Όροι και Πολιτικές
Όροι Χρήσης

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και τα άλλα έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω (εφεξής αναφερόμενοι ως «Όροι χρήσης») διέπουν κάθε τρόπο χρήσης της διαδικτυακής μας αγοράς. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της διαδικτυακής μας αγοράς, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Παρακαλείσθε να τα διαβάσετε προσεκτικά, ώστε να γνωρίζετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας όταν χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή μας αγορά. Μπορείτε να κάνετε λήψη και εκτύπωση αυτού του εγγράφου.

Άρθρο 1: Εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης

  • Οι Όροι Χρήσης μας αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία (η «Συμφωνία») μεταξύ της Catawiki B.V. («Catawiki», «εμάς», ή «εμείς») και εσάς. Διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση της ιστοσελίδας της Catawiki, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δευτερευουσών υποσελίδων και υποτομέων της ιστοσελίδας, του κινητού μας, του tablet και άλλων εφαρμογών έξυπνων συσκευών, των διασυνδέσεων του προγράμματος εφαρμογής μας (συλλογικά, «Εφαρμογές») και όλων των συναφών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω των εφαρμογών μας (συλλογικά, οι «Υπηρεσίες» μας). Αναφερόμαστε στις Εφαρμογές και Υπηρεσίες ως «Διαδικτυακή Αγορά». 
  • Τυχόν άλλοι γενικοί όροι δεν ισχύουν για τη χρήση της διαδικτυακής μας αγοράς. Εάν υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες μεταξύ της αγγλικής έκδοσης των Όρων Χρήσης και των άλλων γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Ωστόσο, τυχόν (νομικοί) όροι και έννοιες που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους Χρήσης θα ερμηνεύονται σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία.


Άρθρο 2: Οι άλλες ισχύουσες πολιτικές μας

Εάν πουλάτε ή αγοράζετε παρτίδες στη διαδικτυακή αγορά μας, ισχύουν για εσάς τα ακόλουθα έγγραφα. Αυτά τα έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης μας και χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή αγορά μας, συμφωνείτε μαζί τους.

 • Όροι Πωλητή. Αν προσφέρετε παρτίδες για δημοπρασία στη διαδικτυακή αγορά μας, ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες για τους πωλητές. Διάβασέ τα εδώ.
 • Όροι Αγοραστή. Αν προσφέρετε παρτίδες για δημοπρασία στη διαδικτυακή αγορά μας, ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες για τους αγοραστές. Διάβασέ τα εδώ.
 • Άλλες πολιτικές. Για να εξασφαλίσουμε ότι η διαδικτυακή μας αγορά θεωρείται ασφαλής και αξιόπιστη, έχουμε αρκετές πολιτικές (π.χ. την πολιτική ανάδρασης και την πολιτική δικαιώματος υπαναχώρησης της ΕΕ). Μπορείτε να βρείτε τις πολιτικές μας εδώ.


Άρθρο 3: Η ιδιωτικότητά σας

  • Η προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών είναι σημαντική για εμάς. Στην Πολιτική απορρήτουμας, μπορείτε να διαβάσετε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία. Με τη χρήση της διαδικτυακής μας αγοράς, συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για τους σκοπούς που ορίζονται στην Πολιτική απορρήτου μας
  • Για να επιτρέψουμε στους χρήστες μας να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει ενός συμβολαίου πώλησης, παρέχουμε στους χρήστες που το απαιτούν τις απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες (π.χ. όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση) άλλων χρηστών. Για παράδειγμα, ένας πωλητής χρειάζεται αυτές τις πληροφορίες για να μπορεί να στείλει παρτίδες σε έναν αγοραστή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων ενός χρήστη, τα οποία μοιραζόμαστε με έναν άλλο χρήστη. 
  • Τόσο η Catawiki όσο και ο χρήστης που λαμβάνει προσωπικά δεδομένα θεωρούνται ξεχωριστοί και ανεξάρτητοι ελεγκτές δεδομένων των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων. Εάν η Catawiki και ένας χρήστης βρεθούν να είναι κοινοί ελεγκτές δεδομένων των σχετικών προσωπικών δεδομένων, και εάν γίνει μήνυση κατά της Catawiki, της επιβληθεί πρόστιμο ή άλλως επιφέρει ζημιές για τυχόν ελλείψεις που μπορεί να αποδοθούν στον εν λόγω χρήστη, ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει την Catawiki για τις ζημίες αυτές. 
  • Εάν λάβετε τις προσωπικές πληροφορίες ενός άλλου Χρήστη, θα επεξεργαστείτε αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (προστασία δεδομένων). Εσείς εγγυάστε ότι θα επεξεργαστείτε αυτές τις πληροφορίες μόνο για να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας, να διορθώσετε τυχόν ζητήματα που απορρέουν από το Συμβόλαιο Πώλησης ή να εκπληρώσετε ορισμένες νομικές υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να αποθηκεύσετε κάποιες πληροφορίες για την τήρηση των λογιστικών σας υποχρεώσεων. Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσωπικά δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα για την αποστολή ανεπιθύμητων επικοινωνιών ή για να προσεγγίσετε τον Χρήστη για αυτούς τους σκοπούς. Εάν παραβιάσετε τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, ευθύνεστε για τυχόν ζημιές που θα υποστεί η Catawiki. 


