Betingelser og Politikker
Brugsbetingelser

Disse Vilkår og Betingelser for Brug, og de andre dokumenter vi henviser til nedenfor (tilsammen kaldet vores "Brugsbetingelser"), regulerer enhver måde at bruge vores Online Markedsplads på. Ved at tilgå eller bruge vores Online Markedsplads, accepterer du at overholde, og være bundet af disse Brugsbetingelser. Læs dem venligst omhyggeligt, så du kender dine rettigheder og pligter, når du bruger vores Online Markedsplads. Du kan downloade og printe dette dokument.

Artikel 1: Anvendelse af disse Brugsbetingelser

  • Vores Brugsbetingelser udgør en juridisk bindende aftale (‘Aftalen’) mellem Catawiki B.V. (‘Catawiki’, ‘os’ eller ‘vi’) og dig. De styrer din adgang til og brug af Catawiki's hjemmeside, inklusive hvilke som helst undersider og underdomæner af hjemmesiden, vores mobil, tablet og andre smartenheds applikationer, vores softwaregrænseflader (samlet, ‘Applikationer’), og alle tilhørende tjenester, der tilbydes via vores applikationer (samlet, vores ’Tjenester’). Vi vil referere til vores Applikationer og Tjenester, som vores ‘Online Markedsplads’. 
  • Alle andre generelle vilkår, gælder ikke for brugen af vores Online Markedsplads. Hvis der er modstridende informationer mellem den Engelske version af vores Brugsbetingelser og de andre sprogversioner, er det den Engelske version der er gældende. Alle (juridiske) termer og begreber, der anvendes i disse Brugsbetingelser, vil dog blive fortolket i henhold til Hollandsk lovgivning.

Artikel 2: Vores andre gældende politikker

Hvis du sælger eller køber Numre på vores Online Markedsplads, er følgende dokumenter gældende for dig. Disse dokumenter udgør en integreret del af vores Brugsbetingelser, og ved at bruge vores Online Markedsplads accepterer du dem.

 • Sælger Vilkår Hvis du sætter Numre på auktion på vores Online Markedsplads, gælder særlige Sælger regler for dig. Læs dem her.
 • Køber Vilkår Hvis du køber Numre på vores Online Markedsplads, gælder særlige Køber regler for dig. Læs dem her.
 • Andre politikker. For at sikre, at vores Online Markedsplads anses for at være sikker og troværdig, har vi flere politikker på plads (f.eks. vores Feedback Politik og EU'S Fortrydelsesret). Du kan finde vores politikker her.

Artikel 3: Dit privatliv

  • Det er vigtigt for os at beskytte dine personlige oplysninger. I vores Privatlivspolitik, kan du læse, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Ved at bruge vores Online Markedsplads, accepterer du, at vi kan bruge dine informationer til de formål, der er angivet i vores Privatlivspolitik
  • For at gøre det muligt for vores Brugere at opfylde deres forpligtelser i henhold til en Salgskontrakt, giver vi Brugere, der behøver det, de nødvendige personlige oplysninger (f.eks. navn, e-mailadresse, telefonnummer og adresse) til andre brugere. F.eks., en Sælger behøver denne information, for at kun sende et Nummer til en Køber. Vi kan dog ikke holdes ansvarlige for nøjagtigheden af en Brugers personlige data, som vi deler med en anden Bruger. 
  • Både Catawiki og den Bruger, der modtager personoplysninger, betragtes som særskilte og uafhængige dataansvarlige, for personoplysningerne i henhold til gældende databeskyttelseslove og -bestemmelser. Hvis Catawiki og en Bruger, findes at være fælles dataansvarlige for de relevante personlige data, og hvis Catawiki bliver sagsøgt, idømt en bøde eller på anden måde pådrager sig erstatningskrav for eventuelle mangler, der kan tilskrives denne Bruger, accepterer Brugeren at holde Catawiki skadesløs for disse erstatninger. 
  • Hvis du modtager en anden Brugers personlige oplysninger, vil du behandle disse data i overensstemmelse med gældende (data beskyttelses) love og bestemmelser. Du garanterer, at du udelukkende vil bruge disse oplysninger til at udføre dine forpligtelser, for at kunne udbedre en tvist under eller som følge af Salgskontrakten, eller for at kunne imødekomme juridiske forpligtelser. For eksempel, er du i nogle tilfælde nødt til at opbevare visse informationer, for at følge dine kontoforpligtelser. Dog må du under ingen omstændigheder, anvende personlige data til kommercielt brug, for eksempel ved at sende uønsket kommunikation eller kontakte Brugeren, med henblik på disse formål. Hvis du overtræder bestemmelserne i denne Artikel, vil du være ansvarlig, for det tab Catawiki heraf måtte lide.

