Tranport și Livrare
Cine este responsabil pentru importul unui obiect?

În calitate de cumpărător, trebuie să verificați dacă aveți permisiunea de a importa obiectul și sunteți responsabil de taxele și impozitele datorate la importul obiectului. Prin urmare trebuie să verificați dacă există reguli specifice în ceea ce privește importul unui obiect în țara dvs. Acest lucru se referă la interdicțiile și licențele de import, precum și la normele privind taxele vamale, TVA-ul, accizele și taxele de import.

Bunurile obișnuite, cum ar fi textilele, bunurile de consum de folosință îndelungată, obiectele de artizanat, articolele electronice etc. pot fi, de regulă, importate și exportate de toate țările, deși unele țări limitează numărul de bunuri care pot fi importate pentru anumite categorii (de exemplu, pentru textile). Cu toate acestea, anumite tipuri de utilaje și echipamente, chiar dacă sunt vândute drept articole de colecție, pot necesita o licență de import.

Consultați întotdeauna autoritățile vamale locale dacă nu dispuneți de suficiente detalii.


Arme

Importul de arme este întotdeauna reglementat prin licențe specifice, așa că asigurați-vă că puteți importa obiectele vândute în cadrul licitațiilor de arme în țara dvs.


Lista articolelor interzise

Majoritatea țărilor mențin o listă de articole interzise la import și export, cum ar fi speciile protejate sau obiectele care fac parte din patrimoniul cultural protejat. Această listă este, de regulă, disponibilă pe site-ul guvernului țării dvs..

Aceste articole fac de regulă referire la obiectele din categoria arheologie, antichități, taxidermie și artă asiatică.


Alcool

Se pot aplica reglementări naționale suplimentare privind importul / exportul de alcool, în special pentru obiectele care participă în cadrul licitațiilor noastre de vinuri, whisky, rom și băuturi spirtoase.

A fost de ajutor acest articol?
Contactați-ne