Termeni și Politici
Catawiki Termeni generali de utilizare

Acești termeni generali de utilizare și celelalte documente la care facem referire în articolul 1 (denumite împreună "termenii de utilizare") se aplică tuturor modurilor de utilizare a pieței noastre online (astfel cum sunt definite în articolul 2). Prin accesarea sau utilizarea pieței noastre online, sunteți de acord să respectați prezenții termeni de utilizare. Vă rugăm să le citiți cu atenție, astfel încât să vă cunoașteți drepturile și obligațiile atunci când utilizați piața noastră online.


Articolul 1: Celelalte politici aplicabile

Dacă vindeți sau achiziționați loturi de pe piața noastră online, se vor aplica și următoarele documente. Aceste documente sunt parte integrantă din termenii de utilizare și prin utilizarea pieței noastre online, sunteți de acord să le respectați. Dacă există vreo contradicție între acești termeni generali de utilizare și termenii vânzătorului, termenii sau politicile cumpărătorului, vor prevala termenii documentelor respective.

 • Termenii Vânzătorului. Dacă trimiteți loturi la licitație pe piața noastră online, se aplică regulile specifice pentru vânzători. Le puteți citi aici.
 • Termenii Cumpărătorului. Dacă achiziționați loturi pe piața noastră online, se aplică regulile specifice pentru cumpărători. Le puteți citi aici.
 • Politici. Pentru a ne menține piața online în siguranță și în condiții de încredere, am instituit mai multe politici care se aplică la fiecare utilizare a pieței noastre online (de exemplu, politica noastră de feedback, politica UE privind dreptul de retragere și politica privind vânzătorii profesioniști). Aici puteți găsi politicile noastre.


Articolul 2: Aplicabilitatea termenilor de utilizare

 • Termenii noștri de utilizare se aplică la toate contractele și la toate rapoartele juridice dintre Catawiki B.V. ("Catawiki" sau "noi") și dvs. În consecință, aceștia fac parte dintr-un contract obligatoriu din punct de vedere legal ("Contractul") între noi și dvs. Printre altele, aceștia guvernează accesul dvs. la site-ului Catawiki, inclusiv orice subpagini și subdomenii ale site-ului, dispozitivele noastre mobile, tablete și alte aplicații pentru dispozitivele smart, interfețele programului nostru de aplicații (denumite colectiv "aplicații") și toate serviciile asociate care sunt oferite prin intermediul site-ului și aplicațiilor noastre (cum ar fi accesul, utilizarea și serviciile asociate denumite în mod colectiv, ‘‘serviciile noastre‘‘) Vom face referire la aplicațiile și serviciile noastre ca fiind "piața noastră online". 
 • În plus, pentru a permite funcționarea sigură și corespunzătoare a pieței noastre online, prin acceptarea termenilor de utilizare, sunteți de acord că contractul standard devânzare ("contractul de vânzare") va constituiparte integrantă din contractul de vânzare dintre cumpărător și vânzător cu privire la fiecare achiziție și vânzare efectuată prin intermediul pieței noastre online. Acești termeni de utilizare pot descrie și stabili anumite drepturi și obligații suplimentare care vor face parte din contractul de vânzare pe care îl încheiați cu alți utilizatori. Prin acceptarea Termenilor de utilizare, sunteți de acord în prealabil că veți fi obligat să respectați contractul de vânzare și drepturile și obligațiile menționate mai sus (care vor face parte integrantă din fiecare contract de vânzare) față de contra partea contractuală (dacă este cazul, fie cumpărătorul, fie vânzătorul). În consecință, Contractul de vânzare și astfel de termeni suplimentari pot fi invocate împotriva dumneavoastră și / sau de către dumneavoastră și vor înlocui orice alți termeni aplicabili relației contractuale dintre vânzător și cumpărător.
 • Aplicabilitatea termenilor și condițiilor în cazul dvs. sau a oricărei părți terțe respinsă în mod expres. Acești termeni de utilizare prevalează asupra oricăror termeni sau condiții conținute în sau menționate în orice alte documente, inclusiv orice corespondență incompatibilă cu termenii de utilizare, dacă se aplică alți termeni sau condiții, în ciuda celor de mai sus.
 • În cazul în care există contradicții între versiunea în limba engleză a termenilor de utilizare și o versiune în altă limbă, va prevala versiunea în limba engleză. Cu toate acestea, orice termeni și concepte (legale) utilizate în acești termeni de utilizare vor fi interpretate în conformitate cu legislația olandeză, respectiv cu articolul 15.


Articolul 3: Confidențialitatea datelor dumneavoastră.

 • Respectarea prelucrării corecte a datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi. În politica noastră de confidențialitate, puteți citi modul în care procesăm informațiile dumneavoastră personale. Prin accesarea sau utilizarea Pieței noastre online, recunoașteți că vă putem prelucra datele cu caracter personal în scopurile descrise în politica noastră de confidențialitate
 • Pentru a permite utilizatorilor noștri să își apere drepturile și să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul unui contract de vânzare, asigurăm utilizatorilor date cu caracter personal necesare (cum ar fi numele, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de livrare) ale altor utilizatori, așa cum acestea ne-au fost furnizate de către alți utilizatori. Spre exemplu, un vânzător are nevoie de aceste informații pentru a putea expedia un lot către un cumpărător. Catawiki nu poate garanta și nu poate fi trasă la răspundere pentru veridicitatea și acuratețea datelor cu caracter personal furnizate de un utilizator, pe care le partajăm cu un alt utilizator sau cu o parte terță (de exemplu, furnizorul de expediere) în funcție de contractul de vânzare. 
 • Atât Catawiki cât și utilizatorul care primește datele cu caracter personal, sunt considerați operatori de date cu caracter personal separați și independenți, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor. Dacă Catawiki este dată în judecată, amendată sau (prin alte mijloace) suportă daune ca urmare a oricăror creanțe care pot fi atribuite utilizatorului respectiv, utilizatorul este de acord să despăgubească și să exonereze Catawiki de răspunderea pentru astfel de reclamații, amenzi și/sau daune. 
 • Dacă primiți informațiile personale ale unui alt utilizator, garantați că veți procesa aceste informații doar pentru a vă îndeplini obligațiile sau pentru a remedia orice probleme care decurg din contractul de vânzare. Veți procesa aceste date în conformitate cu legile și reglementările aplicabile (protecția datelor). Fără permisiunea utilizatorului în cauză, nu veți putea utiliza datele cu caracter personal în (alte) scopuri comerciale, de exemplu pentru trimiterea de comunicări nesolicitate sau pentru a aborda altfel utilizatorul în acest scop.