Artikel 4: Omfanget af vores Tjenester

Catawiki tilbyder en Online Markedsplads, hvor du kan byde på, købe og sælge, særlige genstande (‘Numre’), via vores online computerbaserede og automatiserede auktioner (‘Online Auktioner’). Vi betragter enhver der bruger vores Online Markedsplads som ‘Bruger’ (‘dig’). Brugere, der køber Numre kaldes 'Købere' og brugere, der sælger Numre kaldes 'Sælgere'. Brugen af en hvilken som helst tjeneste på vores Online Markedsplads, betyder at du udtrykkeligt accepterer at Catawiki leverer Tjenester til både Købere og Sælgere. Omfanget af vores Tjenester er begrænset på følgende måder:

  • Sælgere er ansvarlige for de Numre, de sælger. Vi har ingen kontrol over, eller ansvar for, kvaliteten, sikkerheden, lovligheden, eller rigtigheden af Numrene. Catawiki spiller kun en faciliterende og støttende rolle, ved at tilbyde en Online Markedsplads og supplerende tjenester.
  • Catawiki er ikke en del af Salgskontrakten. Købere vil automatisk indgå i en købsaftale (‘Salgskontrakt’) med Sælgeren af et bestemt Nummer, for beløbet af det højeste Bud (‘Købsprisen’). Kun hvis Sælger har sat en minimumspris (‘Mindstepris’), og minimumsprisen ikke er opnået, vil der ikke være nogen Salgskontrakt. Dine forpligtelser og rettigheder i henhold til Salgskontrakten, kan findes i Køber Vilkår og/eller Sælger Vilkår Læs dem omhyggeligt.
  • Vi opkræver kommission for din brug af vores Tjenester. Vi tager et gebyr for din brug af vores Tjenester. Kommissionen for Købere (‘Købers Kommission’) er 9% af købsprisen (inklusive moms, hvis det er relevant). Vi vil lægge dette beløb til købsprisen. Sælgerne skal betale en kommission på 12,5% af købsprisen (‘Sælgers Kommission’), som vil blive fratrukket ved udbetaling af købsprisen. Hvis det er relevant, vil Sælger Kommissionen blive forhøjet med moms, skatter (såsom kildeskat), told og afgifter, der kan være forfaldne.
  • Vi gør brug af Tredjeparts Tjenesteudbydere. Vores Online Markedsplads kan indeholde links til tredjeparts hjemmesider (‘Tredjeparts Tjenesteudbydere’), eller vi kan gøre brug af de supplerende tjenester fra Tredjeparts Tjenesteudbydere, såsom betalingstjenester. Din brug af sådanne produkter, tjenester, applikationer eller hjemmesider, vil blive styret af og underlagt, den relevante Tredjeparts Tjenesteudbyder’s Vilkår og Betingelser samt Privatlivspolitik. 

Artikel 5: Din Catawiki konto

Før du kan bruge vores Tjenester, er du nødt til at oprette en Catawiki konto (‘Konto’). I princippet, kan alle registrere sig hos Catawiki. Hvis du er under 18 år, skal du dog have tilladelse fra din(e) værge(r). Nedenfor kan du finde de regler, der vedrører brugen af din Konto: 

