Seller Terms

Säljarvillkor

Senast uppdaterad 25 juli 2023Vi hjälper dina speciella objekt att hitta sitt nya hem genom att koppla ihop dig med passionerade, seriösa budgivare och köpare. För att göra vår marknadsplats säker och pålitlig för alla våra användare har vi några viktiga regler för försäljning. Vi kallar dessa Säljarvillkor och de utgör en integrerad del av våra Villkor.

Dessa gäller för alla som besöker och använder vår marknadsplats online.
Om du vill bjuda eller köpa gäller dessa för dig.

Ditt konto och din säljarstatus


Artikel 1: Registrera dig somsäljare

För att kunna erbjuda objekt till försäljning på vår onlinemarknadsplats måste du registrera dig som säljare.

Skapa ett säljarkonto och uppge om du är en professionell eller privat säljare
Det finns två typer av säljare på Catawiki - professionella säljare och privata säljare. Du måste välja vilket du är när du registrerar dig som säljare. Du är en professionell säljare om du säljer som en del av ditt hantverk, handel eller företag (mer information i vår Professionella säljarpolicy). Om du är en professionell säljare måste du ange ditt momsregistreringsnummer. Du är en privat säljare om du säljer som privatperson, till exempel en hobbyist. 

Din säljarstatus kommer att indikeras med antingen en "pro" eller "privat" ikon bredvid ditt säljarnamn med dina objektlistningar.

Lokala lagar och förordningar kan ha andra kriterier för att avgöra din säljarstatus. Om du falskeligen registrerar dig som privat säljare är du ansvarig för eventuella skador eller anspråk som följer av det, och du håller Catawiki skadeslöst i detta avseende.
Betalningsleverantörer
För att erbjuda dig en säker och pålitlig försäljningsmiljö arbetar vi med tredjepartsleverantörer av betalningstjänster. När du registrerar dig hos oss öppnar du automatiskt ett konto hos relevant betalningsleverantör.
Vi kan komma att be om mer information
Om det finns efterlevnadsskäl kan vi eller våra betalningsleverantörer be dig om mer information. Om du inte tillhandahåller denna information kanske du inte kan sälja på Catawiki.
Ofullständig kontoregistrering
Om du har sålt ett objekt på vår plattform men inte har registrerat ditt säljarkonto hos oss eller hos en av våra betalningsleverantörer, kommer din betalning att pausas tills du har registrerat dig fullt ut. Om din registrering misslyckas eller om du inte har slutfört registreringen efter 1 år, oavsett anledning, förlorar du betalningen och / eller vi avbryter försäljningen.

Sammanfattning: Om du registrerar dig som säljare bör du sanningsenligt ange om du är en privat eller professionell säljare och förse oss och våra betalningsleverantörer med all relevant information.

Artikel 2: Professionella säljare


Professionella säljare måste följa skattereglerna
Som professionell säljare måste du följa alla lagar och förordningar som gäller för försäljning som professionell säljare. Vi förväntar oss att du uppfyller alla dina skatteskyldigheter. Detta kan inkludera: moms, skatter på varor och tjänster och inkomstskatter på försäljningen.
Professionella säljare har ett utökat ansvar
På grundval av gällande lagar och förordningar har du som professionell säljare ytterligare ansvar och skyldigheter gentemot oss och våra köpare. Vi förväntar oss att du uppfyller alla dessa skyldigheter. Till exempel har konsumenter ytterligare rättigheter när de köper från dig.
Ångerrätt
Om du är en professionell säljare, oavsett var du befinner dig, har en konsument som bor i EU ibland rätt att lösa upp försäljningsavtalet mellan er inom 14 dagar efter att ha mottagit objektet. Om villkoren är uppfyllda är du enligt lag skyldig att följa en sådan begäran. Läs mer i vår Konsumenträttspolicy för EU och Storbritannien.
Tillämpa dina villkor
Som professionell säljare kan du - utöver våra Villkor och standardavtalet för försäljning - ha dina egna villkor tillämpliga på en försäljning så länge de inte strider mot våra Villkor och standardavtalet för försäljning. Du måste nämna eller hänvisa till dessa ytterligare villkor i objektbeskrivningen för dina listningar.

Sammanfattning: Ytterligare skyldigheter gäller för professionella säljare. Vi förväntar oss att alla våra säljare följer våra och lokala regler och förordningar som gäller för att sälja som professionell. Läs mer i vår Policy för professionella säljare..

Erbjuda ditt speciella objekt till försäljning


Artikel 3: Inlämning av ettobjekt

När du är registrerad som säljare kan du börja lämna in dina specialobjekt på vår onlinemarknadsplats. Se till att du är medveten om följande:

Riktlinjer för inlämning
Innan du skickar in ett objekt ska du se till att det följer våra riktlinjer för inlämning. För det mesta accepterar vi bara objekt som uppfyller dessa kriterier. Men om ditt objekt uppfyller dessa kriterier garanterar vi inte att våra experter kommer att välja det, eftersom vi måste ta hänsyn till andra faktorer som antalet liknande objekt på auktion just nu.
Våra experter kommer att avgöra om ditt objekt är lämpligt för försäljning
Baserat på en virtuell granskning av beskrivningen, foton, videor och annan dokumentation du tillhandahåller av ditt objekt, avgör våra experter om det är lämpligt för försäljning på vår onlinemarknadsplats. Detta beslut fattas helt och hållet av oss. Vi är aldrig skyldiga att acceptera eller avvisa ett visst objekt och vårt godkännande av ett objekt garanterar inte att det kommer att sälja.
Ge information om ditt objekt
Som säljare är du ansvarig för dina inlämnade bidrag. När du skickar in ett objekt, se till att ge en detaljerad och korrekt beskrivning samt annan relevant information. Denna information måste inkludera, men är inte begränsad till:

- Skick och klassificering av objektet, med stöd av dokumentation om möjligt.
- Objektets ursprungsland, inklusive om objektet fortfarande befinner sig i ursprungslandet och, om det är relevant, när objektet lämnade sitt ursprungsland.
- Tydliga fotografier av hög kvalitet och, om möjligt, annat (ljud-)visuellt material som korrekt representerar objektets sanna, aktuella tillstånd, funktioner och andra detaljer om objektet. Detta inkluderar eventuella fläckar, defekter eller brister som objektet kan ha.
- All tillgänglig information och dokumentation om objektets proveniens och äkthet och, i förekommande fall, ett äkthetsintyg.
- All dokumentation som krävs för att registrera, överföra och/eller exportera objektet, om tillämpligt.
- Reservationspriset, om tillämpligt (objekt med lägre värde kanske inte visar det här alternativet).
- Om du vill erbjuda köp nu-alternativet för att köpa objektet direkt, om tillämpligt (vissa objekt kanske inte visar det här alternativet).
- En indikation om de faktiska frakt- eller tullkostnaderna, om tillämpligt.
- Eventuella andra villkor relaterade till objektet eller erbjudandet (till exempel att objektet måste hämtas).
Tillämpa ytterligare villkor
Om några ytterligare villkor gäller för försäljningen av ditt speciella objekt måste du nämna dem i objektbeskrivningen, till exempel att objektet kan ses personligen. 

Dina ytterligare villkor får inte strida mot Villkoren eller standardavtalet för försäljning. Läs mer om försäljningsavtalet i artikel 10 i våra Allmänna villkor.
Objektet måste stämma med beskrivningen
Varje objekt du erbjuder till försäljning måste vara som du beskriver eller skildrar det i objektbeskrivningen, foton och annat material du tillhandahåller. Om så inte är fallet kan en köpare ha rätt till reparationer, utbyte eller delvis återbetalning, eller i vissa fall att upplösa försäljningsavtalet och kräva skadestånd och/eller kostnader av dig.

Sammanfattning: När du skickar in ditt objekt till försäljning, se till att lägga till all relevant information och dokumentation. Din beskrivning, foton och annat material ska skildra objektet korrekt.

När det gäller ditt objekts beskrivning, var medveten om följande:

Vi kan göra eller föreslå ändringar i objektbeskrivningen
Du samtycker till att vi kan komma att göra ändringar i objektsbeskrivningen innan auktionen startar. Du kan komma åt alla dina objekt och deras beskrivningar, inklusive eventuella ändringar eller tillägg vi har gjort, i säljarcentret på ditt konto innan en auktion startar.
Vi kan översätta och justera objektbeskrivningen
Vi kan översätta objektbeskrivningen (inklusive genom maskinöversättning) så att dina objekt kan erbjudas till användare i flera länder.
Justera dina uppgifter före försäljning
Om ditt objekt ännu inte valts ut för försäljning av vår expert kan du fortfarande göra en justering av din listning i "Inlämningar". Läs mer om hur du justerar dina uppgifter före försäljning här.
Du är ansvarig för en korrekt objektsbeskrivning.
Du garanterar att den slutliga beskrivningen som används beskriver objektet korrekt. Om objektbeskrivningen är felaktig, ofullständig eller oriktig (inklusive foton och/eller videor) är du ansvarig och kan bli ansvarig gentemot tredje part (inklusive köparen). Enligt artikel 14 i våra Allmänna villkor, kan vi inte hållas ansvariga för eventuella skador och kostnader till följd av en felaktig eller ofullständig objektbeskrivning.

Sammanfattning: Vi kan ge förslag och ändringar i din objektbeskrivning. Du är ytterst ansvarig för att dina objekt är som beskrivna och eventuella konsekvenser om beskrivningen är felaktig. Mer information om inlämning och värdering av objekt hittar du här.

Användarmaterial
Användarmaterial definieras som all information och dokumentation som du förser oss med när du skickar in ett objekt till försäljning (eller senare), såsom men inte begränsat till fotografier och (ljud-)visuellt material av ditt objekt, objektbeskrivningar, certifieringar av äkthet, specifikationer, åsikter, meddelanden, erbjudanden och / eller tillkännagivanden. 

Du förstår och accepterar att du är ansvarig för allt användarmaterial du lägger upp på vår onlinemarknadsplats.

