Pomoc dla sprzedawców
Często zadawane
Sprzedawca - Polityka komentarzy
Zapewnianie niezawodnej i bezpiecznej platformy zarówno dla nabywców, jak i sprzedawców, jest dla nas szczególnie ważne. W tym celu dajemy naszym nabywcom możliwość wystawiania komentarzy związanych z ich zakupami. Ponadto, jesteśmy świadomi jak ważna dla naszych sprzedawców jest opinia nabywców, która odzwierciedla ich usługi i pomaga im w nabywaniu statusu solidnych sprzedawców na naszej platformie. W związku z tym pozwalamy, aby sprzedawcy reagowali na komentarze nabywców, a jeżeli komentarz nie jest zgodny z tą polityką, sprzedawca może zażądać, aby Catawiki usunęło lub zmodyfikowało komentarz.Zapewnienie możliwości udzielenia komentarza jest zarówno konstruktywne, jak i sprawiedliwe. Od naszych nabywców oraz sprzedawców oczekujemy respektowania zasad i warunków związanych z wystawianiem komentarzy i ich usuwaniem. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz też spojrzeć na nasze często zadawane pytania.Jak reagować na komentarzJeśli nabywca wystawi komentarz, sprzedawca może na niego odpowiedzieć. Jego odpowiedź będzie publicznie widoczna. Oczekujemy, że użytkownik odpowiadający na komentarz będzie przestrzegał następujących zasad:Należy:Utrzymać przyjazny i uprzejmy ton.Skontaktować się bezpośrednio z nabywcą w celu rozwiązania wszelkich zaistniałych problemów najszybciej jak się da. Jak skontaktować się z nabywcą dowiesz się tutaj.Nie należy:Używać obraźliwych, napastliwych, dyskryminujących zwrotów lub niewłaściwego języka.W swojej odpowiedzi uwzględniać żadnych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres lub numer telefonu).Odpowiadać na komentarz w sposób, który jest sprzeczny z naszymi warunkami użytkowania.Pamiętaj:Możesz reagować na komentarz nabywcy przez 90 dni od dnia, w którym pojawił się komentarz. Zachęcamy naszych nabywców i sprzedawców do rozwiązywania wszelkich sporów między sobą. Dlatego też, dajemy nabywcom szansę na edytowanie swojego komentarza podczas tego 90-dniowego okresu. Jeśli uda Ci się rozwiązać problem nabywcy lub doszedłeś z nim do porozumienia, możesz grzecznie zażądać od niego, aby zmienił treść swojego komentarza. Czy Catawiki wprowadza zmiany w komentarzu nabywcy/sprzedawcy?Ogólnie rzecz biorąc Catawiki nie zmienia lub nie usuwa żadnych komentarzy. Jednakże Catawiki zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmodyfikowania komentarza na żądanie, według własnego uznania. Robimy to tylko wtedy, gdy sytuacja uzasadnia to zgodnie z niniejszą Polityką. Takie wnioski można przesyłać do naszego zespołu wsparcia klienta za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.Catawiki całkowicie usuwa komentarze/odpowiedzi sprzedawcy tylko wtedy, gdy: Użytkownik narusza Warunki użytkowania CatawikiKomentarz odnosi się do błędu lub problemu nie spowodowanego przez klienta, lecz ewidentnie przez Catawiki Komentarz odnosi się do innego zakupu lub działania innego sprzedawcyKomentarz stanowi roszczenie, które należy dokładnie zbadać w ramach naszego  procesu reklamacyjnego. Jednakże kupujący nie skontaktował się jeszcze z nami i/lub sprzedawcą w celu otwarcia takiego roszczenia.