  • Giv nøjagtige oplysninger. Når du opretter din Konto, skal du angive fuldkomne, sandfærdige oplysninger om dig selv eller din virksomhed. Det er forbudt at bruge falske oplysninger eller at udgive sig for at være en anden person eller virksomhed via din Konto. Du skal til enhver tid holde disse oplysninger opdaterede. 
  • Vælg et passende Brugernavn. Hvis du har mulighed for at oprette et Brugernavn til din Konto, beder vi dig om at vælge et Brugernavn, der ikke er, eller ikke kan betragtes som værende stødende eller vulgært, og som ikke krænker tredjeparters immaterialret eller på anden måde overtræder disse Brugsbetingelser.
  • Beskyt din Konto Hold til enhver tid, dit brugernavn og kodeord hemmeligt. Du alene, er ansvarlig for hvilken som helst aktivitet, i relation til din Konto. Vi har ret til at antage, at kun du kan logge ind ved hjælp af dit brugernavn og kodeord.
  • Begrænsninger på din Konto. For at sikre, at vores Online Markedsplads er og forbliver troværdig og sikker, forbeholder vi os ret til (i) at nægte dig muligheden for at oprette en Konto, (ii) at begrænse brugen af din Konto og (iii) at opsige din ret til at få adgang til din Konto.
  • Begrænsninger på Konti, som er knyttet til dig. Ud over ovenstående, kan vi også suspendere, begrænse eller opsige din brug af vores Online Markedsplads, via hvilken som helst eller alle Konti, vi kan forbinde med dig. Vi kan antage, at en Konto er relateret til dig eller brugt under dine anvisninger, hvis vi manuelt eller automatisk kan matche nok overlappende datapunkter mellem disse forskellige Konti. Som konsekvens heraf, kan vi tage hvilken som helst af de beskyttelsesforanstaltninger, der er anført i de gældende Sælger Vilkår og/eller Køber Vilkår, i brug i forbindelse med alle Konti, vi anser for at blive brugt af dig, eller brugt under dine anvisninger. I tilfælde af, at du ikke er enig med os i vores opdagelser, bærer du bevisbyrden for at de relevante Konti, ikke er forbundet med dig. 
  • Hvis du overtræder vores Brugsbetingelser, har du ikke længere lov til at registrere dig. Hvis vi har begrænset din adgang til, eller brug af vores Online Markedsplads, i overensstemmelse med vores Brugsbetingelser, har du ikke lov til at registrere en ny Konto, eller få adgang til, og bruge vores Online Markedsplads, via en anden Bruger’s Konto.

Artikel 6: Auktionsregler

Vi ønsker at sikre, at alle vores Online Auktioner kører problemfrit og er fri for trodsig adfærd. For at sikre dette har vi oprettet nogle auktions regler:

  • Vores anvisninger er forpligtende. Du er forpligtet til at efterkomme enhver, og alle rimelige anvisninger og instruktioner angående vores Online Auktioner, som er givet af os eller på vores vegne. Hvis en situation opstår, som ikke er dækket under vores Brugsbetingelser, hvis der er en tvist mellem bydere, eller hvis andre uoverensstemmelser opstår, beslutter vi det videre forløb. 
  • Hvert Bud er bindende. Hvert Bud er bindende, og ethvert Bud fra din Konto vil blive anset for at være foretaget af dig, selvom buddet er placeret af en anden person, der bruger din Konto.
  • Vi accepterer ikke falsk budgivning. Du har ikke lov til at byde på dine egne numre, eller på numre af andre, der er forbundet med dig. Du har heller ikke lov til at få andre, der er forbundet til dig, til at byde på dine numre. Vi kalder dette falsk budgivning.
  • Handler udenfor platformen accepteres ikke. Du har ikke lov til direkte at kontakte andre Brugere eller Tredjeparter for at indgå en købsaftale udenfor Catawiki, for Numre der er tilbudt på vores Online Markedsplads. 
  • Online Auktionen ender når tiden udløber. Hvis der afgives et Bud i løbet af sidste minut af Online Auktionen, vil der blive føjet ekstra tid til auktionen.
  • Vi kan muligvis kræve visse former for sikkerhed, før vi accepterer dit bud. Vi kan muligvis bede dig om at deponere et bestemt beløb, eller skaffe bevis for betalingssikkerhed på en anden måde, før du kan byde på et nummer. 
  • Forskellige eller supplerende vilkår kan gælde for visse køb. Andre betingelser og tilladelser, og/eller lovbestemte alderskrav, kan gælde for køb og salg af visse Numre, inklusive, men ikke begrænset til, alkoholiske drikkevarer og våben (inklusive antikke våben). Supplerende betingelser for at tilbyde Numre og/eller at lægge Bud, kan være foreskrevet på Online Markedspladsen og/eller i beskeder og/eller e-mails fra Catawiki. Du er forpligtet til at overholde dem. 
  • Catawiki kan forhindre dig i at deltage i en Online Auktion. Vi har, til enhver tid, ret til at gøre det midlertidigt eller permanent umuligt for dig, at byde på Numre (før, under og efter en Online Auktion).
  • Catawiki kan fjerne et Bud fra en igangværende Online Auktion. Vi har, efter eget skøn, ret til at fjerne et Bud fra en igangværende Online Auktion, hvis vi finder det nødvendigt (f.eks. i tilfælde af muligt misbrug eller bedrageri, eller i tilfælde af en åbenlys fejl begået af byderen).
  • Catawiki kan fjerne et Nummer fra en igangværende Online Auktion. Vi har ret til, efter eget skøn, at fjerne et Nummer fra en planlagt eller igangværende Online Auktion, såfremt vi finder det nødvendigt.  Hvis vi fjerner et nummer, vil alle placerede Bud, ligeledes blive fjernet.