Articolul 4: Serviciile noastre

Catawiki oferă o piață online unde puteți licita, cumpăra și vinde articole speciale ("loturi") prin intermediul licitațiilor noastre online și automate ("licitații online"). Îi considerăm pe toți cei care utilizează piața noastră online drept "utilizator" ( sau "dumneavoastră"). Utilizatorii care cumpără loturi sunt numiți "cumpărători", iar utilizatorii care vând loturi sunt numiți "Vânzători". Atunci când utilizați orice serviciu pe piața noastră online înseamnă că sunteți de acord în mod explicit ca, Catawiki să furnizeze servicii atât cumpărătorului, cât și vânzătorului. Vă rugăm să rețineți următoarele:

 • Catawiki nu este o parte în contractul de vânzare. Catawiki nu este parte sau supusă contractului de vânzare sau oricăror alte acorduri încheiate între cumpărător și vânzător în temeiul contractului de vânzare dintre cumpărător și vânzător (inclusiv, dar fără a se limita la acordurile de expediere). Prin urmare, Catawiki nu este supusă niciunei obligații de informare post-contractuală. Un vânzător care folosește piața noastră online pentru a trimite un lot la licitație, face o ofertă obligatorie pentru a încheia contractul de vânzare pentru acel lot cu un potențial cumpărător. Un cumpărător acceptă oferta de a încheia un contract de vânzare prin trimiterea unei oferte. Cumpărătorul care este cel mai mare ofertant la sfârșitul licitației va încheia automat contractul de vânzare cu vânzătorul unui anumit lot pentru valoarea celei mai mari oferte ("prețul de achiziție"). Cu toate acestea însă, în cazul în care vânzătorul a stabilit un preț minim ("prețul de rezervă"), iar prețul de rezervă nu este corespunzător, nu se încheie niciun contract de vânzare. Termenii cumpărătorului și/ sau termenii vânzătorului stabilesc în continuare relația dvs. cu noi și, în plus, conțin câteva drepturi și obligații cu privire la contractul de vânzare, pe care vi le vom prezenta în piața noastră online. În plus, este posibil ca un vânzător să fi încărcat mai mulți termeni și condiții față de cei stabiliți în contractul de vânzare. În orice caz, vânzătorul garantează că orice condiții legate de oferta sa nu sunt contradictorii cu contractul de vânzare și termenii de utilizare. Aceasta înseamnă că în aplicarea termenilor și condițiilor suplimentare contractului de vânzare, vânzătorul este obligat să analizeze cu atenție dacă oricare dintre condițiile sale nu contravine termenilor de utilizare și / sau contractului de vânzare și să se asigure că condițiile sale respectă toate legile aplicabile, inclusiv legile privind protecția consumatorului. Dacă există contradicții între acești termeni de utilizare și termenii și condițiile unui vânzător, vor prevala termenii de utilizare.. Citiți cu atenție toate documentele. 
 • Percepem o taxă pentru utilizarea serviciilor noastreSolicităm o taxă nerambursabilă pentru utilizarea serviciilor noastre. Comisionul pentru cumpărători ("taxa de licitație") este de 9% din prețul de achiziție (inclusiv TVA, dacă este cazul). Vom adăuga această sumă la prețul de achiziție. Vânzătorii plătesc un comision de 12,5 % din prețul de achiziție ("comisionul vânzătorului"), care nu conține TVA. Comisionul vânzătorului va fi dedus din plata prețului de achiziție. În cazul în care se datorează orice alte taxe care au legătură cu taxa de licitație sau comisionul vânzătorului, este responsabilitatea cumpărătorului, respectiv a vânzătorului, ca acele taxe să fie plătite către autoritățile fiscale relevante. În cazul în care suntem considerați vânzători (în baza Directivei 2006/112/CE, cu modificărilor ulterioare), orice taxe datorate în legătură cu o astfel de vânzare vor fi datorate de cumpărător și, prin urmare, adăugate la suma pe care cumpărătorul urmează să ne-o plătească. Prin acceptarea termenilor vânzătorului, sunteți de acord în mod explicit ca noi să percepem o taxă atât vânzătorului cât și cumpărătorului pentru aceeași tranzacție.
 • Ne folosim de furnizorii de servicii terțe. Pentru a vă oferi cea mai bună experiență de utilizare, este posibil să utilizăm sau să vă recomandăm să utilizați servicii (suplimentare) ale furnizorilor de servicii terți, cum ar fi furnizori de servicii de plată sau furnizori de expedieri ("furnizori de servicii terțe"). Piața noastră online poate conține linkuri către site-uri web ale unor astfel de furnizori de servicii terțe. Utilizarea acestor produse, servicii, aplicații sau site-uri vor fi reglementate și supuse termenilor, condițiilor și politicilor de confidențialitate ale furnizorului de servicii terțe relevant. 


