Terms of Use

Användarvillkor

Senast uppdaterad 25 juli 2023


Catawiki är den ledande onlinemarknadsplatsen för speciella föremål som uppfyller människors passioner. Över 75 000 objekt erbjuds på auktion varje vecka - vart och ett väljs ut av våra interna experter. 

Avtal mellan dig och oss


Artikel 1: Användarvillkor

Våra användarvillkor (förkortat "Villkor") och andra dokument som vi nämner nedan är juridiskt bindande avtal mellan dig och oss. Villkoren gäller för din användning av vår webbplats, inklusive eventuella undersidor och underdomäner på webbplatsen, våra appar för mobiltelefon, surfplatta och andra smarta enheter, våra gränssnitt till app-program och alla tillhörande tjänster.


Våra Villkor är de regler som styr surfande, budgivning, köp och försäljning på eller via Catawiki. Alla användare av vår onlinemarknadsplats måste acceptera och är bundna av våra Villkor.  


Vi har delat upp delar av våra Villkor i Köparvillkor och Säljarvillkor. Detta hjälper dig att fokusera på det som är mest relevant för dig.


Om du vill bjuda eller köpa gäller dessa för dig.
Om du vill lämna in eller sälja gäller dessa för dig.

Vi ger också extra vägledning i vårt help-center. Om det finns någon skillnad mellan vad som sägs i Villkoren och hjälpcentret gäller Villkoren. 


Vi har skrivit våra Villkor på ett enkelt språk så att de är lätta att förstå. Men om det finns några ord eller fraser du behöver mer klarhet i kan du hitta definitioner i vår ordlista


Allt innehåll på vår webbplats och i våra appar, inklusive dessa villkor, skrevs ursprungligen på engelska men finns tillgängligt på flera språk. Om det finns en konflikt mellan den engelska versionen av något innehåll på vår webbplats och appar och en annan språkversion, gäller den engelska versionen.


Våra villkor, policyer och artiklar i hjälpcentret har utarbetats i enlighet med nederländsk lag. Alla juridiska termer och begrepp som används i dessa Användarvillkor kommer att tolkas enligt nederländsk lag.

Artikel 2: Riktlinjer och policyer

Utöver våra Villkor har vi ett antal riktlinjer och policyer för att hålla vår onlinemarknadsplats säker och pålitlig för våra användare. Dessa inkluderar:

Våra riktlinjer för inlämning vägleder säljare om vilka föremål våra experter vanligtvis accepterar för auktion och om det bästa sättet att presentera dem. Läs mer i våra Säljarvillkor.
Köpare kan ge feedback till säljare de köper från. Säljare kan svara på denna feedback. För transparensens skull inkluderar vi denna feedback på vår plattform.
Det är viktigt för oss att alla behandlas med artighet och respekt. Detta innebär att vi inte tolererar någon olämplig, stötande, hatisk eller hotfull kommunikation mot någon av våra användare eller anställda.

Alla riktlinjer och policyer ska ses som en del av våra Villkor. Men om det finns några avvikelser mellan våra Användarvillkor och våra riktlinjer och policyer, gäller Användarvillkoren.

Sammanfattning: Vi har några riktlinjer och policyer för att se till att Catawiki är en säker och respektfull plats för våra användare.

Artikel 3: Andra avtal och lagar

Din användning av vår onlinemarknadsplats kan också regleras av andra avtal eller tillämpliga internationella lagar och förordningar och vi förväntar oss att du följer dessa. Dessa inkluderar:

Försäljningsavtal
Det försäljningsavtal som en köpare och säljare ingår för försäljning av ett objekt via vår onlinemarknadsplats. För mer information, se artikel 10.
Professionella säljares villkor
I vissa situationer kan professionella säljare ha sina egna villkor. Dessa kan gälla för ett köp utöver försäljningsavtalet. Men bara om de görs kända före försäljningen och inte strider mot våra Villkor. I händelse av konflikt ersätter våra Villkor och mall för försäljningsavtal alltid andra parters villkor.
Lagar och förordningar för vissa objekt
Det finns lagar och förordningar för vissa typer av objekt vi säljer på Catawiki. Till exempel alkohol, vapen (inklusive antika vapen), explicit innehåll eller föremål som skyddas av lagstiftning gällande kulturarv eller hotade arter.
Lagar och förordningar som gäller för dig
När du använder vår onlinemarknadsplats är du skyldig att följa alla tillämpliga nationella, EU- och internationella lagar och bindande bestämmelser avseende bjuda på, köpa, erbjuda till försäljning, och sälja objekt.

Sammanfattning: Vi förväntar oss att du följer alla lagar och förordningar som gäller för dig eller de objekt du köper eller säljer. Våra Villkor ersätter dina eller tredje parts villkor.

Hur Catawiki fungerar


Artikel 4: Catawiki är en marknadsplats online

Catawiki är en marknadsplats online. Vi kopplar samman köpare och säljare av speciella objekt genom automatiserade onlineauktioner eller andra försäljningsmetoder. Läs mer om oss här.

Vi är en facilitator, inte en säljare
Catawiki är ingen traditionell auktionsförrättare. Vi äger inte något som listas eller säljs på vår onlinemarknadsplats och är inte involverade i den faktiska transaktionen mellan köpare och säljare. Avtalet om försäljningen är direkt mellan köpare och säljare och det är viktigt att både köpare och säljare uppfyller sina skyldigheter enligt försäljningsavtalet.

Sammanfattning: Vi är en onlinemarknadsplats. Vi säljer inte objekt själva och vi är inte en del av försäljningsavtalet mellan köpare och säljare.

Artikel 5: Tjänster och avgifter

Vi driver en onlinemarknadsplats som tillhandahåller olika tjänster till köpare och säljare. Båda parter betalar en avgift för dessa tjänster. Genom att använda vår marknadsplats samtycker du till att vi tillhandahåller tjänster till både köpare och säljare.