Άρθρο 4: Πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών μας

Η Catawiki προσφέρει μια διαδικτυακή αγορά όπου μπορείτε να υποβάλετε προσφορά, να αγοράσετε και να πουλήσετε ιδιαίτερα αντικείμενα («Παρτίδες») μέσω των διαδικτυακών, βασισμένων σε υπολογιστές και αυτοματοποιημένων δημοπρασιών («Διαδικτυακή δημοπρασία»). Θεωρούμε ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή αγορά μας είναι «Χρήστες» («εσείς»). Οι χρήστες που αγοράζουν παρτίδες ονομάζονται «Αγοραστές» και οι χρήστες που πουλούν παρτίδες ονομάζονται «Πωλητές». Η χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας στη Διαδικτυακή Αγορά μας σημαίνει ότι συναινείτε ρητά στην Υπηρεσίες που παρέχει η Catawiki τόσο στον Αγοραστή όσο και στον Πωλητή. Το πεδίο των υπηρεσιών μας περιορίζεται με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Οι πωλητές είναι υπεύθυνοι για τις παρτίδες που πουλάνε. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο ή ευθύνη για την ποιότητα, την ασφάλεια, τη νομιμότητα ή την ορθότητα των παρτίδων. Η Catawiki διαδραματίζει μόνο έναν ρόλο διευκόλυνσης και υποστήριξης, προσφέροντας μια διαδικτυακή αγορά και συμπληρωματικές υπηρεσίες.
  • Η Catawiki δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης πώλησης. Οι αγοραστές θα συνάπτουν αυτομάτως μια συμφωνία αγοράς («σύμβαση πώλησης») με τον πωλητή μιας συγκεκριμένης παρτίδας για το ποσό της υψηλότερης προσφοράς (η «τιμή αγοράς»). Δεν θα υπάρχει σύμβαση πώλησης μόνο εάν ο πωλητής έχει ορίσει μια ελάχιστη τιμή («τιμή επιφύλαξης») και η τιμή επιφύλαξης δεν επιτευχθεί. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης μπορούν να βρεθούν στους Όρους αγοραστή ή/και στους Όρους πωλητή. Διαβάστε τους προσεκτικά.
  • Χρεώνουμε την προμήθεια για τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Ζητούμε μια χρέωση για τη χρήση των Yπηρεσιών μας. Η προμήθεια για τους αγοραστές («Προμήθεια αγοραστή») είναι 9% της τιμής αγοράς (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εάν εφαρμόζεται). Θα προσθέσουμε αυτό το ποσό στην τιμή αγοράς. Οι πωλητές πρέπει να καταβάλουν προμήθεια ύψους 12,5% της τιμής αγοράς («Προμήθεια πωλητή»), η οποία θα αφαιρεθεί από την πληρωμή της τιμής αγοράς. Εάν εφαρμόζεται, η Προμήθεια πωλητή θα αυξηθεί με τον ΦΠΑ, τους φόρους (όπως φόρους παρακράτηση), δασμούς και εισφορές που μπορεί να οφείλονται.
  • Κάνουμε χρήση τρίτων παρόχων υπηρεσιών. Η διαδικτυακή αγορά μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων («τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών») ή ενδέχεται να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις συμπληρωματικές υπηρεσίες τρίτων παρόχων υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες πληρωμών. Η χρήση αυτών των προϊόντων, υπηρεσιών, εφαρμογών ή ιστοτόπων από εσάς θα διέπεται από και θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου του σχετικού τρίτου παρόχου υπηρεσιών. 


Άρθρο 5: Ο λογαριασμός Catawiki σας

Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Catawiki («Λογαριασμός»). Καταρχήν, οποιοσδήποτε μπορεί να εγγραφεί στη Catawiki. Ωστόσο, εάν είστε μικρότερος των 18 ετών, πρέπει να λάβετε άδεια από τον νόμιμο κηδεμόνα σας. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τους κανόνες που σχετίζονται με τη χρήση του λογαριασμού σας:

  • Παροχή ακριβών πληροφοριών. Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας πρέπει να παρέχετε πλήρεις, αληθείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή την εταιρεία σας. Απαγορεύεται η χρήση ψευδών πληροφοριών ή η μίμηση άλλου ατόμου ή εταιρείας μέσω του λογαριασμού σας. Πρέπει να διατηρείτε αυτές τις πληροφορίες επικαιροποιημένες ανά πάσα στιγμή. 
  • Διαλέξτε ένα σωστό όνομα χρήστη. Εάν είστε σε θέση να δημιουργήσετε ένα όνομα χρήστη για τον λογαριασμό σας, σας ζητούμε να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη που δεν είναι ή δεν μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό ή χυδαίο, και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών ή δεν παραβιάζει με άλλον τρόπο αυτούς τους Όρους χρήσης.
  • Προστατέψτε τον λογαριασμό σας. Διατηρήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας κρυφά ανά πάσα στιγμή. Μόνο εσείς είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας. Έχουμε το δικαίωμα να θεωρούμε ότι μόνο εσείς μπορείτε να εισέλθετε χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.
  • Περιορισμοί στον λογαριασμό σας. Για να διασφαλίσουμε ότι η διαδικτυακή μας αγορά είναι και παραμένει αξιόπιστη και ασφαλής, διατηρούμε το δικαίωμα (i) να σας απαγορεύσουμε τη δημιουργία λογαριασμού, (ii) να περιορίσουμε τη χρήση του λογαριασμού σας και (iii) να διακόψουμε το δικαίωμα πρόσβασης στον λογαριασμό σας.
  • Περιορισμοί σε λογαριασμούς που συνδέονται με εσάς. Εκτός από τα παραπάνω, ενδέχεται επίσης να αναστείλουμε, να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε τη χρήση της διαδικτυακής μας αγοράς μέσω οποιουδήποτε ή και όλων των λογαριασμών που μπορούμε να συνδέσουμε με εσάς. Ενδέχεται να υποθέσουμε ότι ένας λογαριασμός σχετίζεται με εσάς ή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες σας, εάν μπορούμε να αντιστοιχήσουμε χειροκίνητα ή αυτόματα αρκετά κοινά σημεία δεδομένων ανάμεσα σ΄αυτούς τους διαφορετικούς λογαριασμούς. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να λάβουμε οποιοδήποτε από τα προστατευτικά μέτρα που αναφέρονται στους ισχύοντες Όρους πωλητή ή/και τους Όρους αγοραστή που σχετίζονται με όλους τους λογαριασμούς που θεωρούμε ότι χρησιμοποιούνται από εσάς ή χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τα ευρήματά μας, θα πρέπει να αποδείξετε ότι οι σχετικοί λογαριασμοί δεν είναι συνδεδεμένοι με εσάς. 
  • Εάν παραβιάσετε τους Όρους χρήσης, δεν θα επιτρέπεται πλέον η εγγραφή σας. Εάν έχουμε περιορίσει την πρόσβασή σας ή τη χρήση της διαδικτυακής μας αγοράς σύμφωνα με τους Όρους χρήσης μας, δεν θα επιτρέπεται να εγγραφείτε με νέο λογαριασμό ή να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τη διαδικτυακή μας αγορά μέσω λογαριασμού άλλου χρήστη.


