Ehdot ja käytännöt
Catawikin Yleiset käyttöehdot

Nämä Yleiset käyttöehdot ja muut asiakirjat, joihin viittaamme Artikla 1:ssä (joita kutsutaan yhdessä “Käyttöehdoiksi”) koskevat kaikkia Verkkomarkkinapaikkamme käyttötapoja (kuten määritelty artiklassa 2). Käyttämällä Verkkomarkkinapaikkaamme hyväksyt, että sitoudut noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Lue ne huolellisesti, jotta tiedät oikeutesi ja velvollisuutesi Verkkomarkkinapaikkaamme käyttäessäsi.


Artikla 1: Muut sovellettavat käytäntömme

Mikäli myyt tai ostat Kohteita Verkkomarkkinapaikkamme kautta, sovelletaan myös seuraavia asiakirjoja. Nämä asiakirjat ovat olennainen osa Käyttöehtojamme ja hyväksyt sitoutuvasi niihin käyttämällä Verkkomarkkinapaikkaamme. Mikäli näiden Käyttöehtojen ja Myyjän ehtojen, Ostaja ehtojen tai käytäntöjen välillä on ristiriitoja, tarkennettujen asiakirjojen ehdot ovat aina ensisijaisia.

 • Myyjän ehdot. Myyjiä koskevat tarkemmat ehdot pätevät kohdallasi ilmoittaessasi Kohteita Verkkomarkkinapaikkamme huutokauppoihin. Lue ne täältä.
 • Ostajan ehdot. Ostajia koskevat tarkemmat ehdot pätevät kohdallasi ostaessasi Kohteita Verkkomarkkinapaikkamme huutokaupoista. Lue ne täältä.
 • Käytännöt. Jotta Verkkomarkkinapaikkamme olisi turvallinen ja luotettava, käytössämme on useita käytäntöjä, jotka koskevat kaikkea Verkkomarkkinapaikkamme käyttöjä (esim. palautekäytäntömme, EU:n peruuttamisoikeus ja ammattimyyjiä koskevat käytännöt). Löydät käytäntömme täältä.


Artikla 2: Näiden Käyttöehtojen sovellettavuus

 • Käyttöehtomme koskevat kaikkia Catawiki B.V:n (Catawiki B.V.) (Catawiki, "me") ja sinun välisiä sopimuksia ja oikeudellisia suhteita. Näin ollen ne ovat osa oikeudellisesti sitovaa sopimusta meidän ja sinun välillämme. Ne ohjaavat Catawikin verkkosivuston käyttöä, mukaan lukien verkkosivuston alasivut ja aliverkkotunnukset, mobiili-, tabletti-ja muut älylaitesovellukset, sovellusjärjestelmät (yhteisesti "sovellukset") ja kaikki niihin liittyvät Palvelut, joita tarjotaan Sovelluksissamme (yhteisesti "Palvelumme"). Viittaamme Sovelluksiin ja Palveluihin ‘Verkkomarkkinapaikkana’. 
 • Lisäksi, jotta voimme toimia tehokkaasti ja hallitusti Verkkomarkkinapaikkana, hyväksymällä Käyttöehdot ymmärrät, että vakiomyyntisopimus ('Myyntisopimus') on olennainen osa Ostajan ja Myyjän välistä Myyntisopimustajokaisen Verkkomarkkinapaikkamme kautta tehdyn oston ja myynnin osalta. Nämä Käyttöehdot voivat kuvata ja asettaa tiettyjä lisäoikeuksia ja -velvoitteita, jotka ovat osa Myyntisopimusta, jonka teet muiden Käyttäjien kanssa. Hyväksymällä Käyttöehdot ymmärrät, että sitoudut Myyntisopimukseen ja edellä mainittuihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin (jotka ovat erottamaton osa kutakin Myyntisopimusta) sopimuksen toisen osapuolen kanssa (joka voi olla joko Ostaja tai Myyjä). Näin ollen Myyntisopimukseen ja tällaisiin lisäehtoihin voidaan vedota tapauksissa sinua vastaan ja/tai sinun toimestasi, ja se korvaa kaikki muut Myyjän ja Ostajan väliseen sopimussuhteeseen sovellettavat ehdot.
 • Ehtojen sovellettavuus Sinun tai kolmansien osapuolien kohdalla täten hylätään. Nämä Käyttöehdot ovat ensisijaisia muihin asiakirjoihin sisältyviin tai niihin viitattuihin ehtoihin nähden, ja tähän sisältyy myös kaikki kaikki Käyttöehtojen kanssa ristiriidassa oleva kirjeenvaihto, jos tällaisia muita ehtoja sovelletaan edellä mainitusta huolimatta.
 • Jos Käyttöehtojemme englanninkielisen version ja muiden kieliversioiden välillä on ristiriitaisia tietoja, englanninkielinen versio on aina ensisijainen. Kaikki näissä Käyttöehdoissa käytetyt (oikeudelliset) termit ja käsitteet tulkitaan kuitenkin Alankomaiden lainsäädännön mukaisesti.


Artikla 3: Yksityisyytesi

 • Henkilötietojesi asianmukaisen käsittelyn kunnioittaminen on meille tärkeää. Voit lukea Tietosuojakäytännöstämme, miten käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi. Käyttämällä Verkkomarkkinapaikkaamme hyväksyt, että voimme käsitellä henkilökohtaisia tietojasi Tietosuojakäytännössämme kuvattuihin tarkoituksiin. 
 • Jotta Käyttäjämme voivat käyttää oikeuksiaan ja täyttää Myyntisopimuksen mukaiset velvoitteensa, annamme tällaisille Käyttäjille muiden Käyttäjien henkilötietoja (esim. nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja toimitusosoitteen), niin kuin Käyttäjät ovat ne meille antaneet. Esimerkiksi Myyjä tarvitsee näitä tietoja voidakseen lähettää Kohteen sen Ostajalle. Catawiki ei voi taata tai olla vastuussa Käyttäjän toimittamien henkilötietojen todenmukaisuudesta ja oikeellisuudesta, jotka jaamme toisen Käyttäjän tai kolmannen osapuolen (esim. kuljetusyritysten) kanssa Myyntisopimuksen perusteella. 
 • Sekä Catawikin että henkilötietoja vastaanottavien Käyttäjien katsotaan olevan sovellettavien tietosuojalakien ja säädösten mukaan erillisiä ja riippumattomia datan käsittelijöitä. Jos Catawiki haastetaan oikeuteen, sille määrätään sakkoja tai (muuten) vahingonkorvauksia kyseisen Käyttäjän puutteiden vuoksi, Käyttäjä sitoutuu turvaamaan Catawikin ja pitämään sen vapaana tällaisista vaatimuksista, sakoista ja /tai vahingoista. 
 • Jos vastaanotat toisen Käyttäjän henkilökohtaisia tietoja, takaat, että käsittelet näitä tietoja vain velvoitteidesi täyttämiseksi tai Myyntisopimukseen liittyvien ongelmien korjaamiseksi. Käsittelet näitä tietoja/dataa tietosuojalakien ja säädösten vaatimalla tavalla. Et saa käyttää ilman Käyttäjän lupaa mitään henkilötietoja (muihin) kaupallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi ei-toivottujen viestien lähettämiseen tai muuten yhteydenottoon tällaisiin tarkoituksiin.