Experter granskar och väljer objekt virtuellt
Vi anställer interna experter som har många års erfarenhet inom sitt område. De granskar och väljer objekt som ska säljas på Catawiki virtuellt . Experter konsulterar våra riktlinjer för inlämning när de bestämmer vilka objekt de väljer. Det är upp till oss och våra experter att bestämma vilka objekt som väljs ut till försäljning. Du kan läsa mer om våra experters roll här.
Plattformstjänster
Vi tillhandahåller ett antal andra tjänster till våra användare, så att köpare kan hitta de speciella objekt de letar efter och säljare kan erbjuda sina objekt till en internationell publik av budgivare som delar deras passion. Våra tjänster hjälper också till att säkerställa en sömlös försäljnings- och efterförsäljningsprocess.
Tredjepartsleverantörer
För att förbättra din upplevelse och erbjuda dig en säker och pålitlig onlinemarknadsplats kan vi använda eller rekommendera tredjepartsleverantörer, till exempel leverantörer av betalnings- eller frakttjänster. Deras villkor och andra policyer kan gälla för din användning av deras produkter, tjänster, applikationer eller webbplatser.
Tilläggstjänster
Vi kan komma att erbjuda ytterligare tjänster, även kallade tilläggstjänster. Detta kan inkludera frakt, försäkring, fotografering och utvärderingstjänster från tredje part. Vi kan komma att debitera dig en extra avgift om du använder dessa tjänster. Vi informerar dig innan vi debiterar dig.
Köpare betalar en köparskyddsavgift
För varje försäljning betalar köpare köparskyddsavgiften. Köparskyddsavgiften för köpare är en viss procentandel (9%) av köpeskillingen plus ett fast belopp i euro, dollar eller pund (€ / $ / £ 3). Detta inkluderar moms (om tillämpligt). Vi lägger till denna avgift till den totala kostnaden som köpare betalar i kassan. Rabatter eller kampanjer kan gälla. Vi kommer alltid att informera dig om vilken avgift som gäller, innan vi debiterar dig.
Säljare betalar en säljaravgift
Auktionsavgiften för säljare är 12,5 % av köpeskillingen. Detta inkluderar moms (om tillämpligt). Vi drar av denna avgift från den betalning som säljare får efter försäljningen.

Sammanfattning: Vi erbjuder tjänster till köpare och säljare, inklusive virtuell granskning av objekt och tillhandahållande av en säker och pålitlig plattform för våra användare. Vi tar ut en avgift för våra tjänster. När vi tillhandahåller våra tjänster kan vi komma att använda tjänster från tredje part.

Du och ditt konto


Artikel 6: Ditt Catawiki-konto

Innan du kan bjuda, köpa eller skicka in ett objekt att sälja måste du skapa ett Catawiki-konto. Vem som helst som är myndig kan skapa ett konto. Minderåriga som vill skapa ett konto måste ha tillstånd från sin förälder eller vårdnadshavare.

Länder som stöds
För att skapa ett konto måste du bo i ett av de länder vi har stöd för. Du kan bara bjuda från länder som har stöd för budgivning och sälja från länder med stöd för försäljning. 

Om ett land som vi tidigare haft stöd för av någon anledning läggs till i listan över länder som inte stöds och du bor i det landet meddelar vi dig. I det här fallet kan vi behöva begränsa våra tjänster eller stänga av eller avsluta ditt konto.

Budgivar- och köparländer som stöds
Säljarländer som stöds
Ange fullständig information
Ge fullständig och sanningsenlig information om dig själv och / eller ditt företag. Du får inte lämna falsk information eller utge dig för att vara en annan person och/eller ett annat företag.
Håll din information uppdaterad
Du ansvarar för att hålla din kontoinformation uppdaterad för att se till att försäljning och leverans av objekt går smidigt. Tänk också på att vi eller våra betalningsleverantörer kan be om ytterligare information efter att du har skapat ditt konto.
Uppgifter för rapporteringsskyldighet
I enlighet med lagar och förordningar som gäller för oss kan vi behöva samla in vissa uppgifter från dig, till exempel för att tillhandahålla skattemyndigheter. Du bekräftar att om vi begär sådana uppgifter från dig kommer du att tillhandahålla dem på ett korrekt sätt och i rätt tid. Underlåtenhet att dela nödvändiga uppgifter kan innebära att vi (tillfälligt) kan stänga av ditt konto eller vidta någon av de andra åtgärder som nämns i artikel 13.
Identifikation
Vi, våra betalningsleverantörer eller någon annan tredje part som vi använder för att tillhandahålla våra tjänster kan be dig att identifiera dig som en del av din kontoregistrering eller att slutföra en försäljning. Underlåtenhet att verifiera din identitet kan innebära att du inte kan registrera ett konto, slutföra en försäljning eller ta emot din betalning.

Alla uppgifter som lämnas för rapporterings- och/eller identifieringsändamål kommer att behandlas i enlighet med vårt dataskydds- och integritetsmeddelande.
Välj ett lämpligt användarnamn
Ditt användarnamn måste vara lämpligt och får inte vara stötande, vulgärt eller vilseledande. Det får inte kränka immateriella rättigheter eller tredje parts andra rättigheter. Vi kanske inte accepterar ett visst användarnamn eller ber säljare att ändra sitt användarnamn, om det är detsamma eller mycket likt en befintlig säljares.
Håll ditt konto säkert
Håll ditt användarnamn och lösenord hemligt. Du ansvarar för all aktivitet som är relaterad till ditt konto, inklusive eventuella betalnings- eller leveransskyldigheter. Vi antar att endast du kan logga in med ditt användarnamn och lösenord. För att skydda ditt konto rekommenderar vi att du regelbundet uppdaterar ditt lösenord.
Ditt konto är ditt ansvar
Ditt konto är ditt ansvar och du använder vår onlinemarknadsplats på egen risk. Detsamma gäller din användning av tekniska verktyg, till exempel en dator, telefon eller internetanslutning.
Avsluta ditt konto
Du kan säga upp ditt konto när som helst. Vi har dock rätt att vägra radering av ditt konto, till exempel om du fortfarande behöver utföra vissa skyldigheter (t.ex. betalnings- eller leveransskyldigheter) gentemot oss eller en användare. 