Articolul 5: Contul dvs. Catawiki

Înainte să puteți utiliza serviciile noastre, va trebui să creați un cont Catawiki ("Cont"). În principiu, și în măsura permisă de legislația aplicabilă, inclusiv orice legi și reglementări privind sancțiunile economice aplicabile în cadrul Catawiki, oricine se poate înregistra la Catawiki. Cu toate acestea, dacă nu ați împlinit încă vârsta legală sau sunteți incompetent din punct de vedere juridic să acționați, trebuie să obțineți permisiunea tutorelui (tutorilor) legal(i). Mai jos regăsiți regulile pentru utilizarea contului dvs.:

 • Furnizați informații corecte. Atunci când creați contul, trebuie să furnizați informații complete și veridice cu privire la dumneavoastră sau la compania dvs. Este interzis să furnizați informații false, să vă asumați identitatea unei alte persoane sau companii prin intermediul contului dumneavoastră sau să vă utilizați contul în numele altei persoane pentru a eluda termenii de utilizare sau politicile noastre. Trebuie să actualizați în permanență informațiile contului. Catawiki nu este responsabilă pentru nicio daună rezultată din informații false sau inexacte furnizate de un utilizator.
 • Alegeți un nume de utilizator potrivit. Numele de utilizator al contului dvs. (și, dacă este cazul, al vânzătorului) trebuie să fie adecvat și să nu fie considerat ofensator, vulgar sau fals și să nu încalce drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale terților sau să încalce în alt mod termenii de utilizare.
 • Protejați-vă contul. Păstrați-vă în permanență secret numele de utilizator și parola. Numai dvs. sunteți responsabil pentru orice activitate legată de contul dvs.. Avem dreptul să presupunem că numai dvs vă puteți conecta folosindu-vă de numele de utilizator și de parola proprii.
 • Restricții la contul dvs. Pentru a ne asigura că piața noastră online este și va rămâne demnă de încredere și sigură, ne rezervăm dreptul (i) să vă respingem posibilitatea de a crea sau de a vă șterge contul, (ii) de a vă restricționa utilizarea contului și (III) de a vă revoca dreptul de a vă accesa contul.
 • Restricții la conturile asociate dumneavoastră. Pe lângă cele mai sus menționate, vă putem suspenda, restricționa sau revoca dreptul de a utiliza piața noastră online prin intermediul oricărui și tuturor conturilor pe care le folosiți, care au legătură cu dvs. sau care sunt utilizate conform instrucțiunilor dvs. (‘‘ conturi conexe‘‘). Putem presupune că este vorba de un cont asociat dacă putem potrivi manual sau automat suficiente puncte de date care se suprapun între diferite conturi. În consecință, împotriva tuturor conturilor asociate.putem lua oricare dintre măsurile de protecție enumerate în termenii vânzătorului și / sau termenii cumpărătorului. În cazul în care nu sunteți de acord cu constatările noastre, veți suporta sarcina probei că conturile relevante nu sunt conturi asociate. 
 • Dacă încălcați termenii de utilizare, nu mai aveți voie să folosiți platforma noastră sau să vă înregistrați. Dacă v-am restricționat, limitat, suspendat sau reziliat contul în conformitate cu termenii noștri de utilizare, nu vi se permite să înregistrați un cont nou sau să accesați și să utilizați piața noastră online prin intermediul contului unui alt utilizator.


Articolul 6: Regulile licitației

Pentru a ne asigura că licitațiile noastre online se desfășoară fără probleme și interferențe, comportamente imorale, frauduloase și ilegale care contravin termenilor de utilizare, se aplică următoarele reguli: 