Artikla 4: Palvelumme

Catawiki tarjoaa Verkkomarkkinapaikan, jossa voit tehdä tarjouksia, sekä ostaa ja myydä erityislaatuisia esineitä (‘Kohteita’) verkossa automatisoitujen huutokauppojemme kautta (‘Verkkohuutokaupoista’). Kutsumme jokaista, joka käyttää Verkkomarkkinapaikkaamme 'Käyttäjä' (tai 'sinä'). Kohteita ostavat Käyttäjät ovat “Ostajia”, Kohteita myyvät käyttäjät “Myyjiä”. Minkä tahansa Palvelun käyttö Verkkomarkkinapaikassa tarkoittaa, että suostut nimenomaisesti siihen, että Catawiki tarjoaa Palveluita sekä Ostajalle että Myyjälle. Huomaa seuraavat seikat:

 • Catawiki ei ole osa myyntisopimuksissa. Catawiki ei olen Myyntisopimuksen osapuoli, eikä sen tai muiden Ostajien ja Myyjien välisten järjestelyiden alainen (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, toimitusjärjestelyihin). Catawiki ei (siis) ole sopimuksen jälkeisten tietojen velvoitteiden alainen. Myyjä, joka käyttää Verkkomarkkinapaikkaamme ilmoittaakseen Kohteen huutokaupattavaksi, tekee sitovan tarjouksen sitoa kyseisestä Kohteesta Myyntisopimuksen mahdollisen ostajan kanssa. Ostaja hyväksyy Myyntisopimuksen tekemistä koskevan tarjouksen tekemällä tarjouksen. Huutokaupan lopussa korkeimman tarjouksen tehnyt Ostaja solmii automaattisesti Myyntisopimuksen kyseisen Kohteen Myyjän kanssa korkeimman tarjouksen hintaan (‘Ostohinta’) Mikäli Myyjä on kuitenkin asettanut Kohteelleen vähimmäishinnan ('Reservihinta') eikä reservihintaa saavuteta, Myyntisopimusta ei solmita. Ostajan ehdot ja/tai Myyjän ehdot määrittelevät suhteesi meihin tarkemmin ja sisältävät lisäksi joitakin myyntisopimukseen liittyviä oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi, ja ne on löydettävissä Verkkomarkkinapaikassamme. Myyjä on myös saattanut ladata Myyntisopimuksen lisäksi muita ehtoja. Myyjä takaa kuitenkin, että mitkään tarjoukseen liittyvät ehdot eivät ole ristiriidassa Myyntisopimuksen ja Käyttöehtojen kanssa. Tämä tarkoittaa, että lisätessään ehtoja Myyntisopimukseen Myyjä on velvollinen tarkistamaan huolellisesti, etteivät mitkään näistä ehdoista ei ole ristiriidassa Käyttöehtojen ja/tai Myyntisopimuksen kanssa, ja varmistamaan, että ehdot ovat kaikkien sovellettavien lakien, myös kuluttajalainsäädännön, mukaisia. Mikäli näiden Käyttöehtojen ja Myyjän ehtojen välillä on ristiriitaa, Käyttöehdot ovat aina ensisijaisia. Lue kaikki asiakirjat huolellisesti. 
 • Veloitamme sinulta maksun, kun käytätPalveluitamme. Veloitamme Palveluidemme käytöstä maksun, jota ei ole mahdollista palauttaa. Ostajan komissio (‘Huutokauppamaksu’) on 9% Ostohinnasta (mukaan lukien ALV, mikäli se veloitetaan). Lisäämme tämän summan Ostohintaan. Myyjät maksavat palkkion, joka on 12,5% Ostohinnasta ('Myyjän komissio'), joka ei sisällä ALV:ia. Myyjän komissio vähennetään Ostohinnan maksusta. Mikäli Huutokauppamaksuun tai Myyjän komissioon liittyy muita veroja, on Ostajan sekä vastaavasti Myyjän, vastuulla varmistaa, että nämä verot maksetaan asianomaisille veroviranomaisille. Mikäli meitä pidetään Myyjänä (perustuen direktiiviin 2006/112/EY ja sen myöhempiin muutoksiin), Ostajan on maksettava tällaiseen myyntiin liittyvät verot ja siksi ne lisätään Ostajan meille maksamaan summaan. Hyväksymällä käyttöehdot suostut nimenomaisesti siihen, että veloitamme maksun sekä Myyjältä että Ostajalta samasta tapahtumasta.
 • Käytämme Palveluntarjoajina Kolmansia osapuolia. Jotta saisit parhaan käyttökokemuksen, voimme käyttää tai suositella sinua käyttämään (täydentäviä) kolmansia osapuolia palveluntarjoajina, kuten maksupalveluntarjoajina tai kuljetusten tarjoajina (jäljempänä ‘Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat’). Verkkomarkkinapaikkamme voi sisältää linkkejä tällaisten Kolmannen osapuolien palveluntarjoajien verkkosivustoille. Tällaisten tuotteiden, palveluiden, sovellusten tai verkkosivustojen käyttöön sovelletaan asiaankuuluvan Kolmannen osapuolen palveluntarjoajan käyttöehtoja ja tietosuoja käytäntöjä.


