Voorwaarden en beleid
Privacybeleid

Privacybeleid


Catawiki B.V. (“Catawiki”) verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers die ons Online Verkoopplatform bezoeken en gebruiken. In dit Privacybeleid leggen we in detail uit welke gegevens we verwerken, hoe en waarom we deze verwerken, en wat uw rechten zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").


Als u meer wilt weten over hoe we persoonsgegevens verzamelen met behulp van cookies of vergelijkbare technologieën, lees dan ons Cookiebeleid. Woorden die met een hoofdletter beginnen, zijn gedefinieerd in onze Gebruiksvoorwaarden.


1. De informatie die we verzamelen en verwerken


Wanneer u ons Online Verkoopplatform gebruikt, verzamelen we van u de volgende gegevens:

Het aanmaken van een Account. 

Wanneer u een Account bij ons aanmaakt, vragen we u om uw e-mailadres met een veilig wachtwoord toe te voegen. U kunt ook een social media-account, zoals uw Facebook-account, gebruiken om een Account aan te maken. Als u een account aanmaakt met behulp van social media, ontvangen we slechts basisinformatie van uw social media-account, die we gebruiken om uw Account aan te maken. Dit omvat het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw social media-account. We kunnen ook informatie ontvangen over uw statusupdates of inhoud die u heeft bekeken of waarop u heeft geklikt tijdens het gebruik van dat social media-account. U kunt de privacy-instellingen van de relevante social media-website altijd controleren en wijzigen, zodat u kunt bepalen tot welke gegevens we toegang hebben.

Uw Catawiki-profiel aanmaken. 

Nadat u uw Account heeft gemaakt, vragen we u om wat extra informatie voordat u alle functies van ons Online Verkoopplatform kunt gebruiken. Dit omvat uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en adres. We kunnen ook vragen om uw bankrekeningnummer en, indien van toepassing, het btw-nummer en het KvK-nummer van uw bedrijf (bijvoorbeeld als u een Verkoper wilt worden). We hebben deze informatie nodig om ervoor te zorgen dat u ten minste 18 jaar oud bent, om contact met u op te nemen, om ervoor te zorgen dat de kavel(s) die u in een Online Veiling heeft gekocht naar u kunnen worden verzonden of worden opgehaald op uw adres en om ervoor te zorgen dat u betalingen of terugbetalingen kunt doen of ontvangen.

Het bieden van klantenservice. 

Wanneer u contact opneemt met ons Customer Experience-team of wanneer ze contact met u opnemen, verzamelen we informatie over de reden voor dit contact. We verzamelen ook de informatie die u ons via de telefoon of via e-mail verstrekt. Dit omvat bijvoorbeeld alle communicatie die we hebben met andere Gebruikers over u of de Kavel(s) die u heeft aangeboden of gekocht. Als u telefonisch contact opneemt met ons Customer experience-team, kan uw telefoongesprek worden opgenomen voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden als we daarvoor toestemming hebben gekregen. Tot slot kunnen we ook informatie verzamelen als u contact met ons opneemt via uw sociale media-account, bijvoorbeeld via Facebook Messenger. Maar houd er rekening mee dat we deze chat niet als ons officiële kanaal gebruiken voor het afhandelen van vragen of klachten. Desondanks proberen we op tijd op uw berichten te reageren en u indien nodig meer informatie of hulp te bieden. Het privacybeleid van de relevante social media-aanbieder is van toepassing wanneer u hun diensten gebruikt. 

Het verifiëren van uw identiteit. 

Als u op Catawiki wilt verkopen, kunnen we u vragen om een scan of foto van uw geldig legitimatiebewijs (een identiteitsbewijs met foto uitgegeven door de overheid). Wij of onze externe betalingsproviders moeten mogelijk uw identiteit verifiëren om te voldoen aan financiële wet- en regelgeving. Daarom vragen we om een legitimatiebewijs waarop duidelijk uw volledige naam, geboortedatum en ID-(document)nummer te zien zijn. Voor Nederland, zorg ervoor dat uw burgerservicenummer (BSN) is afgedekt. 

Uw transactiegegevens.