Om du avslutar ditt konto betyder det inte automatiskt att alla dina personuppgifter kommer att raderas. Vårt Dataskydds- och integritetsmeddelande innehåller mer information om de uppgifter som kommer att raderas och vad som inte kan raderas.
Avvisa kontoregistrering
Det är helt efter vårt eget gottfinnande att avvisa kontoregistrering för att bjuda eller sälja på vår onlinemarknadsplats.

Sammanfattning: Du behöver ett konto för att bjuda, köpa eller sälja på Catawiki. Det är viktigt att du lägger till rätt information i ditt konto, håller dina uppgifter uppdaterade och håller ditt användarnamn och lösenord hemligt.

Artikel 7: Dina personuppgifter

Vi är dedikerade till att behandla dina personuppgifter med omsorg och respekt, och behandla dem ansvarsfullt. För mer information kan du läsa vårt Dataskydds- och integritetsmeddelande. I allmänhet förlitar vi oss på tre principer när vi behandlar dina uppgifter:

Var transparent
Vi vill försäkra oss om att du förstår vad som händer med dina personuppgifter och hur vi behandlar dem. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.
Var försiktig
Du litar på att vi skyddar dina personuppgifter på rätt sätt. Därför är vi försiktiga med hur vi använder dem och med vem de delas. Vårt säkerhetsteam övervakar ständigt alla risker som kan påverka säkerheten eller integriteten på vår onlinemarknadsplats och våra interna databaser, och även andra risker, så som bedrägeri.
Var relevant
Inom vår verksamhet samlar vi in dina personuppgifter för att hjälpa oss att förstå hur du använder vår onlinemarknadsplats och var vi kan göra förbättringar och vara mer relevanta för dig. Vi försöker ändå att inte samla in mer data än vi behöver, och att radera data när den inte längre är relevant för oss.

Sammanfattning: Vi är dedikerade till att behandla dina personuppgifter med omsorg och respekt och behandla dem på ett ansvarsfullt sätt. Vi använder dina uppgifter för att förbättra din upplevelse, och vi strävar efter att vara transparenta om vilka uppgifter vi samlar in och hur vi behandlar dem.

Köpa och sälja


Artikel 8: Hur auktioner fungerar

På Catawiki håller vi onlineauktioner med speciella föremål. Budgivare kan bjuda på dessa objekt och den som bjudit högst när auktionen är slut köper objektet. Här är lite fler detaljer om hur det fungerar:

Varje bud eller framgångsrik användning av köp nu är bindande
Varje bud eller framgångsrik användning av köp nu på vår onlinemarknadsplats är bindande. Det betyder att du inte kan dra tillbaka ditt bud eller användande av köp nu och om du är högstbjudande eller framgångsrikt använt köp nu samtycker du till att betala för objektet (och andra kostnader som köparskyddsavgift och frakt). Läs mer om budgivning i vårt hjälpcenter.

Vi antar att du är den enda som använder ditt konto. Vilket innebär att vi antar att du lägger varje bud som läggs via ditt konto. Därför är det viktigt att skydda ditt konto (se artikel 6).
Auktioner avslutas när den fastställda tiden löper ut
Auktionerna pågår under en viss tid och avslutas när tiden tar slut. Du kan se hur mycket budgivningstid som är kvar på objektsidan.
Auktionerna kan förlängas
Om du lägger ett bud under den sista minuten av en auktion ökar budgivningstiden med 90 sekunder. Detta ger andra budgivare en rimlig chans att lägga ett motbud. Timern ökar med 90 sekunder för varje ytterligare bud som läggs under denna extra tid.
Så här fungerar reservationspriser
En säljare kan sätta ett reservationspris för sitt objekt. Reservationspriset är det lägsta budbelopp som säljaren accepterar för försäljning av sitt objekt. Om reservationspriset inte uppnåtts när en auktion är slut kommer objektet inte att säljas och inget försäljningsavtal ingås.
Vi kan underlätta försäljning efter auktion
Om en säljares reservationspris inte uppnås eller ett försäljningsavtal upplöses kan vi erbjuda säljaren en rad alternativ. Dessa inkluderar att underlätta försäljning efter auktion genom att ge säljaren en chans att erbjuda objektet till högst- eller näst högstbjudande. Eller låta säljaren erbjuda objektet i en annan Catawiki-auktion. Vi kan kontakta användare för att undersöka och underlätta dessa alternativ.
Auktioner övervakas av en oberoende notarie
Våra auktioner övervakas av en oberoende civil notarie, som ser till att våra Villkor följs. Du kan läsa mer om den civila notariens roll här.

Sammanfattning: Alla bud är bindande och högstbjudande när en auktion är slut betalar för objektet. Auktionerna avslutas vid förutbestämda sluttider som kan förlängas genom bud som läggs under de sista 90 sekunderna av en auktion.