*→ Zdecydowanie zachęcamy sprzedawcę do skontaktowania się z nabywcą w celu rozwiązania problemów zgłaszanych przez kupującego w komentarzach.Catawiki edytuje lub częściowo usuwa (odpowiedzi na) komentarze tylko wtedy, gdy:Komentarz nabywcy lub odpowiedź sprzedawcy zawiera niestosowny język lub dane osobowe innych użytkowników→ Catawiki usunie jedynie niedopuszczalne słowa, a reszta komentarza będzie widoczna.Komentarz dotyczy zdarzeń, na które sprzedawca nie ma żadnego wpływu (np. kwestie celne, czas realizacji dostawy przez przewoźnika, nieobecność nabywcy w momencie doręczenia, zagubienie przesyłki przez firmę spedycyjną, siła wyższa) → Catawiki usunie komentarz oraz doda publiczny komentarz wyjaśniający przyczynę takiego działania.→ Zdecydowanie zachęcamy sprzedawcę do kontaktu z firmą spedycyjną w celu przeprowadzenia dochodzenia i wyjaśnienia sytuacji.Komentarz dotyczy reklamacji zgłoszonej do Catawiki, która została rozpatrzona zgodnie z naszą procedurą reklamacyjną i uznana za nieuzasadnioną.*→ Catawiki usunie komentarz oraz doda publiczny komentarz wyjaśniający przyczynę takiego działania.Sprzedawcy udało się rozwiązać problem w sposób satysfakcjonujący nabywcę bez konieczności rozstrzygania sprawy przez Catawiki.*→ Catawiki usunie komentarz oraz doda publiczny komentarz wyjaśniający przyczynę takiego działania.Catawiki nie usuwa ani nie edytuje (odpowiedzi na) komentarz, jeśli:Komentarz dotyczy błędów związanych z dostawą, na które wpływ ma sprzedawca (np. wysyłka po upływie więcej niż 3 dni roboczych od daty otrzymania zapłaty, nieodpowiednie opakowanie, nieracjonalne koszty wysyłki**)Komentarz dotyczy reklamacji zgłoszonej do Catawiki, która została rozpatrzona zgodnie z naszą procedurą reklamacyjną i uznana za nieuzasadnioną.*Komentarz nabywcy lub odpowiedź sprzedawcy, o której mowa, została opublikowana ponad 3 miesiące temu→ Jeżeli komentarz zawiera dane osobowe lub niestosowny język, zostanie przez nas edytowany.*Komentarz dotyczący zakupu będącego przedmiotem postępowania wyjaśniającego w ramach naszego procesu reklamacyjnego zostanie usunięty lub skorygowany dopiero po rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego w reklamacji. ** Sprzedawca może naliczyć koszty wysyłki, które mogą obejmować (ale nie są ograniczone do) dodatkowe ubezpieczenie i/lub (specjalne) wymagania dotyczące opakowania.Mamy nadzieję, że udzieliliśmy Ci wyczerpujących informacji. W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami.
Kiedy i jak zorganizować odbiór przedmiotu?
Jeśli przedmiot nie został odebrany, musisz skontaktować się z nabywcą, aby wspólnie z nim ustalić warunki odbioru. Nabywca jest zobligowany do odbioru przedmiotu, a sprzedawca musi zatrzymać przedmiot, aż do momentu jego odbioru przez nabywcę. Możesz skontaktować się z nabywcą za pośrednictwem swojej strony ze szczegółami zamówienia. Jeśli nabywca nie odpowie lub nie odbierze przedmiotu w przeciągu 10 dni, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli przyjąć rolę mediatora w tej sprawie.Jeśli w odbiór przedmiotu jest zaangażowana strona trzecia, nabywca bierze odpowiedzialność za całą procedurę. Zalecamy, aby w przypadku nietypowego odbioru najpierw uzyskać więcej informacji od nabywcy. Nie wydawaj przedmiotu bez wcześniejszego upewnienia się, że odbiór przedmiotu został zaaranżowany przez samego nabywcę.Jeśli nabywca wybrał opcję odbioru osobistego, a teraz chce, aby wysłać mu przedmiot, możecie porozumieć się w tej sprawie między sobą. Jeśli na stronie przedmiotu widniała opcja 'Tylko odbiór osobisty', zachęcamy Cię do większej elastyczności i współpracy, w celu spełnienia oczekiwań nabywcy, co pozwoli uniknąć utraty transakcji.