Wanneer u iets op Catawiki koopt of verkoopt, houden we transactie- en betalingsgegevens bij, zoals de Kavel(s) die u heeft gekocht of verkocht op ons Online Verkoopplatform, facturen, prijs en datum van betaling, de betalingsmethode, betalingsstatus, bankrekening- of creditcardgegevens. We slaan dergelijke informatie veilig op voor betalings- en factureringsdoeleinden en voor onze interne administratie. Dit kan gedetailleerder zijn dan het beknopte overzicht dat u in uw Account ziet.

Uw feedback.

We kunnen u vragen om ons feedback te geven via een e-mail of online enquête. In deze gevallen verwerken we alleen persoonsgegevens (zoals uw e-mailadres of gebruikers-ID) voor onze interne analyses, die helpen onze Diensten te verbeteren. We kunnen ook de meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses en beoordelingen verwerken die u ons verstrekt of online of via social media met ons deelt.

Uw communicatie met andere Gebruikers.

We verwerken uw informatie ook wanneer u met andere Gebruikers communiceert in het kader van een Online Veiling, via ons interne berichtensysteem dat wordt aangeboden op ons Online Verkoopplatform.

Uw cookiegegevens.

Behoudens uw voorafgaande toestemming (voor zover vereist), verzamelen wij bij uw bezoek aan Catawiki elektronische identificatiegegevens van uw browser of apparaat door gebruik te maken van cookies (kleine tekstbestanden die uw computer elke keer dat u ons Online Verkoopplatform bezoekt, verstuurt) en vergelijkbare technologieën op onze (mobiele) website en app. We kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over toegangstijden, hardware- en software-informatie, informatie over het apparaat dat u heeft gebruikt, uw IP-adres, MAC-adres, mobiele apparaat-ID (IDFA of GAID), cookie-ID, browsegedrag op ons Online Verkoopplatform en welk(e) kavel(s) u leuk vindt. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie.


2. Waarom we deze informatie gebruiken 


Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u:

Om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen, en ook om ervoor te zorgen dat u kunt genieten van alle functies van ons Online Verkoopplatform, gebruiken we uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven om:


U de Diensten en informatie te kunnen bieden waar u om vraagt. U toegang te geven tot alle functies van ons Online Verkoopplatform, bijvoorbeeld door middel van het aanmaken van uw Account en Catawiki-profiel, om Online Veilingen mogelijk te maken, om de communicatie tussen Gebruikers te faciliteren en om de betaling en verzending van Kavels te faciliteren. Ondersteuning te bieden bij vragen, klachten of problemen met uw Account of transacties. U statusupdates, facturen en/of betalingsherinneringen te sturen via e-mail, sms, WhatsApp, of andere platforms voor directe berichten of pushmeldingen. U servicegerelateerde e-mails te sturen met betrekking tot uw Account, transacties of beveiliging. Voorbeelden van dergelijke servicegerelateerde e-mails zijn bevestigingen van e-mailadres, welkomst-e-mails wanneer u uw Account heeft geregistreerd en e-mails met betrekking tot de status van uw Kavel, transacties of berichten van andere Gebruikers. 


Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen:

In het kader van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde partij, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken zoals hierboven beschreven om:


Contact met u op te nemen via e-mail, telefoon, gewone post of anderszins voor marketing- of andere commerciële doeleinden, als u zich niet heeft afgemeld voor het ontvangen van dergelijke berichten. Als u geen toestemming heeft gegeven, sturen we u alleen commerciële communicatie via e-mail om u als bestaande klant van dienst te zijn. Als dit het geval is, kunnen we u nieuwsbrieven of enquêtes sturen en u informeren over aanvullende diensten, evenementen, aanbiedingen, acties en/of voordelen van Catawiki. U kunt zich op elk moment afmelden voor dergelijke commerciële communicatie door een e-mail te sturen naar privacy@catawiki.com of door de instructies te volgen in elke communicatie die u van ons ontvangt.