Artikel 7: Brug af vores Online Markedsplads

  • Vores Tjenester vil muligvis ikke være tilgængelige, for brugere bosiddende i visse andre lande. Dette omfatter lande, hvor vores tredjeparts betalingsudbydere, ikke er understøttet, eller som ikke kommercielt er funktionsdygtige i forhold til Catawiki. Vi har ret til at forhindre dig i at oprette en Konto, og i at byde eller sælge på Online Markedspladsen, hvis du bor i et forbudt land. Hvis du bor i et land, der er føjet til listen over forbudte lande, og du allerede har oprettet en Konto, vil vi informere dig om dette, og begrænse vores Tjenester til den relevante konto.
  • Din Catawiki Konto er dit ansvar, og du bruger vores Online Markedsplads på egen risiko. Det samme gælder for din brug af tekniske midler, såsom en computer og en internetforbindelse, når du bruger vores Online Markedsplads. 
  • Ved brug af vores Online Platform, er du forpligtet til at overholde alle gældende nationale, europæiske, og internationale regler om at byde på, udbyde, købe og sælge Numre via vores Online Markedsplads.
  • Du indvilliger i, ikke at udføre nogen form for handling, der kan pålægge en urimelig og/eller uforholdsmæssig stor belastning på infrastrukturen af vores Online Markedsplads, og/eller som kan hæmme funktionaliteten af Online Markedspladsen. Du indvilliger i, ikke at foretage reverse engineering, forsøger at få fat i kildekoden, bruger virusser, Trojanske heste, orme, bots eller anden software eller teknisk værktøj, der kan skade Online Markedspladsen, gøre Online Markedspladsen utilgængelig, eller omgår tekniske beskyttelsesforanstaltninger.

Artikel 8: Dit brugermateriale

Når du bruger vores Online Markedsplads, kan du uploade bestemte materialer, såsom beskrivelser af numre, fotografier, specifikationer, meninger, reklamer, beskeder, tilbud og/eller bekendtgørelser (‘Brugermateriale’). Følgende regler gælder for ethvert Brugermateriale, du uploader:

  • Du forstår og accepterer, at du er ansvarlig for og står inde for alt Brugermateriale, du placerer på vores Online Markedsplads. 
  • Du anerkender og er enig i, at det Brugermateriale, du uploader eller placerer på vores Online Markedsplads:
 1. Ikke er misvisende, upassende eller falsk
 2. Ikke på nogen måde er diskriminerende eller på anden vis krænkende, ikke opfordrer til vold mod og/eller chikane af en anden person eller andre mennesker, og efter vores mening, ikke er i modstrid med den offentlige moral eller gode smag, ikke er voldeligt, ikke indeholder et link til pornografisk materiale eller pornografiske websteder, og ikke fremmer udførelse af ulovlige aktiviteter
 3. Ikke består af kædebreve, uønsket post eller spam og ikke indeholder links til hjemmesider, kommercielt eller på anden måde
 4. Ikke kan have en negativ effekt på Catawiki's omdømme eller gode navn og vores tilknyttede virksomheder og/eller vores ledere
 5. Er gældfrit, ikke er i modstrid med nogen love eller bestemmelser eller med disse Brugsbetingelser, ikke krænker nogen rettigheder for tredjepart, og ikke på nogen anden måde er ulovligt over for tredjepart eller Catawiki
  • Ved at placere Brugermateriale på vores Online Markedsplads, giver du Catawiki tilladelse til at bruge det. Bare rolig, du beholder al immaterialret til dit Brugermateriale. Dog, giver du os en gratis, ubehæftet, global, ikke-eksklusiv, permanent og uigenkaldelig tilladelse, til at viderekommunikere dit Brugermateriale til offentligheden, og/eller til at reproducere det til alle formål, vi finder nødvendige (herunder reklameformål). 
  • Denne tilladelse giver os mulighed for at promovere dine Numre og promovere vores Online Markedsplads i ethvert format og via enhver kanal. Under denne tilladelse, kan vi oversætte dit Brugermateriale og promovere det på vores hjemmeside, eller i ethvert andet reklamemateriale (herunder sociale medier), med det formål at promovere din virksomhed og vores Online Markedsplads. Ved at benytte dit Brugermateriale, hjælper det med at udvikle os, og dermed er det gavnligt for alle Brugere. Dette er også grunden til, at tilladelsen ikke ophører, når din Konto slettes, eller du beslutter dig for at stoppe med at bruge vores Online Markedsplads. Du indvilliger også i, ikke at fremsætte nogen moralske rettigheder mod os, for at bruge dit Brugermateriale.
  • Vi har ret til at få Brugermaterialet af et bestemt Nummer oversat (inklusive gennem maskinoversættelse), så Numre også kan blive tilbudt i andre lande. Vi kan, efter eget skøn, opløse Salgskontrakten på vegne af en Bruger, hvis den pågældende Bruger påviseligt påvirkes negativt af en manuel oversættelsesfejl, og der ikke findes nogen anden løsning for Brugeren. Hvis vi informeres om en ukorrekt Nummer oversættelse, mens Nummeret stadig er på auktion, kan vi efter eget skøn justere beskrivelsen af Nummeret eller fjerne Nummeret fra auktionen. 
  • Rapportering af ulovligt eller uautoriseret indhold. Hvis du er af den opfattelse, at noget bestemt Brugermateriale er ulovligt, beder vi dig om at rapportere dette til os. Du kan finde flere oplysninger om hvordan du underretter os her. Vi er kun forpligtet til at fjerne tydeligt ulovligt Brugermateriale, efter modtagelse af en henvendelse. Vi kan afvise en anmodning om at blokere eller fjerne Brugermateriale, eller afbryde en aktivitet, hvis vi har gyldige grunde til at betvivle rigtigheden af henvendelsen eller berettigelsen af den forelagte dokumentation.

Hvis vi finder anledning til at gøre sådan, har vi ret til at fjerne eller ændre Brugermateriale fra vores Online Markedsplads, uden at blive holdt ansvarlig for nogen form for skade, og uden at være forpligtet til at betale nogen kompensation.

Artikel 9: Opsigelse, udelukkelse, og andre foranstaltninger

  • Opsigelse af dig. Du kan til enhver tid opsige din Konto. Vi har ret til at nægte sletning af din Konto, hvis du stadig har visse forpligtelser at udføre (såsom betaling eller leveringsforpligtelser) over for Catawiki eller andre Brugere, eller hvis der er en risiko for, at eventuelle klager i forbindelse med nyligt solgte Numre, stadig kan opstå. 
  • Opsigelse af Catawiki. Uden at begrænse vores rettigheder angivet nedenfor, kan vi opsige din Konto, hvis vi er juridisk forpligtet til at begrænse vores Tjenester til dig, eller hvis det ikke længere er i vores forretningsmæssige interesse at levere vores Tjenester til dig.
  • Øjeblikkelig opsigelse af Catawiki. Enhver overtrædelse af Brugsbetingelserne, kan resultere i øjeblikkelig opsigelse af din Konto, uden at nogen form for formelle krav (f.eks. en meddelelse om misligholdelse) er nødvendig. 
  • Udelukkelse fra vores Tjenester. Vi har ret til at suspendere vores Tjenester til dig, hvis vi har tilstrækkelig grund til at tro, at du ikke handler i overensstemmelse med disse Brugsbetingelser. For at gøre det klart betyder dette, at vi kan suspendere din brug af enhver og alle Konti, der bruges af dig eller drives under dine anvisninger.
  • Vi kan modregne erstatningskrav. For at sikre vores egne og andre Brugeres rettigheder (f.eks. hvis du overtræder vores Brugsbetingelser) har vi til enhver tid og efter eget skøn, ret til at (a) suspendere din udbetaling eller refusion, (b) tilbageholde din betaling, (c) udligne ethvert finansielt krav, vi måtte have over for dig, med ethvert finansielt krav, som du måtte have over for os. Hvis nogen af disse handlinger, er reguleret af anden ufravigelig (forbruger) lovgivning, kan vi kun gøre dette i overensstemmelse med en sådan ufravigelig lovgivning.
  • Vi kan træffe yderligere foranstaltninger. I tillæg til ovenstående, kan vi træffe andre foranstaltninger, for at beskytte vores Online Markedsplads og andre Brugere mod krænkende, svigagtig eller på anden måde upassende adfærd. Se venligst de gældende Sælger Vilkår og/eller Køber Vilkår for yderligere foranstaltninger vi kan træffe.