Άρθρο 6: Κανόνες δημοπρασίας

Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι διαδικτυακές δημοπρασίες μας θα λειτουργούν ομαλά και θα είναι απαλλαγμένες από μη συμμορφούμενες συμπεριφορές. Για να διασφαλιστεί αυτό, έχουμε ορίσει ορισμένους κανόνες δημοπρασίας:

  • Οι οδηγίες μας είναι δεσμευτικές. Είστε υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με οποιεσδήποτε ή και όλες τις εύλογες κατευθύνσεις και οδηγίες σχετικά με τις διαδικτυακές δημοπρασίες μας που δίνονται από εμάς ή για λογαριασμό μας. Εάν προκύψουν καταστάσεις που δεν καλύπτονται από τους Όρους χρήσης, εάν υπάρξει διαφωνία μεταξύ των πλειοδοτών ή εάν προκύψουν άλλες παρατυπίες, θα αποφασίσουμε πώς θα προχωρήσουμε. 
  • Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική και οι προσφορές που πραγματοποιούνται από τον λογαριασμό σας θα θεωρείται ότι έχουν γίνει από εσάς, ακόμη και αν η προσφορά υποβληθεί από κάποιον άλλο που χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας.
  • Δεν αποδεχόμαστε το shill bidding. Δεν επιτρέπεται να υποβάλετε προσφορά για τις δικές σας παρτίδες ή για παρτίδες που συνδέονται με εσάς. Επίσης, δεν επιτρέπεται κάποιος που σχετίζεται με εσάς να υποβάλει προσφορά στις παρτίδες σας. Αυτό το αποκαλούμε shill bidding.
  • Οι συμφωνίες εκτός πλατφόρμας δεν είναι αποδεκτές. Δεν επιτρέπεται να επικοινωνήσετε απευθείας με άλλους χρήστες ή τρίτα μέρη ώστε να έρθετε σε κάποια συμφωνία αγοράς εκτός της Catawiki για παρτίδες που προσφέρονται στη διαδικτυακή αγορά μας. 
  • Η διαδικτυακή δημοπρασία τελειώνει όταν τελειώσει ο χρόνος.. Εάν μια προσφορά υποβληθεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου λεπτού της online δημοπρασίας, θα προστεθεί επιπλέον χρόνος στη δημοπρασία.
  • Ενδέχεται να απαιτήσουμε ορισμένες μορφές ασφάλειας πριν αποδεχθούμε την προσφορά σας. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να καταθέσετε ένα ορισμένο ποσό ή να παρέχετε αποδεικτικό ασφαλείας πληρωμής με άλλον τρόπο, πριν να είστε σε θέση να υποβάλετε προσφορά για μια παρτίδα. 
  • Διαφορετικοί ή συμπληρωματικοί όροι ενδέχεται να εφαρμόζονται σε ορισμένες αγορές. Άλλες προϋποθέσεις και απαιτήσεις αποδοχής ή/και νόμιμης ηλικίας μπορεί να ισχύουν για την αγορά και πώληση ορισμένων παρτίδων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αλκοολούχων ποτών και των όπλων (συμπεριλαμβανομένων των αντικέ όπλων). Συμπληρωματικές προϋποθέσεις για την προσφορά παρτίδων ή/και την πραγματοποίηση προσφορών μπορούν να καθοριστούν στη διαδικτυακή αγορά ή/και σε μηνύματα ή/και email από τη Catawiki. Είστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθείτε μαζί τους. 
  • Η Catawiki μπορεί να σας εμποδίσει τη συμμετοχή σας σε μια διαδικτυακή δημοπρασία. Έχουμε το δικαίωμα να καταστήσουμε προσωρινά ή μόνιμα αδύνατη την υποβολή προσφοράς για εσάς για παρτίδες ανά πάσα στιγμή (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια διαδικτυακή δημοπρασία).
  • Η Catawiki μπορεί να αφαιρέσει μια προσφορά από μια τρέχουσα διαδικτυακή δημοπρασία. Εμείς, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε μια προσφορά από μια διαδικτυακή δημοπρασία, εάν το θεωρήσουμε απαραίτητο (π.χ. σε περίπτωση πιθανής κατάχρησης ή απάτης ή σε περίπτωση προφανούς σφάλματος από τον πλειοδότη).
  • Η Catawiki μπορεί να αφαιρέσει μια προσφορά από μια τρέχουσα διαδικτυακή δημοπρασία. Έχουμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να αφαιρέσουμε μια παρτίδα από μια προγραμματισμένη ή εκτελούνταν τρέχουσα διαδικτυακή δημοπρασία δημοπρασία, αν το θεωρήσουμε απαραίτητο.  Εάν αφαιρέσουμε μια παρτίδα, όλες οι προσφορές που έχουν τοποθετηθεί επίσης θα αφαιρεθούν.