Catawiki i Brexit: Co musisz wiedzieć
Na sprzedaż i kupno przedmiotów do lub z Wielkiej Brytanii będą miały wpływ zmiany związane z niedawnym wyjściem Wielkiej Brytanii z UE. Tutaj znajdziesz wszystkie istotne informacje. Jeśli zmienią się przepisy, pojawi się nowa aktualizacja strony z najnowszymi informacjami.  Często zadawane pytania Czy prawo do odstąpienia od umowy nadal obowiązuje?Jeśli jesteś nabywcą z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Wielkiej Brytanii, w Twoim przypadku nic się nie zmienia. Nadal przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy w UE.Jeśli jesteś profesjonalnym sprzedawcą z siedzibą w Wielkiej Brytanii, w Twoim przypadku również nic się nie zmienia. Nabywcy, którzy mieszkają w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), a także w Wielkiej Brytanii, nadal mają prawo do odstąpienia od umowy. Wysyłka między Wielką Brytanią a UE Odprawa celna jest teraz wymagana dla wszystkich towarów przewożonych między Wielką Brytanią a UE, w tym dla przesyłek zwrotnych. Sprzedawca będzie musiał zadeklarować wysyłane towary, wypełniając fakturę handlową. Można ją znaleźć na odpowiedniej stronie internetowej firmy wysyłkowej.  Czy jako sprzedawca potrzebuję teraz numeru EORI? Jeśli Twoja firma została założona w UE i importuje towary z Wielkiej Brytanii lub eksportuje towary do Wielkiej Brytanii oraz w przypadku, gdy składasz zgłoszenie wywozowe lub usługodawca / agent celny składa zgłoszenie celne w Twoim imieniu, od 1 stycznia 2021 r. wymagany jest numer rejestracji i identyfikacji podmiotów gospodarczych UE (EORI).  Numer EORI nie jest wymagany, jeśli korzystasz z usług dostawcy usług logistycznych (np. firmy wysyłkowej) do obsługi zgłoszeń celnych.  Numery EORI są dostarczane przez władze krajowe (pełna lista kontaktów dostępna jest  tutaj).  Czy moje dane osobowe są nadal chronione w transakcjach z udziałem Wielkiej Brytanii? Tak, obecna konfiguracja ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) nadal ma zastosowanie do sprzedawców i nabywców z Wielkiej Brytanii. Nie przewiduje się żadnych zmian w tej sprawie do 1 maja 2021.  Jeśli mieszkam w Wielkiej Brytanii, czy nadal mogę złożyć skargę do europejskiego internetowego rozstrzygania sporów (ODR)?Nie, nabywcy i sprzedawcy w Wielkiej Brytanii nie mogą już korzystać z tej usługi. Dobra dziedzictwa kulturowego Jeśli sprzedajesz dobra dziedzictwa kulturowego z Wielkiej Brytanii, potrzebna jest licencja.  Więcej szczegółowych informacji na temat towarów należących do tej kategorii można znaleźć tutaj.  Nie ma żadnych wymagań licencyjnych dotyczących importowania przedmiotów o znaczeniu kulturowym do Wielkiej Brytanii. Jeśli jednak nabywca importuje produkty z UE do Wielkiej Brytanii lub kraju spoza UE, będzie musiał spełnić wymagania dotyczące licencji eksportowych danego kraju. Więcej informacji na temat tych zasad można znaleźć tutaj Okazy roślin i zwierząt na liście CITES  Wielka Brytania wdraża przepisy konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Odpowiednie przepisy nadal obowiązują. Nabywcy i sprzedawcy będą potrzebować licencji na import lub eksport w Wielkiej Brytanii, a sprzedawcy będą musieli złożyć deklarację celną. Ponadto gatunki objęte CITES mogą wjeżdżać do UE i opuszczać ją wyłącznie przez wyznaczone punkty celne.Wyroby akcyzowe (np. oleje mineralne, alkohol i tytoń)  W Wielkiej Brytanii obowiązują nowe przepisy dotyczące importu lub eksportu wyrobów akcyzowych. Import z Wielkiej Brytanii do UEWyroby akcyzowe podlegają podatkowi akcyzowemu i ścisłej kontroli przy wjeździe do UE, ale także na terenie Wielkiej Brytanii (w przypadku Irlandii Północnej obowiązuje odrębne porozumienie). Oznacza to, że towary akcyzowe wysyłane z Wielkiej Brytanii do UE i na