Vilkår og retningslinjer
Vilkår for bruk

Disse vilkårene og betingelsene for bruk og de andre dokumentene vi refererer til nedenfor (referert samlet som våre "vilkår for bruk") regulerer alle måter å bruke vår nettbaserte markedsplass. Ved å gå inn på eller bruke vår nettbaserte markedsplass, godtar du å overholde og være bundet av disse vilkårene for bruk. Vennligst les dem nøye slik at du kjenner dine rettigheter og plikter når du bruker vår nettbaserte markedsplass. Du kan laste ned og skrive ut dette dokumentet.

Artikkel 1: Anvendelse av disse vilkårene for bruk

  • Våre vilkårene for bruk utgjør en juridisk bindende avtale ("avtalen") mellom Catawiki B.V. ("Catawiki", "oss" eller "vi") og deg. De regulerer din tilgang til og bruk av nettstedet til Catawiki, inkludert eventuelle undersider og underdomener av nettstedet, vår mobil, nettbrett, og andre smartenheter applikasjoner, våre applikasjonsprogram grensesnitt (kollektivt, ' programmer '), og alle tilknyttede tjenester som tilbys gjennom våre applikasjoner (kollektivt, våre "tjenester"). Vi vil henvise til våre programmer og tjenester som vår "nettbaserte markedsplass". 
  • Alle andre generelle vilkår gjelder ikke for bruk av vår nettbaserte markedsplass. Hvis det er motstridende informasjon mellom den engelske versjonen av våre vilkår for bruk og andre språkversjoner, råder den engelske versjonen. Eventuelle (juridiske) termer og begreper som brukes i disse vilkårene for bruk vil imidlertid tolkes i henhold til nederlandsk lov.

Artikkel 2: Våre andre gjeldende retningslinjer

Hvis du selger eller kjøper objekter på vår nettbaserte markedsplass, gjelder følgende dokumenter for deg. Disse dokumentene utgjør en integrert del av våre vilkår for bruk og ved å bruke vår nettbaserte markedsplass, godtar du dem.

 • Selgers vilkår. Hvis du tilbyr objekter for auksjon på vår nettbaserte markedsplass, gjelder da selgers spesifikke regler for deg. Les dem her.
 • Kjøpers vilkår. Hvis du tilbyr objekter for auksjon på vår nettbaserte markedsplass, gjelder da kjøpers spesifikke regler for deg. Les dem her.
 • Andre retningslinjer. For å sikre at vår nettbaserte markedsplass regnes for å være trygg og troverdig, har vi flere retningslinjer på plass (f.eks. våre retningslinjer for tilbakemelding og retningslinjer for angrerett i EU). Du finner retningslinjene våre her.

Artikkel 3: Personvern

  • Det er viktig for oss å beskytte dine personlige opplysninger. I våre retningslinjer for personvern, kan du lese hvordan vi behandler dine personlige opplysninger. Ved å bruke vår nettbaserte markedsplass, samtykker du i at vi kan bruke informasjonen din til formålene som er angitt i våre  retningslinjer for personvern
  • For å gjøre det mulig for våre brukere å oppfylle sine forpliktelser i henhold til en kontrakt for salg, gir vi brukere som krever det med nødvendig personlig informasjon (for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer og adresse) til andre brukere. En selger trenger for eksempel denne informasjonen for å kunne sende objektet til en kjøper. Vi kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for nøyaktigheten av personopplysningene til en bruker, som vi deler med en annen bruker. 
  • Både Catawiki og brukeren som mottar personopplysninger, betraktes som separate og uavhengige datakontrollører av personopplysningene i henhold til gjeldende lover og forskrifter om datavern. Hvis Catawiki og en bruker er funnet å være felles datakontrollører av relevante personopplysninger, og hvis Catawiki er saksøkt, bøtelagt, eller på annen måte pådrar seg erstatning for eventuelle mangler som kan tilskrives den brukeren, godtar brukeren å erstatte Catawiki for disse skadene. 
  • Mottar du nok en Brukers personinformasjon, vil du behandle denne informasjonen i tråd med gjeldende (databeskyttelse) lover og regler. Du garanterer du kun vil behandle denne informasjonen for å utøve dine forpliktelser, for å avhjelpe med problemer som har oppstått under eller på grunn av salgskontrakten, eller overholde bestemte juridiske forpliktelser. I noen tilfeller kan det bli påkrevd at du for eksempel lagrer bestemt informasjon for å overholde dine regnskapsforpliktelser. Du kan derimot ikke bruke personlig informasjon til kommersielle formål, for eksempel ved å sende uoppfordret kommunikasjon eller ta kontakt med brukeren på grunn av dette. Bryter du bestemmelsene i denne artikkelen, er du ansvarlig for skader som Catawiki får.