Du bekräftar och samtycker till att användarmaterialet du laddar upp eller placerar:

- Inte är vilseledande, olämpligt eller falskt.
- Inte är diskriminerande och/eller nedsättande på något sätt eller på annat sätt stötande och enligt vår mening inte står i konflikt med allmän moral eller god smak.
- Inte består av kedjebrev, skräppost eller spam och inte innehåller länkar till kommersiella webbplatser.
- Inte har en negativ inverkan på andra användares, Catawikis och våra dotterbolags och / eller våra anställdas rykte.
- Inte står i konflikt med några lagar eller förordningar eller med våra Villkor.
- Inte inkräktar på tredje parts rättigheter och är inte på annat sätt olagligt gentemot tredje part eller Catawiki.
- Om användarmaterialet innehåller personuppgifter, att det överensstämmer med vårt dataskydds- och integritetsmeddelande och eventuella tillämpliga sekretesslagar.
Användarlicens
Genom att skicka in eller lägga upp användarmaterial på vår onlinemarknadsplats ger du oss en gratis, oinskränkt, global, icke-exklusiv, evig och oåterkallelig licens att kommunicera ditt användarmaterial till allmänheten och/eller att reproducera (inklusive översätta) det för alla ändamål. Denna licens upphör inte när ditt konto stängs av, raderas eller om du bestämmer dig för att sluta använda vår onlinemarknadsplats. 

Du kommer att behålla äganderätt och immateriella rättigheter till ditt användarmaterial men samtycker till att inte hävda några moraliska rättigheter mot oss för att använda ditt användarmaterial.
Vår användning av ditt användarmaterial
Licensen tillåter oss att marknadsföra dina objekt och marknadsföra vår onlinemarknadsplats i vilket format som helst och genom vilken kanal som helst både online och offline.
[]
Dessa uppskattningar baseras mestadels på det användarmaterial du skickar in. Därför måste vi kunna lita på riktigheten i den information du tillhandahåller, inklusive men inte begränsat till härkomst, foton och objektbeskrivningen. Det uppskattade beloppet anger inte eller garanterar det faktiska försäljningspriset eller värdet på ditt objekt. Läs mer om våra uppskattningar här.
Vi tillhandahåller uppskattningar för vissa objekt
Genom att erbjuda och sälja ett objekt garanterar du att du inte och inte kommer att:

Bryta mot lagar eller förordningar, inklusive lagar och förordningar om ekonomiska sanktioner.
- Göra intrång i tredje parts rättigheter, inklusive avtalsenliga rättigheter och (immateriella) rättigheter.
- Agera på ett sätt som är olagligt och/eller bedrägligt mot tredje part eller Catawiki. 
- Att erbjuda ditt objekt som en del av en falsk transaktion för att tvätta pengar. Du garanterar att varje försäljning du gör kommer att vara en äkta och autentisk transaktion.
Bryta mot lagar eller förordningar, inklusive lagar och förordningar om ekonomiska sanktioner.Göra intrång i tredje parts rättigheter, inklusive avtalsenliga rättigheter och (immateriella) rättigheter.Agera på ett sätt som är olagligt och/eller bedrägligt mot tredje part eller Catawiki. Att erbjuda ditt objekt som en del av en falsk transaktion för att tvätta pengar. Du garanterar att varje försäljning du gör kommer att vara en äkta och autentisk transaktion.
Objekt som du erbjuder till försäljning hos oss kommer uteslutande att erbjudas på vår onlinemarknadsplats. Detta innebär att du inte kommer att erbjuda dessa objekt samtidigt via andra försäljningskanaler, som din butik eller andra onlineplattformar. Du samtycker till att ta bort objekt från andra webbplatser och applikationer om ditt objekt är till salu hos oss.

Sammanfattning: Du ger oss en licens att använda allt ditt användarmaterial, inklusive för marknadsföringsändamål. Du garanterar att ditt objekt är äkta och du äger eller har äganderätt att erbjuda objektet till försäljning på vår onlinemarknadsplats. Du samtycker till att du endast kommer att erbjuda objektet till salu hos oss.

Ditt speciella objekt till salu


Artikel 4: När ditt objekt är till salu

När ditt speciella objekt har accepterats av våra experter för att säljas via vår onlinemarknad hittar de rätt auktion för att locka flest budgivare. När auktionen är live kan du luta dig tillbaka och se buden komma in! Se till att du är medveten om följande:

Du kommer att erbjuda ditt objekt exklusivt hos oss
Våra experter ser till att hitta den perfekta auktionen för ditt speciella objekt. Det betyder att det kan ta ett tag från att du skickar in ditt objekt till att du ser det till salu.
Timing
Detta baseras på deras expertis och vissa kriterier. Du hittar våra kriterier här.
Våra experter bestämmer rankningen av ditt objekt i en auktion
Hur objekt rangordnas efter att användare har utfört en sökfråga sorteras efter relevans som standard (till exempel konstnär, år, färg eller material). Användare kan sortera utifrån olika kriterier (till exempel kategori, varumärke eller om objektet har ett reservationspris). Catawiki accepterar inte betald reklam eller någon form av betalningar från säljare eller tredje part för att få objekt att rankas högre inom sökresultaten.
Ditt objekt i användarnas sökresultat
Ditt objekt förblir tillgängligt för försäljning under den tid som din listning är aktiv. Detta innebär att objektet är tillgängligt för försäljning från det ögonblick då det lämnas in tills auktionen eller erbjudandet att sälja har avslutats.
Objektet måste vara tillgängligt för försäljning tills auktionen avslutas
I vissa fall kan du fortfarande göra en justering av en live-listning, till exempel sänka reservationspriset för ditt objekt. Läs mer om hur du justerar din listning före försäljning här.
Justering av dina uppgifter före försäljning
Du kan inte dra tillbaka ett objekt efter att du har skickat in och det accepterats och planerats för försäljning om vi inte har gett dig uttryckligt godkännande att göra det. Om vi godkänner denna begäran kan du dra tillbaka ditt objekt upp till 1 dag innan försäljningen av objektet går live. När försäljningen är live är det inte längre möjligt att dra tillbaka ett objekt.
Det är inte tillåtet att dra tillbaka ett objekt
Om försäljningen har påbörjats och vi samtycker till att ändra eller ta bort ditt objekt är du fullt ansvarig för eventuella skador. Du kommer att gottgöra oss för alla anspråk från tredje part och andra kostnader och skador. Slutligen kan återkallande av ett objekt före eller under försäljningsprocessen leda till en påföljd, se artikel 13 i de Allmänna villkoren.
Konsekvenser av att dra tillbaka ett objekt
Du får marknadsföra din listning och Catawiki på legitima sätt, till exempel via dina sociala medier så länge sådan marknadsföring inte ger intryck av att du är en del av vår verksamhet eller våra tjänster, respekterar vårt varumärke och är i linje med vår policy för användarkommunikation och mot trakasserier.
Marknadsföra dina listningar
Budtrissning eller andra aktiviteter som artificiellt skulle påverka bud eller efterfrågan på ditt objekt är inte tillåtna, enligt artikel 9 i de Allmänna villkoren. Om du gör det kan det leda till att ditt konto stängs av, får ett straff eller andra nödvändiga åtgärder (se artikel 13 i de Allmänna villkoren).
Det är inte tillåtet att påverka försäljningen
Vi kan ta bort bud från din listning som är (misstänks vara) bedrägliga eller på annat sätt bryter mot våra Villkor.
Ta bort bud
Vid felaktiga objektbeskrivningar eller översättningsfel kan vi komma att justera objektbeskrivningen. Under särskilda omständigheter, för att upprätthålla integriteten och tillförlitligheten på vår onlinemarknadsplats, kan vi också ta bort din listning helt och hållet.

Sammanfattning: Vi står för transparenta och pålitliga onlineauktioner och förväntar oss detsamma av dig. Det betyder att när din listning är live kan du inte längre dra tillbaka ditt objekt. Alla aktiviteter som artificiellt skulle öka priset eller efterfrågan på ditt objekt är strängt förbjudna.

Sålt objekt


Artikel 5: Kontrakt och kostnader

Det är sålt! Vi hoppas att du är nöjd med att ditt speciella objekt hittar sitt nya hem. Innan du börjar skicka ditt objekt är det bra att vara medveten om nedanstående:

Justera eller ta bort din listning
När en onlineauktion är slut, om köparen framgångsrikt använder köp nu, eller om du accepterar ett erbjudande från en köpare, ingår du ett försäljningsavtal med köparen. Detta avtal regleras av våra Villkor.

Du har vissa skyldigheter enligt detta köpeavtal, inklusive frakt av ditt objekt. Läs mer om dina skyldigheter i artikel 9 idessa säljarvillkor.

Läs mer om köpeavtalet i artikel 10 i våra allmänna villkor.
Du kommer att ingå ett försäljningsavtal med säljaren
När auktionen är över, köparen framgångsrikt har använt köp nu, eller om du har accepterat ett erbjudande, ber vi köparen att betala för objektet inom 3 dagar. Denna betalning kommer att behandlas av vår betaltjänstleverantör och förvaras säkert i deposition tills minst 3 dagar efter att köparen har mottagit objektet.
Köparen betalar köpeskillingen
I förekommande fall inkluderar inköpspriset skatter som du ska betala. I enlighet med konsument- och skattelagar inkluderar köpeskillingen som betalas av köparen alla skatter som en säljare är skyldig (t.ex. moms).

Om vi behöver samla in, rapportera och remittera skatter i avseende viss försäljning (till exempel baserat på bedömda leverantörsregler), betalar köparen skatt i kassan ovanpå inköpspriset. Du hittar mer information om skatter vid försäljning på Catawiki i vårt hjälpcenter.
I köpeskillingen ingår skatter
Vi arbetar hårt för att hitta bara de mest seriösa budgivarna och köparna för att ge ditt speciella objekt ett nytt hem. För detta tar vi ut en säljaravgift. Denna avgift är 12,5 % av köpeskillingen. Detta inkluderar moms (om tillämpligt). Säljaravgiften dras av från din betalning efter försäljningen. Säljaravgiften återbetalas inte.

Beloppet för säljaravgiften kan skilja sig åt för vissa objektkategorier. Om så är fallet meddelar vi dig.
Köparen måste betala inom 3 dagar
Köparen är skyldig att betala inom 3 dagar efter auktionens slut eller inom 3 dagar efter att ha accepterat ett köp nu-alternativ. Det innebär att det kan ta några dagar innan vi ber dig skicka objektet. Om en köpare inte betalar inom 3 dagar kommer vi att meddela dig.
Vi kan annullera transaktioner om köparen inte betalar.
Om köparen inte betalar kan vi skicka betalningspåminnelser till dem. Om köparen inte betalar inom den angivna tiden, oavsett om Catawiki har skickat betalningspåminnelser eller inte, kan vi avbryta transaktionen.
Betalningsperioden är inte en lagstadgad gräns
Detta innebär att en köpares underlåtenhet att betala i tid inte betyder att du automatiskt kan annullera försäljningen. Om du vill avbryta en försäljning måste du först skicka en formell underrättelse till köparen med en tidsfrist för betalning. Om köparen fortfarande inte betalar, kan du i de flesta fall upplösa försäljningsavtalet.