terytorium Wielkiej Brytanii będą podlegać obowiązkowi akcyzowemu.Sprzedawcy będą musieli złożyć elektroniczne celne zgłoszenie wywozowe.. Odrębny system ma zastosowanie do wywozu towarów objętych zwolnieniem z akcyzy.Szczegółowe informacje   Eksport z UE do Wielkiej BrytaniiSprzedawcy z UE eksportujący do Wielkiej Brytanii muszą wypełnić deklarację celną i skorzystać z odpowiednich procedur celnych po przybyciu na miejsce, w którym wjeżdżają do Wielkiej Brytanii.Szczegółowe informacje   WinoSzczegółowe informacje dotyczące importu i eksportu wina do i z Wielkiej Brytanii znajdują się  tutaj.  Podatek VAT i cła Nowe przepisy dotyczące przedmiotów sprzedawanych i kupowanych między Wielką Brytanią, a UE są bardzo złożone i różnią się w zależności od przypadku.  Niestety nie jesteśmy w stanie udzielić żadnych szczegółowych porad obejmujących wszystkie sytuacje, dlatego zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z lokalnym doradcą podatkowym w celu uzyskania wskazówek. Sprawdź również stronę HMRC.  Sprzedawca z UE i nabywca z Wielkiej Brytanii Jeśli przedmiot spełnia następujące kryteria: jest sprzedawany po 1 stycznia 2021 r. przez profesjonalnego sprzedawcęjest wysłany spoza Wielkiej Brytanii (lub z Wielkiej Brytanii przez sprzedawcę spoza Wielkiej Brytanii)jest wygrany przez nabywcę z adresem wysyłki do Wielkiej Brytaniinajwyższa oferta wynosiła nie więcej niż 135 GBP (bez podatku VAT, cła, kosztu wysyłki i prowizji) lub równowartość tej kwoty w euro, lub USD. (pamiętaj: nie ma limitu najwyższej oferty dla przedmiotów wysyłanych w Wielkiej Brytanii przez sprzedawcę spoza Wielkiej Brytanii)nie podlega pod towar akcyzowy Nabywca nie musi płacić dodatkowego podatku VAT po otrzymaniu przedmiotu. W przypadku sprzedawców profesjonalnych obliczymy i odliczymy podatek VAT od ich wypłaty lub wyślemy im wezwanie do zapłaty bezpośredniej. Następnie zapłacimy należną kwotę do HMRC (brytyjskie organy podatkowe).  W przypadku wszystkich innych przedmiotów nabywca będzie odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich obowiązujących podatków VAT i opłat celnych. Podatek VAT i opłaty celne zależą od rodzaju i pochodzenia towarów i mają zastosowanie tylko wtedy, gdy wartość rzeczywista przekracza 135 GBP. W większości przypadków nabywca zostanie obciążony opłatą przez firmę wysyłkową, zanim będzie mógł odebrać paczkę.  Jeśli jesteś sprzedawcą z UE, ważne jest, aby upewnić się, że nabywca z Wielkiej Brytanii jest świadomy tych dodatkowych kosztów. Zalecamy umieszczenie uwagi na ten temat w opisie przedmiotu.   Sprzedawca z Wielkiej Brytanii i nabywca z UE Jeśli przedmiot zostanie wysłany z Wielkiej Brytanii do UE, nabywca z UE będzie odpowiedzialny za opłacenie wszelkich obowiązujących podatków i ceł. Podatek VAT i opłaty celne zależą od rodzaju, pochodzenia i wartości towaru. W większości przypadków nabywca zostanie obciążony opłatą przez firmę wysyłkową, zanim będzie mógł odebrać paczkę.  Jeśli jesteś sprzedawcą z Wielkiej Brytanii, ważne jest, aby upewnić się, że nabywca z UE jest świadomy tych dodatkowych kosztów. Zalecamy umieszczenie uwagi na ten temat w opisie przedmiotu. 
Jak mogę skontaktować się z nabywcą przedmiotu?
Możesz skontaktować się z nabywcą za pośrednictwem strony ze szczegółami zamówienia na Catawiki. Przejdź do > Moje sprzedane przedmioty i kliknij w 'Szczegóły zamówienia', aby wyświetlić stronę z zamówieniem dla danej sprzedaży. Następnie kliknij na link ‘Wyślij wiadomość’, aby skontaktować się z nabywcą.Zazwyczaj zalecamy, aby kontaktować się ze sprzedawcą w jego rodzimym języku. Jeśli nie masz takiej możliwości, zalecamy komunikację w języku angielskim lub skorzystanie z elektronicznego tłumacza online.
Czy mogę wycofać przedmiot wystawiony na aukcję?