Artikel 10: Catawiki’s Immaterialret
Al immaterialret, såsom ophavsret, varemærker og databaserettigheder for Online Markedspladsen og vores database, herunder, men ikke begrænset til, immaterialret til tekster, billeder, design, fotos, software, audiovisuelt materiale og andet materiale, ligger hos Catawiki eller vores licensgivere. Med forbehold for omstændighederne i Brugsbetingelserne, giver vi dig en begrænset, personlig, genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke (under)licensbar, ikke-overdragelig ret, til at bruge vores Online Markedsplads og til at se oplysningerne på den måde og i det format, den gøres tilgængelig via vores Online Markedsplads.

Artikel 11: Tilgængeligheden af vores Online Markedsplads
Catawiki er til enhver tid og uden forudgående varsel, godkendt til at foretage proceduremæssige, tekniske, kommercielle eller andre former for ændringer og/eller forbedringer af Online Markedspladsen. Vi har også tilladelse til, at sætte Online Markedspladsen (midlertidigt) ud af drift og/eller begrænse brugen af Online Markedspladsen, hvis det efter vores mening er nødvendigt (f.eks. i forbindelse med en rimelig, nødvendig vedligeholdelse af Online Markedspladsen).

Artikel 12: Garantier og ansvar

 • Vi er dedikerede til at gøre vores Online Markedsplads, til den bedste den kan være, men vi er ikke perfekte, og nogle gange kan tingene gå galt. Du forstår, at vores Tjeneste leveres ‘som den er’ og uden nogen form for garanti (udtrykkeligt eller indirekte).
 • Vi garanterer ikke, at (i) Online Markedspladsen vil være sikker eller tilgængelig på ethvert tidspunkt eller sted, (ii) enhver defekt eller fejl vil blive rettet, (iii) Online Markedspladsen vil være fri for vira eller andre skadelige materialer, eller (iv) resultaterne af at bruge Online Markedspladsen vil imødekomme dine forventninger. 
 • Hvis, på noget tidspunkt, vores Online Markedsplads er utilgængelig eller der opstår defekter eller fejl, har vi, hvis vi finder det nødvendigt, ret til at tage hvilke som helst foranstaltninger vi mener må være rigtige eller nødvendige i forhold dertil. Disse tiltag inkluderer, men er ikke begrænset til: at fjerne Varer fra Online Auktioner, afbryde transaktioner, og ophæve Salgskontrakter på Brugeres vegne. Når vi tager beslutninger om dette, vil vi altid tage alle involverede parters interesse i betragtning.
 • Hvad vi ikke kan holdes ansvarlige for.
  I det omfang det er tilladt i henhold til anden ufravigelig lovgivning, påtager vi os, under ingen omstændigheder, ansvaret for skader som følge af:
 1. Bestemmelserne af vores Tjenester, herunder, men ikke begrænset til, skader som følge af, eller i forbindelse med brugen af Online Markedspladsen eller fra uretmæssige handlinger eller på anden vis
 2. Konklusionen, præstationen (dette omfatter leveringen af Numre), og/eller opløsningen af en Salgskontrakt af en Køber eller Sælger
 3. Annulleringen af en transaktion udført af Catawiki, eller opløsning af en Salgskontrakt udført af Catawiki, på vegne af en Bruger.
 4. Værdiansættelser vi (automatisk) giver for visse Numre. Vi garanterer ikke, at disse værdiansættelser er korrekte, og derfor kan vi, under ingen omstændigheder, drages til ansvar i tilfælde af, at Numre viser sig at være mere eller mindre værd end skønnet
 5. Fejl i teksten, som et resultat af maskinel oversættelse.
 6. Brugermateriale (såsom fotografier og beskrivelsen af Numre)
 7. Ulovlig brug af Online Markedspladsen
 8. Din brug af tjenester fra Tredjeparts Tjenesteudbydere
 9. Tekniske problemer eller andre fejl på vores Online Markedsplads
 • Begrænsning af ansvar. Hvis, på trods af ovenstående, Catawiki af en eller anden grund alligevel er erstatningspligtig, er vi kun ansvarlige for kompensation for direkte skader du lider, som følge af mangelfuld eller uretmæssig handling, der kan tilskrives os. Direkte skader, omfatter kun materielle skader på varer, rimelige omkostninger afholdt for at forhindre eller begrænse direkte skade, og rimelige omkostninger, afholdt for at fastslå årsagen til skaden, ansvaret, den direkte skade og reparationsmetoden. Hvis Catawiki, af en eller anden grund alligevel er erstatningspligtig, er vores ansvar begrænset til det højeste af følgende beløb: (i) den totale kommission vi har modtaget fra pågældende Bruger, i en periode på tre måneder før hændelsen der førte til erstatningsansvaret, eller (ii) € 500 (femhundrede euros). Begrænsningen af erstatningsansvaret, ekskluderer ikke vores ansvar for grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse, begået af Catawiki og/eller vores ledelse. 
 • Indberet et erstatningskrav i tide. Du skal indberette enhver skade til os skriftligt, og så hurtigt som muligt, efter den første forekomst af skaderne. Fristen for skadesanmeldelse til Catawiki, udløber 12 (tolv) måneder efter første forekomst af skaderne. 