Artikkel 4: Omfanget av tjenestene våre

Catawiki tilbyr en nettbasert markedsplass der du kan by på, kjøpe og selge spesielle gjenstander (' objekter ') via våre nettbaserte, PC-baserte og automatiserte auksjoner (' online auksjon '). Vi anser alle som bruker vår nettbaserte markedsplass som en "bruker" ("du"). Brukere som kjøper objekter kalles "kjøpere" og brukere som selger objekter kalles "selgere". Bruken av tjenester på den nettbaserte markedsplassen vår innebærer at du eksplisitt samtykker til at Catawiki leverer tjenester til både kjøperen og selgeren. Omfanget av våre tjenester er begrenset på følgende måter:

  • Selgere er ansvarlig for objektene de selger. Vi har ingen kontroll over eller ansvar for kvalitet, sikkerhet, lovligheten, eller riktigheten av objekter. Catawiki har bare en rolle som tilrettelegger og støtterolle ved å tilby en nettbasert markedsplass og utfyllende tjenester.
  • Catawiki er ikke en part i salgskontrakten. Kjøpere vil automatisk inngå en kjøpsavtale ("kontrakt for salg") med selger av et bestemt parti for det høyeste budet ("kjøpesummen"). Det vil ikke være noen salgskontrakt hvis selgeren har satt en minstepris (' Reserve pris ') og minsteprisen ikke er oppfylt. Dine plikter og rettigheter i henhold til salgskontrakten finner du i kjøperens vilkår og/eller selger vilkår. Les dem nøye.
  • Vi belaster provisjon for din bruk av våre tjenester. Vi ber om et gebyr for din bruk av våre tjenester. Kommisjonen for kjøpere ("kjøpers kommisjon") er 9% av kjøpsprisen (inkl. mva, hvis aktuelt). Vi vil legge dette beløpet til kjøpsprisen. Selgerne må betale en provisjon på 12,5% av kjøpsprisen ("Selgers kommisjon"), som vil bli trukket fra utbetaling av kjøpsprisen. Hvis det er aktuelt, vil selger kommisjonen bli økt med moms, avgifter (som kildeskatt), plikter og avgifter som kan skyldes.
  • Vi benytter oss av tredjeparts tjenesteleverandører. Vår nettbaserte markedsplass kan inneholde koblinger til tredjeparters nettsteder («tredjeparts tjenesteleverandører»), eller vi kan benytte oss av tilleggstjenestene til tredjeparts tjenesteleverandører, for eksempel betalingstjenester. Din bruk av slike produkter, tjenester, applikasjoner eller nettsteder vil være styrt av og underlagt vilkårene og retningslinjene for personvern for den aktuelle tredjeparts tjenesteleverandøren. 

Artikkel 5: Din Catawiki-konto

Før du kan bruke tjenestene våre, må du opprette en Catawiki-konto («konto»). I prinsippet kan hvem som helst registrere seg hos Catawiki. Men hvis du er yngre enn 18 år, må du få tillatelse fra din formynder (e). Nedenfor finner du reglene som er knyttet til bruken av kontoen din:

  • Gi nøyaktig informasjon. Når du oppretter kontoen din må du oppgi fullstendig, sannferdig informasjon om deg selv eller din bedrift. Det er forbudt å bruke falsk informasjon eller utgi deg for å være en annen person eller bedrift via kontoen din. Du må holde denne informasjonen oppdatert til enhver tid. 
  • Velg et passende brukernavn. Hvis du er i stand til å opprette et brukernavn for kontoen din, ber vi deg om å velge et brukernavn som ikke er eller ikke kan betraktes som støtende eller vulgært, og ikke krenker immaterielle rettigheter til tredjeparter eller på annen måte bryter disse vilkårene for bruk.
  • Beskytt kontoen din. Hold brukernavnet og passord kombinasjonen din hemmelig til enhver tid. Du alene er ansvarlig for all aktivitet relatert til din konto. Vi har rett til å anta at bare du kan logge deg på med ditt brukernavn og passord.
  • Begrensninger på kontoen din. For å sikre at vår nettbaserte markedsplass er og forblir troverdig og trygg, forbeholder vi oss retten (i) til å nekte deg muligheten til å opprette en konto, (II) for å begrense bruken av kontoen din, og (III) å avslutte din rett til å få tilgang til kontoen din.
  • Begrensninger for kontoer knyttet til deg. I tillegg til ovennevnte, kan vi også suspendere, begrense eller avslutte din bruk av vår nettbaserte markedsplass via alle kontoer vi kan koble til deg. Vi kan anta at en konto er relatert til deg eller brukt under dine instruksjoner hvis vi manuelt eller automatisk kan finne nok passende overlappende datapunkter mellom disse ulike kontoene. Følgelig kan vi ta noen av de beskyttende tiltakene som er oppført i gjeldende selger vilkår og/eller kjøper vilkår knyttet til alle kontoer vi anser for å bli brukt av deg eller brukt under dine instruksjoner. I tilfelle du ikke er enig med våre funn, vil du bære bevisbyrden at de relevante kontoene ikke er koblet til deg. 
  • Hvis du bryter våre vilkår for bruk, har du ikke lenger lov til å registrere deg. Hvis vi har begrenset din tilgang til eller bruk av vår nettbaserte markedsplass i tråd med våre vilkår for bruk, har du ikke lov til å registrere en ny konto eller få tilgang til og bruke vår nettbaserte markedsplass gjennom en annen brukers konto.

Artikkel 6: Auksjons-regler

Vi ønsker å sikre at alle våre online auksjoner kjører problemfritt og er fri for ikke-samsvarende atferd. For å sikre dette, har vi satt opp noen auksjon-regler:

  • Våre instruksjoner er bindende. Du er forpliktet til å overholde alle rimelige retningslinjer og instrukser med hensyn til våre online-auksjoner som er gitt av oss eller på våre vegne. Hvis det oppstår situasjoner som ikke dekkes i våre vilkår for bruk, hvis det er en tvist mellom budgiverne, eller hvis andre uregelmessigheter oppstår, vil vi bestemme hvordan du skal fortsette. 
  • Hvert bud er bindende. Alle bud er bindende, og alle bud som gjøres fra kontoen din, anses for å ha blitt gjort av deg, selv om budet er plassert av noen andre som bruker kontoen din.
  • Vi aksepterer ikke shill budgivning. Du har ikke lov til å by på dine egne objekter eller objekter til noen som er koblet til deg. Du har heller ikke lov til å ha noen som er koblet til deg til å by på dine objekter. Vi kaller dette shill budgivning.
  • Ut-av-plattform avtaler godtas ikke. Du har ikke lov til å direkte kontakte andre brukere eller tredjeparter for å inngå en kjøpsavtale utenfor Catawiki for objekter som tilbys på vår nettbaserte markedsplass. 
  • Den elektroniske auksjonen avsluttes når tiden løper ut. Hvis et bud er plassert i løpet av siste minutt av den elektroniske auksjonen, vil ekstra tid bli lagt til auksjonen.
  • Vi kan kreve visse former for sikkerhet før du godtar budet ditt. Vi kan be deg om å sette inn et bestemt beløp eller gi bevis for betalings-sikkerhet på en annen måte før du kan by på et objekt. 
  • Varierende eller supplerende vilkår kan gjelde for visse kjøp. Andre vilkår og opptak og/eller lovbestemte alderskrav kan gjelde for kjøp og salg av visse objekter, inkludert, men ikke begrenset til, alkoholholdige drikkevarer og våpen (inkludert antikke våpen). Supplerende vilkår for å tilby objekter og/eller å gjøre bud kan være fastsatt på nettbaserte markedsplass og/eller i meldinger og/eller e-post fra Catawiki. Du er forpliktet til å overholde dem. 
  • Catawiki kan hindre deg i å delta i en online auksjon. Vi har rett til å gjøre det midlertidig eller permanent umulig for deg å by på objekter når som helst (før, under og etter en online auksjon).
  • Catawiki kan fjerne et bud i en løpende elektronisk auksjon. Vi har etter eget skjønn, rett til å fjerne et bud i en løpende online auksjon hvis vi anser dette som nødvendig (for eksempel i tilfelle mulig misbruk eller bedrageri eller i tilfelle av en åpenbar feil av budgiveren).
  • Catawiki kan fjerne et objekt i en løpende elektronisk auksjon. Vi er berettiget til, etter eget skjønn, å fjerne et objekt fra en planlagt eller pågående online auksjon hvis vi anser dette nødvendig.  Hvis vi fjerner et objekt, blir alle plasserte bud også fjernet.