Sammanfattning: I slutet av en auktion eller om köparen framgångsrikt använder köp nu, ingår du ett försäljningsavtal med köparen. Vi kommer att be köparen att betala. När betalningen har mottagits förvarar vi den säkert i deposition. Köparen måste betala köpeskillingen och andra kostnader, som frakt- och importkostnader. Vi förväntar oss också att du uppfyller dina skattemässiga skyldigheter enligt försäljningsavtalet.

Skicka ditt objekt


Artikel 6: Frakt eller upphämtning

När betalningen från köparen är framme informerar vi dig så att du kan skicka, transportera eller ordna så att köparen hämtar objektet. För att göra leveransprocessen så smidig som möjligt, observera nedan:

Catawiki ansvarar inte för frakt 
Vi är inte fraktpart eller fraktbolag för objekt. Vi kan aldrig hållas ansvariga eller skadeståndsskyldiga för eventuella skador under frakt- eller transportprocessen.
Vid frakt eller transport av ditt föremål ingår du ett avtal om tjänster med frakt- eller transportföretaget
Detta innebär att om något går fel med sändningen eller transporten av objektet, bör du begära en utredning direkt hos frakt- eller transportföretaget. Vi rekommenderar att du alltid noggrant läser villkoren hos frakt- eller transportföretaget.
Köpare kan ge feedback
Du har rätt men inte skyldighet att svara på sådan feedback. Om du vill svara på feedback från en köpare gäller vår Feedbackpolicy för säljare . Se till att du har läst den innan du svarar en köpare.
När du skickar ditt objekt, kom ihåg att:
Skicka alltid ditt objekt med giltig spårningsinformation
Objekt får endast skickas med giltig spårbarhet. Vi rekommenderar starkt att du använder registrerad och / eller försäkrad frakt som är lämplig för värdet på ditt objekt. Du ansvarar för risken för skador på och/eller förlust av ditt föremål under frakt tills det levereras.

Ordna leverans eller upphämtning
När köparen har betalat för objektet kan du använda vårt interna meddelandesystem för att ordna frakt eller transport av objektet med köparen.

Skicka objektet inom 3 dagar efter betalning
Om du inte har ordnat så att köparen hämtar objektet måste du skicka objektet inom 3 arbetsdagar från betalningsdatumet. 

Förbered noggrant objektet för frakt eller transport
Du måste noggrant paketera eller förbereda ditt objekt för frakt. Du ansvarar för att säkerställa att ditt objekt kommer fram i gott skick. Som fraktpart kan köparen hålla dig ansvarig för eventuella skador som kan uppstå på grund av en felaktig leverans.

Använd fraktförsäkring
I de flesta fall av förlust eller skada under frakten kommer vi att återbetala köparen och ditt fraktbolag kommer inte att återbetala dig eller bara betala dig ett litet belopp. På grund av detta rekommenderar vi att du skaffar fraktförsäkring för ditt objekt. Om du använder smart frakt kan du lägga till fraktförsäkring vid inlämning.

Använd smart frakt
Beroende på var du befinner dig kan vi erbjuda dig smarta frakttjänster. Vi rekommenderar att du använder detta om det är tillgängligt. Smart frakt erbjuder:

- Lägre fraktkostnader jämfört med normal prissättning.
- Ingen förskottsbetalning av fraktetiketter.
- Enklare generering av fraktetiketter.
- Mer tillförlitlig spårning.
- Optimerad kundservice om något går fel.

Du kan lägga till fraktförsäkring för ditt objekt (exklusive fordon) när du använder smart frakt för dina beställningar inom EU. Fraktförsäkring tillhandahålls av vår försäkringspartner och erbjuder:
- Skydd mot skada, förlust och stöld.
- Rättvis och överkomlig prissättning.
- Snabb och oberoende hantering av försäkringsskada.
- Täckning för alla fraktbolag och objekttyper (utom fordon).

Tänk på att om ditt objekts slutliga bud eller köp nu-pris överstiger 10 000 € täcks det inte av denna fraktförsäkring. Andra undantag kan gälla.

Läs mer om smart frakt.
Kommunicera direkt med köparen om det uppstår fraktproblem
Om objektet är försenat, förloras eller skadas under frakt eller transport, och du inte kan nå en lösning med köparen, begär du, och samarbetar i, en utredning av fraktbolaget.

Om du har lagt till smart fraktförsäkring och det uppstår problem under frakten, kontakta vår oberoende försäkringspartner omedelbart så att de kan starta försäkringsanspråksprocessen.

Läs mer om smart fraktförsäkring.
Återbetala överskjutande frakt- eller transportavgifter till köparen
Om de faktiska frakt- eller transportkostnaderna är lägre än det ursprungliga beloppet du angav måste du återbetala köparen eventuella överskjutande frakt- eller transportkostnader som de betalade. I vissa fall kan vi återbetala köparen för din räkning och kommer att dra av detta belopp från dina (framtida) utbetalningar.

Sammanfattning: Du är ansvarig för objektet tills det säkert har anlänt till sin nya destination. Därför rekommenderar vi att du paketerar ditt objekt noggrant och använder försäkrad frakt. Vi kan erbjuda smarta frakttjänster till dig för att förbättra leveransupplevelsen för dig och våra köpare.