Onze Diensten te verbeteren en u als Gebruiker beter te leren begrijpen, zowel op groepsniveau als op individuele basis. We analyseren uw gebruik van onze Diensten en gebruiken deze informatie om u beter te leren begrijpen (bijvoorbeeld welke pagina's u bezoekt, in welke Kavels u geïnteresseerd bent), om de navigatie op ons Online Verkoopplatform te optimaliseren en om u een betere gebruikerservaring te kunnen bieden. We gebruiken uw persoonsgegevens ook zoals hierboven beschreven om ons in staat te stellen onze advertenties en marketing aan te kunnen bieden, te personaliseren, te meten en te verbeteren. Bijvoorbeeld om u gepersonaliseerde marketingcommunicatie te sturen, u suggesties te sturen (zoals interessante Kavels) en gerichte advertenties (op andere websites) te laten zien op basis van uw interactie met ons Online Verkoopplatform. We kunnen de persoonsgegevens zoals hierboven beschreven ook gebruiken om u een geschenk te sturen, bijvoorbeeld aan het einde van het jaar.


Om ervoor te zorgen dat Catawiki een veilig, betrouwbaar platform is voor zowel Kopers als Verkopers. Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens moeten verwerken om fraude of enig ander onwettig of niet-conform gebruik van ons Online Verkoopplatform te voorkomen, op te sporen en tegen te gaan. Ons Fraudeteam gebruikt deze gegevens bijvoorbeeld om te kijken naar Gebruikers die niet aan onze Gebruiksvoorwaarden voldoen en onze systemen kunnen verschillende datapunten matchen om deze Gebruikers (tijdelijk of permanent) te blokkeren van het gebruik van ons Online Verkoopplatform. Het kan ook nodig zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor systeemintegriteitsdoeleinden (bijvoorbeeld om hacken of credential stuffing-aanvallen te voorkomen), om mogelijke geschillen of onregelmatigheden te registreren, te bemiddelen en op te lossen of om onze Gebruiksvoorwaarden en ander beleid af te dwingen. Als er bijvoorbeeld een contract is gesloten tussen u en een andere Gebruiker en er een probleem of geschil is, kunnen we bepaalde informatie verstrekken om u te helpen het probleem rechtstreeks met die Gebruiker op te lossen. We gebruiken ook voorspellingsmodellen om te bepalen of we bepaalde Gebruikers om een vorm van betalingsbeveiliging moeten vragen of hun Bod of betaling moeten blokkeren. We gebruiken bijvoorbeeld uw bied-, koop- of verkoopgeschiedenis en -locatie om te voorspellen hoe groot de kans is dat het Verkoopcontract wordt geannuleerd. Op basis van de uitkomst van dit model kunnen we u als extra veiligheidsmaatregel vragen om uw creditcard te verifiëren voordat u een Bod plaatst. Wanneer we gebruik maken van ons interne berichtensysteem om met andere Gebruikers te communiceren via ons Online Verkoopplatform, kunnen we uw berichten bekijken, scannen of analyseren voor fraudepreventie, risicobeoordeling, onderzoek of ondersteuningsdoeleinden.


Onze bedrijfsactiviteiten vergemakkelijken, geaggregeerde statistieken genereren, marktanalyses uitvoeren, bedrijfsbeleid en -procedures toepassen, reageren op claims tegen ons en de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Catawiki, onze Gebruikers of het publiek beschermen, om ons in staat te stellen zakelijke transacties te doen, zoals fusies, verkoop, reorganisatie, overname, faillissement of soortgelijke gebeurtenis en voor andere legitieme zakelijke doeleinden die zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving.


Onderhevig aan uw voorafgaande toestemming

Op voorwaarde dat we uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken zoals hierboven beschreven om:


U gepersonaliseerde direct-marketingcommunicatie te sturen via e-mail, sms, andere elektronische middelen of anderszins. Bijvoorbeeld om u gepersonaliseerde aanbevelingen, nieuwsbrieven, tips en promoties te sturen of om u updates te sturen met betrekking tot gevolgde veilingen, favoriete Kavels, veilingcategorieën of veilingalerts. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via de afmeldlink in deze berichten of door de instellingen voor E-mails en Meldingen in uw Account aan te passen.


Uw telefonische contact met ons Customer Experience-team te registreren voor interne kwaliteits - en trainingsdoeleinden. 


Houd er rekening mee dat u uw toestemming op elk moment kunt intrekken (zie sectie 3. Uw keuzes over ons gebruik van uw persoonsgegevens of sectie 7. Uw rechten hieronder).


Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om relevante bedrijfsgegevens bij te houden, om te voldoen aan wettige verzoeken van overheidsinstanties of gerechtelijke bevelen of om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving (zoals om uw identiteit als Verkoper te verifiëren in het kader van regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld) of als anders vereist door de wet.


3. Uw keuzes over ons gebruik van uw persoonsgegevens


Interne berichtensysteem

Na de Online Veiling heeft u de mogelijkheid om via ons interne berichtensysteem contact op te nemen met de Verkoper van een Kavel. De beschikbaarheid van dit interne berichtensysteem kan onderhevig zijn aan bepaalde voorwaarden. Als u dit interne berichtensysteem gebruikt, ontvangt u na iedere reactie een e-mail. Als u deze e-mails niet meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de instellingen voor E-mails en Meldingen in uw Account. Bent u een Verkoper, dan kunt de instellingen in uw Account wijzigen als u geen berichten van potentiële Kopers wilt ontvangen.

Marketing-e-mails

Wilt u onze marketing-e-mails niet langer ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de link in een van deze marketing-e-mails. U kunt zich ook afmelden door de instellingen voor E-mails en Meldingen in uw account aan te passen. Als het u niet lukt om deze instellingen zelf aan te passen, kunt u contact opnemen met ons Customer Experience Team. Zij helpen u graag verder. 

Pushmeldingen

Als u onze app gebruikt, zijn pushmeldingen een goede manier om op de hoogte te blijven van interessante veilingen of berichten van onze experts. U kunt zich in onze app aan- en afmelden voor deze pushmeldingen. 

Gepersonaliseerde advertenties

We willen ervoor zorgen dat u altijd inhoud ziet die u interesseert. Daarom personaliseren we onze advertenties op basis van uw interesses. Als u geen gepersonaliseerde banners of andere advertenties op websites van derden wilt zien, kunt u uw marketingcookies uitschakelen en uw browsergeschiedenis wissen. Lees ons Cookiebeleid om erachter te komen hoe u dit kunt doen. Houd er rekening mee dat u nog steeds advertenties van ons ziet, maar deze advertenties zullen niet langer worden aangepast aan uw interesses. 


4. Cookies en personalisatie


We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om te begrijpen hoe u ons Online Verkoopplatform gebruikt en om u een betere Catawiki-ervaring te bieden. Ze helpen ons bijvoorbeeld om uw apparaat/apparaten te herkennen, uw taalvoorkeuren op te slaan en u ingelogd te houden, zodat u niet iedere keer opnieuw hoeft in te loggen wanneer u Catawiki gebruikt.


We kunnen de verzamelde informatie ook gebruiken om uw ervaring op ons Online Verkoopplatform te personaliseren en om u gerichte advertenties op andere websites aan te bieden. Om onze Diensten en marketing te kunnen optimaliseren, kunnen we 'cross device tracking' gebruiken van externe dienstverleners. We gebruiken cross device tracking om uw gedrag te volgen op verschillende apparaten die zijn gekoppeld met behulp van een uniek Gebruikers-ID. Dit Gebruikers-ID wordt aan u toegewezen tijdens de registratie. Door uw gedrag bij te houden, kunnen we u gepersonaliseerde inhoud bieden op al uw apparaten. We kunnen u bijvoorbeeld gepersonaliseerde inhoud op uw computer tonen op basis van uw gedrag in onze mobiele app. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe en waarom we cookies gebruiken of om uw toestemming op elk moment in te trekken.


5. Informatie delen met derden


Mogelijk moeten we informatie delen met andere Gebruikers

Als u Kavels koopt of verkoopt, moeten we mogelijk wat gegevens van u delen met andere Gebruikers om de transactie te voltooien. Dit kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer bevatten. Koopt u bijvoorbeeld een Kavel van een andere Gebruiker en wordt het Kavel naar u verzonden, dan zullen wij uw adres en contactgegevens (inclusief telefoonnummer en e-mailadres) met de Verkoper delen zodat de verzending kan worden geregeld. Als er een geschil is tussen u en een andere Gebruiker, kunnen we deze informatie ook verstrekken om u te helpen het probleem rechtstreeks met die Gebruiker op te lossen. Let op: als u uw contactgegevens wijzigt tijdens een veiling, tijdens een geschil of kort na een geschil, kunnen we uw 'oude' contactgegevens aan de andere Gebruiker verstrekken als we reden hebben om aan te nemen dat dit voor de andere Gebruiker noodzakelijk is om de rechten uit hoofde van het Verkoopcontract te verkrijgen.