 • Instrucțiunile noastre sunt obligatorii. Veți respecta toate îndrumările și instrucțiunile rezonabile cu privire la licitațiile noastre online, care sunt date de noi sau în numele nostru. Dacă se ivesc situații care nu sunt cuprinse în termenii de utilizare, dacă există o dispută între utilizatori sau dacă apar alte nereguli, vom decide modul în care vom acționa. De exemplu, în cazul în care există îndoieli cu privire la autenticitatea unui lot, vă putem instrui să trimiteți lotul către noi.
 • Fiecare ofertă este obligatorie. Fiecare ofertă trimisă în licitațiile noastre online prin intermediul procedurii (procedurilor) automate furnizate de noi ("oferta") este obligatorie și orice oferte efectuate din contul dvs. vor fi considerate ca fiind efectuate de către dvs., chiar dacă oferta este licitată este plasată de altcineva care vă utilizează contul.
 • Nu permitem o ofertare ilicită. Ofertă ilicită înseamnă atunci când cineva oferă un preț pentru un produs pentru a crește în mod artificial prețul, caracterul oportun sau reputația de căutare. Licitația ilicită se poate ivi indiferent dacă ofertantul cunoaște vânzătorul. Cu toate acestea, atunci când cineva care oferă un preț pentru un articol cunoaște vânzătorul, este posibil să dețină informații despre lotul vânzătorului despre care alți cumpărători nu au luat la cunoștință. Acest lucru ar putea crea un avantaj nedrept sau ar putea determina un alt cumpărător să plătească mai mult decât ar trebui. Dorim să menținem o licitație online echitabilă pentru toți utilizatorii noștri și, ca atare, licitația ilicită este interzisă la Catawiki. Aceasta include, dar nu se limitează la loturi proprii sau loturile unei rude. De asemenea, este interzis ca o rudă să ofere un preț pentru loturile dvs. sau să instruiască pe cineva să ofere un preț pentru loturile dvs. 
 • Nu permitem oferte în afara platformei. Utilizatorilor noștri le sunt interzise activitățile care se sustrag de la taxele Catawiki, în mod intenționat sau nu. Aceasta include:
  • Ofertele de a cumpăra sau vinde în afara Catawiki;
  • Linkuri sau promovarea site-urilor, articolelor sau cataloagelor care pot fi folosite pentru a comanda articole în afara Catawiki;
  • Solicitarea unui cumpărător de a face achiziții suplimentare sau de a fi de acord cu termeni din afara listării;
  • Anularea contractelor sau eșecul de a performa după o licitație închisă, deoarece prețul dorit nu a fost respectat;
  • Perceperea de taxe excesive și suplimentare de transport care nu sunt deja incluse în prețul articolului sau transmiterea taxelor vânzătorului către cumpărător; și
  • Anularea falsă a comenzilor folosind ca motiv opțiunea "cumpărătorul nu a plătit" sau refuzul plății la sfârșitul unei tranzacții reușite.
 • Nu aveți voie să contactați direct alți utilizatori sau părți terțe pentru a încheia un contract de vânzare în afara Catawiki. În ceea ce privește loturile oferite pe piața noastră online, nu aveți voie să contactați direct alți utilizatori sau părți terțe pentru a încheia un contract de vânzare în afara Catawiki. Această restricție este necesară, deoarece vânzarea unui lot printr-un alt canal de vânzări în timp ce acesta se află într-una dintre licitațiile noastre online ar însemna nu numai o încălcare a încrederii utilizatorilor noștri, ci și o încălcare directă a termenilor de utilizare, precum și a contractului de vânzare (deoarece obligațiile care decurg nu mai pot fi îndeplinite).
 • Licitațiile online se încheie la expirarea timpului stabilit. Dacă o ofertă este plasată în ultimul minut al unei licitații online, la licitație se va adăuga timp suplimentar.
 • Este posibil să solicităm anumite forme de garanție înainte să vă acceptăm oferta. Vi se poate solicita să furnizați o garanție suplimentară a ofertantului înainte de a putea licita pentru un lot, cum ar fi furnizarea informațiilor cardului de credit sau de debit, astfel încât oferta să poată fi confirmată în mod corespunzător sau să furnizați dovada securității plății într-un alt mod. 
 • Pentru anumite achiziții se pot aplica termeni specifici sau suplimentari. Termenii specifici sau suplimentari și cerințele privind vârsta obligatorie și/sau legală se pot aplica în cazul achiziționării și/sau (oferirea spre) vânzare a anumitor loturi, inclusiv, dar fără a se limita la, băuturi alcoolice, arme (inclusiv arme antice), loturi care sunt protejate în temeiul legislației privind patrimoniul cultural sau (părți din) plante și animale care sunt protejate în temeiul legislației privind speciile pe cale de dispariție (cum ar fi CITES). Astfel de termeni specifici sau suplimentari pot fi stipulați pe piața online sau în mesaje sau e-mailuri de la Catawiki, după care vor face parte integrantă din termenii de utilizare. Veți fi obligat să respectați astfel de termeni specifici sau suplimentari dacă oferiți astfel de loturi spre vânzare sau faceți o ofertă pentru astfel de loturi. Acestea includ orice măsuri suplimentare solicitate de Catawiki pentru a se conforma legislației aplicabile, inclusiv orice legi și reglementări privind sancțiunile economice aplicabile în cadrul Catawiki. Sunteți obligat să le respectați și să înțelegeți și să fiți de acord că orice refuz de a vă conforma va scuza neexecutarea de către Catawiki a oricăror Servicii. 
 • Este posibil să încetăm participarea dumneavoastră la o licitație online. Avem dreptul să suspendăm în orice moment temporar sau să dezactivăm permanent posibilitatea de a oferta pentru anumite loturi sau la anumite licitații online (înainte, în timpul și după o licitație online).
 • Este posibil să eliminăm o ofertă dintr-o licitație online. Avem dreptul, la discreția noastră, să eliminăm o ofertă dintr-o licitație online dacă considerăm că acest lucru este necesar, cum ar fi în cazul unui posibil abuz sau fraudă sau în cazul unei greșeli. 
 • Este posibil să eliminăm un lot dintr-o licitație online. Avem dreptul, la discreția noastră, să eliminăm un lot dintr-o licitație online programată sau activă, dacă considerăm că acest lucru este necesar. Dacă eliminăm un lot, toate ofertele plasate vor fi eliminate.
 • Este posibil să extindem licitațiile/ loturile online. În circumstanțe excepționale, dar la discreția noastră, putem extinde o licitație sau un lot online, astfel încât licitația să se încheie într-o altă zi sau oră.
 • Putem, în circumstanțe excepționale, să dizolvăm un contract de vânzare. În circumstanțe excepționale, inclusiv, dar fără a se limita la forță majoră, situații de fraudă (suspectată) sau activitate ilegală, erori sau situații de indisponibilitate ale pieței noastre online sau situații în care există riscul unor consecințe negative grave pentru Catawiki sau pentru oricare dintre utilizatorii noștri, Catawiki are dreptul de a dizolva un contract de vânzare ("ontbinding"), fără să fie necesară o (notificare de ) neîndeplinire a obligațiilor sau altă condiție de formalitate. Sunteți de acord în mod irevocabil că Catawiki are acest drept (parte terță) în temeiul contractului de vânzare și că acest drept poate fi invocat împotriva dvs. În plus, prin prezenta acordați Catawiki o procură irevocabilă pentru a invoca acest drept.


