Geschikte objecten
Welke items mogen wettelijk niet op Catawiki worden verkocht?

Bij Catawiki voldoen we aan internationale en nationale wetgeving. Dit omvat handelsregels voor specifieke objecten.

Hieronder hebben we enkele van de meest relevante internationale voorschriften genoemd.

 

Bedreigde dier- en plantensoorten

Bij Catawiki voldoen we aan de CITES-wetgeving, die de wereldwijde handel in bedreigde dieren in het wild en plantensoorten regelt, inclusief alle onderdelen en afgeleide producten (d.w.z. objecten die daarvan zijn gemaakt). 

Om erachter te komen of jouw object onder de handelsregels van bedreigde diersoorten valt, hebben we een reeks richtlijnen opgesteld die in detail uitleggen wat CITES is en de regels en voorschriften waaraan ze zich houden, inclusief wat voor soort objecten we wel en niet accepteren voor onze veilingen.

Hier kun je onze CITES richtlijnen lezen. 

  

Ivoor van olifanten

Afrikaanse soorten, met name olifanten en neushoorns, worden vaak beschouwd als het zwaarst getroffen door stroperij en worden helaas nog steeds gedood vanwege hun ivoor.

We erkennen dat het op de veiling aanbieden van ‘modern’ ivoor in zekere zin gezien kan worden als betrokkenheid bij stroperij.  

Om deze reden, en om een veilige koop- en verkoopgemeenschap te behouden, is de verkoop van ivoor van na 1900 niet langer toegestaan op Catawiki.

Om verder uit te leggen wat voor soort ivoren objecten we wel en niet accepteren, hebben we de volgende richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn zorgvuldig opgesteld om te garanderen dat alleen gecertificeerde objecten van vóór 1900 op de veiling worden aangeboden.

Lees onze ivoor-richtlijnen hier.

 

Antiquiteiten die worden beschouwd als cultuurgoederen

Het verhandelen van oudheden wordt bepaald door een aantal nationale en internationale voorschriften. De UNESCO-conventie van 1970 met betrekking tot de illegale handel in antiquiteiten is een wereldwijde reeks regels die erop gericht is de illegale handel in cultuurgoederen en antiquiteiten tegen te gaan.

Van verkopers en kopers wordt verwacht dat zij alle redelijke stappen nemen om de wettigheid van wat zij kopen en verkopen te garanderen, om niet in strijd te zijn met het Verdrag.

Bij Catawiki selecteren onze experts elk object persoonlijk voor onze veilingen en zij streven ernaar om de herkomst van elk kavel te verifiëren om te zorgen voor wettelijke naleving tijdens het handelen. 

De in- en uitvoer van cultuurgoederen is in de meeste gevallen vergunningplichtig en wordt nauwlettend gevolgd door de douane.

De douane richt zich op cultuurgoederen die mogelijk zijn gestolen of illegaal zijn geëxporteerd vanuit een niet-EU-land. Als cultuurgoederen niet vergezeld gaan van de vereiste vergunning, wordt de export stopgezet.

Bekijk onze Richtlijnen indienen en acceptatie voor onze archeologie categorie voor meer informatie.

Was dit artikel nuttig?
Neem contact met ons op