Met uw toestemming

We kunnen uw gegevens ook aan andere Gebruikers verstrekken als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Als een andere Gebruiker u bijvoorbeeld rechtstreeks wilt terugbetalen, vragen wij uw toestemming om uw financiële informatie met deze Gebruiker te delen. In sommige gevallen moeten we uw gegevens mogelijk delen met andere Gebruikers voordat u een Verkoopcontract aangaat. Als een Gebruiker bijvoorbeeld een Kavel moet bekijken voor het aangaan van een Verkoopcontract, delen we deze informatie zodat een bezichtiging kan worden geregeld.


Voor diensten van externe dienstverleners

We kunnen ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners. Als onderdeel van hun diensten moeten ze mogelijk uw persoonsgegevens verwerken. Deze dienstverleners kunnen ons bijvoorbeeld betalings-, advertentie-, klant-, of verkoop ondersteunende diensten bieden. Of ze kunnen ons ondersteunen bij het verzenden van e-mails, het analyseren van feedback of het beveiligen van ons Online Verkoopplatform tegen fraude. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten, hebben deze dienstverleners de plicht om vertrouwelijkheid te bewaren, mogen ze alleen de specifieke gegevens gebruiken die nodig zijn om diensten aan ons te verlenen en mogen ze deze gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met onze instructies.

 

Om een veilige betaling te garanderen, maken we bijvoorbeeld gebruik van externe betalingsdienstaanbieders om betalingen aan ons en aan andere Gebruikers veilig te verwerken. Voor deze doeleinden kunnen we informatie, waaronder uw naam, bankrekeningnummer, geboortedatum en, indien van toepassing, KvK- en btw-identificatienummer, delen via een versleutelde verbinding. Bij het uitvoeren van haar diensten treden betalingsserviceproviders doorgaans op als verwerker namens Catawiki. Betalingsserviceproviders hebben echter ook hun eigen wettelijke verplichtingen. Op dat laatste is het Privacybeleid van de betreffende betalingsserviceprovider van toepassing.


Wanneer we (wettelijk) verplicht zijn onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven

We kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken:

  • Als we daartoe verplicht zijn, bijvoorbeeld als er een geschil is of als uw Gebruikersmateriaal kennelijk onrechtmatig is.
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gerechtelijke bevelen.
  • Om samen te werken met autoriteiten zoals de politie of belastingautoriteiten als wij dit wettelijk verplicht zijn of wanneer het in ons legitieme belang is om mee te werken.
  • Om onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven.

 In het kader van een zakelijke transactie

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt als onderdeel van een fusie, (gedeeltelijke) verkoop of (gedeeltelijke) overdracht van onze middelen. We zullen u altijd tijdig informeren als er een zakelijke transactie met uw persoonsgegevens plaatsvindt. 


6. Internationale doorgifte van persoonsgegevens


Houd er rekening mee dat in bepaalde gevallen derden met wie we uw persoonsgegevens delen (zoals hierboven uiteengezet) zich buiten de Europese Economische Ruimte kunnen bevinden of servers kunnen gebruiken die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. De wetten van deze landen bieden mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens. Daarom zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dit betekent dat we wettelijk noodzakelijke contracten hebben gesloten met ontvangers van uw persoonsgegevens, inclusief standaardcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie waar nodig, en ervoor zorgen dat de juiste technische en organisatorische informatie beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.


7. Hoe we uw informatie beveiligen en hoe lang we deze bewaren


Wij nemen de veiligheid van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom nemen we redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens naar behoren worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat ze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik, wijziging, onbevoegde toegang of openbaarmaking, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging en verlies. Bovendien ondernemen we stappen om de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken tot die werknemers die er toegang toe moeten hebben voor een van de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld. 


Naast de veiligheidsmaatregelen aan onze kant, zoals versleuteling van uw persoonsgegevens, raden we u ten zeerste aan zorgvuldig een sterk wachtwoord te selecteren en ervoor te zorgen dat u uw inloggegevens geheimhoudt.