Articolul 7: Utilizarea pieței noastre online

 • Este posibil ca serviciile noastre să nu fie disponibile pentru utilizatorii care au reședința în anumite țări. Sunt incluse țările care nu sunt acceptate de furnizorii noștri de plăți terți, țările aflate sub embargo sau sancționate sau țările cu piețe care nu sunt viabile din punct de vedere comercial pentru Catawiki. Suntem îndreptățiți să vă restricționăm de la crearea unui cont și de la ofertarea sau vânzarea pe piața online dacă locuiți într-o țară interzisă. Dacă locuiți într-o țară care se află pe lista de țări interzise și ați creat deja un cont, vă vom informa despre acest lucru și putem, la propria discreție, să restricționăm toate serviciile pentru contul respectiv, sau putem elimina contul. Puteți găsi o listă cu țările acceptate pentru vânzători aici și cu țările acceptate pentru cumpărător aici.
 • Contul personal este responsabilitatea dumneavoastră și veți utiliza piața noastră online pe propriul risc. Același lucru se aplică și pentru utilizarea mijloacelor tehnice, cum ar fi calculatoarele sau un alt dispozitiv și o conexiune la internet, atunci când utilizați piața noastră online. 
 • Atunci când utilizați platforma noastră online, sunteți obligați să respectați toate reglementările naționale, europene și internaționale aplicabile în ceea ce privește ofertarea, ofertarea spre vânzare, achiziționarea și vânzarea de loturi prin intermediul pieței noastre online.
 • Nu aveți dreptul și garantați că dumneavoastră și nicio persoană care acționează în numele dumneavoastră nu este (i) desemnată de Statele Unite ca făcând parte din lista persoanelor special desemnate și a persoanelor blocate (SDN), (ii) supusă în alt mod reglementărilor privind sancțiunile economice sau altor legi emise de Statele Unite care ar interzice sau ar restricționa utilizarea pieței noastre online, (iii) desemnate în conformitate cu oricare dintre reglementările privind sancțiunile economice emise de Regatul Unit, UE sau de oricare dintre statele sale membre, (iv) deținute sau controlate de orice persoană/ persoane menționată/ menționate la punctele (i) , (ii) și/sau (iii) (individual sau în combinație) sau (v) care face/ fac obiectul oricăror sancțiuni economice aplicabile în cadrul Catawiki (denumite colectiv:o "parte restricționată") și că nu acționați în numele, sau în beneficiul oricărei părți restricționate.
 • Sunteți de acord să nu efectuați nicio acțiune care ar putea pune o presiune nerezonabilă și/sau disproporționată asupra infrastructurii pieței noastre online și/sau care ar putea împiedica funcționalitatea pieței online. Sunteți de acord să nu anulați ingineria, să nu încercați să obțineți codul sursă, să nu utilizați viruși, cai troieni, viermi, roboți, sau alte software-uri sau instrumente tehnice care pot deteriora sau face inaccesibilă piața online, sau să vă sustrageți de la măsurile tehnice de protecție.


Articolul 8: Materialul utilizatorului

Atunci când folosiți piața noastră online, puteți încărca anumite materiale, cum ar fi descrieri și fotografii ale loturilor, videoclipuri, certificări de autenticitate, specificații, opinii, mesaje, oferte și/sau anunțuri ("material utilizator"). Următoarele reguli se aplică pentru orice material de utilizator pe care îl încărcați:

 • Înțelegeți și acceptați că sunteți responsabil și răspunzător pentru toate materialele de utilizator pe care le plasați pe piața noastră online. 
 • Confirmați și sunteți de acord cu faptul că materialul utilizatorului pe care îl încărcați sau îl plasați pe piața noastră online:
  • Nu este înșelător, necorespunzător, sau fals
  • Nu este discriminatorie și/sau peiorativă în niciun fel sau ofensator, nu instigă la violență împotriva și/sau la hărțuirea unei alte persoane sau a altor persoane și, în opinia noastră, nu este în contradicție cu moralitatea publică sau cu bunul gust, nu este violent, nu conține un link către materiale pornografice sau site-uri pornografice și nu promovează comiterea de activități ilegale;
  • Nu constă din scrisori codificate, mail-uri de tip junk sau spam și nu conține linkuri către site-uri web, reclame sau în alt mod;
  • Nu poate avea un efect negativ asupra reputației sau bunului renume al Catawiki, companiilor noastre afiliate și/sau angajaților noștri;
  • Nu este grevată cu sarcini, nu este în conflict cu nicio lege sau reglementare sau cu termenii de utilizare, nu încalcă niciun drept al terților (inclusiv, pentru a evita orice îndoială a drepturilor de proprietate intelectuală și a altor drepturi de proprietate) și nu este ilegal în alt mod față de terți sau Catawiki; și
  • În cazul în care un astfel de material al utilizatorului conține date cu caracter personal, încărcarea sau plasarea materialului utilizatorului este în conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea.
 • Prin plasarea materialelor utilizatorului pe piața noastră online, ne acordați o licență gratuită, neîngrădită, globală, neexclusivă, perpetuă și irevocabilă pentru a comunica publicului materialul dumneavoastră de utilizator și/sau pentru a-l reproduce în toate scopurile pe care le considerăm necesare (inclusiv în scopuri promoționale). Vă veți păstra toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la materialul de utilizator. 
 • Această licență ne permite să vă promovăm loturile și piața noastră online în orice format și prin orice canal, atât online, cât și offline. Sub această licență, vă putem traduce materialul de utilizator și îl putem promova pe pagina noastră de pornire sau în orice alt material promoțional (inclusiv rețele de socializare), cu scopul de a vă promova lotul și/sau piața noastră online. Acesta este și motivul pentru care licența nu se termină atunci când contul dvs. este șters sau decideți să nu mai folosiți piața noastră online. De asemenea, sunteți de acord să nu aveți pretenții la nici un drept moral asupra noastră pentru faptul că vă folosim materialul de utilizator.
 • Avem dreptul să deținem materialul de utilizator tradus pentru un anumit lot(inclusiv prin dispozitivul de traducere), astfel încât loturile să poată fi oferite și utilizatorilor din mai multe țări. Putem, la discreția noastră și în circumstanțe excepționale, să ajustăm descrierea lotului, să scoatem lotul de la licitație, să dizolvăm un contract de vânzare sau să anulăm o tranzacție. Anularea tranzacției înseamnă că rolul de facilitare al Catawiki în încheierea și/sau executarea contractului de vânzare se încheie imediat și irevocabil. Astfel de circumstanțe includ descrieri incorecte ale lotului și erori de traducere. 
 • Avem dreptul să eliminăm sau să modificăm materialele utilizatorului de pe piața noastră online, fără nicio răspundere pentru daune și fără să fim obligați să plătim vreo despăgubire niciunei părți.
 • Dacă sunteți de părere că anumite materiale ale utilizatorului sunt ilegale, vă rugăm să ne raportați acest lucru. Puteți găsi mai multe informații despre cum să ne notificați aici. Suntem obligați să eliminăm un material de utilizator în mod evident ilegal, doar după primirea unei notificări. Este posibil să refuzăm o solicitare de blocare, eliminare a materialului utilizatorului sau de întrerupere a unei activități dacă avem nelămuriri cu privire la validitatea notificării sau la legitimitatea dovezilor prezentate.