Artikkel 7: Bruk av vår nettbaserte markedsplass

  • Våre tjenester er kanskje ikke tilgjengelige for brukere som bor i visse land. Dette omfatter land der våre tredjeparts betalings-leverandører ikke støttes, eller som ikke er kommersielt levedyktige til Catawiki. Vi har rett til å begrense deg fra å opprette en konto, og fra budgivning eller salg på nettbasert markedsplass hvis du bor i et forbudt land. Hvis du bor i et land som er lagt til i listen over forbudte land og du allerede har opprettet en konto, vil vi informere deg om dette og begrense tjenestene våre til den aktuelle kontoen.
  • Din Catawiki-konto er ditt ansvar, og du bruker vår nettbaserte markedsplass på egen risiko. Det samme gjelder for din bruk av tekniske midler, for eksempel en datamaskin og en Internett-tilkobling, når du bruker vår nettbaserte markedsplass. 
  • Ved å bruke vår online plattform, er du forpliktet til å overholde alle gjeldende nasjonale, europeiske og internasjonale bestemmelser om budgivning på, tilby opp, kjøpe og selge objekter via vår nettbaserte markedsplass.
  • Du samtykker i å ikke utføre noen handlinger som kan utsette en urimelig og/eller uforholdsmessig stor belastning på infrastrukturen i vår nettbaserte markedsplass og/eller som kan hindre funksjonaliteten til den nettbaserte markedsplassen. Du samtykker i å ikke foreta omvendt utvikling, prøve å skaffe kildekoden, bruke virus, trojanske hester, ormer, boter eller annen programvare eller tekniske verktøy som kan skade markedsplassen på internett, gjøre den nettbaserte markedsplassen utilgjengelig, eller omgå tekniske beskyttelsestiltak.

Artikkel 8: Ditt brukermateriale

Når du bruker vår nettbaserte markedsplass, kan du laste opp visse materialer, for eksempel beskrivelser av objekter, fotografier, spesifikasjoner, meninger, annonser, meldinger, tilbud og/eller kunngjøringer («bruker materiale»). Følgende regler gjelder for ethvert brukermateriale du laster opp:

  • Du forstår og aksepterer at du er ansvarlig og ansvarlig for alt bruker materiale du legger ut på vår nettbaserte markedsplass. 
  • Du erkjenner og godtar at bruker materialet du laster opp eller legger ut på vår nettbaserte markedsplass:
 1. Er ikke misvisende, upassende eller falske
 2. Er ikke diskriminerende på noen måte eller på annen måte støtende, ikke krever vold mot og/eller trakassering av en annen person eller andre mennesker, og etter vår mening er ikke i konflikt med offentlig moral eller god smak, er ikke voldelig, inneholder ikke en kobling til pornografisk materiale eller pornografiske nettsteder, og fremmer ikke til å begå ulovlige aktiviteter
 3. Består ikke av kjedebrev, søppelpost eller spam og inneholder ikke koblinger til nettsteder, kommersielle eller annet
 4. Kan ikke ha en negativ effekt på omdømme eller det gode navnet til Catawiki og våre tilknyttede selskaper og/eller våre direktører
 5. Er ubeheftet, er ikke i konflikt med noen lover eller forskrifter eller med disse vilkårene for bruk, krenker ikke noen rettigheter for tredjeparter, og er ikke på annen måte ulovlig overfor tredjepart eller Catawiki
  • Ved å plassere brukermateriale på vår nettbaserte markedsplass, gir du Catawiki en lisens til å bruke det. Ikke bekymre deg, du vil beholde alle immaterielle rettigheter til ditt brukermateriale. Du gir oss imidlertid en gratis, ubeheftet, global, ikke-eksklusiv, evigvarende og ugjenkallelig tillatelse til å formidle ditt brukermateriale til offentligheten og/eller reprodusere det for alle formål vi anser som nødvendige (inkludert markedsføringsformål). 
  • Denne lisensen tillater oss å markedsføre objektene dine og fremme vår nettbaserte markedsplass i alle formater og gjennom hvilken som helst kanal. Under denne lisensen kan vi oversette ditt brukermateriale og promotere det på vår hjemmeside eller i andre reklamemateriell (inkludert sosiale medier), med mål om å markedsføre virksomheten din og vår nettbaserte markedsplass. Bruk av brukermaterialet hjelper oss å blomstre og er derfor gunstig for alle våre brukere. Det er også grunnen til at lisensen ikke avsluttes når kontoen din slettes, eller du bestemmer deg for å slutte å bruke vår nettbaserte markedsplass. Du samtykker også til ikke å hevde noen moralske rettigheter mot oss for å bruke ditt brukermateriale.
  • Vi har rett til å ha brukermaterialet til et bestemt parti oversatt (inkludert gjennom maskin oversettelse) slik at objekter også kan tilbys i andre land. Vi kan, etter eget skjønn, oppløse salgskontrakten på vegne av en bruker hvis brukeren er påviselig negativt påvirket av en manuell oversettelsesfeil og ingen annen løsning for brukeren blir funnet. Hvis vi blir informert om en feil oversettelse av partiet mens partiet fortsatt er på auksjon, kan vi, etter eget skjønn, justere parti-beskrivelsen eller fjerne partiet fra auksjonen. 
  • Rapportering av ulovlig eller uautorisert innhold. Hvis du mener at bestemte brukermaterialer er ulovlige, ber vi deg om å rapportere dette til oss. Du finner mer informasjon om hvordan du varsler oss her. Vi er kun forpliktet til å fjerne umiskjennelig ulovlige brukermaterialer etter mottak av en melding. Vi kan avvise en forespørsel om å blokkere eller fjerne brukermateriale eller stanse en aktivitet hvis vi har gyldige grunner til å tvile på riktigheten av varselet eller legitimiteten av bevisene som sendes inn.

Hvis vi ser grunn til å gjøre det, har vi rett til å fjerne eller endre brukermateriale fra vår nettbaserte markedsplass, uten å bli holdt ansvarlig for eventuelle skader og uten å være forpliktet til å betale noen kompensasjon.

Artikkel 9: Oppsigelse, suspensjon og andre tiltak

  • Oppsigelse av deg. Du kan når som helst avslutte kontoen din. Vi har rett til å nekte sletting av kontoen din hvis du fortsatt trenger å utføre visse forpliktelser (for eksempel betalings- eller leveringsforpliktelser) mot Catawiki eller andre brukere, eller hvis det er en mulighet for klager knyttet til nylig solgte objekter fortsatt kan oppstå. 
  • Oppsigelse for enkelhets skyld av Catawiki. Uten å begrense våre rettigheter spesifisert nedenfor, kan vi avslutte din konto hvis vi er lovpålagt å begrense våre tjenester til deg, eller hvis det ikke lenger er i vår forretningsinteresse å tilby våre tjenester til deg.
  • Oppsigelse av årsak av Catawiki. Ethvert brudd på disse vilkårene for bruk kan føre til umiddelbar oppsigelse av din konto uten at noen formelle krav (for eksempel en melding om mislighold) er nødvendig. 
  • Suspensjon av våre tjenester. Vi har rett til å suspendere tjenestene våre til deg hvis vi har tilstrekkelig grunn til å tro at du ikke opptrer i samsvar med disse vilkårene for bruk. For å være tydelig, betyr dette at vi kan suspendere din bruk av alle kontoer som brukes av deg eller som betjenes under dine instruksjoner.
  • Vi kan sette av krav. For å sikre våre egne rettigheter og andres brukere (f.eks. Hvis du bryter våre vilkår for bruk), har vi til enhver tid rett til å (a) suspendere utbetalingen eller refusjonen, (b) tilbakeholde betalingen din (c) kompensere for eventuelle økonomiske krav vi måtte ha mot deg med et økonomiske krav som du måtte ha mot oss. Hvis noen av disse tiltakene er regulert av obligatorisk (forbruker) lov, kan vi bare gjøre det i samsvar med slik obligatorisk lov.
  • Vi kan ta ytterligere forholdsregler. I tillegg til ovenstående kan vi iverksette andre tiltak for å beskytte vår nettbaserte markedsplass og andre brukere mot krenkende, bedragersk eller på annen måte upassende oppførsel. Vennligst se gjeldende selger vilkår og/eller kjøper vilkår for ytterligere tiltak vi kan ta.