Artikla 5: Catawiki-tilisi

Ennen kuin pystyt käyttämään palveluitamme, sinun on luotava Catawiki-tili (‘Tili’ tai ‘Käyttäjätili’). Periaatteessa ja sovellettavan lain sallimissa rajoissa, joihin lukeutuu Catawikiin taloudellisia sanktioita koskevat lait, kuka tahansa voi rekisteröityä Catawikiin. Mikäli et kuitenkaan ole täysi-ikäinen tai muulla tavoin oikeudellisesti pätevä toimimaan, sinun on saatava lupa laillisilta huoltajiltasi. Alla on Tilisi käyttöön liittyviä sääntöjä:

 • Antamiesi tietojen tulee olla oikeita. Kun luot Tiliäsi, sinun on annettava täydelliset, totuudenmukaiset tiedot itsestäsi tai yrityksestäsi. On kiellettyä antaa vääriä tietoja, esiintyä toisena henkilönä tai yrityksenä Tilisi kautta tai käyttää Tiliäsi toisen henkilön puolesta Käyttöehtojemme tai käytäntöjemme kiertämiseksi. Nämä tiedot on pidettävä aina ajan tasalla. Catawiki ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat Käyttäjän antamista vääristä tai virheellisistä tiedoista.
 • Valitse oikeanlainen käyttäjänimi. Tilisi (ja tarvittaessa Myyjän) käyttäjänimen on oltava asianmukainen eikä se saa olla loukkaavana, mauton tai harhaanjohtava, eikä se saa loukata kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia tai muutoin rikkoa Käyttöehtoja.
 • Suojaa Tiliäsi. Sinun tulee pitää käyttäjänimesi ja salasanasi yhdistelmä aina salassa. Olet yksin vastuussa kaikesta Tiliisi liittyvästä toiminnasta. Meillä on oikeus olettaa, että vain sinä voit kirjautua sisään käyttämällä käyttäjänimeäsi ja salasanaasi.
 • Tilisi rajoitukset. Jotta Verkkomarkkinapaikkamme pysyisi turvallisena ja luotettavana, pidätämme oikeuden (i) kieltää sinulta mahdollisuuden luoda tai poistaa Tilin, (ii) rajoittaa Tilisi käyttöä, (iii) sulkea Tilisi ja (iv) poistaa oikeutesi käyttää Tiliäsi.
 • Sinuun liittyvien tilien rajoitukset. Edellä mainitun lisäksi voimme myös jäädyttää, rajoittaa tai sulkea Verkkomarkkinapaikkamme käytön kaikkien muiden käyttämiesi Tilien kautta, jotka liittyvät sinuun tai joita käytetään ohjeidesi mukaisesti ('Kytköstilit'). Saatamme olettaa että Tili(t) on sinun käytössäsi, mikäli pystymme automaattisesti tai manuaalisesti löytämään tarpeeksi yhteneväisyyksiä Tilien datapisteiden välillä. Näin ollen voimme ryhtyä mihin tahansa Myyjän ehdoissa ja/tai Ostajan ehdoissa lueteltuihin suojatoimenpiteisiin kaikkia Kytköstilejä vastaan. Mikäli et ole samaa mieltä havainnoistamme, sinun on toimitettava todistus meille siitä, että kyseiset Tilit eivät ole kytköksissä sinuun. 
 • Mikäli rikot Käyttöehtojamme, sinun ei ole enää sallittua käyttää alustaamme tai rekisteröityä sen Käyttäjäksi. Mikäli olemme rajoittaneet oikeuksiasi alustallamme Käyttöehtojamme mukaisesti, sinun ei ole enää sallittua rekisteröityä uudelleen tai käyttää Verkkomarkkinapaikkaamme toisen Käyttäjän Tilin kautta.


Artikla 6: Huutokaupan säännöt

Seuraavia sääntöjä sovelletaan sen varmistamiseksi, että Verkkohuutokaupat toimisivat sujuvasti ja jottei siellä esiintyisi Käyttöehtojemme vastaista, moraalitonta, vilpillistä ja laitonta toimintaa: 