  Forældelsesfristen på et (1) år, gælder også hvis vi skal udbetale eller refundere dig, men du ikke har sendt os de nødvendige kontakt-, person-, og/eller bankoplysninger til at gøre det, efter at vi har anmodet om det (mindst en gang) pr. e-mail eller telefonisk. I disse situationer, vil forældelsesfristen begynde fra det øjeblik (i) kravet blev forfalden til betaling, eller (ii) Salgskontrakten blev opløst af os på vegne af en Bruger.

Artikel 13: Skadeserstatning

I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, er du fuldt ud forpligtet, til at holde os skadesløs mod krav fra andre Brugere eller Tredjeparter, og alle skader og omkostninger Catawiki lider eller pådrager sig som følge af (i) din undladelse af at opfylde betingelserne for brug, (ii) enhver uretmæssig handling under brugen af vores Online Markedsplads, (iii) dit brud på love, regulativer eller tredjepartsrettigheder, eller (iv) en uretmæssig handling. Forpligtelserne til skadesløsholdelse i denne Artikel, gælder også ethvert andet selskab, som er tilknyttet Catawiki samt vores ledelse, direktører, medarbejdere, repræsentanter og juridiske efterfølgere. 

Artikel 14: Tvister med andre Brugere
Vi forventer at Brugere selv løser enhver tvist indbyrdes. Dog, hvis det er nødvendigt, vil Catawiki gøre en rimelig indsats for at mægle mellem Sælger og Køber. 

  • Enhver klage og tvist mellem Sælgeren og Køberen, skal derfor indberettes til os så hurtigt som muligt. Vi vil forsøge at hjælpe jer med at løse tvisten, i god tro og i overensstemmelse med vores Brugsbetingelser.
  • Selv med vores støtte, er det muligt, at tvister ikke kan nå frem til en tilfredsstillende konklusion.  Hvis dette sker, indvilliger du i, at vi kan beslutte enten at refundere Køberen eller betale Sælgeren. Vi baserer naturligvis vores beslutning på alle relevante oplysninger og tager hensyn til eventuelle aftaler indgået mellem Køber og Sælger. Vi ønsker at præcisere, at vores beslutning ikke har nogen indflydelse på gyldigheden af Salgskontrakten. På trods af den beslutning vi når frem til, står det Køber og Sælger frit for, indbyrdes at opnå deres rettigheder under, eller diskutere deres krav i forbindelse med, Salgskontrakten. Dog, kan vi ikke holdes ansvarlige for at betale nogen erstatning eller anden kompensation til Køberen eller Sælgeren, hvis de ikke er enige i vores beslutning. 
  • Hvis Brugere indbyrdes beslutter, at opløse Salgskontrakten, uden mægling af Catawiki, mister Brugerne retten til at modtage en refundering af den relevante Køber og/eller Sælger kommission.
  • Alle Salgskontrakter mellem Sælgere og Købere er underlagt Hollandsk Lov. Du anerkender dog, at international privatret kan medføre, at andre love end Hollandsk Lov, gør sig gældende på den Salgskontrakt, som Brugerne har indgået.