Artikkel 10: Catawiki intellektuelle eiendomsrettigheter
Alle immaterielle rettigheter, for eksempel opphavsrett, varemerke og databaserettigheter for den nettbaserte markedsplassen og vår database, inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter til tekster, bilder, design, bilder, programvare, audiovisuelle materiale og annet materiale, ligger hos Catawiki eller våre lisensgivere. I henhold til betingelsene i disse vilkårene for bruk, gir vi deg en begrenset, personlig, gjenkallelig, ikke-eksklusive, ikke (sub) lisensier-bar, ikke-overførbar rett til å bruke vår nettbaserte markedsplass og for å vise informasjonen på den måten og i det formatet den er gjort tilgjengelig via vår nettbaserte markedsplass.

Artikkel 11: Tilgjengelighet til vår nettbaserte markedsplass
Catawiki er autorisert til enhver tid og uten forvarsel, for å gjøre prosessuelle, tekniske, kommersielle eller andre endringer og/eller forbedringer til den nettbaserte markedsplassen. Vi er også autorisert til å sette nettbaserte markedsplassen (midlertidig) ut av drift og/eller begrense bruken av nettbaserte markedsplassen hvis det etter vår mening er nødvendig (for eksempel i sammenheng med rimelig nødvendig vedlikehold på den nettbaserte markedsplassen).

Artikkel 12: Garantier og forpliktelser

 • Vi er opptatt av å gjøre vår nettbaserte markedsplass best mulig, men vi er ikke perfekte, og noen ganger kan ting gå galt. Du forstår at tjenesten vår leveres "som den er" og uten noen form for garanti (uttrykt eller underforstått).
 • Vi garanterer ikke at (i) nettbaserte markedsplass vil være sikker eller tilgjengelig på et bestemt tidspunkt eller sted, (II) eventuelle defekter eller feil vil bli korrigert, (III) den nettbaserte markedsplassen vil være fri for virus eller andre skadelige materialer, eller (IV) resultatene av å bruke nettbaserte markedsplass vil oppfylle forventningene dine. 
 • Om den nettbaserte markedsplassen noen gang er utilgjengelig, defekt eller feil oppstår, kan vi, på egen initiativ, gjøre de tiltak som vi mener er passende eller nødvendig. Dette inkluderer, men begrenses ikke til: fjerne objekter fra nett-auksjoner, kansellere transaksjoner og avslutte salgskontrakter på vegne av brukere. Tar vi avgjørelser rundt dette, vil vi alltid ta hensyn til alle parter involvert.
 • Hva vi ikke kan holdes ansvarlig for.
  I den utstrekning det er tillatt i henhold til ufravikelig lovgivning, påtar vi oss ikke noe ansvar for skader som oppstår på grunn av:
 1. Levering av tjenestene våre, inkludert, men ikke begrenset til, skader som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av den nettbaserte markedsplassen eller fra urettmessig handlinger eller på annen måte
 2. Konklusjonen, ytelse (Dette inkluderer levering av objekter), og/eller oppløsning av en salgskontrakt av en kjøper eller selger
 3. Kansellering av en transaksjon ved Catawiki eller oppløsning av en kontrakt for salg av Catawiki på vegne av en bruker
 4. Verdi anslag vi (automatisk) gir for visse objekter. Vi garanterer ikke at disse anslagene er korrekte, og derfor kan vi ikke holdes ansvarlig overhodet i tilfelle objektene viser seg å være verdt mer eller mindre enn anslaget
 5. Eventuelle feil i teksten som et resultat av maskinoversettelser
 6. Brukermateriale (for eksempel fotografier og beskrivelse av objekter)
 7. Ulovlig bruk av den nettbaserte markedsplassen
 8. Vi benytter oss av tredjeparts tjenesteleverandører
 9. Tekniske problemer eller andre feil i vår nettbaserte markedsplass
 • Begrensning av ansvar. Hvis, til tross for ovennevnte, er Catawiki ansvarlig for eventuelle skader av noen grunn, er vi kun ansvarlig for kompensasjon for direkte skader du lider av som følge av en brist eller urettmessig handling som kan tilskrives oss. Direkte skader inkluderer kun materielle skader på varer, rimelige kostnader som påløper for å forebygge eller begrense direkte skade, og rimelige kostnader som påløper for å fastslå årsaken til skaden, ansvar, direkte skade og reparasjonsmetode. Hvis Catawiki er ansvarlig for skader av en eller annen grunn, er vårt ansvar begrenset til det høyeste av følgende beløp: (i) den totale provisjonen vi har mottatt fra den aktuelle brukeren i løpet av tre måneder før handlingen som førte til erstatningsansvar eller (II) € 500 (500 euro). Denne ansvarsbegrensningen utelukker ikke vårt ansvar for grov uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse begått av Catawiki og/eller vår ledelse. 
 • Rapporter et erstatningskrav i tide. Du må rapportere eventuelle skader til oss skriftlig så snart som mulig etter den første opptreden av skadene. Hvert krav om kompensasjon mot Catawiki utløper tolv (12) måneder etter den første opptreden av skadene. 