Articolul 9: Rezilierea, suspendarea și alte măsuri

 • Rezilierea de către dumneavoastră Puteți să vă închideți contul în orice moment. Avem dreptul să vă refuzăm ștergerea contului dacă trebuie să vă îndepliniți anumite obligații (cum ar fi obligațiile de plată sau de livrare) către Catawiki sau alți utilizatori, sau dacă există o șansă să existe reclamații legate de loturile vândute recent. 
 • Rezilierea unilaterală de către Catawiki Fără a ne limita drepturile specificate mai jos, vă putem rezilia termenii de utilizare și/sau contul dacă suntem obligați prin lege să vă limităm serviciile sau dacă nu mai este în interesul companiei noastre. Aceasta include, pentru a evita orice îndoială, orice situație în care Catawiki stabilește sau este direcționată în alt mod de către orice autoritate competentă că ar fi interzisă sau sancționabilă efectuarea de orice serviciu în interesul dvs. în temeiul oricăror legi și reglementări privind sancțiunile economice aplicabile Catawiki. 
 • Rezilierea din cauza Catawiki. Orice încălcare a termenilor de utilizare poate duce la rezilierea imediată a termenilor de utilizare și/sau a contului dvs., fără să fi necesare cerințe formale (de exemplu, o notificare de neîndeplinire a obligațiilor). 
 • Suspendarea Serviciilor noastre. Avem dreptul să vă suspendăm serviciile pe care le oferim dacă avem motive suficiente să credem că nu acționați în conformitate cu termenii de utilizare. Acest lucru înseamnă că vă putem suspenda utilizarea oricărui și tuturor conturilor pe care le folosiți sau operați după instrucțiunile dvs.
 • Putem compensa creanțe. Pentru a ne asigura propriile drepturi și pe cele ale altor utilizatori (de exemplu, dacă încălcați termenii de utilizare), avem dreptul, în orice moment și la discreția noastră, (a) să vă suspendăm plata sau rambursarea, (b) să vă reținem plata, (c) să debităm direct sau să compensăm orice pretenție financiară pe care am putea-o avea față de dumneavoastră cu o pretenție financiară pe care ați putea-o avea față de noi, (d) să recurgem la plata sau despăgubirea dumneavoastră pentru a satisface orice pretenție financiară pe care am putea-o avea față de dumneavoastră și (e) să vă suspendăm sau să vă inversăm plata până când vă îndepliniți obligațiile în temeiul unui contract de vânzare sau la respectarea instrucțiunilor noastre. Dacă oricare dintre aceste acțiuni este reglementată de legea aplicabilă, putem face acest lucru numai în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv cu orice legi și reglementări aplicabile privind sancțiunile economice.
 • Putem lua măsuri suplimentare de protecție. În plus față de cele de mai sus, putem lua alte măsuri pentru a ne proteja piața online și alți utilizatori împotriva unui comportament care încalcă prevederile legale, fraudulos sau inadecvat în alt mod sau pentru a respecta orice legi aplicabile, inclusiv orice legi și reglementări privind sancțiunile economice aplicabile în cadrul Catawiki. Termenii vânzătorului și/ sau Termenii cumpărătorului conțin măsurile suplimentare pe care le putem lua.


Articolul 10: Drepturile de proprietate Intelectuală ale Catawiki

Toate drepturile de proprietate intelectuală, cum ar fi brevetele, drepturile de autor, mărcile comerciale și drepturile asupra bazelor de date din și către piața noastră online și baza noastră de date, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală asupra textelor, imaginilor, designului, fotografiilor, software-ului, materialelor audiovizuale și altor materiale, aparțin Catawiki sau (sub)licențiatorilor noștri. Sub rezerva condițiilor din termenii de utilizare, vă acordăm un drept limitat, personal, revocabil, neexclusiv, care nu este (sub) licențiat și netransferabil să utilizați piața noastră online și să vizualizați informațiile în modul și în formatul în care sunt puse la dispoziție prin intermediul pieței noastre online.


Articolul 11: Disponibilitatea pieței noastre online

Catawiki este autorizată, în orice moment și fără o notificare prealabilă, să facă modificări procedurale, tehnice, comerciale sau de altă natură și/sau să aducă îmbunătățiri la piața noastră online. De asemenea, suntem autorizați să scoatem piața noastră online (temporar) din funcțiune și/sau să limităm utilizarea acesteia dacă, (a) în opinia noastră, acest lucru este necesar (de exemplu, în contextul în care piața online are nevoie de o întreținere); sau (b) în caz de forță majoră, atât în cazul (a) și (b), fără nicio răspundere pentru daune și fără obligația de a plăti vreo (formă de) despăgubire.