Άρθρο 7: Χρήση της διαδικτυακής μας αγοράς

  • Οι υπηρεσίες μας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε χρήστες που διαμένουν σε ορισμένες χώρες. Αυτό περιλαμβάνει χώρες όπου οι τρίτοι πάροχοι πληρωμών μας δεν υποστηρίζονται ή που δεν είναι εμπορικά βιώσιμες για την Catawiki. Δικαιούμαστε να σας αποκλείσουμε από τη δημιουργία λογαριασμού και από την υποβολή προσφορών ή την πώληση στη διαδικτυακή αγορά, εάν διαμένετε σε απαγορευμένη χώρα. Εάν διαμένετε σε μια χώρα που ανήκει στη λίστα απαγορευμένων χωρών και έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτό και θα περιορίσουμε τις υπηρεσίες μας στον σχετικό Λογαριασμό.
  • Ο λογαριασμός σας στη Catawiki είναι δική σας ευθύνη και χρησιμοποιείται στη διαδικτυακή αγορά με δικό σας ρίσκο. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση των τεχνικών μέσων, όπως ένας υπολογιστής και μια σύνδεση στο διαδίκτυο, κατά τη χρήση της διαδικτυακής μας αγοράς. 
  • Κατά τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας μας, είστε υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς σχετικά με την υποβολή προσφορών, την προσφορά, την αγορά και την πώληση παρτίδων μέσω της διαδικτυακής μας αγοράς.
  • Συμφωνείτε να μην εκτελέσετε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να δημιουργήσει αδικαιολόγητη ή/και δυσανάλογη ένταση στις υποδομές της διαδικτυακής μας αγοράς μας και/ή που μπορεί να παρεμποδίσει τη λειτουργικότητα της διαδικτυακής αγοράς. Συμφωνείτε να μην αναιρέσετε τον μηχανικό, ότι δεν θα προσπαθήσετε να αποκτήσετε τον αρχικό κωδικό, να χρησιμοποιήσετε ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, bot ή άλλο λογισμικό ή τεχνικά εργαλεία που μπορούν να βλάψουν τη διαδικτυακή αγορά, να την κάνουν μη προσβάσιμη ή να παρακάμψουν τα τεχνικά προστατευτικά μέτρα.


Άρθρο 8: Το υλικό χρήστη σας

Όταν χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή αγορά μας, μπορείτε να ανεβάσετε συγκεκριμένο υλικό, όπως περιγραφές παρτίδων, φωτογραφίες, χαρακτηριστικά, γνώμες, διαφημίσεις, μηνύματα, προσφορές ή/και ανακοινώσεις (Υλικό χρήστη»). Για κάθε υλικό χρήστη που ανεβάζετε, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

  • Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι είστε υπεύθυνοι και υπόλογοι για όλο το υλικό χρήστη που υποβάλλετε στη διαδικτυακή αγορά μας. 
  • Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το υλικό χρήστη που ανεβάζετε ή τοποθετείτε στη διαδικτυακή αγορά μας:
 1. Δεν είναι παραπλανητικό, ακατάλληλο ή ψευδές
 2. Δεν κάνει κάποιου είδους διάκριση ή αλλιώς περιλαμβάνει κάποια επιθετική συμπεριφορά, δεν προκαλεί βία κατά και/ή την παρενόχληση ενός άλλου προσώπου ή άλλων ανθρώπων και, κατά τη γνώμη μας, δεν βρίσκεται σε σύγκρουση με τη δημόσια ηθική ή το καλό γούστο, δεν είναι βίαιη, δεν περιέχει συνδέσμους για πορνογραφικές ιστοσελίδες και δεν προωθεί τη διάπραξη παράνομων δραστηριοτήτων
 3. Δεν αποτελείται από αλυσιδωτές επιστολές, ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή spam και δεν περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους, εμπορικούς ή άλλους
 4. Δεν μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στη φήμη ή το καλό όνομα της Catawiki και των συνδεδεμένων εταιρειών μας ή/και των διευθυντών μας
 5. Είναι χωρίς επιβάρυνση, δεν συγκρούεται με νόμους ή κανονισμούς ή με τους παρόντες Όρους χρήσης, δεν παραβιάζει κανένα δικαίωμα τρίτων, και δεν είναι άλλως παράνομο έναντι τρίτων ή της Catawiki
  • Τοποθετώντας το υλικό χρήστη στη διαδικτυακή αγορά μας, εκχωρείτε στη Catawiki άδεια χρήσης. Μην ανησυχείτε, θα διατηρήσετε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο υλικό χρήστη σας. Ωστόσο, μας παραχωρείτε μια ελεύθερη, άνευ αδείας, καθολική, μη αποκλειστική, διαρκή και αμετάκλητη άδεια για την κοινοποίηση του υλικού χρήστη σας στο κοινό ή/και την αναπαραγωγή του για όλους τους σκοπούς που θεωρούμε απαραίτητους (συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών σκοπών). 
  • Η άδεια αυτή μας επιτρέπει να προωθήσουμε τις παρτίδες σας και να προωθήσουμε τη διαδικτυακή μας αγορά σε οποιαδήποτε μορφή και μέσω οποιουδήποτε καναλιού. Στο πλαίσιο αυτής της άδειας, μπορούμε να μεταφράσουμε το υλικό χρήστη σας και να το προωθήσουμε στην αρχική σελίδα μας ή σε οποιοδήποτε άλλο προωθητικό υλικό (συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης), με στόχο την προώθηση της επιχείρησής σας και της διαδικτυακής μας αγοράς. Η χρήση του υλικού χρήστη σας μας βοηθά να εξελιχθούμε και ως εκ τούτου είναι επωφελής για όλους τους χρήστες μας. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο η άδεια δεν λήγει όταν ο λογαριασμός σας διαγραφεί ή αποφασίσετε να διακόψετε τη χρήση της διαδικτυακής αγοράς. Συμφωνείτε επίσης να μην διεκδικήσετε ηθικά δικαιώματα εναντίον μας για τη χρήση του υλικού χρήστη σας.
  • Έχουμε το δικαίωμα να έχουμε μεταφρασμένο το υλικό χρήστη μιας συγκεκριμένης παρτίδας (συμπεριλαμβανομένης και της μηχανικής μετάφρασης), έτσι ώστε οι παρτίδες μπορούν επίσης να προσφερθούν σε άλλες χώρες. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να διαλύσουμε τη σύμβαση πώλησης για λογαριασμό ενός χρήστη, εάν ο χρήστης αυτός έχει αποδεδειγμένα αρνητικά αποτελέσματα λόγω ενός μη αυτόματου σφάλματος μετάφρασης και δεν βρεθεί άλλη λύση για τον χρήστη. Αν έχουμε ενημερωθεί για μια εσφαλμένη μετάφραση παρτίδας ενώ η παρτίδα βρίσκεται ακόμη σε δημοπρασία, μπορεί, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να προσαρμόσουμε την περιγραφή της παρτίδας ή να την αφαιρέσουμε από τη δημοπρασία. 
  • Αναφορά παράνομου ή μη εξουσιοδοτημένου περιεχομένου. Εάν πιστεύετε ότι κάποιο υλικό χρήστη είναι παράνομο, σας ζητάμε να μας το αναφέρετε. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να μας ειδοποιήσετε εδώ. Είμαστε μόνο υποχρεωμένοι να αφαιρέσουμε αδιαμφισβήτητα παράνομο υλικό χρήστη μετά την παραλαβή κάποιας ειδοποίησης. Ενδέχεται να αρνηθούμε μια αίτηση αποκλεισμού ή κατάργησης υλικού χρήστη ή διακοπής μιας δραστηριότητας, εάν έχουμε βάσιμους λόγους να αμφιβάλλουμε για την ορθότητα της ειδοποίησης ή τη νομιμότητα των αποδεικτικών στοιχείων που υποβλήθηκαν.

Εάν υπάρχει λόγος να το κάνουμε αυτό, έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ή να αλλάξουμε το υλικό χρήστη στη διαδικτυακή μας αγορά, χωρίς να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία και χωρίς να υποχρεούμαστε να πληρώσουμε οποιαδήποτε αποζημίωση.


Άρθρο 9: Διαγραφή, αναστολή και άλλα μέτρα

  • Διαγραφή από εσάς. Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή. Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη διαγραφή του λογαριασμού σας, εάν χρειάζεται να εκτελέσετε ορισμένες υποχρεώσεις (όπως υποχρεώσεις πληρωμής ή παράδοσης) προς τη Catawiki ή άλλους χρήστες ή εάν υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν καταγγελίες σχετικά με πρόσφατα πωληθείσες παρτίδες. 
  • Διαγραφή από την Catawiki για δική σας διευκόλυνση. Χωρίς να περιορίζουμε τα δικαιώματά μας που καθορίζονται παρακάτω, ενδέχεται να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας εάν είμαστε νόμιμα υποχρεωμένοι να περιορίσουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς ή αν δεν είναι πλέον προς το συμφέρον μας να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
  • Διαγραφή από την Catawiki με λόγο. Οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων χρήσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την άμεση διαγραφή του λογαριασμού σας χωρίς κάποια τυπική απαίτηση (π.χ. ειδοποίηση αθέτησης). 
  • Αναστολή των υπηρεσιών μας. Έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς εάν έχουμε επαρκείς λόγους να πιστεύουμε ότι δεν ενεργείτε σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης. Για να είμαστε ξεκάθαροι, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αναστείλουμε τη χρήση οποιουδήποτε από εσάς και όλων των λογαριασμών που χρησιμοποιήσατε ή λειτουργείτε σύμφωνα με τις οδηγίες σας.
  • Μπορούμε να κάνουμε αξιώσεις. Για να εξασφαλίσουμε τα δικά μας δικαιώματα και εκείνα των άλλων χρηστών (π.χ. Αν παραβιάσετε τους Όρους χρήσης μας), δικαιούμαστε, ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, (α) να αναστείλουμε την πληρωμή σας ή την επιστροφή χρημάτων, (β) να παρακρατήσουμε την πληρωμή σας (γ) να αντισταθμίσουμε οποιαδήποτε οικονομική αξίωση που ενδέχεται να έχουμε προς εσάς με μια οικονομική αξίωση που μπορεί να έχετε απέναντί μας. Εάν οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες ρυθμίζεται από υποχρεωτικό (καταναλωτικό) νόμο, μπορούμε να το πράξουμε μόνο σύμφωνα με το εν λόγω υποχρεωτικό δίκαιο.
  • Μπορεί να λάβουμε πρόσθετα προστατευτικά μέτρα. Εκτός από τα παραπάνω, ενδέχεται να λάβουμε άλλα μέτρα για την προστασία της διαδικτυακής αγοράς μας και άλλων χρηστών από παραβίαση, δόλια ή με αλλιώς ακατάλληλη συμπεριφορά. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους ισχύοντες Όρους πωλητή και/ή τους Όρους αγοραστή για τα πρόσθετα μέτρα που ενδέχεται να λάβουμε.


