Voorwaarden en beleid
Overeenkomst voor Professionele Verkopers

Catawiki's Online Verkoopplatform is beschikbaar voor zowel particuliere verkopers als Professionele Verkopers. Als Professionele Verkoper heeft u aanvullende verplichtingen ten opzichte van Catawiki en onze Kopers. Lees onze Algemene gebruiksvoorwaarden en, meer specifiek, onze Verkopersvoorwaarden zorgvuldig door om te zien wat er van u als Professionele Verkoper wordt verwacht. Deze Overeenkomst voor Professionele Verkopers beschrijft wanneer u zich kwalificeert als Professionele Verkoper en waarom deze kwalificatie belangrijk is voor u en voor ons. We hebben de termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst voor Professionele Verkopers worden gebruikt, gedefinieerd in onze Algemene gebruiksvoorwaarden.


Wanneer bent u een Professionele Verkoper?

 

U bent een Professionele Verkoper als u Kavels verkoopt in verband met uw handel, bedrijf, ambacht of professionele activiteit. We hanteren een aantal criteria om te bepalen of u volgens de maatstaf van Catawiki als een Professionele Verkoper kan worden beschouwd. We kunnen u beschouwen als een Professionele Verkoper als u:

 • Op jaarbasis meer dan 250 kavels aanbiedt voor de veiling op ons Online Verkoopplatform; en/of
 • Op jaarbasis voor een bedrag van € 75.000 of meer op ons Online Verkoopplatform verkoopt.


Houd er rekening mee dat als u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet door te verkopen op Catawiki's Online Verkoopplatform, u nog steeds kan worden beschouwd als een Professionele Verkoper als u uw objecten ook te koop aanbiedt buiten ons Online Verkoopplatform (of, om twijfel te voorkomen, via meerdere Accounts).


U kunt ook worden beschouwd als een Professionele Verkoper als:

 • Uw omzet de drempel overschrijdt die door uw thuisland is vastgesteld om als btw-belastingplichtige te worden beschouwd, en/of
 • U regelmatig een groot aantal Kavels ter veiling aanbiedt; en/of
 • U regelmatig hetzelfde type Kavels aanbiedt; en/of
 • U regelmatig nieuwe Kavels aanbiedt die u niet voor eigen gebruik heeft geproduceerd; en/of
 • U kavels aanbiedt als tussenpersoon voor andere mensen; en/of
 • U over bepaalde technische informatie en/of expertise beschikt met betrekking tot de Kavels die u aanbiedt, die onze Kopers niet hebben; en/of
 • U ook Kavels koopt op ons Online Verkoopplatform met als doel deze Kavels door te verkopen; en/of
 • U kavels verkoopt op ons Online Verkoopplatform in verband met uw commerciële of professionele activiteiten; en/of
 • U regelmatig Kavels verkoopt die ongeveer dezelfde waarde hebben; en/of
 • U volgens uw wettelijke en/of btw-status bevoegd bent om om commerciële activiteiten te ontplooien.


We vragen u ervoor te zorgen dat als u aan een of meer van de bovenstaande criteria voldoet, u zich ofwel (i) registreert als of (ii) uw status wijzigt in die van een Professionele Verkoper in uw Account. Het is uw verantwoordelijkheid om uw verkopersstatus up-to-date te houden in uw Accountinstellingen, bijv. als u als particuliere verkoper verkoopt, maar u besluit uw bedrijf te registreren en/of uw verkoopvolume te vergroten, verwachten we dat u uw status wijzigt in Professionele Verkoper in uw Accountinstellingen.


We kunnen u ook op elk moment informeren dat u wordt beschouwd als Professionele Verkoper en u vragen uw verkopersstatus te wijzigen. We zullen u altijd de mogelijkheid bieden om te bewijzen waarom u niet als een Professionele Verkoper moet worden beschouwd. 


Tot slot, houd er rekening mee dat we regelmatig onafhankelijke (gegevens)analyses zullen uitvoeren om ervoor te zorgen dat onze verkopers voldoen aan deze Overeenkomst voor Professionele Verkopers. Volgens onze Verkopersvoorwaarden kan niet-naleving leiden tot een waarschuwing of zelfs een tijdelijke of permanente blokkering van uw Account. Bovendien behouden we ons het recht voor om uw verkopersstatus handmatig te wijzigen in uw Account(s).


Wat zijn uw wettelijke en fiscale verplichtingen als Professionele Verkoper?


