Å by
Det er to identiske høyeste bud. Hvordan er det mulig?

Det er to grunner til hvordan dette kan ha skjedd:


Når en eller begge budgivere har lagt inn automatisk bud


Hvis noen legger inn et bd som er likt maksbudet til en annen budgivers automatiske bud, vil automatisk bud være over maks-budet som ligger inne. 

Og fordi det automatiske budet ble lagt inn først, vil det regnes som det høyeste budet. 


Dette same gjelder om to personer legger inne automatisk bud med same maks-beløp. 

De vil begge nå same maksbeløp samtidig, og den som la inn det automatiske budet først, vil regnes som den med det høyeste budet.Når man legger inn bud I forskjellige valutaer


Legger budgiverne inn bud I forskjellige valutaer, regner vi valutaen tilbake til euro for å avgjøre hvem sitt bud som er høyest. 

Denne valutavekslingen kan føre til små forskjeller i beløpene som er budt. 


Er forskjellene mindre enn en euro, vil det se ut som begge budene er same beløp, fordi vi viser ikke desimaler på bud-beløpene. 

I disse tilfellene vil høyeste beløp alltid være regnet som den med høyeste bud.

Hjalp denne artikkelen?
Kontakt oss