Artikel 9: Regler för online-auktioner

Det är viktigt att våra auktioner är rättvisa för alla och löper smidigt. För att upprätthålla integriteten på vår onlinemarknadsplats och våra auktioner och för att säkerställa att dessa är fria från störningar, bedrägerier och olagligt beteende gäller följande regler:

Ladda upp lämpligt innehåll
Du får inte lägga upp, lista eller ladda upp olämpligt innehåll eller objekt någonstans på Catawiki.
Se till att du kan använda våra tjänster i enlighet med lagen
Du kan bara använda våra tjänster om du har möjlighet att ingå juridiskt bindande avtal (till exempel om du är myndig). Du får inte använda Catawiki om du tillfälligt eller på obestämd tid är avstängd från att använda våra tjänster. Tänk också på att vissa objekt som erbjuds till försäljning endast är tillgängliga för köp vid en viss ålder (t.ex. alkohol).
Respektera feedback och betyg
Du får inte vidta några åtgärder som kan undergräva vår feedback eller våra betygssystem. Läs mer i vår Feedbackpolicy.
Överför inte ditt konto
Du får inte överföra ditt konto (inklusive feedback) eller användar-ID till en annan part utan vårt samtycke.
Håll användarinformation privat
Du får inte automatiskt eller på annat sätt samla in information om andra användare, till exempel e-postadresser, utan deras samtycke.
Använd kontaktinformation varsamt
Du kan endast använda andra användares kontaktuppgifter i samband med en specifik transaktion på vår onlinemarknadsplats (se artikel 16).
Budtrissning är inte tillåtet
Budtrissning är när någon bjuder på ett objekt för att artificiellt öka dess pris, önskvärdhet eller sökstatus. Detta beteende är strängt förbjudet. Du är förbjuden att bjuda på dina egna föremål eller föremål som erbjuds av släktingar eller vänner.
Sidoavtal mellan användare är inte tillåtna
Köpare och säljare som är registrerade på vår plattform är förbjudna att ingå ett försäljningsavtal som undviker vårt köparskydd och säljaravgifter eller som påverkar andra användare negativt. Vi kan vidta vissa åtgärder om detta händer (se artikel 13). Om en annan användare ber dig att slutföra en transaktion utanför Catawiki, vänligen meddela oss.
Betalningar måste vara lagliga
Du får inte delta i våra onlineauktioner om du är direkt eller indirekt involverad i penningtvätt eller finansiering av terrorism eller är föremål för ekonomiska sanktionslagar. För att kontrollera detta kan våra betalningsleverantörer be dig att tillhandahålla ytterligare information.
Respektera immateriella rättigheter
Det är viktigt att du respekterar de immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätt, varumärke, patent, moral, databas och andra) som tillhör eller är licensierade till Catawiki. Du måste också respektera immateriella rättigheter för tredje part som påverkas av din användning av våra tjänster.
Rapportera olagligt material
Om du tror att visst användarmaterial är olagligt ber vi dig vänligen att rapportera detta till oss. Vi är endast skyldiga att ta bort otvetydigt olagligt användarmaterial efter att vi har blivit meddelade. Vi kan vägra en begäran om att blockera, ta bort användarmaterial eller avbryta en aktivitet om vi har frågor om meddelandets giltighet eller legitimiteten för de bevis som lämnats in.
Det är inte tillåtet att skada vår infrastruktur
Du får inte utföra några åtgärder eller använda någon programvara som virus, trojanska hästar, maskar, botar eller annan programvara eller tekniska verktyg som kan skada driften och infrastrukturen på vår onlinemarknadsplats. Detta inkluderar reverse engineering, försök att inhämta källkoden, göra vår marknadsplats otillgänglig eller kringgå tekniska skyddsåtgärder.

Sammanfattning: För att upprätthålla integriteten och funktionen hos vår onlinemarknadsplats bör du avstå från alla handlingar och beteenden som kan vara skadliga för oss, vår onlinemarknadsplats eller andra användare.

Artikel 10: Försäljningsavtal

I de flesta fall ingår högstbjudande i slutet av en auktion eller den person som framgångsrikt använt köp nu automatiskt ett försäljningsavtal med säljaren. Detta kontrakt gäller för alla köp på vår onlinemarknadsplats, inklusive eventuell försäljning efter auktion. Du hittar mallen för detta kontrakt här. Se till att läsa detta kontrakt noggrant.

Rättigheter och skyldigheter
Försäljningsavtalet bestämmer både köparens och säljarens rättigheter och skyldigheter. För köparen är den viktigaste skyldigheten att betala köpeskillingen och alla relaterade kostnader så som frakt. För säljaren är den viktigaste skyldigheten att noggrant skicka eller transportera objektet till köparen.
Ändring av försäljningsavtalet
Om både köpare och säljare är överens kan du ändra försäljningsavtalet, så länge ändringarna följer lagen och är i linje med våra villkor och policyer. Våra Villkor gäller alltid i händelse av konflikter.
Vi är inte part i försäljningsavtalet
Vi är inte direkt involverade i försäljningsavtalet, men om det finns en konflikt kommer vi att använda rimliga ansträngningar för att tillhandahålla en lösning och i undantagsfall kan vi också säga upp försäljningsavtalet (se artikel 11).
Fördragsbrott
Om köpare eller säljare inte uppfyller sina skyldigheter enligt försäljningsavtalet kan den andra parten - eller vi på dess vägnar - skicka ett meddelande om försummelse inklusive en rimlig tidsfrist för att uppfylla skyldigheterna. Om skyldigheterna efter denna tidsfrist fortfarande inte uppfylls och/eller inte längre kan uppfyllas av den försumliga parten, kan den andra parten - eller vi på dess vägnar - avbryta försäljningen.
Annullering
Om en försäljning annulleras, annulleras försäljningskontraktet. Om en användare eller vi avbryter en försäljning måste köparen i de flesta fall skicka tillbaka objektet till säljaren för att få återbetalning av köpeskillingen.

Den felande parten ansvarar i de flesta fall också för eventuella kostnader och skador som orsakas av att han eller hon inte fullgör sina skyldigheter enligt försäljningsavtalet. Detta inkluderar eventuella kostnader för åtgärder som vi eller den part som inte är skyldig vidtar för att försöka fortsätta med eller avbryta försäljningen. I dessa fall kan vi också kräva köparskydds- eller säljaravgiften från den försumliga parten.