Articolul 12: Garanții și responsabilități

 • Ne dedicăm ca piața noastră online să fie cât mai bună cu putință, dar înțelegeți că serviciile noastre sunt furnizate "ca atare" și fără niciun fel de garanție (expresă sau implicită).
 • Nu garantăm că (i) piața online va fi securizată sau disponibilă în orice moment sau la o anumită oră sau locație, (ii) că orice defecte sau erori vor fi corectate, (III) că piața noastră online nu va conține viruși sau alte atacuri informatice, sau (IV) că rezultatele utilizării pieței online va întruni așteptările dumneavoastră. 
 • Dacă, în orice moment, piața noastră online nu este disponibilă sau apar defecțiuni sau erori sau dacă există un caz de forță majoră, suntem, la discreția noastră, îndreptățiți să luăm orice măsuri pe care le considerăm adecvate sau necesare. Aceste măsuri includ, dar nu se limitează la: prelungirea (loturilor în) licitațiilor online, eliminarea loturilor din licitațiile online, anularea tranzacțiilor și dizolvarea contractelor de vânzare în numele utilizatorilor. 
 • În măsura în care este permis prin legea aplicabilă, nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele rezultate din:
  • Prestarea serviciilor noastre, inclusiv, dar fără a se limita la daunele rezultate din sau în legătură cu utilizarea pieței online sau din acțiuni greșite sau în alt mod;
  • Încheierea, executarea (inclusiv expedierea și livrarea de loturi), și/sau dizolvarea unui contract de vânzare de către un cumpărător sau vânzător;
  • Anularea unei tranzacții de către Catawiki sau dizolvarea unui contract de vânzare de către Catawiki;
  • Estimările noastre, inclusiv estimările valorilor loturilor, estimările cu amănuntul și/sau estimările veniturilor generate de loturile pe care le furnizăm (automat). Nu garantăm și nu putem garanta că aceste estimări sunt corecte și, prin urmare, nu putem fi trași la răspundere în cazul în care loturile se dovedesc a valora mai mult sau mai puțin decât valoarea estimată sau veniturile generate;
  • Orice erori în text ca urmare a traducerilor automate;
  • Material de utilizator (cum ar fi fotografiile și descrierea loturilor) care sunt ilegale sau încalcă drepturile terților
  • Utilizarea ilegală a pieței online
  • Utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor furnizorilor de servicii terțe și acțiunile și neglijența(serviciilor) furnizorilor terți; și
  • Indisponibilitatea pieței noastre online, probleme tehnice sau alte erori de pe piața noastră online.
 • Limitarea răspunderii. În cazul în care, în ciuda celor mai sus menționate, Catawiki este răspunzătoare pentru orice daune din orice motiv, suntem răspunzători doar pentru compensarea daunelor directe suferite ca urmare a neîndeplinirii de către noi a obligațiilor ce ne revin față de dvs., sau pentru acțiuni greșite față de dvs. care ne pot fi atribuite nouă. În orice caz, nu putem fi trași la răspundere pentru daune indirecte sau pe cale de consecință, inclusiv, dar fără a se limita la venituri sau profituri pierdute, venituri reduse și pierderi moratorii. Daunele directe includ numai pierderile reale (financiare), costurile rezonabile suportate pentru prevenirea sau limitarea daunelor directe și costurile rezonabile suportate pentru a determina cauza daunei, răspunderea și daunele directe. În cazul în care Catawiki este răspunzătoare pentru daune indiferent de motiv, răspunderea noastră este limitată la cea mai mare dintre următoarele sume: (i) comisionul total sau taxa de licitație pe care le-am primit de la utilizatorul în cauză în termen de trei luni înainte de acțiunea care a avut drept rezultat răspunderea sau (ii) 500 € (cinci sute euro). Această limitare a răspunderii se aplică și managementului, directorilor, angajaților, reprezentanților și succesorilor noștri legali. Acest lucru nu exclude răspunderea noastră pentru neglijența gravă sau abateri intenționate comise de Catawiki sau pentru daunele care pun în pericol viața sau sănătatea. 
 • Raportați o reclamație îndreptată către noi la timp. Aveți responsabilitatea legală de a verifica executarea corectă de către noi și de a reclama orice eroare în îndeplinirea obligațiilor noastre. Prin prezenta, sunteți de acord să verificați executarea corectă de către noi și să ne reclamați orice eroare în îndeplinirea obligațiilor noastre,în scris, în termen de șase (6) luni de la primirea serviciilor noastre. Orice reclamație care nu ne este raportată în această perioadă de șase (6) luni va fi calificată ca fiind expirată și nu mai poate fi invocată împotriva noastră.
 • Termenul de prescripție. Orice reclamație împotriva Catawiki, inclusiv, dar fără a se limita la, cereri de despăgubire, cereri bazate pe plăți necuvenite sau cu privire la îndeplinirea obligațiilor noastre față de dumneavoastră va expira după o perioadă de douăsprezece (12) luni. Această perioadă de douăsprezece (12) luni se aplică și dacă trebuie să vă plătim sau să vă despăgubim, dar nu ne-ați trimis informațiile de contact, personale și / sau bancare necesare pentru a face acest lucru, după ce le-am solicitat (cel puțin o dată) prin poștă sau telefonic. În astfel de situații, termenul de prescripție va începe din momentul în care (i) reclamația a devenit restantă și plătibilă sau (ii) contractul de vânzare a fost anulat de noi în numele unui utilizator.


Articolul 13: Despăgubirea

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, ne veți despăgubi pe deplin atât pe noi cât și orice companii afiliate Catawiki, precum și managementul, directorii, angajații, reprezentanții și succesorii noștri legali, împotriva reclamațiilor altor utilizatori și ale altor părți terțe și a tuturor daunelor și costurilor (inclusiv costurile suportate pentru a obține orice compensație și / sau despăgubire pentru orice daune) pe care Catawiki le suferă sau suportă ca urmare a (i) încălcării termenilor de utilizare, (ii) încălcării de către dumneavoastră a unui contract de vânzare, (iii) orice acțiuni necorespunzătoare în timpul utilizării pieței noastre online, (iv) ca urmare a încălcării de către dumneavoastră a oricăror legi, reglementări sau drepturi ale terților și/sau (v) un act ilicit.