Artikel 15: Uoverensstemmelser med Catawiki

Hvis du er utilfreds med vores Tjenester, så lad os det vide, og vi vil forsøge at løse dit problem. I den uheldige situation, at vi ikke kan finde en løsning, vil følgende regler bestemme enhver juridisk tvist mellem dig og Catawiki:

  • Disse Brugsbetingelser, brugen af vores Online Markedsplads, og hvilken som helst tvist, der måtte opstå fra dette, er reguleret af Hollandsk Lov, medmindre andet er fastsat i anden ufravigelig lovgivning.
  • Alle tvister der opstår mellem dig og Catawiki, vil blive forelagt den kompetente domstol i distriktet Amsterdam, medmindre loven foreskriver, at tvisten skal indbringes for en anden domstol. Af hensyn til Forbrugerne, skal tvister indbringes for den kompetente domstol i Amsterdams distrikt, medmindre Forbrugeren vælger en anden domstol, der er kompetent i henhold til lovgivningen, inden for en måned efter, at Catawiki har påberåbt sig denne bestemmelse skriftligt. 
  • Selv om vi gerne vil løse eventuelle problemer selv, ønsker vi at du skal vide, at du også kan indsende en klage til en myndighed for udenretslig tvistbilæggelse (se hjemmesiden for OTB Platformen for mere information).
  • Rapporter ethvert krav på ydelse i tide. Hvis du mener, at vi ikke har opfyldt vores forpligtelser i henhold til Aftalen, skal du rapportere et krav om ydelse så hurtigt som muligt. Hvert krav om ydelse udløber tolv (12) måneder efter at kravet er stillet.

Artikel 16: Ændring af disse Brugsbetingelser

  • Vi kan til enhver tid, ændre eller supplere Brugsbetingelserne ved at opslå de ændrede Brugsbetingelser, på vores Online Markedsplads. Hvis en ændring eller et supplement i væsentlig grad vil påvirke dine rettigheder eller forpligtelser, giver vi dig besked via e-mail eller bringer ændringerne til din opmærksomhed, når du bruger vores Online Markedsplads. 
  • Hvis du fortsætter med at bruge vores Online Markedsplads, efter at Brugsbetingelserne er blevet ændret eller suppleret, accepterer du uigenkaldeligt, de ændrede eller supplerede Brugsbetingelser. Hvis du ikke ønsker at acceptere de ændrede eller supplerede Brugsbetingelser, er du velkommen til at stoppe med at bruge Online Markedspladsen og slette din Konto.
  • Catawiki kan overføre rettigheder og forpligtelser, der følger af disse Brugsbetingelser til tredjeparter, og vi vil informere dig, hvis dette sker. Hvis du ikke finder overdragelsen af forpligtelser til en tredjepart acceptabel, kan du ophøre med at bruge Online Platformen og slette din Konto, med forbehold for anvendeligheden af Artikel 9. 

Artikel 17: Fortsat gældende

Hvis nogen bestemmelse(r) i disse Brugsbetingelser, af en eller anden grund er helt eller delvist ugyldige, forbliver Brugeren og Catawiki bundet, af de resterende Brugsbetingelser. Vi vil erstatte manglen og/eller den ugyldige del (med hensyntagen til den specifikke Bruger eller specifikke situation) med bestemmelser, der er gyldige.
 Disse nye bestemmelser, vil have juridiske konsekvenser, der så vidt muligt, er i overensstemmelse med de ugyldige bestemmelser, baseret på indholdet og motivet af disse Brugsbetingelser.

Artikel 18: Kontakt os

For spørgsmål vedrørende vores Online Markedsplads eller Brugsbetingelserne, kan du kontakte os via følgende kontaktoplysninger: 

Catawiki B.V. 

Overcingellaan 5 

9401 LA Assen 

Holland 

Internationalt
T - +31 800 090 0056

Var denne artikel behjælpelig?
Kontakt os