 • Ohjeemme ovat sitovia. Sinun on noudatettava kaikkia Verkkohuutokauppojamme kohtuullisia ohjeita, jotka olemme antaneet tai jotka on annettu meidän puolestamme. Tilanteissa, jotka eivät kuulu Käyttöehtojemme piiriin, joissa osapuolien välillä on riita tai joissa ilmenee muita ristiriitaisuuksia, me päätämme, miten edetä. Mikäli esimerkiksi on Kohteen aitoudesta ilmenee epäilyksiä, voimme ohjeistaa sinua lähettämään Kohteen meille.
 • Jokainen tarjous on sitova. Jokainen verkkohuutokauppojemme automaattisen järjestelmän kautta tehty tarjous ('Tarjous') on sitova, ja kaikki Tilisi kautta tehdyt Tarjoukset katsotaan sinun tekemiksesi, vaikka Tarjouksen olisi tehnyt joku muu, joka käyttää Tiliäsi.
 • Emme salli ‘shill bidding’ -toimintaa. Shill bidding -toiminnalla tarkoitetaan sitä, että joku tekee tarjouksen Kohteesta nostaakseen keinotekoisesti sen hintaa, haluttavuutta tai haettavuutta. Shill bidding -toiminta ei riipu siitä, tunteeko tarjoaja Myyjän. Kun joku joka kuitenkin tuntee Myyjän tekee Kohteesta tarjouksen, hänelle saattaa olla Myyjän Kohteesta sellaista tietoa, jota muilla Käyttäjillä ei ole. Tämä voi luoda epäreilun edun tai saada toisen Ostajan maksamaan enemmän, kuin heidän pitäisi. Haluamme varmistaa, että Verkkohuutokauppamme on oikeudenmukainen kaikille sen Käyttäjille, ja tästä syystä emme hyväksy Catawikillä shill bidding -toimintaa. Sinun ei ole sallittua tehdä tarjouksia omista Kohteistasi tai tuntemiesi henkilöiden Kohteista. Et myöskään saa antaa henkilön, johon olet jotenkin yhteydessä, tehdä tarjouksia Kohteistasi tai ohjeistaa muita henkilöitä tekemään tarjouksia Kohteistasi. 
 • Emme salli alustamme ulkopuolisia Tarjouksia.Käyttäjiemme ei ole sallittua osallistua toimintaan, joka tarkoituksena on välttää Catawikin maksuja, olipa se tarkoituksellista tai ei. Tällaiseksi toiminnaksi luetaan:
  • Osto- tai myyntitarjousten tekeminen Catawikin ulkopuolella;
  • Sellaisten sivustojen, esineiden tai katalogien linkittäminen, joita joita voidaan käyttää esineiden tilaamiseen Catawikin ulkopuolelta;
  • Ostajan pyytäminen tekemään lisäostoksia tai hyväksymään ehtoja, jotka eivät kuulu listaukseen;
  • Sopimusten peruuttaminen tai noudattamatta jättäminen huutokaupan sulkeutumisen jälkeen, koska haluttua hintaa ei saavutettu;
  • Liiallisten toimituskulujen ja lisämaksujen veloittaminen, jotka eivät jo sisälly esineen hintaan, tai Myyjän komission siirtäminen Ostajalle; ja
  • Tilausten virheellinen peruuttaminen käyttämällä "Ostaja ei ole maksanut" -syytä tai maksusta kieltäytyminen onnistuneen kaupan lopussa.
 • Sinun ei ole sallittua ottaa yhteyttä muihin Käyttäjiin tai kolmansiin osapuoliin tarkoituksena solmia Catawikin ulkopuolisia Myyntisopimuksia. Verkkomarkkinapaikaamme ilmoitettujen Kohteiden osalta ei ole sallittuaottaa suoraan yhteyttä muihin Käyttäjiin tai kolmansiin osapuoliin myyntisopimuksen solmimiseksi Catawikin ulkopuolella. Tämä rajoitus on tarpeen, koska Kohteen myyminen toisen myyntikanavan kautta, kun se on tarjolla jossain Verkkohuutokaupoistamme, merkitsisi Käyttäjiemme luottamuksen rikkomista lisäksi myös Käyttöehtojemme ja Myyntisopimuksen suoraa rikkomista (koska sen mukaisia velvoitteita ei voitaisi enää täyttää).
 • Verkkohuutokaupat päättyvät ajan loppuessa. Mikäli tarjous tehdään Verkkohuutokaupan viimeisen minuutin aikana, huutokauppaan lisätään aikaa.
 • Saatamme pyytää sinulta joitain lisävarmenteita ennen tarjouksen hyväksymistä. Sinua voidaan pyytää antamaan ylimääräinen huutajan lisävarmenne ennen kuin voit tehdä tarjouksen Kohteesta. Näihin kuuluu esimerkiksi luotto- tai pankkikorttitietojesi syöttäminen, jotta tarjouksesi voidaan vahvistaa asianmukaisesti, tai maksun varmentaminen muulla tavoin. 
 • Tiettyihin ostoksiin voidaan soveltaa erityisiä tai täydentäviä ehtoja. Tiettyjen Kohteiden, mukaan lukien muun muassa alkoholijuomien, aseiden (antiikkiaseet mukaan luettuina), ostamiseen ja/tai myyntiin voidaan soveltaa erityisiä tai täydentäviä ehtoja ja/tai lakisääteisiä ikävaatimuksia. Tällaisia Kohteita suojellaan esimerkiksi kulttuuriperintöä koskevan lainsäädännön nojalla, tai uhanalaisia (kasvinosien) ja eläimiä koskevan lainsäädännön (kuten CITES-sopimuksen) nojalla. Tällaisia erityisiä tai täydentäviä ehtoja voidaan määrätä Verkkomarkkinapaikallamme tai Catawikin viesteissä tai sähköposteissa, minkä jälkeen ne ovat olennainen osa Käyttöehtoja. Olet sidottu tällaisiin erityisiin tai lisäehtoihin, mikäli tarjoat tällaisia Kohteita myyntiin tai teet tarjouksen tällaisista Kohteista. Näihin kuuluvat kaikki lisätoimenpiteet, joita Catawiki pyytää sovellettavan lain noudattamiseksi, mukaan lukien Catawikiin sovellettavia taloudellisia sanktioita koskevat lait ja asetukset. Sinun on noudatettava niitä sekä ymmärrettävä ja hyväksyttävä, että tällaisista tiedoista ja toimenpiteistä kieltäytyminen oikeuttaa Catawikin olemaan suorittamatta Palveluitaan. 
 • Voimme lopettaa osallistumisesi Verkkohuutokauppaan. Meillä on oikeus keskeyttää tilapäisesti tai pysyvästi estää mahdollisuutesi tehdä tarjouksia tietyistä Kohteista tai tietyissä Verkkohuutokaupoissa milloin tahansa (ennen Verkkohuutokauppaa, sen aikana ja sen jälkeen).
 • Voimme poistaa Tarjouksen verkkohuutokaupasta. Olemme oman harkintamme mukaan  oikeutettuja poistamaan Tarjouksen käynnissä olevasta Verkkohuutokaupasta, mikäli pidämme sitä tarpeellisena esimerkiksi mahdollisen väärinkäytön tai petoksen sattuessa tai ilmeisestä virheestä johtuen.
 • Voimme poistaa Kohteen Verkkohuutokaupasta. Meillä on oikeus oman harkintamme mukaan poistaa Kohde tulevasta tai käynnissä olevasta Verkkohuutokaupasta, mikäli pidämme sitä tarpeellisena. Mikäli poistamme Kohteen, myös kaikki tehdyt Tarjouksen poistetaan.
 • Voimme pidentää Verkkohuutokauppojen/Kohteiden kestoa. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, mutta oman harkintamme mukaan, voimme pidentää Verkkohuutokauppaa tai Kohdetta niin, että ne päättyvät jonakin toisena päivänä tai kellonaikana.
 • Voimme poikkeusoloissa purkaa Myyntisopimuksen. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen ylivoimaiseen esteeseen, (epäiltyihin) petoksiin tai laittomaan toimintaan, Verkkomarkkinapaikkamme virheisiin tai katkoksiin tai tilanteisiin, joissa Catawikille tai Käyttäjillemme on olemassa vakavien haittavaikutusten riski, Catawikilla on oikeus purkaa Myyntisopimus (‘ontbinding’), ilman laiminlyöntiä tai sen ilmoitusta, tai ilman muuta muodollisuusehtoa. Olet peruuttamattomasti samaa mieltä siitä, että Catawikillä on tämä (kolmannen osapuolen) oikeus Myyntisopimuksen nojalla ja että tähän oikeuteen voidaan vedota sinua vastaan. Lisäksi myönnät Catawikille peruuttamattoman valtuusen vedota tähän oikeuteen.