  Foreldelsesfristen på ett (1) år gjelder også hvis vi må betale eller refundere deg, men du har ikke sendt oss den nødvendige kontakt, personlig, og/eller bankinformasjon for å gjøre det, etter at vi har bedt om det (minst en gang) via post eller telefon. I slike situasjoner vil foreldelsesfristen starte fra det øyeblikket (i) påstanden ble skyldig, eller (II) kontrakt for salg ble oppløst av oss på vegne av en bruker.

Artikkel 13: Skadesløsholdelse

I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, er du ansvarlig for å fullt ut erstatte oss mot krav fra andre brukere eller tredjeparter og alle skader og kostnader Catawiki lider eller pådrar som et resultat av (i) din manglende evne til å utføre vilkårene for bruk, (II) uriktige handlinger ved bruk av vår nettbaserte markedsplass (III) ditt brudd på lover, forskrifter eller tredjeparts rettigheter, eller (IV) en urettmessig handling. Forpliktelsene for skadesløsholdelse i denne artikkelen gjelder også for alle selskaper tilknyttet Catawiki, samt vår ledelse, direktører, ansatte, representanter og juridiske etterfølgere. 

Artikkel 14: Tvister med andre brukere
Vi forventer at brukerne løser eventuelle tvister seg imellom. Men om nødvendig vil Catawiki gjøre rimelige anstrengelser for å megle mellom selgeren og kjøperen. 

  • Eventuelle klager og tvister mellom selger og kjøperen må derfor rapporteres til oss så raskt som mulig. Vi vil forsøke å hjelpe deg med å løse tvisten i god tro og i tråd med våre vilkår for bruk.
  • Selv med vår støtte, er det mulig at tvister ikke kan nå en tilfredsstillende konklusjon.  Hvis dette skjer, godtar du at vi kan velge å enten refundere kjøperen eller betale selgeren. Selvfølgelig baserer vi vår avgjørelse på all relevant informasjon tilgjengelig og tar hensyn til mulige avtaler mellom kjøper og selger. Vi ønsker å klargjøre at vår avgjørelse har ingen effekt på gyldigheten av kontrakten for salg. Til tross for beslutningen vi når, står kjøper og selger fritt til å få sine rettigheter under eller diskutere sine krav knyttet til kontrakt for salg mellom seg. Vi kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for å betale noen skader eller annen kompensasjon til kjøperen eller selgeren hvis de ikke er enige i vår avgjørelse. 
  • Hvis brukerne bestemmer seg for å oppløse kontrakten for salg blant hverandre og uten formidling av Catawiki, mister brukerne retten til å motta refusjon av den aktuelle kjøperen og/eller selger kommisjonen.
  • Alle kontrakter for salg mellom selgere og kjøpere er underlagt nederlandsk lov. Men, du erkjenner at internasjonal privatrett kan resultere i andre gjeldende lover enn nederlandsk lov som gjelder for kontrakten for salg inngått av brukere.