Jeżeli któryś z przedmiotów, które zaoferowałeś na aukcji, nie jest już dostępny, można go wycofać z aukcji w trakcie oceniana go przez ekspertów, przed rozpoczęciem licytacji. Jest to okres, w którym sprzedawca może skomentować swoją ofertę jeszcze zanim rozpocznie się licytacja.Aby edytować swoją ofertę lub skontaktować się z ekspertem, przejdź do > Moje oferowane przedmioty (z listy rozwijanej w prawym górnym rogu strony) i kliknij ofertę, którą chcesz edytować. Stamtąd możesz wykonać następujące kroki, aby edytować ofertę lub w czterech krokach skontaktować się z ekspertem.Pamiętaj, że jeżeli przedmiot zostanie zaplanowany na aukcję lub jeżeli rozpocznie się licytacja, nie można już dokonywać żadnych zmian.
Kiedy otrzymam płatność za sprzedany przedmiot?
Gdy otrzymamy płatność od nabywcy, poinformujemy Cię, że masz 3 dni robocze na wysłanie zamówienia lub przygotowanie go do odbioru. Wypłacenie Twoich płatności będzie zależało od tego, czy zamówienie zostało wysłane lub odebrane przez nabywcę, oraz od tego jaką częstotliwość płatności wybrałeś w swoich ustawieniach pod zakładką „Płatność”.Sprzedawcy mają możliwość wyboru jednej z następujących częstotliwości płatności:- codziennie- raz w tygodniu (w środy)- co dwa tygodnie (w pierwszą i trzecią środę miesiąca)- raz w miesiącu (w pierwszą środę miesiąca)Jeśli zamówienie zostało wysłane: Po dokonaniu wysyłki zamówienia, należy zmienić status zamówienia na „Wysłane”. Jeżeli dostarczony numer śledzenia przesyłki wskazuje na to, iż zamówienie zostało dostarczone, nabywca otrzyma powiadomienie z prośbą o sprawdzenie zamówienia i zgłoszenie wszelkich problemów w ciągu 3 dni od daty otrzymania zamówienia. W czwarty dzień po dostarczeniu zamówienia, Twoja płatność zostanie zaplanowana zgodnie z wybraną częstotliwością płatności. * Pamiętaj, że w przypadku, gdy numer śledzenia przesyłki jest nieprawidłowy lub nie odzwierciedla faktycznego stanu zamówienia, po 14 dniach od zmiany statusu zamówienia na wysłane, oczekująca płatność zostanie domyślnie wypłacona zgodnie z wybraną częstotliwością płatności.Aby ułatwić nam śledzenie dostawy Twojego przedmiotu i przyspieszyć wysyłkę Twojej płatności, skorzystaj z jednej z obsługiwanych przez nas firm wysyłkowych i dodaj prawidłowy kod śledzenia po wysłaniu przedmiotu.Jeśli zamówienie zostało odebrane: Jeśli zamówienie zostało odebrane przez nabywcę, należy zmienić status zamówienia na „Odebrane”. Po 14 dniach od momentu aktualizacji statusu przez sprzedawcę będziesz mógł otrzymać swoją płatność. Oprócz tego 14-dniowego okresu, dokładna data płatności będzie zależeć od częstotliwości płatności wybranej w ustawieniach pod zakładką „Płatność”.Możesz przejrzeć lub zmienić częstotliwość płatności, logując się na swoje konto i klikając poniższe łącze Datę spodziewanej płatności można także znaleźć w potwierdzeniu płatności, które my, Catawiki, wyślemy do Ciebie drogą mailową. Pamiętaj, że płatności są przetwarzane wyłącznie w dni robocze i nie są wypłacane podczas weekendu.Jeżeli został otwarty spór, Twoja płatność może zostać wstrzymana do momentu rozwiązania problemu. W razie potrzeby będziemy pośredniczyć w sporze.
Co należy zrobić, jeśli sprzedany przeze mnie przedmiot uległ uszkodzeniu, zanim go wysłałem?
Jeśli Twój przedmiot został uszkodzony skontaktuj się z nabywcą. Razem możecie wymyślić rozwiązanie.Jeśli uda Wam się dojść do porozumienia, to świetnie!Jeśli jednak nie uda Wam się rozwiązać problemu lub nabywca nie odpowiedział na Twoją wiadomość w ciągu 72 godzin poinformuj nas o tym. W wiadomości do nas, należy uwzględnić:- Co najmniej 3 zdjęcia wyraźnie pokazujące przedmiot w jego obecnym uszkodzonym stanie.- Krótki opis głównych problemów z przedmiotem.- Szczegóły dotyczące sposobu rozwiązania sytuacji.Gdy otrzymamy te informacje dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać problem tak szybko, jak to możliwe.
Przeglądaj wszystkie tematy