Artikla 7: Verkkomarkkinapaikkamme käyttö

 • Palvelumme eivät välttämättä ole tietyissä maissa asuvien Käyttäjien käytettävissä. Tämä koskee myös maita, joita kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajat eivät tue, kauppasaarron kohteena olevat tai pakotteiden kohteena olevat maat tai maat, joiden markkinat eivät ole kaupallisesti kannattavia Catawikille. Meillä on oikeus rajoittaa mahdollisuuttasi luoda Tilin, tehdä Tarjouksista tai myydä Kohteita, mikäli asut jossain näistä ei-tuetuista maista. MIkäli asut maassa, joka on ei-tuettujen maiden luettelossa ja olet jo luonut Tilin, ilmoitamme asiasta sinulle ja rajoitamme Palveluidemme saatavuutta kyseisen tilin kautta tai poistamme kyseisen Tilin. Löydät luettelon tuetuista myyntimaista täältä ja tuetuista ostajamaista täältä.
 • Tilisi on sinun vastuullasi ja käytät online Verkkomarkkinapaikkaamme omalla vastuullasi. Tämä koskee myös teknisten käyttötapoja, kuten tietokoneen ja Internet-yhteyden käyttöä käyttäessäsi Verkkomarkkinapaikkaamme. 
 • Käyttämällä Verkkomarkkinapaikkaamme sinun on noudatettava kaikkia sovellettavia kansallisia, eurooppalaisia ja kansainvälisiä lakeja, jotka koskevat tarjousten tekemistä, ostamista ja myyntiä Verkkomarkkinapaikkamme kautta.
 • Sinun ei ole sallittua ja takaat, ettet sinä tai kukaan puolestasi toimiva henkilö ole (i) Nimetty kansalliseksi tai estetyksi henkilöksi (SDN), (ii) muutoin sellaisten talouspakotteiden määräysten tai muiden Yhdysvaltojen lakien alainen, jotka kieltäisivät tai rajoittaisivat Verkkomarkkinapaikkamme käyttöä, iii) Yhdistyneen kuningaskunnan, EU:n tai sen jäsenvaltioiden antamien talouspakotesäännösten nojalla nimetty, (iv) ja/tai alakohdassa määriteltyjen henkilöiden omistuksessa tai määräysvallassa (i) (yksittäin tai yhdessä) ja/tai (iii) muutoin Catawikiin sovellettavien taloudellisten seuraamusten alainen (yhdessä "Rajoitettu osapuoli") ja ettet toimi jonkun muun Rajoitetut osapuolen puolesta.
 • Sitoudut siihen, ettet toimi tavoilla, jotka voivat aiheuttaa kohtuutonta ja/tai suhteetonta rasitusta Verkkomarkkinapaikkamme infrastruktuurille ja/tai jotka voivat haitata Verkkomarkkinapaikan toimivuutta. Sitoudut olemaan yrittämättä takaisinmallintaa tai saada lähdekoodia, käyttämättä troijalaisia, viruksia, botteja tai muita sovelluksia tai työkaluja, jotka voisivat vahingoittaa Catawikiä, tehdä siitä saavuttamattoman tai joiden tarkoituksena on kiertää turvatoimia.


Artikla 8: Sinun Käyttäjätietosi

Kun käytät Verkkomarkkinapaikkaamme, voit ladata tiettyjä materiaaleja, kuten Kohteiden kuvauksia, valokuvia, sertifikaatteja, lausuntoja, viestejä, tarjouksia ja/tai ilmoituksia ("Käyttäjämateriaali"). Seuraavat säännöt koskevat kaikkia lataamasi Käyttäjämateriaaleja:

 • Ymmärrät ja hyväksyt, että olet vastuussa kaikesta Käyttäjämateriaalista, jonka lisäät Verkkomarkkinapaikkaamme. 
 • Hyväksyt ja sitoudut siihen, että Käyttäjämateriaali, jonka lataat tai sijoitat alustallemme:
  • Ei ole harhaanjohtavaa, sopimatonta tai väärää;
  • Ei ole millään tavalla syrjivää tai muutoin loukkaavaa, aiheuta väkivaltaa ja/tai häirintää toiselle henkilölle tai muille ihmisille, eikä ole ristiriidassa yleisen moraalin tai hyvän maun kanssa, ei ole väkivaltainen, ei sisällä pornografista materiaalia tai linkkejä pornografisille verkkosivustoille, eikä se edistä laittomaa toimintaa;
  • Ei sisällä ketjukirjeitä, roskapostia tai spämmiä, eikä linkkejä verkkosivustoille, olivatpa ne kaupallisia tai ei;
  • Ei aiheuta kielteistä vaikutusta Catawikin ja sen tytäryhtiöiden ja/tai työntekijöiden maineeseen tai hyvään nimeen;
  • Ei ole rasite, ei ole ristiriidassa minkään lain tai määräysten kanssa tai näiden Käyttöehtojen kanssa, ei loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia, eikä se ole muutoin lainvastainen kolmansia osapuolia tai Catawikia kohtaan; ja
  • Mikäli tällainen Käyttäjämateriaali sisältää henkilötietoja, Käyttäjämateriaalin lataaminen tai sijoittaminen on sovellettavien tietosuojalakien mukaista.
 • Kuitenkin, myönnät meille ilmaisen, esteettömän, maailmanlaajuisen, rajoittamattoman ja peruuttamattoman lisenssin käyttää ja levittää Käyttäjämateriaaliasi julkisesti kaikilla tavoilla jotka katsomme tarpeellisiksi (myös markkinointitarkoituksiin). Säilytät kaikki immateriaalioikeudet omaan Käyttäjämateriaaliisi. 
 • Tämän lisenssin avulla voimme mainostaa kohteita ja Verkkomarkkinapaikkaamme missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta, verkossa tai muualla. Voimme tällä lisenssillä käyttää materiaaliasi markkinoinnissa sivustollamme tai muissa materiaaleissa (mukaan lukien sosiaalisessa mediassa) Kohteesi ja Verkkomarkkinapaikkamme markkinointitarkoituksessa. Siksi lisenssi ei myöskään pääty, mikäli Tilisi poistetaan tai päätät lopettaa Verkkohuutokauppamme käytön. Sitoudut myös siihen, ettet käytä mitään moraalisia oikeuksia meitä vastaan käyttäessämme Käyttäjämateriaaliasi.
 • Meillä on oikeus kääntää Kohteen Käyttäjämateriaali (myös konekäännösten avulla), jotta Kohteita voidaan huutokaupata useissa eri maissa. Voimme oman harkintamme mukaan ja poikkeuksellisissa olosuhteissa muuttaa Kohteen kuvausta, poistaa Kohteen huutokaupasta, purkaa Myyntisopimuksen tai peruuttaa kaupan. Kaupan peruminen tarkoittaa, että Catawikin fasilitoiva rooli Myyntisopimuksen tekemisessä ja/tai täyttämisessä päättyy välittömästi ja peruuttamattomasti. Tällaisia olosuhteita ovat virheelliset Kohteen kuvaukset ja käännösvirheet. 
 • Mikäli näemme syyn tehdä niin, meillä on oikeus poistaa tai muuttaa Käyttäjämateriaalia Verkkomyyntipaikassamm, ilman vastuuta mistään vahingoista ja ilman velvollisuutta maksaa mitään korvausta.
 • Mikäli pidät tiettyä käyttäjämateriaalia laittomana, pyydämme sinua ilmoittamaan tästä meille. Lisätietoja siitä, miten voit ilmoittaa asiasta meille löydät täältä. Meillä on velvollisuus poistaa selvästi laiton Käyttäjämateriaali ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen. Voimme kieltäytyä pyynnöstä estää tai poistaa Käyttäjämateriaalia tai lopettaa toiminta, mikäli olemme huolissamme ilmoituksen pätevyydestä tai toimitettujen todisteiden laillisuudesta.