Als verkoper, ongeacht of u een particuliere of een Professionele Verkoper bent, bent u altijd persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven van de belastingwetgeving en handelswetten in uw land van verblijf en alle andere landen waar u uw Kavels vanuit of naar verzendt. Professionele Verkopers zijn verplicht zich te registreren met de gegevens van hun bedrijf, inclusief, indien beschikbaar, een geldig KVK- en btw-nummer. 


Waarom is het belangrijk dat u uw verkopersstatus naar waarheid registreert?

(i) Als u een Professionele Verkoper bent, betekent dit dat u bepaalde verplichtingen hebt ten opzichte van onze Kopers. Lees voor meer informatie onze Verkopersvoorwaardenzorgvuldig door. 

(ii) Als u een Professionele Verkoper bent volgens onze maatstaf, wordt u beschouwd als een btw-belastingplichtige voor EU-btw-doeleinden en wordt u als zodanig behandeld. Dit betekent dat uw verkopen onderhevig kunnen zijn aan (bijv.) Btw in de EU of het Verenigd Koninkrijk en mogelijk moet u voldoen aan lokale nalevings- en registratieverplichtingen (en mogelijk btw in rekening brengen en afdragen) met betrekking tot de Kavels die u op ons Online Verkoopplatform verkoopt.

(iii) Volgens de EU- en Britse wetgeving voor sommige verkopen door Professionele Verkopers, worden wij verondersteld de veronderstelde leverancier te zijn. Dat betekent dat (a) wij bepaalde btw-betalingen moeten overnemen en innen aan de relevante belastingautoriteiten en (b) - naast u - aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het verkeerd weergegeven van btw. 

(iv) Volgens de belastingwetgeving van bepaalde landen hebben we rapportage- en boekhoudverplichtingen waarbij we moeten aangeven of verkopen op ons Online Verkoopplatform worden gedaan door een btw-plichtige. Als deze gegevens onjuiste informatie over uw btw-status weergeven, kan de belastingdienst ervoor kiezen om een onderzoek naar u in te stellen.


De bovenstaande opsomming betekent dat als u zich niet identificeert als een Professionele Verkoper terwijl u dat in werkelijkheid wel bent, u uw btw-verplichtingen ontduikt en de belastingdienst het bedrag aan btw dat niet correct is geëind kan terugvorderen en boetes kan opleggen (en rente in rekening brengen) met betrekking tot de btw die niet correct is geïnd. 


Als u meer wilt weten over uw btw-verplichtingen, lees dan de Betalingen en kosten artikelen in ons Helpcentrum. Als er iets onduidelijk is of als u vragen heeft, raden wij u ten zeerste aan om contact op te nemen met uw lokale belastingadviseur.


Wat gebeurt er als ik een professionele verkoper ben, maar ik mezelf identificeer als een particuliere verkoper?


De belastingdienst kan alle btw claimen die niet correct is geïnd voor de Kavels die u heeft verkocht en u financiële sancties opleggen. In sommige gevallen, zoals hierboven geïllustreerd, kan een belastingdienst een dergelijke claim ook richten aan Catawiki. U erkent dat wij u volledig verantwoordelijk houden voor de betaling van dergelijke claims en boetes en dat eventuele (toekomstige) betalingen aan u kunnen worden opgeschort, verrekend en/of ingehouden in overeenstemming met onze Algemene Gebruiksvoorwaarden.


Wijzigingen in onze Overeenkomst Professionele Verkopers


We kunnen deze Overeenkomst Professionele Verkopers van tijd tot tijd bijwerken. Als we dit doen, plaatsen we de bijgewerkte versie op ons Online Verkoopplatform. We laten het u via e-mail weten als een update grote invloed heeft op hoe u ons Online Verkoopplatform gebruikt. Als er tegenstrijdige informatie is tussen de Engelse versie van onze Overeenkomst Professionele Verkopers en een van de vertalingen in andere talen, prevaleert de Engelstalige versie. 


Contact


Als u vragen heeft over deze Overeenkomst Professionele Verkopers. U kunt altijd contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens of door contact op te nemen met onze Klantenservice:


Catawiki B.V.

Sint Jorissteeg 2,

1012 XV Amsterdam

The Netherlands


Tel (Verenigd Koninkrijk) - +44 800 028 7742

Tel (Internationaal) - +31 800 090 0056

Was dit artikel nuttig?
Neem contact met ons op