När du skickar ditt objekt kan du inte:

Använda drop-shipping för ditt objekt
Du får inte överföra leveransen av objektet till en tredje part såsom tillverkaren, en grossist, en återförsäljare eller ett logistikföretag, som sedan skickar objektet direkt till köparen.
Skicka ditt objekt från en annan adress än vad som anges i ditt konto
Om du skickar objektet från en annan adress måste du täcka eventuella kostnader som inte skulle ha debiterats om objektet hade skickats från den adress som anges på ditt konto (t.ex. men inte begränsat till importskatter och avgifter).
Skicka eller transportera objekt till länder som inte finns med på listan över länder som stöds
Om du skickar eller transporterar ett objekt till ett land som inte stöds kommer du i de flesta fall inte att få betalt för objektet.
Vänta för länge innan du skickar ett objekt
Leveransdatumet som du anger eller spårningsinformationen från fraktbolaget är inte en lagstadgad gräns. Detta innebär att köparen inte automatiskt kan avbryta transaktionen om objektet anländer efter detta datum. Men om du inte skickar eller transporterar objektet i tid kan köparen (eller vi för deras räkning) tillhandahålla ett formellt meddelande om försummelse med en rimlig tidsfrist för dig att skicka objektet. Om denna tidsfrist inte är uppfylld kan försäljningskontraktet upplösas.

Sammanfattning: Det är inte tillåtet att använda en annan leveransadress eller att använda drop shipping-metoder. Vi uppmanar dig att skicka eller transportera ett objekt i tid, annars kan en köpare kanske säga upp försäljningsavtalet. I det fallet måste du återbetala oss och köparen samt betala eventuella skador.

Betalningar


Artikel 7: Betalning för sålda objekt

Våra leverantörer av betalningstjänster betalar ut köpeskillingen (minus säljaravgiften och eventuella tillämpliga kostnader) efter att köparen har betalat i sin helhet och är nöjd med objektet.

Utbetalningar regleras av villkoren hos våra leverantörer av betalningstjänster
Vi arbetar med leverantörer av betalningstjänster för att hantera alla betalningar på ett tryggt och säkert sätt. Dessa tjänster för betalningshantering omfattas av villkoren från våra leverantörer av betalningstjänster. Genom att sälja på Catawiki samtycker du till att följa dessa relevanta villkor, som kan ändras från tid till annan.
Växlingskurser kan tillkomma
Vår betalningsleverantör sätter växelkursen för ditt objekt till den kurs som gäller det datum då ditt objekt publiceras. Detta innebär att din utbetalning kan vara lägre eller högre i din egen valuta. Vi eller våra leverantörer av betalningstjänster kan också avrunda köpeskillingen till närmaste (upp och ner) hela valutaenhet innan vi betalar dig.
Se till att du följer villkor och instruktioner från våra leverantörer av betalningstjänster
Till exempel kan mottagandet av betalningen bero på att du fyller i alla uppgifter som en av våra leverantörer av betalningstjänster kräver. Om leverantörer av betalningstjänster blockerar en betalning i enlighet med sina tillämpliga villkor har vi rätt att avbryta transaktionen. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella skador relaterade till en avbokning eller för underlåtenhet från en leverantörer av betalningstjänster att tillhandahålla betaltjänster.
Köpare har 3 dagar på sig att undersöka objektet
Denna 3-dagarsperiod börjar den dag då de har fått objektet. Om våra köpare tycker att något är fel med objektet (t.ex. att det inte är som beskrivet) måste de kontakta oss. Om en köpare under särskilda omständigheter inte kan undersöka objektet inom denna 3-dagarsperiod kommer vi att meddela dig.
Innehållande av utbetalning på grund av köparens reklamation
Om en köpare öppnar en reklamation för ditt objekt och vi inte har betalat dig för detta objekt, kan vi hålla inne din utbetalning tills reklamationen har lösts.
Innehållande av utbetalning av andra orsaker
I allmänhet kan din utbetalning hållas inne om en tredje part meddelar oss att det är problem med (försäljningen av) dina objekt, eller om du inte uppfyller dina skyldigheter gentemot Catawiki och / eller en köpare.
Vi förbehåller oss rätten att inte betala dig.
Om du inte har agerat i enlighet med våra Villkor har vi rätt att inte betala dig för det relevanta objektet/objekten. I dessa fall samtycker du till att du frånsäger dig alla anspråk du kan ha mot oss för sådana betalningar.

Sammanfattning: Vi använder oss av tjänster från betalningsleverantörer för dina utbetalningar och förväntar oss att du följer deras villkor och instruktioner. Under vissa omständigheter kan vi avbryta eller hålla inne dina utbetalningar. Du hittar mer information om vår betalningsprocess i vårt Hjälpcenter.

Osålda objekt


Artikel 8: Osålda objekt


Även om det inte händer ofta förekommer det några fall där ditt objekt inte kommer att säljas, inklusive men inte begränsat till nedanstående exempel:

- Om du hade angett ett reservationspris för ditt objekt som inte uppfylldes av det högsta budet på auktionen.
- I det osannolika fallet att ditt objekt fick noll bud.
- En köpare (eller vi på uppdrag av en köpare) avbryter försäljningen.