Vi kan, men är aldrig skyldiga att, skicka ett meddelande om försummelse och/eller ett meddelande om annullering på uppdrag av en användare.
Ångerrätt
Försäljningsavtalet hävs också om en köpare utnyttjar ångerrätten (se vår konsumenträttspolicy i EU och Storbritannien).).
Användare som inte slutför kontoregistreringen
Om ett objekt säljs på vår onlinemarknadsplats men en av användarna inte har registrerat sitt konto hos oss eller någon av våra betalningsleverantörer, kommer köparen och säljaren inte att ingå ett försäljningsavtal och försäljningen kommer att annulleras. Denna situation är mycket sällsynt.

Sammanfattning: Ett försäljningsavtal är mellan köparen och säljaren. Båda måste uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet. Om en part inte uppfyller sina skyldigheter kan försäljningsavtalet sägas upp och den försumliga parten blir ansvarig för kostnader och skador.

Undvika och lösa problem


Artikel 11: Anspråk med andra användare

Vi arbetar hårt för att se till att försäljningen löper smidigt, där både köpare och säljare är nöjda. I undantagsfall kan dock en köpare eller säljare be oss att öppna ett reklamationsärende, till exempel om objektet som en köpare köpte inte är som säljaren beskrev.

Hitta en lösning med den andra användaren
Vi tillhandahåller verktyg, som vårt interna meddelandesystem (se artikel 16) för att hjälpa dig och den andra användaren att nå en lösning. Ni kan till exempel gemensamt komma överens om en delvis återbetalning.
Vi kan tillhandahålla en lösning för reklamationer
Om vi har öppnat ett anspråk och du och den andra användaren inte kan komma överens om en lösning vidtar vi rimliga åtgärder för att lösa reklamationen. Detta innebär att vi kan besluta om en rättvis lösning, inklusive att helt eller delvis återbetala köparen eller betala säljaren.

Om du använder vår onlinemarknadsplats samtycker du till att vi kan komma med lösningar för reklamationer. Du samtycker också till att följa våra instruktioner under en reklamation, till exempel om vi ber dig att skicka bilder eller kontakta fraktbolaget.

Om du inte håller med vår lösning kan du försöka hitta en annan lösning med den andra inblandade användaren. Om det händer hjälper vi inte till med de lösningar ni diskuterar tillsammans. Vi kan också fortfarande besluta att fortsätta med den lösning som vi ursprungligen föreslog. Vi kan till exempel besluta att återbetala köparen eller betala säljaren.

Vi håller dig alltid informerad om lösningen och vad som förväntas av dig.
Kontakta oss inom 3 dagar efter mottagandet
Om du är en köpare och du har problem med ett objekt du har köpt, meddela oss inom 3 dagar efter mottagandet av objektet. Vi pausar då betalningen till säljaren medan en lösning diskuteras. 

Våra betalningsprocesser är automatiserade, så om du inte kontaktar oss inom 3 dagar kommer säljaren att betalas. Denna betalning påverkar inte en köpares rättigheter enligt försäljningsavtalet.
Kontakta oss efter 3 dagar efter mottagandet
Om du inte kontaktar oss i tid kanske vi fortfarande kan lösa reklamationen, men i de flesta fall blir det svårare att hitta en lösning eftersom säljaren redan har fått betalt. Om du kontaktar oss 1 månad eller mer efter mottagandet av objektet kan vi vanligtvis inte öppna en reklamation och du måste vända dig direkt till säljaren
Begränsningar av våra rimliga ansträngningar att lösa en reklamation
Eftersom vi bara kan bedöma objekt virtuellt är vissa aspekter utanför vår kontroll när vi hittar en lösning. Vi kan till exempel inte med fullständig säkerhet verifiera om ett objekt är som säljaren beskrev. Men vi samlar in bevis, som detaljerade foton och information, för att hålla processen så rättvis som möjligt.
Vi kan betala säljaren eller återbetala köparen
Under eller efter en reklamation kan vi besluta att betala säljaren eller återbetala köparen. Vi meddelar dig om detta händer.

Återbetala köparen efter att säljaren har fått betalt
Om säljaren har fått betalt, men vi fastställer att köparen har rätt till återbetalning, kan vi avbryta försäljningen och återbetala köparen och söka återbetalning (inklusive köparskyddsavgiften, eventuella påföljder och kostnader) från säljaren.

Vi kan till exempel avbryta en försäljning och återbetala köparen om:

- Vi bekräftar att köparen aldrig mottagit objektet.
- Vi får bevis på att objektet inte är autentiskt, inte som beskrivet eller skadat på ett sätt som inte klargjordes i objektbeskrivningen och bilderna.
- Säljaren kommer inte eller visar att de inte kan leverera objektet till köparen.
- Köparen utnyttjar ångerrätten.
- Både köpare och säljare är överens om att avbryta försäljningen.
Vi kan be dig att ersätta oss
Om vi beslutar att återbetala eller betala en annan användare för din räkning måste du ersätta oss för det återbetalade eller betalda beloppet.
Vi kan komma att vidta skyddsåtgärder.
Du samtycker till att vi under reklamationsprocessen kan vidta skyddsåtgärder för att hålla Catawiki säkert och rättvist. Dessa åtgärder omfattar följande:

- Ställa in, hålla inne eller återkalla betalningar eller återbetalningar till dig.
- Tillfälligt stänga av ditt konto eller blockera dig från att bjuda eller sälja.

Vi meddelar dig vanligtvis när vi vidtar dessa skyddsåtgärder.

Sammanfattning: Om du har problem med en annan användare vidtar vi rimliga åtgärder för att lösa reklamationen. Du samtycker till att vi kan vidta åtgärder för att lösa reklamationen rättvist.

Artikel 12: Tvister mellan dig och oss

Om du är missnöjd med våra tjänster eller om du bryter mot våra villkor försöker vi hitta en lösning. Om vi inte kan hitta en lösning kan du eller vi söka lösning i eller utanför domstol.