We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen die in dit Privacybeleid worden uiteengezet (bijvoorbeeld zolang uw Account actief is of nodig is om onze Diensten aan u te leveren), tenzij een langere bewaartermijn nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om verweer te kunnen voeren tegen een juridische claim. De bewaartermijn voor uw persoonsgegevens kan variëren afhankelijk van het verwerkingsdoel (bijvoorbeeld voor betaaldiensten of fraudepreventie) en onze wettelijke verplichtingen. Zo zijn wij voor Nederland wettelijk verplicht om 10 jaar lang (voor fiscale doeleinden) informatie over uw aankopen en verkopen te bewaren.


 8. Uw rechten


Onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in de toepasselijke wetgeving, heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: recht op toegang, recht op rectificatie, recht op verwijdering, recht op beperking van de gegevensverwerking, recht om bezwaar te maken tegen profilering of verwerking op basis van onze legitieme belangen, het recht om uw toestemming in te trekken en uw recht op gegevensoverdraagbaarheid. 


Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar privacy@catawiki.com. Geef in de onderwerpregel een toelichting op de aard van uw verzoek. Houd er bovendien rekening mee dat u de informatie die aan uw Account is gekoppeld kunt aanpassen in uw Accountinstellingen. U kunt uw Account ook verwijderen met de knop "Verwijder mijn account" in uw accountinstellingen.


Indien nodig kunnen we om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren, zoals een kopie van uw identiteitsbewijs, voordat we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. Zorg er in dat geval voor dat u alle informatie die niet nodig is om u te identificeren (burgerservicenummer, foto enz.) heeft afgedekt. 


Als u ons heeft gevraagd uw persoonsgegevens te wissen, houd er dan rekening mee dat dit geen absoluut recht is. We zullen uw persoonsgegevens wissen wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld; (ii) u uw toestemming intrekt en er geen andere juridische grondslag is voor verwerking; (iii) u bezwaar maakt tegen de verwerking in het geval van direct-marketingdoeleinden, of in ieder ander geval waarbij er geen doorslaggevende legitieme grondslag is voor verwerking; (iv) we uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt. 


Als zodanig:

  • Kunnen we bepaalde informatie niet verwijderen totdat u aan uw verplichtingen jegens ons of een andere Gebruiker heeft voldaan (bijvoorbeeld als u nog een Kavel moet leveren of als u uw openstaande commissiefactuur nog moet betalen).
  • Kunnen we een deel van uw persoonsgegevens bewaren als dit nodig is in het kader van de wettelijke bewaartermijn of voor onze legitieme belangen, zoals voor fraudedetectie en -preventie. Als u bijvoorbeeld uw Account verwijdert en we gegronde redenen hebben om aan te nemen dat u niet heeft gehandeld in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden, kunnen we bepaalde informatie van dat Account bewaren om te voorkomen dat u in de toekomst een ander Account aanmaakt.
  • Het Gebruikersmateriaal dat u heeft geüpload op ons Online Verkoopplatform, (inclusief namen van kunstenaars), blijft publiekelijk zichtbaar op ons Online Verkoopplatform.


 9. Privacyschendingen


Als u denkt dat we inbreuk hebben gemaakt op uw privacyrechten, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar privacy@catawiki.com. We zullen dit zo snel mogelijk na ontvangst van uw e-mail onderzoeken. U kunt ook een klacht indienen bij de relevante nationale toezichthoudende autoriteit.


 10. Wijzigingen in ons Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Als we dit doen, plaatsen we de bijgewerkte versie op ons Online Verkoopplatform. We laten het u via e-mail weten als een update grote invloed heeft op hoe u ons Online Verkoopplatform gebruikt. Als er tegenstrijdige informatie is tussen de Engelse versie van ons Privacybeleid en een van de vertalingen in andere talen, prevaleert de Engelstalige versie.

 

 11. Contact

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u te allen tijde contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Catawiki via privacy@catawiki.com. U kunt ook contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens of door contact op te nemen met ons Customer experience-team (knop "Neem contact met ons op"):


Catawiki B.V.

Sint Jorissteeg 2,

1012 XV Amsterdam

The Netherlands


Tel (Verenigd Koninkrijk) - +44 800 028 7742

Tel (Internationaal) - +31 800 090 0056


Was dit artikel nuttig?
Neem contact met ons op