Artikla 9: Sulkeminen, keskeyttäminen ja muut toimenpiteet

 • Sulkeminen. Käyttäjä voi sulkea Tilinsä milloin tahansa. Meillä on oikeus kieltäytyä Tilisi poistamisesta, mikäli sinun on vielä suoritettava tiettyjä velvoitteita (kuten maksu- tai toimitus velvoitteita) Catawikiä tai muita Käyttäjiä kohtaan tai mikäli on mahdollista, että äskettäin myydyistä Kohteista saatetaan vielä avata selvitys. 
 • Tilin sulkeminen Catawikin edun vuoksi. Rajoittamatta alla määritettyjä oikeuksiasi saatamme sulkea Tilisi, mikäli meillä on laillinen velvollisuus rajoittaa Palvelujamme sinulle tai mikäli se ei enää ole liiketoimintamme etujen mukaista tarjota Palveluita sinulle. Tähän sisältyy epäselvyyksien välttämiseksi kaikki tilanteet, joissa Catawiki määrittää tai on toimivaltaisen viranomaisen ohjeistama, että olisi Catawikiin sovellettavien taloudellisia sanktioita koskevien lakien ja määräysten mukaan kiellettyä tai rangaistavaa tarjoa Palveluita sinulle. 
 • Syystä johtuva sulkeminen Catawikin toimesta. Näiden Käyttöehtojen rikkominen voi johtaa Tilisi välittömään sulkemiseen ilman vaatimuksia muodollisuuksista (esim. ilmoitusta laiminlyönnistä). 
 • Palveluiden keskeyttäminen. Meillä on oikeus keskeyttää Palvelumme sinulle, mikäli meillä on riittäviä syitä uskoa, ettet toimi näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että voimme keskeyttää kaikkien käyttämiesi Tilien käytön, sekä sellaisten Tilien käytön, joita käytetään ohjeidesi mukaisesti.
 • Saatamme asettaa vaateita. Omien ja muiden Käyttäjien oikeuksien turvaamiseksi (esim. mikäli rikot Käyttöehtojamme) meillä on aina ja oman harkintamme mukaan oikeus (a) keskeyttää maksusi tai hyvityksesi, (b) pidättää maksusi, (c) suoraveloitus tai hyvittää kaikki taloudelliset vaateemme, jotka meillä saattaa olla sinua kohtaan, (d) turvautua maksuusi tai hyvitykseesi täyttääksesi kaikki taloudelliset saatavat, joita meillä saattaa olla sinua kohtaan, ja (e) keskeyttää tai peruuttaa maksusi, kunnes olet suorittanut Myyntisopimuksen tai noudattanut ohjeitamme. Mikäli jokin näistä toimista on säännelty sovellettavalla lailla, voimme suorittaa niitä vain sovellettavan lain mukaisesti, mukaan lukien sovellettavat taloudellisia sanktioita koskevat lait ja määräykset.
 • Saatamme ryhtyä lisäsuojatoimenpiteisiin. Edellä mainitun lisäksi voimme ryhtyä muihin toimenpiteisiin suojataksemme Verkkomarkkinapaikkaamme ja muita Käyttäjiämme loukkaavalta, vilpilliseltä tai muuten sopimattomalta käytökseltä tai noudattaaksemme sovellettavia lakeja, mukaan lukien Catawikiin sovellettavia taloudellisia sanktioita koskevia lakeja ja määräykset. Myyjän ehdot ja/tai Ostajan ehdot sisältävät lisätoimenpiteet, joita voimme toteuttaa.


Artikla 10: Catawikin teolliset- ja tekijänoikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeus-, tavaramerkki-ja tietokantaoikeudet verkkomarkkinapaikkaan ja tietokantaan, mukaan lukien rajoituksetta tekstit, kuvat, design, valokuvat, ohjelmistot, audiovisuaaliset palvelut ja muu materiaali, kuuluu Catawikille ja lisenssinhaltijoillemme. Näiden Käyttöehtojen mukaisesti myönnämme sinulle rajoitetun, henkilökohtaisen, peruutettavissa olevan,ei edelleen lisensoitavan, ei-siirrettävän oikeuden käyttää Verkkomarkkinapiakkaamme ja tarkastella tietoja tavalla ja muodossa, jossa se on saatavilla meidän alustallamme.


Artikla 11: Verkkomarkkinapaikkamme käyttö

Catawikillä on aina ja ilman ennakkoilmoitusta lupa tehdä menettelyllisiä, teknisiä, kaupallisia tai muita muutoksia ja/tai parannuksia alustallamme. Meillä on myös valtuudet lopettaa Verkkomarkkinapaikkamme (väliaikaisesti) ja/tai rajoittaa Verkkomarkkinapaikkamme käyttöä, mikäli (a) se on mielestämme tarpeen (esim. kohtuudella välttämättömän Verkkomarkkinapaikkamme ylläpidon yhteydessä); tai b) ylivoimaisen esteen sattuessa sekä (a) ja (b) alakohdan tapauksessa ilman minkäänlaista vastuuta vahingosta että ilman velvollisuutta maksaa mitään (korvauksen muotoa).