Articolul 14: Dispute cu alți utilizatori

 • Ne dorim ca utilizatorii să rezolve orice dispute între ei. Catawiki va depune eforturi rezonabile pentru a media între vânzător și cumpărător. 
 • Pentru a ne oferi o șansă să vă ajutăm, orice reclamații și dispute între vânzător și cumpărător trebuie să ne fie raportate cât mai curând posibil după apariția problemei relevante. Fără nicio obligație, vom încerca să vă ajutăm să rezolvați disputa cu bună credință și în conformitate cu termenii noștri de utilizare.
 • Chiar și cu sprijinul nostru, este posibil ca disputele să nu se încheie în mod satisfăcător. În acest caz, sunteți de acord că putem decide, la discreția noastră, fie să despăgubim cumpărătorul, fie să plătim vânzătorul. Ne vom baza decizia pe toate informațiile relevante disponibile și vom lua în considerare orice posibile acorduri încheiate între cumpărător și vânzător. Decizia noastră nu are niciun efect asupra valabilității contractului de vânzare sau drepturilor dvs. în temeiul acestuia. În ciuda deciziei la care ajungem, cumpărătorul și vânzătorul sunt liberi să-și obțină drepturile în conformitate cu contractul de vânzare sau să dezbată între ei cerințele legate de contractul de vânzare. Nu putem fi trași la răspundere pentru plata oricărei daune sau compensații către cumpărător sau vânzător în legătură cu deciziile pe care le-am luat de a rezolva litigiile dintre utilizatori. 
 • Catawiki își rezervă dreptul de a nu rambursa taxa de licitație și/sau comisionul vânzătorului în cazul în care utilizatorii decid să dizolve contractul de vânzare între ei și fără implicarea Catawiki.
 • Toate contractele de vânzare dintre vânzători și cumpărători sunt guvernate exclusiv de legislația olandeză. Cu toate acestea, recunoașteți că dreptul internațional privat poate conduce la alte legi suplimentare (imperative) decât legea olandeză aplicabilă la contractul de vânzare încheiat de utilizatori.


Articolul 15: Dispute cu Catawiki

Dacă sunteți nemulțumit de serviciile noastre, anunțați-ne și vom încerca să rezolvăm problema. Dacă nu putem găsi o soluție, următoarele reguli vor guverna orice dispută (legală) între dvs. și Catawiki:

 • Termenii de utilizare, utilizarea pieței noastre online și orice litigii care decurg din aceasta sunt guvernate exclusiv de legea olandeză. Dacă acționați în calitate de consumator, această alegere a legii nu face ca reglementările legale obligatorii privind protecția consumatorilor să nu fie afectate în țara dumneavoastră de reședință.
 • Toate litigiile care apar între dvs. și Catawiki vor fi înaintate instanței competente din districtul Amsterdam, cu excepția cazului în care legea obligatorie prevede că litigiul trebuie trimis către o altă instanță. În ceea ce privește consumatorii, litigiile trebuie înaintate instanței competente din districtul Amsterdam, cu excepția cazului în care consumatorul alege o instanță competentă conform legii, în termen de o lună de la data la care Catawiki a invocat această dispoziție în scris. 
 • Chiar dacă ne dorim să rezolvăm personal problemele, vă aducem la cunoștință că puteți depune o plângere și către autoritățile experte pentru soluționarea litigiilor extrajudiciare (pentru mai multe informații, a se vedea site-ul web al Platformei ODR ).


Articolul 16: Modificarea termenilor de utilizare

 • Putem modifica sau completa oricând termenii de utilizare, prin afișarea termenilor de utilizare modificați pe piața noastră online. Dacă o modificare sau o completare va afecta în mod semnificativ drepturile sau obligațiile dumneavoastră, vă vom notifica prin e-mail sau vă vom înștiința cu privire la aceste modificări în timpul utilizării pieței noastre online. 
 • În cazul în care continuați să utilizați piața noastră online după ce termenii de utilizare au fost modificați sau completați, acceptați în mod irevocabil termenii de utilizare modificați sau completați. Dacă nu doriți să acceptați termenii de utilizare modificați sau completați, sunteți liber să nu mai utilizați piața noastră online și să vă ștergeți contul.
 • Catawiki poate transfera drepturile și obligațiile care decurg din prezenții termeni de utilizare către terți și vă vom informa dacă se întâmplă acest lucru. Dacă nu considerați acceptabil transferul obligațiilor către o parte terță acceptabilă, puteți întrerupe utilizarea platformei online și vă puteți șterge contul, sub rezerva aplicabilității termenilor de utilizare, inclusiv articolul 9 din termenii generali de utilizare. 


Articolul 17: Clauza specială

Dacă prevederile din termenii de utilizare sunt nule sau incorecte, în totalitate sau parțial, utilizatorul și Catawiki sunt obligați să respecte termenii de utilizare rămași. Vom înlocui partea nulă și/sau partea lipsită de valabilitate (în ceea ce privește utilizatorul sau situația specifice) prin dispozițiile valabile. Aceste prevederi noi vor avea consecințe legale care sunt cât mai mult posibil conforme cu prevederile cu caracter nevalabil, pe baza conținutului și obiectului termenilor de utilizare.


Articolul 18: Contactați-ne

Pentru întrebări legate de piața noastră online sau de prezenții termeni de utilizare, ne puteți contacta folosind următoarele informații de contact: 


Catawiki B.V.

Sint Jorissteeg 2,

1012 XV Amsterdam

The Netherlands

T - +44 20 3856 4102
T - +31 800 090 0056


De asemenea, puteți trimite un e-mail prin intermediul formularului de contact.


A fost de ajutor acest articol?
Contactați-ne