Άρθρο 10: Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της Catawiki
Οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και τα δικαιώματα βάσεων δεδομένων της διαδικτυακής αγοράς και της βάσης δεδομένων μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα κείμενα, τις εικόνες, το σχεδιασμό, τις φωτογραφίες, το λογισμικό, την οπτικοακουστικό υλικό και άλλο υλικό, βρίσκονται στην Catawiki ή τους δικαιοπάροχους μας. Με την επιφύλαξη των όρων που ισχύουν στους παρόντες Όρους χρήσης, σας παραχωρήσαμε ένα περιορισμένο, προσωπικό, ανακλήσιμο, μη αποκλειστικό, μη (υπο) αδειοδοτούμενο, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης της διαδικτυακής μας αγοράς και για να δείτε τις πληροφορίες με τον τρόπο και με τη μορφή που διατίθενται μέσω Online Marketplace.της διαδικτυακής μας αηοράς.


Άρθρο 11: Χρήση της διαδικτυακής μας αγοράς
Η Catawiki εξουσιοδοτείται, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να κάνει διαδικαστικές, τεχνικές, εμπορικές ή άλλες αλλαγές ή/και βελτιώσεις στη διαδικτυακή μας αγορά. Έχουμε επίσης την άδεια να θέσουμε τη διαδικτυακή αγοράς (προσωρινά) εκτός λειτουργίας ή/και να περιορίσουμε τη χρήση της διαδικτυακής αγοράς, εάν, κατά τη γνώμη μας, αυτό είναι απαραίτητο (π.χ. στο πλαίσιο της εύλογα αναγκαίας συντήρησης της διαδικτυακής αγοράς).


Άρθρο 12: Εγγυήσεις και υποχρεώσεις

 • Είμαστε αφοσιωμένοι στο να κάνουμε τη διαδικτυακή μας αγορά όσο το δυνατόν καλύτερη., Αλλά δεν είμαστε τέλειοι και μερικές φορές τα πράγματα μπορεί να πάνε στραβά. Κατανοείτε ότι η υπηρεσία μας παρέχεται «ως έχει» και χωρίς οποιοδήποτε είδος εγγύησης (ρητή ή σιωπηρή).
 • Δεν εγγυόμαστε ότι (i) η διαδικτυακή αγορά θα είναι ασφαλής ή διαθέσιμη οποιαδήποτε ώρα ή σε οποιαδήποτε τοποθεσία, (ii) τυχόν ελαττώματα ή σφάλματα θα διορθωθούν, (iii) η διαδικτυακή αγορά θα είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα επιβλαβή υλικά, ή (IV) τα αποτελέσματα της χρήσης της διαδικτυακής αγοράς θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας. 
 • Εάν, ανά πάσα στιγμή, η διαδικτυακή μας αγορά δεν είναι διαθέσιμη ή προκύψουν ελαττώματα ή σφάλματα, είμαστε, κατά τη δική μας διακριτική ευχέρεια, να λάβουμε οποιαδήποτε μέτρα θεωρούμε κατάλληλα ή αναγκαία. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά: την κατάργηση των παρτίδων από τις  διαδικτυακές δημοπρασίες, την ακύρωση συναλλαγών και τη διάλυση των Συμβολαίων Πώλησης εκ μέρους των Χρηστών. Όταν λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με αυτό, θα λαμβάνουμε πάντα υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών. 
 • Αυτό για το οποίο δεν φέρουμε ευθύνη.
  Στο βαθμό που επιτρέπεται από το υποχρεωτικό δίκαιο, δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από:
 1. Η παροχή των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ζημιών που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση της διαδικτυακής αγοράς ή από παράνομες πράξεις ή με άλλο τρόπο
 2. Το συμπέρασμα, η επίδοση (περιλαμβάνει την παράδοση παρτίδων) ή/και η διάλυση της σύμβασης πώλησης από αγοραστή ή πωλητή
 3. Η ακύρωση μιας συναλλαγής από την Catawiki ή η διάλυση μιας σύμβασης πώλησης από την Catawiki για λογαριασμό ενός χρήστη
 4. Για ορισμένες παρτίδες παρέχονται εκτιμήσεις αξίας (αυτόματα). Δεν εγγυόμαστε ότι αυτές οι εκτιμήσεις είναι σωστές και, επομένως, δεν μπορούμε να φέρουμε ευθύνη για κανένα λόγο σε περίπτωση που οι παρτίδες έχουν την αξία τους περισσότερο ή λιγότερο από την εκτίμηση
 5. Τυχόν σφάλματα στο κείμενο μπορούν να θεωρηθούν αποτέλεσμα της μηχανικής μετάφρασης
 6. Υλικό χρήστη (όπως φωτογραφίες και περιγραφή παρτίδων)
 7. Παράνομη χρήση της διαδικτυακής αγοράς
 8. Κάνουμε χρήση τρίτων παρόχων υπηρεσιών.
 9. Τεχνικά προβλήματα ή άλλα σφάλματα της διαδικτυακής μας αγοράς
 • Περιορισμός ευθύνης. Εάν, παρά τα ανωτέρω, η Catawiki ευθύνεται για τυχόν ζημιές για οποιονδήποτε λόγο, φέρουμε μόνο την ευθύνη αποζημίωσης των άμεσων ζημιών που σας βασανίζουν ως αποτέλεσμα έλλειψης ή παράνομης πράξης που μπορεί να αποδοθεί σε εμάς. Οι άμεσες ζημίες περιλαμβάνουν μόνο υλικές ζημίες σε εμπορεύματα, λογικές δαπάνες που προκύπτουν για την πρόληψη ή τον περιορισμό της άμεσης ζημίας, καθώς και εύλογες δαπάνες που προκύπτουν για τον προσδιορισμό της αιτίας της ζημίας, της ευθύνης, της άμεσης ζημίας και του τρόπου επισκευής. Εάν η Catawiki ευθύνεται για ζημιές για οποιονδήποτε λόγο, η ευθύνη μας περιορίζεται στο υψηλότερο από τα ακόλουθα ποσά: (i) τη συνολική προμήθεια που λάβαμε από τον εν λόγω χρήστη κατά την περίοδο των τριών μηνών πριν από την ενέργεια που οδήγησε σε ευθύνη ή (ii) 500€ (500 ευρώ). Αυτός ο περιορισμός ευθύνης δεν αποκλείει την ευθύνη μας για βαριά αμέλεια ή εσκεμμένη αθέμιτη συμπεριφορά που διαπράττεται από τη Catawiki ή/και τη διαχείρισή μας. 
 • Αναφέρετε μια αξίωση ζημιών εγκαίρως. Θα πρέπει να αναφέρετε οποιαδήποτε ζημιά σε εμάς γραπτώς το συντομότερο δυνατόν μετά την πρώτη εμφάνιση των ζημιών. Κάθε αξίωση αποζημίωσης κατά της Catawiki λήγει δώδεκα (12) μήνες μετά την πρώτη εμφάνιση των ζημιών. 