Artikla 12: Takuut ja vastuut

 • Olemme sitoutuneet tekemään Verkkomarkkinapiakastamme parhaan mahdollisen, mutta ymmärrät, että Palvelumme tarjotaan "sellaisenaan" ja ilman minkäänlaista takuuta (nimenomaista tai epäsuoraa).
 • Emme takaa, että (i) Verkkomarkkinapaikkamme on turvallinen tai käytettävissä kaikkina ajankohtina ja kaikkialla, (II) mahdolliset viat tai virheet korjataan, (III) markkinapaikalla ei ole viruksia tai muita haitallisia materiaaleja, tai (IV) Verkkomarkkinapaikkamme käytön tulokset vastaavat odotuksiasi. 
 • Mikäli Verkkomarkkinapaikkamme ei ole käytettävissä tai siinä ilmenee toimintahäiriöitä tai virheitä tai ylivoimaisen esteen sattuessa, meillä on oman harkintamme mukaan oikeus ryhtyä asianmukaisiksi tai tarpeellisiksi katsomiimme toimenpiteisiin. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa: Verkkohuutokauppojen (Kohteiden) pidentäminen, Kohteiden poistaminen Verkkohuutokaupoista, kauppojen peruuttaminen ja Myyntisopimusten purkaminen Käyttäjien puolesta. 
 • Siltä osin kuin lainsäädäntö sallii, emme ota minkäänlaista vastuuta vahingoista, jotka johtuvat:
  • Palvelujen tarjoamisesta, mukaan lukien mutta rajoittumatta, vahinkoingoista, jotka aiheutuvat Verkkomarkkinapaikan käytöstä, vääränlaisesta käytöstä tai muuten;
  • Myyjien tai Ostajien toimista (mukaan lukien Kohteiden toimituksesta ja kuljetuksesta) ja/tai Ostajan ja Myyjän välisestä Myyntisopimuksen purkamisesta;
  • Catawikin peruuttaman kaupan tai Catawikin purkaman Myyntisopimuksen johdosta;
  • Automaattisesti tekemistämme arvioista, joihin sisältyvät Kohteiden arvojen, vähittäishintojen, ja/tai Kohteiden tuottojen arviot. Emme takaa, että nämä arviot ovat oikeita, ja siksi meitä ei voida pitää vastuussa siitä, mikäli Kohteet osottautuvat arvokkaimmiksi tai vähemmän arvokkaiksi kuin arviomme;
  • Tekstin mahdollisista virheistä, jotka ovat koituneet konekäännöksen virheestä;
  • Käyttäjämateriaalista (kuten Kohteiden kuvauksista ja kuvista), joka on laitonta tai loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia
  • Verkkomarkkinapaikan laittomasta käytöstä
  • Kolmannen osapuolen palveluntarjoajien palvelujen käytöstä ja kolmansien osapuolten palveluntarjoajien (palvelujen) toimista ja laiminlyönneistä ja
  • Siitä, ettei verkkomarkkinapaikkamme ole saatavilla, sen teknisistä ongelmista tai muista Verkkomarkkinapaikkamme virheistä.
 • Vastuun rajoitus. Mikäli Catawiki on edellä mainitusta huolimatta vastuussa mistään vahingoista mistä tahansa syystä, olemme vastuussa vain niistä suorista vahingoista, joita kärsit sellaisen puutteen tai väärän teon seurauksena, joka voi johtua meistä. Emme joka tapauksessa ole vastuussa epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien muun muassa menetetyt tulot, menetetyt voitot, pienemmät tulot ja odotustappiot. Välittömiin vahinkoihin kuuluvat vain todelliset (taloudelliset) menetykset, sekä kohtuulliset kustannukset, jotka ovat aiheutuneet välittömän vahingon ehkäisemisestä tai rajoittamisesta, sekä kohtuulliset kustannukset, jotka ovat aiheutuneet vahingon syyn, vastuun ja välittömän vahingon määrittämisestä. Mikäli Catawiki on vastuussa vahingoista mistä tahansa syystä, vastuumme rajoittuu korkeintaan seuraaviin summiin: i) Käyttäjän meille maksama Huutokauppamaksu viimeisen kolmen kuukauden aikana ennen tapahtumaa tai ii) € 500 (viisisataa euroa). Tämä vastuunrajoitus koskee myös johtoamme, johtajiamme, työntekijöitämme, edustajiamme ja laillisia seuraajiamme. Tämä ei sulje pois vastuutamme Törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta rikkomuksesta, jonka Catawiki on tehnyt, tai vahingoista, jotka johtuvat hengen, ruumiin tai terveyden vahingoittamisesta.
 • Ilmoita meilel suunnatusta vaatimuksesta ajoissa. Sinulla on oikeudellinen vastuu varmistaa oikea suorituskykymme ja valittaa mahdollisista puutteista velvoitteidemme täyttämisessä. Täten suostut varmistamaan, että toimimme oikein, ja valittamaan mahdollisista velvoitteidemme laiminlyönnistä meitä kohtaan kirjallisesti kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun olet vastaanottanut Palveluitamme. Toimintahäiriö, josta ei ilmoiteta meille tämän kuuden (6) kuukauden valitusjakson aikana, katsotaan rauenneen, eikä valitusta voida enää tehdä meitä vastaan.
 • Vanhentumisaika. Kaikki Catawikia vastaan esitetyt vaateet, mukaan lukien muun muassa vahingonkorvausvaatimukset, perusteettomaan maksuun perustuvat vaateet tai vaatimukset, jotka koskevat velvoitteidemme täyttämistä sinua kohtaan, raukeavat kahdentoista (12) kuukauden kuluttua. Tämä kahdentoista (12) kuukauden ajanjakso on pätevä myös silloin, mikäli meidän on maksettava tai hyvitettävä sinulle jotain, mutta et ole lähettänyt meille tarvittavia yhteystietoja, henkilökohtaisia ja / tai pankkitietoja tehdäksemme niin, kun olemme pyytäneet sitä (vähintään kerran) postitse tai puhelimitse. Tällaisissa tilanteissa vanhentumisaika alkaa siitä hetkestä, kun (i) maksu on tullut maksettavaksi tai (II) kun Myyntisopimus on purettu Käyttäjän puoelsta.


Artikla 13: Vahingonkorvaus

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa korvaat meille ja kaikille Catawikiin sidoksissa oleville yrityksille sekä johdollemme, johtajillemme, työntekijöillemme, edustajillemme ja laillisille seuraajillemme muiden Käyttäjien ja muiden kolmansien osapuolten vaateet ja kaikki vahingot ja kustannukset (mukaan lukien kustannukset, jotka aiheutuvat mahdollisten vahinkojen korvaamisesta), jotka Catawiki kärsii johtuen (i) Käyttöehtojen rikkomisesta, (ii) Myyntisopimuksen rikkomisesta, (iii) sopimattomasta käytöksestä Verkkomarkkinapaikkamme käytön aikana, (iv) lakien, asetusten tai kolmansien osapuolten oikeuksien rikkomisesta ja /tai (v) vääristä teoista.