För köpare
Om du är konsument kan du lämna in ett klagomål till en myndighet för tvistlösning online. Hitta mer information på ODR-plattformen .
För professionella säljare
Om du är en professionell säljare kan du och vi anlita antingen Center for Effective Dispute Resolution (CEDR) eller e-POM för eventuella tvister som vi inte kan lösa tillsammans.
Rapportera tvister inom 6 månader
Om du har några klagomål på oss, särskilt om du känner att vi inte uppfyller våra skyldigheter, meddela oss skriftligen inom 6 månader efter att problemet uppstått. Om du anmäler efter denna tid betecknar vi din tvist som förfallen och den kan inte längre åberopas mot oss.
Vi kan kvitta reklamationer
Vi kan direktdebitera eller kvitta eventuella ekonomiska anspråk vi har gentemot dig med ett ekonomiskt krav du har gentemot oss.
Vi kan söka återbetalning från en köpare
Om en köpare får en felaktig återbetalning måste köparen ersätta oss för hela återbetalningsbeloppet (inklusive eventuella straffavgifter och kostnader). Vi meddelar alltid köparen om de behöver ersätta oss.

En felaktig återbetalning inkluderar:
- Få en återbetalning och en tillbakadragning på sitt kreditkort.
- Få en återbetalning, trots att de har fått sin beställning enligt säljarens beskrivning.
Preskriptionstid
Alla tvister mot oss, inklusive men inte begränsat till tvister om skador eller relaterade till felaktig betalning eller fullgörande av skyldigheter, kommer att förfalla efter en 12-månadersperiod efter att ha rapporterats.

Denna 12-månadersperiod gäller även om du har anmält en tvist och vi (eller en tredjepartsleverantör) har bett dig om mer information eller detaljer, till exempel bankkontouppgifter för att skicka en betalning till dig. Om du inte svarar inom 12 månader betecknar vi tvisten som förfallen. Vi skickar påminnelser om att svara innan de 12 månaderna är slut.
Tillämplig lag och jurisdiktion
Villkoren, din användning av vår onlinemarknadsplats och eventuella tvister som uppstår till följd av detta regleras uteslutande av nederländsk lag. 

Eventuella tvister mellan dig och oss till följd av din användning av vår onlinemarknadsplats eller dessa Villkor kommer att överlämnas till den behöriga domstolen i Amsterdam. Om du är konsument och konsumentlagen tillåter det kan du vända dig till en annan domstol. Du måste välja en alternativ domstol inom 1 månad efter att du meddelat oss om tvisten.
Vi kan komma att vidta skyddsåtgärder.
Under tvisteprocessen kan vi vidta de skyddsåtgärder som förklaras i artikel 13.

Sammanfattning: Om du har problem med vår onlinemarknadsplats eller våra tjänster gör vi vad vi kan för att lösa det. Detta inkluderar att hitta en lösning eller söka lösning i eller utanför domstol.

Artikel 13: Skydda vår marknadsplats

Om vi upptäcker felaktiga eller misstänkta situationer som äventyrar tillförlitligheten eller integriteten hos vår plattform eller onlineauktioner, om vi rimligen anser att det förekommer missbruk av systemet, bedräglig verksamhet eller annan rimlig anledning eller om ett uppenbart fel blir uppenbart i händelse av en användartvist och/eller om vi försöker lösa en reklamation, eller om en användare bryter mot våra villkor kan vi vidta vissa åtgärder. Om detta händer måste du följa alla rimliga instruktioner och lösningar vi tillhandahåller.

Vi kan begränsa ditt deltagande
Vi kan tillfälligt eller permanent stänga av din möjlighet till budgivning eller försäljning. Där det är möjligt meddelar vi dig varför. Vi kan också ta bort all särskild status som är kopplad till ditt konto eller säga upp ett avtal mellan dig och oss.
Vi kan begränsa åtkomsten till ditt konto
Vi kan stänga av eller inaktivera ditt konto när som helst under försäljningen ellerbegränsa din möjlighet att komma åt eller uppdatera dina kontoinställningar.
Vi kan återkalla eller inte acceptera ett bud eller köp nu-alternativ
Vi kan avvisa ett bud eller användning av köp nu-alternativet. Vi kan också återkalla tidigare accepterade bud eller köp nu-alternativ. Till exempel om en användare gör ett misstag när han eller hon lägger sitt bud eller om det uppstår ett tekniskt problem.
Vi kan ta bort ett bud eller objekt eller avbryta en auktion eller försäljning
Vi kan ta bort ett bud, användning av alternativet Köp nu eller ett objekt från en aktiv onlineauktion. Vi kan också avbryta en auktion eller försäljning.

Till exempel om en budgivare gör ett misstag när hen lägger sitt bud, om ett bud eller en användning av köp nu-alternativet bryter mot våra villkor, till exempel vid sken-budgivning, eller om det finns tekniska problem.
Vi kan starta om eller förlänga onlineauktioner
Vi kan komma att återuppta budgivningen eller förlänga en auktion utöver dess ursprungliga sluttid, antingen för hela auktionen eller för ett objekt i auktionen. Till exempel om vi upplever ett avbrott eller ett tekniskt problem.
Vi bestämmer resultatet av en auktion eller försäljning
Vi använder vår budgivningslogg för att bestämma den vinnande budgivaren eller köparen. Om det finns en avvikelse mellan budgivningsloggen och onlineposter eller meddelanden gäller budgivningsloggen.

Vi kan också avbryta en försäljning eller lista om ett objekt. Om detta händer efter ett fel eller en tvist relaterad till budgivning kommer vi att meddela högstbjudande så snart det rimligen är möjligt.
Vi kan avbryta en försäljning
Vid behov kan vi avbryta en försäljning. Detta kan hända om till exempel:

- Vi tror att föremålet är förfalskat eller stulet.
- Fel budgivare eller köpare får objektet på grund av ett tekniskt problem, avbrott eller oegentligheter.
- En oförutsebar situation innebär att försäljningsavtalet inte kan uppfyllas (kallad force majeure).