  Αυτή η περίοδος παραγραφής του ενός (1) έτους ισχύει επίσης αν χρειαστεί να σας πληρώσουμε ή να σας επιστρέψουμε χρήματα, αλλά δεν μας έχετε στείλει τις απαιτούμενα στοιχεία επικοινωνίας, προσωπικές ή/και τραπεζικές πληροφορίες για να το κάνετε αυτό, αφού το έχουμε ζητήσει (τουλάχιστον μία φορά) μέσω ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παραγραφή θα αρχίσει από τη στιγμή που (i) η αξίωση έγινε ληξιπρόθεσμη και πληρωτέα ή (ii) η σύμβαση πώλησης διαλύθηκε από εμάς για λογαριασμό του χρήστη.


Άρθρο 13: Αποζημίωση

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, είστε υπεύθυνοι να μας αποζημιώσετε πλήρως για αξιώσεις από άλλους χρήστες ή τρίτα μέρη και για όλες τις ζημίες και τα έξοδα απ” τα οποία ταλαιπωρείται ή υφίσταται η Catawiki ως αποτέλεσμα (i) της αποτυχίας σας να εκτελέσετε τους Όρους χρήσης, (ii) οποιασδήποτε ακατάλληλης ενέργειας κατά τη χρήση της διαδικτυακής μας αγοράς, (iii) της παραβίασης οποιωνδήποτε νόμων, κανονισμών ή δικαιωμάτων τρίτων ή (iv) μιας παράνομης πράξης. Οι υποχρεώσεις αποζημίωσης στο παρόν άρθρο ισχύουν και για τις εταιρείες που συνδέονται με την Catawiki, καθώς και με τη διοίκηση, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και τους νόμιμους διαδόχους. 


Άρθρο 14: Διενέξεις με άλλους χρήστες
Αναμένουμε από τους χρήστες να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ τους. Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο, η Catawiki θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να μεσολαβήσει μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή. 

  • Οι καταγγελίες και οι διαφωνίες μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή πρέπει επομένως να μας κοινοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν. Θα επιχειρήσουμε να σας βοηθήσουμε να λύσετε τη διαφωνία με καλή πίστη και σύμφωνα με τους Όρους χρήσης μας.
  • Ακόμη και με την υποστήριξή μας, είναι πιθανό οι διαφωνίες να μην έχουν θετική έκβαση.  Εάν συμβεί αυτό, συμφωνείτε ότι μπορούμε να αποφασίσουμε είτε να επιστρέψουμε τα χρήματα στον αγοραστή είτε να πληρώσουμε τον πωλητή. Φυσικά, βασίζουμε την απόφασή μας σε όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και λαμβάνουμε υπόψη πιθανές συμφωνίες μεταξύ αγοραστή και πωλητή. Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι η απόφασή μας δεν έχει καμία επίπτωση στην εγκυρότητα της σύμβασης πώλησης. Παρά την απόφαση που θα λάβουμε, ο αγοραστής και ο πωλητής είναι ελεύθεροι να λάβουν τα δικαιώματά τους ή να συζητήσουν την αξίωσή τους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης μεταξύ τους. Ωστόσο, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι να πληρώσουμε οποιαδήποτε αποζημίωση ή άλλη αποζημίωση στον αγοραστή ή τον πωλητή εάν δεν συμφωνήσουν με την απόφασή μας. 
  • Εάν οι χρήστες αποφασίσουν να διαλύσουν τη σύμβαση πώλησης μεταξύ τους και χωρίς τη διαμεσολάβηση της Catawiki, οι χρήστες χάνουν το δικαίωμα να λάβουν επιστροφή χρημάτων από τον αντίστοιχο αγοραστή και/ή την προμήθεια πωλητή.
  • Όλες οι συμβάσεις πώλησης μεταξύ πωλητών και αγοραστών διέπονται από την ολλανδική νομοθεσία. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο μπορεί να οδηγήσει σε νόμους εκτός του ολλανδικού δικαίου που ισχύουν για τη σύμβαση πώλησης που έχει συναφθεί από τους χρήστες.