Artikla 14: Erimielisyydet muiden Käyttäjien kanssa

Odotamme Käyttäjien ratkaisevan kaikki erimielisyydet keskenään. Catawiki pyrkii toimimaan sovittelijana kohtuullisissa määrin Ostajan ja Myyjän välillä. 

 • Jotta voimme auttaa sinua, kaikista Myyjän ja Ostajan välisistä valituksista ja kiistoista on ilmoitettava meille mahdollisimman pian asiaankuuluvan ongelman syntymisen jälkeen. Yritämme auttaa sinua ratkaisemaan riita-asian hyvässä uskossa ja Käyttöehtojemme mukaisesti.
 • On kuitenkin mahdollista, ettei riidoissa päästä tyydyttävään ratkaisuun edes meidän avullamme. Hyväksyt, että tässä tapauksessa voimme päättää oman harkintamme mukaan joko palauttaa Ostajan maksun tai maksaa Myyjälle. Päätöksemme perustuu tietenkin kaikkiin saatavilla oleviin asiaankuuluvaan tietoihin, ja siinä otetaan huomioon mahdolliset Ostajan ja Myyjän väliset sopimukset. Päätöksesi ei vaikuta Myyntisopimuksen pätevyyteen tai sen mukaisiin oikeuksiin. Tekemästämme päätöksestä huolimatta Ostaja ja Myyjä voivat vapaasti vedota Myyntisopimuksen mukaisiin oikeuksiinsa tai keskustella keskenään Myyntisopimukseen liittyvistä vaatimuksistaan. Emme voi olla vastuussa mistään vahingoista tai muista korvauksista Ostajalle tai Myyjälle, jotka liittyvät päätöksiin, jotka olemme tehneet Käyttäjien välisten riitojen ratkaisemiseksi. 
 • Catawiki pidättää oikeuden olla palauttamatta Huutokauppamaksua ja/tai Myyjän komissiota, mikäli Käyttäjät päättävät purkaa Myyntisopimuksen keskenään ja ilman Catawikin osallistumista.
 • Kaikkiin Myyjien ja Ostajien välisiin Myyntisopimuksiin sovelletaan Alankomaiden lakia. Hyväksyt kuitenkin, että kansainvälinen siviilioikeus voi johtaa siihen, että Käyttäjien tekemään Myyntisopimukseen sovelletaan muita (pakottavia) lakeja kuin Alankomaiden lakia.


Artikla 15: Erimielisyydet Catawikin kanssa

Mikäli olet tyytymätön Palveluihimme, kerro tästä meille, niin pyrimme ratkaisemaan ongelmasi. Mikäli emme kuitenkaan löydä asiaan ratkaisua, seuraavat säännöt ovat voimassa sinun ja Catawikin välisessä riita-asiassa:

 • Käyttöehtoihin, Verkkomarkkinapaikkamme käyttöön ja niistä johtuviin kiistoihin sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia. Mikäli olet kuluttaja, tämä lakivalinta jättää ennalleen pakolliset lakisääteiset kuluttajansuojamääräykset asuinmaassasi.
 • Kaikki riitatilanteet, jotka syntyvät sinun ja Catawikin välillä, toimitetaan Amsterdamin piirin toimivaltaiselle tuomioistuimelle, jollei pakottavasta lainsäädännöstä ilmene, että riita on jätettävä toiselle tuomioistuimelle. Kuluttajien osalta riidat on jätettävä Amsterdamin piirin toimivaltaiselle tuomioistuimelle, jollei kuluttaja valitse lain nojalla toimivaltaista tuomioistuinta yhden kuukauden kuluessa siitä, kun Catawiki on vedonnut tähän säännökseen kirjallisesti. 
 • Vaikka haluamme ratkaista ongelmat itse, haluamme sinun tietävän, että voit myös tehdä kantelun viranomaiselle mahdollista oikeudenkäyntiä varten. (Lisätietoa: ODR Platform).


Artikla 16: Käyttöehtojen muuttaminen

 • Voimme milloin tahansa muuttaa tai täydentää Käyttöehtoja julkaisemalla muutetut Käyttöehdot sähköpostitse tai Verkkomarkkinapaikassamme. Mikäli muutos tai täydennys vaikuttaa merkittävästi oikeuksiisi tai velvollisuuksiin, ilmoitamme sinulle sähköpostitse tai saatamme muutokset huomioosi Verkkomarkkinapaikan käytön aikana. 
 • Mikäli jatkat Verkkomarkkinapaikkamme käyttöä sen jälkeen, kun Käyttöehtoja on muutettu tai täydennetty, hyväksyt peruuttamattomasti muutetut tai täydennetyt Käyttöehdot. Mikäli et halua hyväksyä muutettuja tai täydennettyjä Käyttöehtoja, olet aina vapaa lopettamaan Palveluidemme käytön ja poistaa Tilisi.
 • Catawiki voi siirtää näiden Käyttöehtojen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kolmansille osapuolille ja ilmoittaa sinulle, mikäli näin tapahtuu. Mikäli et pidä velvoitteiden siirtoa kolmannelle osapuolelle hyväksyttävänä, sinun on mahdollista lopettaa Verkkomarkkinapaikkamme käyttö ja poistaa Tilisi Käyttöehtojen mukaisesti ja niiden Artikla 9:n mukaisesti.


Artikla 17: Erotettavuus

Mikäli jokin näistä Käyttöehdoista on mitätön tai virheellinen kokonaan tai osittain jostain syystä, Käyttäjä ja Catawiki pysyvät sidottuna jäljellä oleviin Käyttöehtoihin. Korvaamme mitätöidyn ja/tai virheellisen osan (tietyn Käyttäjän tai erityistilanteen osalta) voimassa olevilla säännöksillä. Näillä uusilla säännöksillä on oikeudellisia seurauksia, jotka mukailevat mahdollisimman paljon näitä Käyttöehtoja.


Artikla 18: Ota meihin yhteyttä

Mikäli sinulla on kysyttävää Verkkomarkkinapaikastamme tai näistä Käyttöehdoista, voit ottaa meihin yhteyttä seuraavien yhteystietojen kautta: 


Catawiki B.V.

Sint Jorissteeg 2,

1012 XV Amsterdam

The Netherlands

T - +44 20 3856 4102
T - +31 800 090 0056


Voit myös lähettää sähköpostia yhteydenottolomakkeen kautta.


Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ota meihin yhteyttä