Det finns några alternativ för att se till att du fortfarande kan sälja ditt objekt på eller via vår onlinemarknadsplats, till exempel genom att erbjuda objektet på auktion igen. Du hittar mer info om detta i vårt help-center.

Säljarens skyldigheter


Artikel 9: Dina skyldigheter

Som säljare har du vissa skyldigheter gentemot Catawiki, våra budgivare och våra köpare. Dessa skyldigheter hjälper till att hålla Catawiki rättvist för både köpare och säljare.

Ansvar för dina objekt
Du är fullt ansvarig för försäljningen av ditt/dina objekt och ansvarig gentemot Catawiki och/eller köpare om du bryter mot dessa Villkor, ett försäljningsavtal eller tillämpliga lagar.
Dina föremål är autentiska
Du garanterar att du inte säljer några förfalskade föremål eller föremål som på annat sätt kränker upphovsrätten, varumärket eller andra rättigheter för tredje part.
Ditt användarmaterial ska vara ditt
Placera endast användarmaterial som tillhör dig eller som du har behörighet att använda. Du kan till exempel inte kopiera objektbeskrivningen från en annan säljare.
Stör inte andra säljares listningar
Du kommer inte att påverka andra säljares listningar på Catawiki för att störa deras verksamhet eller manipulera dina egna listningar positivt. Till exempel genom att bjuda på deras objekt och inte betala eller avbryta försäljningen.
Skicka eller transportera ditt föremål
När du har sålt ett objekt och köparen har betalat ska du skicka eller transportera objektet till köparen i tid. Om du vägrar att leverera objektet till köparen utan giltigt skäl (till exempel en force majeure-händelse) kan detta få allvarliga konsekvenser för dig. I de flesta fall kommer vägran att leverera ett objekt till köparen att leda till en straffavgift (läs mer i artikel 13 i de allmänna villkoren).
Arbeta mot en lösning med en köpare
Vid fraktproblem eller problem med objektet uppmanar vi dig att arbeta mot en lösning med köparen. Ofta kommer du att bli juridiskt skyldig att tillhandahålla en viss lösning om ditt objekt inte är som beskrivet, till exempel att erbjuda en reparation eller ett ersättningsobjekt. En delvis återbetalning kan också vara en bra lösning för att lösa ett problem med en köpare.

Om en köpare och du inte kan komma överens om en lösning kan vi använda rimliga ansträngningar för att lösa reklamationen på uppdrag av er båda.
Följa lagar och förordningar gällande försäljning (online)
Du är ansvarig för att se till att de objekt du erbjuder följer import-, export- och miljöbestämmelser. Miljölagar och förordningar inkluderar de som rör förpackningar och avfallshantering.

Vid behov kommer du att erhålla import-/exportgodkännanden och licenser och/eller registrera dig i relevanta miljöpåverkansregister som krävs för försäljning och frakt av objektet. Om du inte gör detta kommer Catawiki inte att vara ansvarig.
Följ ekonomiska sanktionslagar
Detta inkluderar alla lagar och förordningar om ekonomiska sanktioner som gäller för Catawiki. Du får till exempel inte använda en finansiell institution eller annan tredje part som skulle resultera i eller orsaka brott mot dessa lagar.
Tillgänglighet för dina objekt
Alla objekt som du erbjuder till försäljning via oss är endast tillgängliga på vår onlinemarknadsplats. Du kan inte samtidigt erbjuda objektet till salu någon annanstans. De måste förbli exklusivt tillgängliga så länge listningen är live. Att dra tillbaka ett objekt från en live-listning kan få allvarliga konsekvenser för dig.
Säljarens garanti om överensstämmelse
Om du är en professionell säljare kan du behöva ge en juridisk garanti till konsumenterna. Läs mer i vår Konsumenträttspolicy för EU och Storbritannien.

Sammanfattning: Se till att uppfylla dina skyldigheter gentemot oss och säljaren. Detta inkluderar att skicka ditt objekt till köparen efter betalning och se till att du följer alla regler och förordningar som styr (försäljningen av) ditt objekt.

Artikel 10: Inte uppfylla dina skyldigheter

Om du inte uppfyller dina skyldigheter gentemot oss eller våra köpare påverkar detta direkt förtroendet och tillförlitligheten för vår onlinemarknadsplats. Det har också potentiella konsekvenser för dig som du bör vara medveten om.

Konsekvenser av att inte uppfylla dina skyldigheter gentemot oss
Om du inte uppfyller dina skyldigheter gentemot oss eller en köpare kan vi stänga av eller ta bort dina listningar, stänga ned ditt konto eller din tillgång till våra tjänster, avbryta en försäljning eller vidta någon av de andra åtgärder som beskrivs i artikel 13 i våra Allmänna villkor. I de flesta av dessa fall anser vi automatiskt att du inte har uppfyllt dina åtaganden. Om inte, skickar vi dig ett formellt meddelande om försummelse.

Om en eller flera av dessa åtgärder vidtas kommer vi i de flesta fall att informera dig via e-post och ange anledningen till att en åtgärd vidtagits.
Begränsningar för säljarkonto
Om vi stänger ned eller begränsar ditt konto kommer vi att försöka informera dig om orsakerna. Om vi bestämmer oss för att permanent begränsa din åtkomst till ditt konto (dvs. avsluta ditt konto) kommer vi att försöka informera dig om orsakerna 30 dagar innan vi avslutar ditt konto. Denna uppsägningstid gäller inte om bland annat:

- Vi är föremål för en rättslig eller regulatorisk skyldighet som kräver att vi säger upp alla våra tjänster till dig.
- Du upprepade gånger har brutit mot våra Villkor.

