te verplichten de (persoonlijke) data van een gebruiker te verstrekken. Aan alle voorwaarden vermeld in sectie 5 moet worden voldaan voordat we de gevraagde informatie kunnen verstrekken.


4. Verzoeken van wetshandhavingsinstanties buiten de Benelux  

Rechtshandhavingsinstanties buiten de Benelux kunnen een verzoek indienen op grond van het Europees onderzoeksbevel (EOB) en het Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp (MLAT) of, indien van toepassing, een rogatoire commissie indienen bij de Nederlandse autoriteiten.


5. Welke informatie moet in het verzoek worden opgenomen?

We zullen alleen verzoeken behandelen die zijn gericht aan Catawiki B.V. Verzoeken gericht aan lokale Catawiki-entiteiten of Catawiki Services worden niet in behandeling genomen.


We zullen ook alleen verzoeken in behandeling nemen die aan de volgende voorwaarden voldoen. Het verzoek moet formeel geschreven zijn, in PDF-formaat zijn en het moet het volgende bevatten:


- de duidelijke grond voor de rechtsgrondslag van het verzoek en een (korte) samenvatting van het onderzoek

- een duidelijke omschrijving van de natuurlijke persoon of rechtspersoon wiens gegevens worden opgevraagd. Let op: we kunnen alleen gebruikers in ons systeem vinden als we specifieke gegevens van die persoon hebben, zoals - een gebruikersnaam, volledige naam of een e-mailadres

- een duidelijk overzicht van de specifieke datapunten die nodig zijn voor het onderzoek en de termijn waarbinnen de informatie wordt opgevraagd. Het opvragen van 'alle gegevens van deze gebruiker' is niet specifiek genoeg

- de verwachte reactietermijn. Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren om de informatie te verzamelen als de omvang van het verzoek groot is

- de naam van de instantie van afgifte, de naam, het badge-/ID-nummer en de handtekening van de verantwoordelijke agent of functionaris, het e-mailadres en een rechtstreeks telefoonnummer


Wees zo specifiek mogelijk en onthoud dat alle informatieverzoeken redelijk, evenredig en noodzakelijk moeten zijn voor het aangegeven doel.


6. Waar moet u uw verzoek naartoe sturen?

Als de wetshandhavingsautoriteiten afkomstig zijn uit België, Luxemburg of Nederland: lawenforcement@catawiki.nl of u kunt het richten aan:

Catawiki B.V.

Sint Jorissteeg 2 

1012 XV Amsterdam


Landen binnen de EU:

Herhaal uw verzoek via de officiële kanalen Europol, Interpol of justitiële kanalen.Landen buiten de EU: 

Internationale rogatoire commissie uitgevaardigd door een aangewezen vervolgende autoriteit of een rechtbank aan:

Ministerie van Justitie in Den Haag - Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken

Ministerie van Justitie

Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS)

Postbus 20301

2500 EH Den Haag
7. Belangrijke informatie

Houd rekening met het volgende:


- Onze klantenservice is niet gemachtigd om informatie per telefoon of e-mail te verstrekken buiten de procedure die in deze richtlijnen is vastgelegd.

We zullen alleen reageren op verzoeken die voldoen aan deze Richtlijnen.

- We behouden ons het recht voor om onze gebruikers op de hoogte te stellen van een verzoek, behalve wanneer het verstrekken van een dergelijke kennisgeving wettelijk verboden is.

Was dit artikel nuttig?