Artikkel 15: Tvister med Catawiki

Hvis du ikke er fornøyd med tjenestene våre, må du gi oss beskjed, så skal vi prøve å løse problemet. I den uheldige situasjonen vi ikke kan finne en løsning, vil følgende regler styre enhver rettslig tvist mellom deg og Catawiki:

  • Disse vilkårene for bruk, bruk av vår nettbaserte markedsplass, og eventuelle tvister som oppstår fra dette, er underlagt nederlandsk lov, med mindre annet er fastsatt i obligatorisk lov.
  • Alle tvister som oppstår mellom deg og Catawiki vil bli sendt til den kompetente domstol i distriktet Amsterdam, med mindre obligatorisk lov fastsetter at tvisten må sendes til en annen domstol. Med hensyn til forbrukerne, må tvister sendes til kompetent domstol i distriktet Amsterdam, med mindre forbrukeren velger en domstol som er kompetent i henhold til loven innen en måned etter at Catawiki har påkalt denne bestemmelsen skriftlig. 
  • Selv om vi ønsker å løse eventuelle problemer selv, vil vi at du skal vite at du også kan sende inn en klage til en autoritet for utenomrettslige tvisteløsning (se nettsiden til ODR Platform for mer informasjon).
  • Send inn klage på utøvelsen i tide. Mener du vi ikke har oppfylt våre forpliktelser som er skrevet i avtalen, må du sende inn en klage på vår prestasjon så snart som mulig. Hver klage på vår prestasjon løper ut tolv (12) måneder etter øyeblikket den er sendt inn.

Artikkel 16: Endre disse vilkårene for bruk

  • Vi kan når som helst endre eller supplere vilkårene for bruk ved å publisere de endrede vilkårene for bruk på vår nettbaserte markedsplass. Hvis en endring eller tilskudd vil påvirke dine rettigheter eller forpliktelser, vil vi varsle deg via e-post eller gjøre deg oppmerksom når du bruker av vår nettbaserte markedsplass. 
  • Hvis du fortsetter å bruke vår nettbaserte markedsplass etter at vilkårene for bruk har blitt endret eller supplert, aksepterer du de endrede eller supplert vilkårene for bruk. Hvis du ikke ønsker å godta de endrede eller supplerte vilkårene for bruk, er du fri til å slutte å bruke den nettbaserte markedsplassen og slette kontoen din.
  • Catawiki kan overføre rettigheter og plikter som følger av disse vilkårene for bruk til tredjeparter, og vi vil informere deg om dette skjer. Hvis du ikke finner overføringen av forpliktelser til en tredjepart akseptabel, kan du slutte å bruke den nettbaserte markedsplassen og slette kontoen din, underlagt anvendelsen av artikkel 9. 

Artikkel 17: Overlevelse

Hvis noen bestemmelse(er) i disse vilkårene for bruk er/er ugyldige eller ugyldig helt eller delvis av en eller annen grunn, forblir brukeren og Catawiki bundet av de resterende vilkårene for bruk. Vi vil erstatte tomrommet og/eller ugyldig del (med hensyn til den spesifikke bruker eller spesifikke situasjon) av bestemmelser som er gyldige. Disse nye bestemmelsene vil ha juridiske konsekvenser som er i tråd med de ugyldige bestemmelsene så mye som mulig, basert på innholdet og gjenstand for disse vilkårene for bruk.

Artikkel 18: Kontakt oss

For spørsmål om vår nettbaserte markedsplass eller disse vilkårene for bruk, kan du kontakte oss via følgende kontaktinformasjon: 

Catawiki B.V. 

Overcingellaan 5 

9401 LA Assen 

Nederland  

Tlf +31 800 090 0056

Hjalp denne artikkelen?
Kontakt oss