Άρθρο 15: Διενέξεις με τη Catawiki

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες μας, ενημερώστε μας και θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημά σας. Στην άσχημη κατάσταση που δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση, οι ακόλουθοι κανόνες θα διέπουν οποιαδήποτε νομική διαφωνία μεταξύ εσάς και της Catawiki:

  • Οι παρόντες Όροι Χρήσης, η χρήση της διαδικτυακής μας αγοράς και τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν από αυτήν διέπονται από την ολλανδική νομοθεσία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο υποχρεωτικό δίκαιο.
  • Όλες οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ εσάς και της Catawiki θα υποβληθούν στο αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας του Άμστερνταμ, εκτός εάν το υποχρεωτικό δίκαιο ορίζει ότι η διαφορά πρέπει να υποβληθεί σε άλλο δικαστήριο. Όσον αφορά τους καταναλωτές, οι διαφορές πρέπει να υποβάλλονται στο αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας του Άμστερνταμ, εκτός εάν ο καταναλωτής επιλέξει δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με το νόμο εντός ενός μηνός από την επίκληση της εν λόγω διατάξεως γραπτώς από την Catawiki. 
  • Αν και θα θέλαμε να επιλύσουμε οποιαδήποτε ζητήματα εμείς οι ίδιοι, θέλουμε να γνωρίζετε ότι μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία σε μια αρχή για εξωδικαστική επίλυση διαφορών (βλέπε την ιστοσελίδα της πλατφόρμας ΗΕΔ για περισσότερες πληροφορίες).
  • Υποβάλετε έγκαιρα οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με την απόδοση. Εάν πιστεύετε ότι δεν εκπληρώσαμε τις υποχρεώσεις μας βάσει της Συμφωνίας, θα πρέπει να αναφέρετε το συντομότερο δυνατό μια αξίωση σχετικά με την απόδοση. Κάθε αξίωση για απόδοση λήγει δώδεκα (12) μήνες μετά την υποβολή της.


Άρθρο 16: Αλλαγή αυτών των Όρων χρήσης

  • Μπορούμε να τροποποιήσουμε ή να συμπληρώσουμε τους Όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους Όρους χρήσης στη διαδικτυακή μας αγορά. Εάν μια τροποποίηση ή συμπλήρωση επηρεάσει σημαντικά τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας, θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή θα φέρουμε τις αλλαγές στην προσοχή σας κατά τη χρήση της διαδικτυακής μας αγοράς. 
  • Εάν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή μας αγορά μετά την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση των Όρων χρήσης, αποδέχεστε οριστικά τους τροποποιημένους ή συμπληρωμένους Όρους χρήσης. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε τους Όρους χρήσης που τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν, είστε ελεύθεροι να διακόψετε τη χρήση της διαδικτυακής αγοράς και να διαγράψετε τον λογαριασμό σας.
  • Η Catawiki μπορεί να μεταβιβάσει δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Όρους χρήσης σε τρίτα μέρη και θα σας ενημερώσουμε εάν συμβεί αυτό. Εάν δεν συμφωνείτε με τη μεταβίβαση των υποχρεώσεων σε ένα τρίτο μέρος, μπορείτε να διακόψετε τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας και να διαγράψετε το λογαριασμό σας, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 9. 


Άρθρο 17: Επιβίωση

Εάν οποιαδήποτε διάταξη (-εις) στους παρόντες Όρους χρήσης είναι κενή ή άκυρη εν όλω ή εν μέρει για οποιονδήποτε λόγο, ο χρήστης και η Catawiki εξακολουθούν να δεσμεύονται από τους υπόλοιπους Όρους χρήσης. Θα αντικαταστήσουμε το κενό ή/και μη έγκυρο μέρος (όσον αφορά τον συγκεκριμένο χρήστη ή συγκεκριμένη κατάσταση) με διατάξεις που είναι έγκυρες. Αυτές οι νέες διατάξεις θα έχουν νομικές συνέπειες που θα συνάδουν με τις μη έγκυρες διατάξεις όσο το δυνατόν περισσότερο, με βάση το περιεχόμενο και το αντικείμενο των παρόντων Όρων χρήσης.


Άρθρο 18: Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικτυακή μας αγορά ή τους παρόντες Όρους χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των ακόλουθων στοιχείων επικοινωνίας: 

Catawiki B.V. 

Overcingellaan 5 

9401 LA Assen 

Ολλανδία 

T - +31 800 090 0056


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Επικοινωνήστε μαζί μας