Läs mer om begränsningar för säljarkonton i vårt hjälpcenter.
Vi har rätt att genomdriva betalning på grund av skada
Ofta kommer din underlåtenhet att uppfylla dina skyldigheter att resultera i (ekonomisk) skada för oss. Vi har rätt att få ersättning för denna ekonomiska förlust. 

Vi kan genomdriva din betalning av eventuella skulder, skadestånd och påföljder som du är skyldig oss eller åberopats av oss utanför domstol, till exempel genom att använda ett inkassobolag, eller ta ärendet till domstol i Nederländerna.

I dessa fall kan vi kräva lagstadgad ränta från det datum då du är i fallissemang och eventuella (utom)rättsliga inkassokostnader.
Rapportera bedrägeri
I de fall där dina handlingar kan klassificeras som bedrägliga kan vi rapportera dig till (internationella) brottsbekämpande organ.
Konsekvenser av att inte uppfylla dina skyldigheter gentemot våra köpare
Om du inte uppfyller dina skyldigheter gentemot en köpare kan vi vidta någon av de åtgärder som beskrivs i artikel 13 i våra Allmänna villkor

Köparen kan också vidta sina egna åtgärder på grundval av försäljningsavtalet. Detta inkluderar att genomdriva din skyldighet att leverera objektet och kräva ersättning för eventuella skador som orsakats av din underlåtenhet att uppfylla denna skyldighet. För att göra detta kan köpare använda lösningar utanför domstol, som ett inkassobolag, eller lösningar i domstol.

I dessa fall kan köparen kräva lagstadgad ränta från det datum då du är i dröjsmål enligt försäljningsavtalet och eventuella (utom)rättsliga inkassokostnader från dig.

Sammanfattning: Om du inte uppfyller dina skyldigheter gentemot oss eller köparen kan det leda till att vi eller köparen kräver skadestånd eller vidtar andra verkställighetsåtgärder för att driva in betalning, skadestånd och kostnader.

Artikel 11: Objektrevisioner och säljarbesök

För att säkerställa och förbättra kvaliteten på objekten på vår onlinemarknadsplats kan vi besluta att fysiskt granska legitimiteten och / eller kvaliteten på objekt som erbjuds till försäljning av våra säljare genom att köpa deras objekt eller göra ett besök för att inspektera deras objekt.

Granskning av objekt
Vi kan köpa de objekt du erbjuder till salu via Catawiki för att fysiskt granska legitimitet och kvalitet. Dessa objektrevisioner är inte riktade och utförs slumpmässigt. Huvudkriterierna för en sådan objektrevision är att kontrollera om objektet överensstämmer med:

- Dess objektbeskrivning.
- Våra riktlinjer för inlämning.

Efter revisionen annulleras försäljningen av det granskade objektet och objektet returneras till dig, om inte annat överenskommits. Du kommer att vara ansvarig för att betala tillbaka köpeskilling som betalats för objektet till oss.
Objekt som klarar granskningen
Alla objekt som klarar sin granskning kan listas om och säljas igen på Catawiki.
Objekt som inte klarar granskningen
Om något av dina objekt inte klarade granskningen returnerar vi dessa objekt till dig, men de kan inte skickas in för försäljning igen. I vissa fall, till exempel vid förfalskade föremål, kan vi behöva förstöra föremålet eller överlämna det till en brottsbekämpande myndighet.
Kostnader för revisionen och åtgärderna
Om dina objekt klarar revisionen behöver du bara återbetala oss inköpspriset och vi kommer att bära hela kostnaden för en sådan revision. Om ditt objekt inte klarar revisionen samtycker du till att återbetala oss inköpspriset och alla rimliga kostnader som vi ådragit oss vid genomförandet av objektrevisionerna. Dessa kan inkludera men är inte begränsade till:

- Fraktkostnader (båda riktningarna).
- Tullavgifter eller skatter (för)betalade av oss.
- Revisionskostnader, till exempel kostnader för en tredjepartsexpert. 

Om dina objekt inte klarar en objektrevision kan vi vidta ytterligare lämpliga åtgärder, inklusive att utfärda påföljder, i enlighet med artikel 13 i våra Allmänna villkor.
Säljarbesök
För att säkerställa att vi och våra säljare följer lagar och förordningar, inklusive ekonomiska (sanktions)lagar, och för att fysiskt granska legitimiteten och kvaliteten på vissa objekt innan de erbjuds till försäljning, kan vi besluta att fysiskt inspektera vilka objekt som helst i dina lokaler innan vi (potentiellt) listar objekten till försäljning via Catawiki.
Ansvar för dina objekt
Som en påminnelse, även om dina objekt varit föremål för en objektrevision eller om vi gjort ett säljarbesök, är du alltid ansvarig för att se till att dina objekt är som beskrivs när du skickar in dem för försäljning på Catawiki. Vi kan inte hållas ansvariga för urvalet, beskrivningen, överensstämmelsen eller kvaliteten på något objekt, oavsett om det har varit föremål för en revision eller inspektion under ett säljarbesök.