Du samtycker oåterkalleligen till att vi har denna (tredje part) rätt enligt försäljningsavtalet och att denna rätt kan åberopas mot dig. Du ger oss också en oåterkallelig fullmakt att åberopa denna rättighet.

Om en användare har begått ett fel har vi fortfarande rätt att hämta in köparskyddsavgiften från köparen och säljaravgiften från säljaren och eventuella straffavgifter som åberopas gentemot användaren som begått felet.

Vi meddelar dig alltid att vi avbryter försäljningen och vad som krävs av dig.
Vi guidar säljaren om vad man ska göra med ett osålt objekt
Om ett objekt inte säljs kan vi lista om det för auktion, erbjuda det till högst- eller näst högstbjudande eller sälja det genom köp nu. Vi fattar detta beslut i samråd med säljaren.
Vi kan vidta skyddsåtgärder
Om du har brutit mot våra villkor, särskilt om du inte har uppfyllt dina skyldigheter enligt ett försäljningsavtal, kan vi avbryta, hålla inne eller återkalla betalningar eller återbetalningar till dig.

Vi kan vidta andra skyddsåtgärder för att hålla Catawiki säkert och rättvist från intrång, bedrägligt eller på annat sätt olämpligt beteende, eller för att följa gällande lagar.
Vårt beslut är slutgiltigt
Om något fel relaterat till budgivning eller försäljning uppstår under eller efter auktionen är vårt beslut att utöva någon av de rättigheter som står till vårt förfogande slutgiltigt.
Straff för brott mot våra Villkor
Vi kan ålägga en omedelbar straffavgift på 15 % av köpeskillingen för ett objekt eller 1 000 euro, beroende på vilket som är högst, för varje enskild överträdelse av våra villkor. För överträdelser utan köpeskilling kommer denna straffavgift att vara 1000 €.

Straffbeloppet kommer att öka med 10 % för varje betalningsfrist som missas och för varje efterföljande överträdelse.

Sammanfattning: Om integriteten på vår plattform eller en onlineauktion är i fara eller om det finns en reklamation kan vi vidta vissa åtgärder. De åtgärder vi vidtar under dessa exceptionella omständigheter hjälper till att hålla Catawiki säkert, rättvist och roligt.

Praktiska aspekter


Artikel 14: Karaktären hos en onlinemarknadsplats

Att driva en onlinemarknadsplats innebär att tillgänglighet, säkerhet och funktionalitet skiljer sig från en offlinemarknadsplats. På grund av detta finns det vissa situationer som vi inte kan kontrollera eller åtgärder vi behöver vidta för att hålla Catawiki säker och rättvis.

Tillgänglighet
Vi kan när som helst göra ändringar på vår onlinemarknadsplats. Till exempel:

- Korrigera eventuella fel eller utelämnanden i någon del av vår onlinemarknadsplats.
- Testa nya funktioner eller gör ändringar i befintliga funktioner.
- Göra ändringar i funktionaliteten eller innehållet på vår onlinemarknadsplats.

Vi kan också pausa eller stoppa driften av delar av eller hela vår onlinemarknadsplats. Till exempel om vi behöver göra underhåll. Vi kan inte garantera att vår onlinemarknadsplats eller någon av dess funktioner kommer att vara tillgänglig vid en viss tidpunkt eller på en viss plats eller för en viss användare.
Säkerhet
Vi har ett dedikerat säkerhetsteam som övervakar vår marknadsplats för hot och proaktivt arbetar för att hålla den säker. Vi kan dock inte garantera att vi inte kommer att uppleva ett säkerhetsintrång, till exempel hackningsförsök eller virus.
Funktionalitet
Vi gör vårt bästa för att lyssna på din feedback och ständigt förbättra. Men vi kan inte garantera att vår onlinemarknadsplats kommer att vara fri från fel eller att den kommer att uppfylla dina förväntningar.
Virtuell granskning
Våra experter granskar och väljer alla objekt som ska säljas på Catawiki virtuellt. Men eftersom granskningsprocessen är virtuell kan vi inte garantera förekomsten, kvaliteten, säkerheten eller lagligheten hos objekt som säljs på vår onlinemarknadsplats, eller att objekt är som säljaren har beskrivit dem.
Oberoende användare
Våra användare är oberoende. Det betyder att vi inte kan garantera sanningen eller riktigheten i säljarens användarmaterial, listningar eller feedback, säljarnas förmåga att sälja objekt, köparnas förmåga att betala för objekt eller att en köpare eller säljare faktiskt kommer att slutföra en transaktion eller returnera ett objekt.
Dina förväntningar
Vi kan inte garantera att resultaten av att använda vår onlinemarknadsplats uppfyller dina förväntningar. Vi kan till exempel inte garantera att ditt objekt kommer att säljas till ett pris som uppfyller dina förväntningar.
Inget ansvar
Vi kan inte hållas ansvariga för problem som ligger utanför vår kontroll eller för åtgärder vi vidtar för att hålla vår marknadsplats säker och pålitlig. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, eventuella skador orsakade av:

- Åtgärder som strider mot våra Villkor och olaglig användning av vår marknadsplats.
- Tillhandahållandet av våra tjänster och vår onlinemarknadsplats, inklusive men inte begränsat till din användning av våra tjänster.
- Falsk eller felaktig kontoinformation, inte dela någon information eller data vi ber om.
- Din budgivning, köp eller försäljning av objekt på vår onlinemarknadsplats.
- Din sändning eller retur av objekt.
- Noggrannheten i våra uppskattningar, i den händelse ett objekt värderas till eller säljs för mer eller mindre än det uppskattade beloppet.
- Fel i objektbeskrivningar orsakade av (maskin)översättning.
- Användarmaterial som vi kan ta bort eller ändra.
- Utförande, ingående, annullering eller upplösning av försäljningsavtalet, inklusive verkställighet av våra rättigheter enligt försäljningsavtalet.
- Skicket eller funktionen hos objekt som köpts på Catawiki.
- Alla rimliga åtgärder vi vidtar för att lösa anspråk eller hålla vår marknadsplats säker och rättvis, inklusive alla lösningar som tillhandahålls för att lösa en reklamation (se artikel 11 och artikel 13).
- Fel i någon av våra publicerade texter. Till exempel i vårt hjälpcenter eller våra Villkor och policyer.
- Användarmaterial eller kommunikation som är olaglig eller kränker tredje parts rättigheter.
- Din användning av tjänster från tredje parts tjänsteleverantörer.
- Bristande tillgänglighet, tekniska problem eller andra problem som begränsar din åtkomst till vår marknadsplats.
Begränsning av ansvar
Om vi trots ovanstående hålls ansvariga för någon (felaktig) handling eller underlåtenhet, kan vi endast vara ansvariga för direkta skador.

Direkta skador inkluderar endast faktisk (ekonomisk) förlust och rimliga kostnader för att förhindra eller begränsa skador eller undersöka orsaken till skadan. Vi kan inte hållas ansvariga för indirekta skador, till exempel genom förlorad inkomst, förlorad vinst, minskade intäkter eller stilleståndsförlust.

I de fall vi är ansvariga är vi endast ansvariga för antingen auktionsbeloppet eller säljaravgifterna som användaren har betalat oss de senaste 3 månaderna eller 500 €, beroende på vilket som är högst.

Denna ansvarsbegränsning gäller även för vår ledning, styrelseledamöter, experter och andra anställda, representanter och juridiska efterträdare.

Detta utesluter inte vårt ansvar för grov oaktsamhet eller avsiktlig försummelse som begåtts av oss eller för skada till följd av skada på liv, kropp eller hälsa.
Skadeersättning
Om du bryter mot dessa villkor, bryter mot ett försäljningsavtal, vidtar otillbörliga åtgärder under din användning av våra tjänster eller onlinemarknadsplats, bryter mot lagar, förordningar eller tredje parts rättigheter eller begår en felaktig handling, samtycker du, i hela den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar, till att helt ersätta oss, vår ledning, styrelseledamöter, experter, andra anställda, representanter, juridiska efterträdare och alla företag som är anslutna till oss mot anspråk från andra användare och tredje part och alla skador och kostnader vi drabbas av eller ådrar oss till följd av sådan handling eller underlåtenhet från dig.

Sammanfattning: Vi arbetar hårt för att hålla Catawiki säkert och väl fungerande. Men vi kan inte ge några garantier om eller vara ansvariga för hur vår onlinemarknadsplats fungerar och är tillgänglig eller för våra användares beteende.

Artikel 15: Ändra våra Villkor

Vi kan när som helst ändra delar av eller alla våra Villkor, policyer, riktlinjer och hjälpcenter genom att publicera den ändrade informationen på vår onlinemarknadsplats. Om en ändring av Villkoren väsentligt påverkar dina rättigheter eller skyldigheter kommer vi att skicka e-post till dig eller uppmärksamma dig på ändringarna när du använder vår onlinemarknadsplats eller påverkade tjänster.

Godkännande av de ändrade Villkoren
Om du fortsätter att använda vår onlinemarknadsplats efter att Villkoren har ändrats eller kompletterats accepterar du oåterkalleligen de ändrade eller kompletterade Villkoren.
Förkastande av de ändrade Villkoren
Om du inte vill godkänna de ändrade eller kompletterade Villkoren kan du inte fortsätta använda onlinemarknadsplatsen och vi blir tvungna att ta bort ditt konto.
Separeringsklausul
Om någon del av våra Villkor är ogiltiga av någon anledning är du fortfarande bunden av resten av Villkoren. Vi strävar efter att ersätta ogiltiga delar av Villkoren med rätt information så snart som möjligt. De uppdaterade delarna av Villkoren kommer att få samma rättsliga konsekvenser som de ogiltiga delarna de ersätter.
Överföra rättigheter till en tredje part
Vi kan överföra rättigheter och skyldigheter som följer av dessa Villkor till tredje part. Genom att acceptera dessa Villkor accepterar du sådan överföring av rättigheter.

Sammanfattning: Då och då uppdaterar vi dessa Villkor, våra policyer, riktlinjer och hjälpcenter. Om några ändringar av Villkoren väsentligt påverkar din användning av vår onlinemarknadsplats meddelar vi dig.

Artikel 16: Kontakt


Kontakta andra användare
När du har köpt eller sålt ett objekt kan du använda vårt interna meddelandesystem för att kommunicera direkt med den andra användaren. Detta system är ett utmärkt sätt att ordna leverans eller hämtning av ett objekt, eller för köpare att ställa frågor om objektet. Du får inte använda det interna meddelandesystemet för att:

- Skicka oönskad reklam eller kampanjer, förfrågningar om donationer eller skräppost.
- Förolämpa, trakassera eller diskriminera andra användare eller våra anställda.
- Ingå ett avtal med en användare utanför vår onlinemarknadsplats i syfte att undvika köparskydd och säljaravgifter.

Vi förväntar oss att du alltid följer vårpolicy för användarkommunikation och mot trakasserier när du kommunicerar med andra användare.
Kontakta oss
Om du har frågor om vår onlinemarknadsplats, våra tjänster eller våra Villkor, eller om du har tekniska problem, finns vårt erfarna interna supportteam till hands för att hjälpa dig. Vi försöker återkomma till dig inom rimlig tid och, där det är möjligt, ge dig ett svar eller en lösning.

Sammanfattning: Om du har köpt eller sålt ett objekt kan du kontakta den andra användaren för frågor eller för att träffa en överenskommelse. Du kan alltid kontakta oss om du har några problem eller feedback.